reklama - zainteresowany?

SQL dla analityk - Helion

SQL dla analityk

MIEJSCE 28 na li┼Ťcie TOP 20
Autor: Jun Shan, Matt Goldwasser, Upom Malik, Benjamin Johnston
Tytuł oryginału: SQL for Data Analytics: Harness the power of SQL to extract insights from data, 3rd Edition
Tłumaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-289-0173-5
stron: 519, Format: 165x235, okładka: mi
Ksi─Ögarnia: Helion

Ksi─ů┼╝ka b─Ödzie dost─Öpna od lipca 2023

Tagi: SQL - Programowanie

J

Spis tre┼Ťci

SQL dla analityk├│w danych. Opanuj mo┼╝liwo┼Ťci SQL-a, aby wydobywa─ç informacje z danych. Wydanie III -- spis tre┼Ťci

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. Poznawanie i opisywanie danych

 • Wprowadzenie
 • Analityka danych i statystyka
  • Zadanie 1.01 - klasyfikowanie nowego zbioru danych
 • Rodzaje statystyki
  • Metody z obszaru statystyki opisowej
  • Analiza jednoczynnikowa
  • ─ćwiczenie 1.01 - tworzenie histogramu
  • ─ćwiczenie 1.02 - obliczanie kwartyli dla sprzeda┼╝y dodatków
  • ─ćwiczenie 1.03 - obliczanie miar tendencji centralnej dla sprzeda┼╝y dodatków
  • ─ćwiczenie 1.04 - obliczanie dyspersji dla sprzeda┼╝y dodatków
  • Analiza dwuczynnikowa
  • ─ćwiczenie 1.05 - obliczanie wspó┼éczynnika korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych
  • Interpretowanie i analizowanie wspó┼éczynnika korelacji
  • Zadanie 1.02 - eksplorowanie danych sprzeda┼╝owych z salonu samochodowego
 • Praca z niepe┼énymi danymi
 • Testy istotno┼Ťci statystycznej
  • Cz─Östo u┼╝ywane testy istotno┼Ťci statystycznej
 • SQL i analityka
 • Podsumowanie

ROZDZIA┼ü 2. Wprowadzenie do SQL-a dla analityków

 • Wprowadzenie
 • ┼Üwiat danych
  • Rodzaje danych
 • Relacyjne bazy danych i SQL
  • Wady i zalety baz SQL-owych
 • System zarz─ůdzania relacyjnymi bazami danych PostgreSQL
  • ─ćwiczenie 2.01 - uruchamianie pierwszej kwerendy SELECT
  • Instrukcja SELECT
  • Klauzula WHERE
  • Klauzule AND i OR
  • Klauzule IN i NOT IN
  • Klauzula ORDER BY
  • Klauzula LIMIT
  • Klauzule IS NULL i IS NOT NULL
  • ─ćwiczenie 2.02 - kwerenda SELECT z podstawowymi s┼éowami kluczowymi dotycz─ůca tabeli salespeople
  • Zadanie 2.01 - kwerenda SELECT z podstawowymi s┼éowami kluczowymi dotycz─ůca tabeli customers
 • Tworzenie tabel
  • Tworzenie pustych tabel
 • Podstawowe typy danych w SQL-u
  • Typy liczbowe
  • Typy znakowe
  • Typ logiczny
  • Daty i godziny
 • Struktury danych - format JSON i tablice
 • Ograniczenia kolumn
  • Prosta instrukcja CREATE
  • ─ćwiczenie 2.03 - tworzenie tabeli w SQL-u
  • Tworzenie tabel za pomoc─ů kwerendy SELECT
 • Aktualizowanie tabel
  • Dodawanie i usuwanie kolumn
  • Dodawanie nowych danych
  • Aktualizowanie istniej─ůcych wierszy
  • ─ćwiczenie 2.04 - aktualizowanie tabeli w celu podniesienia ceny pojazdu
  • Usuwanie danych i tabel
  • Usuwanie warto┼Ťci z wiersza
  • Usuwanie wierszy z tabeli
  • Usuwanie tabel
  • ─ćwiczenie 2.05 - usuwanie niepotrzebnej tabeli pomocniczej
  • Zadanie 2.02 - tworzenie i modyfikowanie tabel na potrzeby dzia┼éa┼ä marketingowych
 • SQL i analityka
 • Podsumowanie

ROZDZIA┼ü 3. Przygotowywanie danych za pomoc─ů SQL-a

 • Wprowadzenie
 • ┼ü─ůczenie danych
  • ┼ü─ůczenie tabel za pomoc─ů s┼éowa kluczowego JOIN
  • Rodzaje z┼é─ůcze┼ä
  • ─ćwiczenie 3.01 - u┼╝ywanie z┼é─ůcze┼ä do analizy sprzeda┼╝y w salonach
  • Podkwerendy
  • Sumy
  • ─ćwiczenie 3.02 - generowanie listy go┼Ťci na przyj─Öcie dla klientów VIP za pomoc─ů klauzuli UNION
  • Wyra┼╝enia WITH
 • Oczyszczanie danych
  • Funkcja CASE WHEN
  • ─ćwiczenie 3.03 - u┼╝ywanie funkcji CASE WHEN do pobierania list klientów z danego regionu
  • Funkcja COALESCE
  • Funkcja NULLIF
  • Funkcje LEAST i GREATEST
  • Funkcja CASTING
 • Przekszta┼écanie danych
  • Funkcje DISTINCT i DISTINCT ON
  • Zadanie 3.01 - u┼╝ywanie SQL-a do tworzenia modelu wspomagaj─ůcego sprzeda┼╝
 • Podsumowanie

ROZDZIA┼ü 4. Analiza danych z wykorzystaniem funkcji agreguj─ůcych

 • Wprowadzenie
 • Funkcje agreguj─ůce
  • ─ćwiczenie 4.01 - u┼╝ywanie funkcji agreguj─ůcych do analizowania danych
 • Funkcje agreguj─ůce z klauzul─ů GROUP BY
  • Klauzula GROUP BY
  • Klauzula GROUP BY dla kilku kolumn
  • ─ćwiczenie 4.02 - obliczanie cen dla typów produktów za pomoc─ů klauzuli GROUP BY
  • Klauzula GROUPING SETS
  • Funkcje agreguj─ůce dla zbiorów uporz─ůdkowanych
 • Funkcje agreguj─ůce z klauzul─ů HAVING
  • ─ćwiczenie 4.03 - obliczanie wyników i wy┼Ťwietlanie danych z u┼╝yciem klauzuli HAVING
 • Stosowanie funkcji agreguj─ůcych do oczyszczania danych i sprawdzania ich jako┼Ťci
  • Znajdowanie brakuj─ůcych warto┼Ťci za pomoc─ů klauzuli GROUP BY
  • Sprawdzanie unikatowo┼Ťci danych za pomoc─ů funkcji agreguj─ůcych
  • Zadanie 4.01 - analizowanie danych sprzeda┼╝owych z u┼╝yciem funkcji agreguj─ůcych
 • Podsumowanie

ROZDZIA┼ü 5. Analizowanie danych za pomoc─ů funkcji okna

 • Wprowadzenie
 • Funkcje okna
  • Podstawy funkcji okna
  • ─ćwiczenie 5.01 - analizowanie zmian wspó┼éczynnika podawania danych przez klientów w czasie
  • S┼éowo kluczowe WINDOW
 • Obliczanie statystyk z u┼╝yciem funkcji okna
  • ─ćwiczenie 5.02 - okre┼Ťlanie pozycji na podstawie daty rejestracji
 • Ramka okna
  • ─ćwiczenie 5.03 - motywowanie pracowników lunchem
  • Zadanie 5.01 - analizowanie sprzeda┼╝y z wykorzystaniem ramek okna i funkcji okna
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Importowanie i eksportowanie danych

 • Wprowadzenie
 • Polecenie COPY
  • Uruchamianie polecenia psql
  • Instrukcja COPY
  • Instrukcja \COPY w narz─Ödziu psql
  • Tworzenie tymczasowych widoków
  • Konfigurowanie polece┼ä COPY i \COPY
  • U┼╝ycie polece┼ä COPY i \COPY do masowego wczytywania danych do bazy
  • ─ćwiczenie 6.01 - eksportowanie danych do pliku w celu dalszego przetwarzania ich w Excelu
 • Zastosowanie j─Özyka Python do bazy danych
  • Wprowadzenie do j─Özyka Python
  • U┼éatwianie dost─Öpu do baz PostgreSQL w Pythonie za pomoc─ů narz─Ödzi SQLAlchemy i pandas
  • Czym jest SQLAlchemy?
  • Stosowanie Pythona z wykorzystaniem pakietów SQLAlchemy i pandas
  • Pobieranie danych z bazy i ich zapisywanie w bazie za pomoc─ů pakietu pandas
  • Zapisywanie danych w bazie za pomoc─ů Pythona
  • ─ćwiczenie 6.02 - wczytywanie, wizualizowanie i zapisywanie danych za pomoc─ů Pythona
  • Zwi─Ökszanie szybko┼Ťci zapisu w Pythonie za pomoc─ů polecenia COPY
  • Odczyt i zapis plików CSV w Pythonie
  • Najlepsze praktyki z obszaru importowania i eksportowania danych
 • Pomijanie podawania has┼éa
  • Zadanie 6.01 - u┼╝ywanie zewn─Ötrznego zbioru danych do wykrywania trendów sprzeda┼╝owych
 • Podsumowanie

ROZDZIA┼ü 7. Analizy z wykorzystaniem z┼éo┼╝onych typów danych

 • Wprowadzenie
 • Wykorzystywanie typów danych z datami i czasem do analiz
  • Wprowadzenie do typu date
  • Przekszta┼écanie typów danych
  • Przedzia┼éy
  • ─ćwiczenie 7.01 - analiza danych z szeregów czasowych
 • Przeprowadzanie analiz geoprzestrzennych w PostgreSQL
  • D┼éugo┼Ť─ç i szeroko┼Ť─ç geograficzna
  • Reprezentowanie d┼éugo┼Ťci i szeroko┼Ťci geograficznej w PostgreSQL
  • ─ćwiczenie 7.02 - analizy geoprzestrzenne
 • Stosowanie tablicowych typów danych w PostgreSQL
  • Wprowadzenie do tablic
  • ─ćwiczenie 7.03 - analizowanie sekwencji z u┼╝yciem tablic
 • Stosowanie formatu JSON w PostgreSQL
  • JSONB - wst─Öpnie przetworzone dane w formacie JSON
  • Dost─Öp do danych z pól w formacie JSON lub JSONB
  • Stosowanie j─Özyka JSONPath do pól w formacie JSONB
  • Tworzenie i modyfikowanie danych w polu w formacie JSONB
  • ─ćwiczenie 7.04 - przeszukiwanie obiektów JSONB
 • Analiza tekstu za pomoc─ů PostgreSQL
  • Tokenizacja tekstu
  • ─ćwiczenie 7.05 - analizowanie tekstu
  • Wyszukiwanie tekstu
  • Optymalizowanie wyszukiwania tekstu w PostgreSQL
  • Zadanie 7.01 - wyszukiwanie i analiza transakcji sprzeda┼╝y
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. Wydajny SQL

 • Wprowadzenie
 • Znaczenie wysoce wydajnego kodu w SQL-u
 • Metody skanowania baz danych
  • Plany wykonywania kwerend
  • ─ćwiczenie 8.01 - interpretowanie dzia┼éania planera kwerend
  • Zadanie 8.01 - plany wykonywania kwerendy
  • Skanowanie indeksu
  • Indeks w postaci B-drzewa
  • ─ćwiczenie 8.02 - tworzenie indeksu na potrzeby skanowania
  • Zadanie 8.02 - stosowanie skanowania indeksu
  • Indeks z haszowaniem
  • ─ćwiczenie 8.03 - tworzenie kilku indeksów z haszowaniem, aby zbada─ç ich wydajno┼Ť─ç
  • Zadanie 8.03 - stosowanie indeksów z haszowaniem
  • Skuteczne korzystanie z indeksów
 • Ko┼äczenie pracy kwerend
  • ─ćwiczenie 8.04 - anulowanie d┼éugo dzia┼éaj─ůcej kwerendy
 • Funkcje i wyzwalacze
  • Definicje funkcji
  • ─ćwiczenie 8.05 - tworzenie funkcji, które nie przyjmuj─ů argumentów
  • Zadanie 8.04 - definiowanie funkcji zwracaj─ůcej maksymaln─ů warto┼Ť─ç sprzeda┼╝y
  • ─ćwiczenie 8.06 - tworzenie funkcji przyjmuj─ůcych argumenty
  • Zadanie 8.05 - tworzenie funkcji przyjmuj─ůcych argumenty
  • Wyzwalacze
  • ─ćwiczenie 8.07 - tworzenie wyzwalaczy do aktualizowania pól
  • Zadanie 8.06 - tworzenie wyzwalacza do ┼Ťledzenia ┼Ťredniej liczby kupionych sztuk
 • Podsumowanie

ROZDZIA┼ü 9. Odkrywanie prawdy za pomoc─ů SQL-a - studium przypadku

 • Wprowadzenie
 • Studium przypadku
  • Metoda naukowa
  • ─ćwiczenie 9.01 - wst─Öpne zbieranie danych za pomoc─ů technik SQL-a
  • ─ćwiczenie 9.02 - pobieranie informacji sprzeda┼╝owych
  • Zadanie 9.01 - ilo┼Ťciowa ocena spadku sprzeda┼╝y
  • ─ćwiczenie 9.03 - analiza czasu rozpocz─Öcia sprzeda┼╝y
  • Zadanie 9.02 - analiza hipotezy dotycz─ůcej ró┼╝nicy w cenie sprzeda┼╝y
  • ─ćwiczenie 9.04 - analiza zale┼╝no┼Ťci wzrostu sprzeda┼╝y od wspó┼éczynnika otwar─ç e-maili
  • ─ćwiczenie 9.05 - analiza skuteczno┼Ťci e-mailowej kampanii marketingowej
  • Wnioski
  • Badania terenowe
 • Podsumowanie

Dodatek

Skorowidz

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.