reklama - zainteresowany?

Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie - Helion


ebook
Autor: Tarek Ziade
Tytuł oryginału: Python Microservices Development: Build, test, deploy, and scale microservices in Python
Tłumaczenie: Andrzej Watrak
ISBN: 978-83-283-4597-3
stron: 280, Format: ebook
Data wydania: 2018-08-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 47,20 zł (poprzednio: 58,27 zł)
Oszczędzasz: 19% (-11,07 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Docker | JavaScript - Programowanie | Python - Programowanie

Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie

Mikrousługi są bardzo ciekawym trendem tworzenia kodu. Pojawił się on kilka lat temu z uwagi na potrzebę przyspieszenia cyklu udostępniania oprogramowania. Nowe produkty i funkcje musiały być oferowane użytkownikom możliwie najszybciej. Wkrótce okazało się, że tworzenie architektury aplikacji składającej się z małych, funkcjonalnych jednostek - właśnie mikrousług - jest bardzo obiecującym sposobem pracy. Pozwala na zwiększenie się elastyczności oraz szybkości wprowadzania innowacji, gdyż programista może zająć się jednym elementem bez zastanawiania się nad całością aplikacji. W świecie, w którym rządzą wydajność i krótki czas dostarczania kodu, jest to duża wartość!

Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób niewielkie, standardowe elementy kodu mogą złożyć się na kompletną, działającą aplikację. Nauczysz się tworzyć takie mikrousługi, rozwiązywać pojawiające się problemy i nabierzesz nawyku stosowania dobrych praktyk. Szybko zaczniesz pisać aplikacje w Pythonie za pomocą szerokiego wachlarza dostępnych narzędzi, włączając w to Flask czy Tox. Przy okazji nauczysz się zasad programowania zorientowanego na testy. Dowiesz się, jak zabezpieczać komunikację pomiędzy usługami i kodować funkcjonalności zapory aplikacyjnej w języku Lua dla serwera Nginx. Poznasz też możliwości instalowania mikrousług w chmurze AWS z wykorzystaniem kontenerów Docker.

W tej książce między innymi:

 • mikrousługi i ich rola w tworzeniu nowoczesnych aplikacji WWW
 • cykl tworzenia kodu pod kątem testów i ciągłej integracji
 • monitorowanie i zabezpieczanie mikrousług
 • tworzenie mikrousług w JavaScript
 • budowa mikrousług niezależnie od operatorów chmurowych i technologii wirtualizacyjnych
 • unikanie problemów wynikających z centralizacji aplikacji

Mikrousługi w języku Python: integracja doskonała!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie", wybierały także:

 • Docker. Kurs video. Praca z systemem konteneryzacji i Docker Swarm
 • Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II

Dodaj do koszyka

Spis treści

Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie eBook -- spis treści

O autorze (9)

O korektorze merytorycznym (10)

Przedmowa (11)

Wstęp (15)

Rozdział 1. Czym są mikrousługi? (17)

 • Geneza architektury SOA (18)
 • Podejście monolityczne (19)
 • Podejście mikrousługowe (22)
 • Zalety mikrousług (24)
  • Rozdzielenie zakresów odpowiedzialności (24)
  • Mniejsze projekty (24)
  • Skalowanie i wdrażanie (25)
 • Wady mikrousług (26)
  • Nielogiczny podział aplikacji (26)
  • Więcej interakcji sieciowych (27)
  • Powielanie danych (27)
  • Problemy z kompatybilnością (28)
  • Skomplikowane testy (28)
 • Implementacja mikrousług w języku Python (29)
  • Standard WSGI (29)
  • Biblioteki Greenlet i Gevent (31)
  • Platformy Twisted i Tornado (33)
  • Moduł asyncio (34)
 • Wydajność kodu (36)
 • Podsumowanie (38)

Rozdział 2. Platforma Flask (39)

 • Jaka wersja Pythona? (40)
 • Obsługa zapytań w platformie Flask (41)
  • Kierowanie zapytań (44)
  • Zapytanie (47)
  • Odpowiedź (49)
 • Wbudowane funkcjonalności platformy Flask (50)
  • Obiekt session (51)
  • Zmienne globalne (51)
  • Sygnały (52)
  • Rozszerzenia i pośredniki (53)
  • Szablony (55)
  • Konfiguracja (56)
  • Konspekty (58)
  • Obsługa błędów i diagnostyka kodu (59)
 • Szkielet mikrousługi (62)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 3. Cykl doskonały: kodowanie, testowanie, dokumentowanie (65)

 • Rodzaje testów (67)
  • Testy jednostkowe (67)
  • Testy funkcjonalne (70)
  • Testy integracyjne (72)
  • Testy obciążeniowe (72)
  • Testy całościowe (75)
 • Pakiet WebTest (76)
 • Narzędzia pytest i tox (78)
 • Dokumentacja programistyczna (80)
 • Ciągła integracja (84)
  • System Travis CI (85)
  • System ReadTheDocs (86)
  • System Coveralls (86)
 • Podsumowanie (88)

Rozdział 4. Aplikacja Runnerly (89)

 • Aplikacja Runnerly (89)
  • Historie użytkowników (90)
 • Struktura monolityczna (91)
  • Model (92)
  • Widok i szablon (93)
  • Zadania wykonywane w tle aplikacji (96)
  • Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników (99)
  • Zebranie elementów w monolityczną całość (102)
 • Dzielenie monolitu (104)
 • Usługa danych (105)
 • Standard Open API 2.0 (106)
 • Dalszy podział aplikacji (108)
 • Podsumowanie (110)

Rozdział 5. Interakcje z innymi usługami (111)

 • Wywołania synchroniczne (112)
  • Sesje w aplikacji Flask (113)
  • Pula połączeń (116)
  • Pamięć podręczna i nagłówki HTTP (117)
  • Przyspieszanie przesyłania danych (120)
  • Wnioski (124)
 • Wywołania asynchroniczne (125)
  • Kolejki zadań (125)
  • Kolejki tematyczne (126)
  • Publikowanie i subskrybowanie komunikatów (130)
  • Wywołania RPC w protokole AMQP (130)
  • Wnioski (131)
 • Testy (131)
  • Imitowanie wywołań synchronicznych (131)
  • Imitowanie wywołań asynchronicznych (133)
 • Podsumowanie (135)

Rozdział 6. Monitorowanie usług (137)

 • Centralizacja dzienników (138)
  • Konfiguracja systemu Graylog (139)
  • Wysyłanie logów do systemu Graylog (142)
  • Dodatkowe pola (145)
 • Wskaźniki wydajnościowe (146)
  • Wskaźniki systemowe (146)
  • Wskaźniki wydajnościowe kodu (148)
  • Wskaźniki wydajnościowe serwera WWW (150)
 • Podsumowanie (151)

Rozdział 7. Zabezpieczanie usług (153)

 • Protokół OAuth2 (154)
 • Uwierzytelnienie oparte na tokenach (156)
  • Standard JWT (156)
  • Biblioteka PyJWT (158)
  • Uwierzytelnianie za pomocą certyfikatu X.509 (160)
  • Mikrousługa TokenDealer (162)
  • Stosowanie usługi TokenDealer (165)
 • Zapora WAF (167)
  • Platforma OpenResty: serwer Nginx i język Lua (169)
 • Zabezpieczanie kodu (174)
  • Sprawdzanie odbieranych zapytań (175)
  • Ograniczanie zakresu działania aplikacji (178)
  • Analizator Bandit (179)
 • Podsumowanie (181)

Rozdział 8. Wszystko razem (183)

 • Tworzenie interfejsu za pomocą biblioteki ReactJS (184)
  • Język JSX (185)
  • Komponenty ReactJS (186)
 • Biblioteka ReactJS i platforma Flask (189)
  • Bower, npm i Babel (190)
  • Współdzielenie zasobów między domenami (193)
 • Uwierzytelnianie użytkowników i autoryzowanie zapytań (195)
  • Komunikacja z usługą danych (195)
  • Uzyskiwanie tokena Strava (196)
  • Uwierzytelnienie w kodzie JavaScript (198)
 • Podsumowanie (199)

Rozdział 9. Spakowanie i uruchomienie Runnerly (201)

 • Narzędzia pakujące (202)
  • Kilka definicji (203)
  • Pakowanie projektów (204)
  • Wersje projektu (211)
  • Udostępnianie projektu (213)
  • Rozpowszechnianie projektu (215)
 • Uruchamianie mikrousług (218)
 • Zarządzanie procesami (220)
 • Podsumowanie (223)

Rozdział 10. Usługi kontenerowe (225)

 • Czym jest Docker? (226)
 • Docker od podstaw (227)
 • Uruchamianie aplikacji Flask na platformie Docker (229)
 • Kompletny system - OpenResty, Circus i Flask (231)
  • Platforma OpenResty (232)
  • Menedżer Circus (233)
 • Wdrożenia kontenerowe (236)
  • Docker Compose (237)
  • Klastrowanie i prowizjonowanie kontenerów (239)
 • Podsumowanie (241)

Rozdział 11. Instalacja w chmurze AWS (243)

 • Chmura AWS (244)
 • Kierowanie zapytań - Route53, ELB i AutoScaling (245)
 • Wykonywanie kodu - EC2 i Lambda (246)
 • Gromadzenie danych - EBS, S3, RDS, ElasticCache i CloudFront (247)
  • Powiadamianie - SES, SQS i SNS (248)
  • Prowizjonowanie i uruchamianie - CloudFormation i ECS (250)
 • Podstawy wdrażania mikrousług w chmurze AWS (250)
  • Utworzenie konta w chmurze AWS (251)
  • Instalowanie instancji EC2 z systemem CoreOS (253)
 • Wdrażanie klastrów przy użyciu usługi ECS (257)
 • Usługa Route53 (262)
 • Podsumowanie (263)

Rozdział 12. Co dalej? (265)

 • Iteratory i generatory (266)
 • Koprocedury (269)
 • Biblioteka asyncio (270)
 • Platforma aiohttp (271)
 • Platforma Sanic (272)
 • Model asynchroniczny i synchroniczny (273)
 • Podsumowanie (275)

Skorowidz (276)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.