reklama - zainteresowany?

Python w zadaniach. Programowanie dla młodzieży. Poziom podstawowy - Helion


ebook
Autor: Urszula Wiejak, Adrian Wojciechowski
ISBN: 978-83-283-7624-3
stron: 280, Format: ebook
Data wydania: 2020-10-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 19,95 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,95 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Python - Programowanie

Opanuj Pythona od strony praktycznej!

 • Poznaj konstrukcje języka Python
 • Naucz się stosować je w praktyce
 • Wykorzystaj standardowe biblioteki
 • Rozwiąż 139 zadań i sprawdź swoje rozwiązania

Python to bardzo popularny, wydajny i elastyczny język programowania ogólnego przeznaczenia, którego prosta, czytelna i zwięzła składnia zdobyła uznanie rzesz programistów na całym świecie. Duże możliwości, przenośność kodu, możliwość pisania skryptów - wszystko to sprawia, że Python znajduje zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach i wspiera rozwój wielu popularnych serwisów internetowych. Bez wątpienia warto się go nauczyć!

Jeśli chcesz poznać ten język, jesteś na dobrej drodze! Książka omawia najważniejsze elementy programowania w Pythonie. Co ważne, wiedza została usystematyzowana w formie konkretnych zadań do wykonania. Poznasz dzięki nim typy danych i składnię języka, dowiesz się, jak debugować programy, nauczysz się korzystać z funkcji oferowanych przez biblioteki i opanujesz podstawy tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. To podręcznik przeznaczony dla młodzieży, ale doskonale sprawdzi się również w przypadku osób dorosłych, które rozpoczynają przygodę z programowaniem.

 • Instalowanie oraz konfigurowanie środowiska i niezbędnych narzędzi
 • Podstawowe informacje na temat języka i programowania
 • Typy danych, zmienne proste i tablicowe
 • Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli
 • Operacje wejścia-wyjścia w konsoli i na plikach
 • Biblioteki graficzne, dźwiękowe i wideo
 • Korzystanie z funkcji wbudowanych i tworzenie własnych
 • Programowanie obiektowe, obsługa wątków i wyjątków
 • Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
 • Zadania do samodzielnego wykonania i praktyczny projekt gry

Poznaj Pythona, rozwiązuj zadania, zostań programistą!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Python w zadaniach. Programowanie dla młodzieży. Poziom podstawowy eBook -- spis treści


Wstęp 9

Ważne informacje 11

Instalacja potrzebnych elementów 13

Rozdział 1. Trochę o Pythonie. Operacje wejścia i wyjścia w konsoli 21

 • Co to jest programowanie i czym zajmują się programiści 21
 • Interpreter 22
 • Operatory 24
 • Napisy 25
 • Edytor programów Pythona 27
 • Operacje wyjścia 31
 • Operacje wejścia 34
 • Typy danych 35
 • Wypisywanie kilku argumentów dla funkcji print() 36
 • Konwersja typów danych 37
 • Metody string - upper() i lower() 39
 • Podsumowanie 40

Rozdział 2. Operatory porównania i instrukcja if 43

 • Operatory porównania 43
 • Wartości True i False 44
 • Warunki 46
 • Instrukcja warunkowa if 47
 • Podsumowanie 50

Rozdział 3. Zmienne 51

 • Zmienne liczbowe i zmiana wartości zmiennej 52
 • Zmienne napisowe 54
 • Zmienne dla wartości logicznych 55
 • Podsumowanie 56

Rozdział 4. Biblioteki 57

 • Instrukcja import 58
 • Biblioteka time 58
 • Funkcja sleep() 58
 • Funkcje gmtime() i typ struct_time 60
 • Funkcja time() 62
 • Funkcja strftime() 64
 • Podsumowanie 65

Rozdział 5. Instrukcja else i liczby losowe 67

 • Instrukcja else 67
 • Liczby losowe 70
 • Zagnieżdżanie warunków, czyli warunki w warunkach 72
 • Podsumowanie 74

Rozdział 6. Operatory logiczne i instrukcja else if 75

 • Operator logiczny AND 76
 • Operator logiczny OR 77
 • Operator logiczny NOT 79
 • Instrukcja elif 79
 • Podsumowanie 81

Rozdział 7. Debugowanie 83

 • Błędy 84
 • Podsumowanie 88

Rozdział 8. Biblioteka dźwiękowa pydub 89

 • Przyspieszanie dźwięków 94
 • Eksportowanie dźwięków 95
 • Podsumowanie 96

Rozdział 9. Pętla while i komentarze 97

 • Pętla while 97
 • Nieskończone pętle while 100
 • Instrukcja break 101
 • Komentarze 102
 • Podsumowanie 104

Rozdział 10. Zmienne tablicowe (listy) 105

 • Tablice jednowymiarowe 106
 • Metoda append() i funkcja len() 108
 • Mieszanie tablicy 109
 • Sortowanie tablicy 110
 • Algorytmy 111
 • Tablice dwuwymiarowe 113
 • Biblioteka progressbar 115
 • Podsumowanie 117

Rozdział 11. Biblioteka graficzna pygame 119

 • Biblioteka pygame 120
 • Okno graficzne 120
 • Funkcja pygame.draw.rect() 122
 • Funkcja circle() 124
 • Funkcja polygon() 125
 • Wypełnianie ekranu kolorem i tworzenie animacji ruchu 127
 • Wyświetlanie obrazów 130
 • Wyświetlanie tekstu 133
 • Podsumowanie 136

Rozdział 12. Pętla for i funkcje wbudowane Pythona 137

 • Pętla for 138
 • Pętla w pętli 140
 • Wbudowane funkcje Pythona 142
 • Podsumowanie 145

Rozdział 13. Pliki 147

 • Operacje na plikach 147
 • Tablica ASCII 151
 • Pisanie do pliku 153
 • Podsumowanie 156

Rozdział 14. Wyjątki i instrukcja with 157

 • Instrukcje try i except 158
 • Wyjątki 158
 • Instrukcja finally 160
 • Instrukcja with 161
 • Podsumowanie 162

Rozdział 15. Pliki ZIP 163

 • Biblioteka zipfile 164
 • Podsumowanie 167

Rozdział 16. Własne funkcje 169

 • Tworzenie własnych funkcji 169
 • Argumenty funkcji 171
 • Importowanie własnych plików 174
 • Zwracanie wartości przez funkcję 175
 • Podsumowanie 177

Rozdział 17. Klasy i obiekty 179

 • Obiekty 179
 • Klasy 180
 • Metody klas 182
 • Metoda _init_() 184
 • Biblioteka math 185
 • Pierwiastkowanie - funkcja sqrt() 186
 • Funkcja sin() 187
 • Podsumowanie 188

Rozdział 18. Wątki 191

 • Wątki 192
 • Pobieranie wartości z wątków 194
 • Podsumowanie 195

Rozdział 19. Biblioteka filmowa moviepy 197

 • Tworzenie gifa z filmu 198
 • Przycinanie filmu i eksportowanie 200
 • Zmiana właściwości filmu 202
 • Obracanie filmu 203
 • Podsumowanie 205

Rozdział 20. GUI 207

 • GUI - graficzny interfejs użytkownika 207
 • Prosty graficzny interfejs użytkownika EasyGUI 207
 • Biblioteka PyQt5 212
 • Widgety i dziedziczenie 213
 • Okna dialogowe 220
 • Podsumowanie 222

Rozdział 21. Projekt gry 223

 • Szablon projektu 224
 • Klasa Element 225
 • Klasa Board 226
 • Klasa Game 231
 • Uruchomienie gry 233

Zakończenie 235

Rozwiązania 237

 • Rozwiązania zadań 237
 • Rozwiązania zadań powtórzeniowych 269

Twoja lista wykonanych zadań 273

 • Zadania 273
 • Zadania powtórzeniowe 276

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.