reklama - zainteresowany?

Python dla DevOps. Naucz się bezlitośnie skutecznej automatyzacji - HelionMIEJSCE 4 na liście TOP 20
Autor: Noah Gift, Kennedy Behrman, Alfredo Deza, Grig Gheorghiu
Tytuł oryginału: Python for DevOps: Learn Ruthlessly Effective Automation
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-6830-9
stron: 464, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2020-11-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 57,85 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-31,15 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Docker | Linux | Programowanie w chmurze | Python - Programowanie | Uczenie maszynowe

Ostatnia dekada zmieniła oblicze IT. Kluczowego znaczenia nabrały big data, a chmura i automatyzacja rozpowszechniły się wszędzie tam, gdzie mowa o efektywności. Inżynierowie muszą wykorzystywać zalety systemów linuksowych w codziennej praktyce, aby zapewnić należyty poziom automatyzacji swoich zadań. Do tych celów świetnie nadaje się Python. Język ten zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na jego wszechstronność, jak również wydajność, przenaszalność i bezpieczeństwo kodu. Warto więc wykorzystywać Pythona do administrowania systemami Linux wraz z takimi narzędziami DevOps jak Docker, Kubernetes i Terraform.

Dzięki tej książce dowiesz się, jak sobie z tym poradzić. Znalazło się w niej krótkie wprowadzenie do Pythona oraz do automatyzacji przetwarzania tekstu i obsługi systemu plików, a także do pisania własnych narzędzi wiersza poleceń. Zaprezentowano również przydatne narzędzia linuksowe, systemy zarządzania pakietami oraz systemy budowania, monitorowania i automatycznego testowania kodu. Zagadnienia te szczególnie zainteresują specjalistów DevOps. Ponadto zawarto tu podstawowe informacje o chmurze obliczeniowej, usługach IaC i systemach Kubernetes. Omówiono zasady uczenia maszynowego i inżynierii danych z perspektywy DevOps. Przedstawiono także kompletny przewodnik po procesach budowania, wdrażania oraz operacyjnego wykorzystywania modelu uczenia maszynowego z użyciem systemów Flask, sklearn, Docker i Kubernetes.

W tej książce:

 • wprowadzenie do Pythona
 • automatyczne przetwarzanie tekstu oraz automatyzacja operacji na plikach
 • automatyzacja za pomocą sprawdzonych narzędzi linuksowych
 • chmura, infrastruktura jako kod, Kubernetes i tryb bezserwerowy
 • uczenie maszynowe i inżynieria danych z perspektywy DevOps
 • tworzenie i operacjonalizacja projektu uczenia maszynowego

Python: tutaj ważna jest prawdziwa nowoczesność oprogramowania!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Python dla DevOps. Naucz się bezlitośnie skutecznej automatyzacji", wybierały także:

 • Flask. Tworzenie aplikacji internetowych w Pythonie. Wydanie II

Dodaj do koszyka

Spis treści

Python dla DevOps. Naucz się bezlitośnie skutecznej automatyzacji -- spis treści

 • Przedmowa
  • Co DevOps oznacza dla autorów?
  • Jak korzystać z tej książki?
   • Tematy
  • Konwencje używane w tej książce
  • Korzystanie z przykładów kodu
  • Podziękowania
   • Noah
   • Kennedy
   • Alfredo
   • Grig
 • Rozdział 1. Podstawy Pythona dla DevOps
  • Instalowanie i uruchamianie Pythona
   • Powłoka Pythona
    • Skrypty Pythona
    • IPython
   • Jupyter Notebooks
  • Programowanie proceduralne
   • Zmienne
   • Podstawowe operacje arytmetyczne
   • Komentarze
   • Funkcje wbudowane
   • Print
   • Range
  • Sterowanie przepływem kodu
   • If-elif-else
   • Pętle for
    • Instrukcja continue
  • Pętle while
  • Obsługa wyjątków
  • Obiekty wbudowane
   • Czym jest obiekt?
   • Metody i atrybuty obiektu
   • Sekwencje
    • Operacje na sekwencjach
    • Listy
    • Ciągi znaków
    • Słowniki
  • Funkcje
   • Anatomia funkcji
   • Funkcje jako obiekty
   • Funkcje anonimowe
  • Korzystanie z wyrażeń regularnych
   • Wyszukiwanie
   • Zbiory znaków
   • Klasy znaków
   • Grupy
   • Grupy nazwane
   • Znajdź wszystko
   • Iterator wyszukiwania
   • Podstawianie
   • Kompilowanie
  • Leniwe wartościowanie
   • Generatory
   • Generatory składane
  • Dodatkowe funkcjonalności IPythona
   • Korzystanie z IPythona do uruchamiania poleceń powłoki Unix
    • Korzystanie z magicznych poleceń IPythona
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 2. Automatyzacja zadań dotyczących plików i systemu plików
  • Odczytywanie i zapisywanie plików
  • Korzystanie z wyrażeń regularnych do wyszukiwania tekstu
  • Przetwarzanie dużych plików
  • Szyfrowanie tekstu
   • Haszowanie z wykorzystaniem pakietu hashlib
   • Szyfrowanie z wykorzystaniem biblioteki cryptography
  • Moduł os
  • Zarządzanie plikami i katalogami za pomocą modułu os.path
  • Przeglądanie drzew katalogów za pomocą funkcji os.walk
  • Ścieżki jako obiekty modułu pathlib
 • Rozdział 3. Praca w wierszu polecenia
  • Praca w środowisku powłoki
   • Komunikacja z interpreterem za pomocą modułu sys
   • Wykonywanie zadań w systemie operacyjnym z wykorzystaniem modułu os
   • Inicjowanie procesów za pomocą modułu subprocess
  • Tworzenie narzędzi wiersza polecenia
   • Atrybut sys.argv
   • argparse
   • Pakiet click
   • Moduł fire
   • Implementowanie wtyczek
  • Studium przypadku: Turbodoładowanie Pythona za pomocą narzędzi wiersza polecenia
   • Kompilator Just-in-Time (JIT) Numba
   • Korzystanie z GPU w Pythonie za pomocą frameworka CUDA
   • Uruchamianie w Pythonie kodu na wielu rdzeniach i w wielu wątkach z wykorzystaniem modułu Numba
   • Klasteryzacja z wykorzystaniem modułu KMeans
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 4. Przydatne narzędzia systemu Linux
  • Narzędzia dyskowe
   • Pomiar wydajności
    • Dokładne testy z fio
   • Partycje
   • Odczytywanie specyficznych informacji o urządzeniu
  • Narzędzia sieciowe
   • Tunelowanie SSH
   • Pomiar wydajności HTTP za pomocą Apache Benchmark (ab)
   • Testowanie obciążenia za pomocą narzędzia molotov
  • Narzędzia do badania CPU
   • Przeglądanie procesów za pomocą htop
  • Korzystanie z Bash i ZSH
   • Personalizacja powłoki Pythona
   • Rekurencyjny globbing
   • Wyszukiwanie i zamiana z pytaniami o potwierdzenie
   • Usuwanie tymczasowych plików Pythona
   • Wyświetlanie listy procesów i jej filtrowanie
   • Uniksowe znaczniki czasu
  • Łączenie możliwości Pythona z powłoką Bash i ZSH
   • Generator losowych haseł
   • Czy mój moduł istnieje?
   • Zmiana katalogów na ścieżki do modułów
   • Konwersja pliku CSV na JSON
  • Jednowierszowe skrypty w Pythonie
   • Debugery
   • Jak szybko działa ten fragment kodu?
  • strace
  • Ćwiczenia
  • Zadanie związane ze studium przypadku
 • Rozdział 5. Zarządzanie pakietami
  • Dlaczego tworzenie pakietów jest ważne?
   • Kiedy tworzenie pakietu może być niepotrzebne?
  • Wytyczne dotyczące tworzenia pakietów
   • Opisowe wersjonowanie
   • Rejestr zmian
  • Wybór strategii
  • Sposoby tworzenia pakietów
   • Natywny pakiet Pythona
    • Dodawanie plików do pakietów
    • Skorowidz PyPI
    • Hosting wewnętrznego repozytorium PyPI
   • Pakiety w stylu Debiana
    • Dodawanie plików do pakietów
    • Generowanie binariów
    • Repozytoria Debiana
   • Pakiety RPM
    • Plik spec
    • Generowanie binariów
    • Repozytoria RPM
  • Zarządzanie za pomocą systemd
   • Procesy długotrwałe
   • Konfiguracja
   • Plik modułu systemd
  • Instalacja modułu
   • Obsługa logów
  • Ćwiczenia
  • Zadanie związane ze studium przypadku
 • Rozdział 6. Continuous Integration i Continuous Deployment
  • Studium przypadku: konwersja źle utrzymywanej witryny bazującej na WordPressie do Hugo
   • Konfigurowanie Hugo
   • Konwersja witryny WordPress na posty Hugo
   • Utworzenie indeksu Algolia i jego uaktualnienie
   • Automatyzacja za pomocą Makefile
   • Instalacja z wykorzystaniem AWS CodePipeline
  • Studium przypadku: instalacja aplikacji Python App Engine za pomocą mechanizmu Google Cloud Build
  • Studium przypadku: NFSOPS
 • Rozdział 7. Monitorowanie i logowanie
  • Kluczowe pojęcia dotyczące budowania niezawodnych systemów
  • Niezmienne zasady DevOps
   • Centralne logowanie
   • Studium przypadku: produkcyjna baza danych zabija dyski twarde
   • Zbudować czy kupić?
   • Odporność na błędy
  • Monitorowanie
   • Graphite
   • StatsD
   • Prometheus
  • Oprzyrządowanie
   • Konwencje nazewnictwa
  • Logowanie
   • Dlaczego konfigurowanie logowania jest trudne?
   • basicconfig
   • Głębsza konfiguracja
   • Powszechne wzorce
  • Stos ELK
   • Logstash
   • Elasticsearch i Kibana
  • Ćwiczenia
  • Zadanie związane ze studium przypadku
 • Rozdział 8. Pytest dla DevOps
  • Testowanie za pomocą frameworka pytest
  • Pierwsze kroki z pytest
   • Testowanie z wykorzystaniem pytest
    • Układ plików i obowiązujące konwencje
   • Różnice w stosunku do unittest
  • Cechy frameworka pytest
   • conftest.py
   • Niezwykła funkcja assert
   • Parametryzacja
  • Fikstury
   • Pierwsze kroki
   • Fikstury wbudowane
  • Testowanie infrastruktury
   • Co to jest walidacja systemowa?
   • Wprowadzenie do projektu Testinfra
   • Nawiązywanie połączeń ze zdalnymi węzłami
   • Funkcje i fikstury specjalne
  • Przykłady
  • Testowanie notatników Jupyter Notebooks z wykorzystaniem frameworka pytest
  • Ćwiczenia
  • Zadanie związane ze studium przypadku
 • Rozdział 9. Chmura obliczeniowa
  • Podstawy chmury obliczeniowej
  • Rodzaje chmur obliczeniowych
  • Rodzaje usług chmury obliczeniowej
   • IaaS
   • MaaS
   • PaaS
   • Przetwarzanie bezserwerowe
   • SaaS
  • Infrastruktura jako kod
  • Ciągłe dostawy
  • Wirtualizacja i kontenery
   • Wirtualizacja sprzętowa
   • Sieci SDN
   • Magazyny SDS
   • Kontenery
  • Wyzwania i możliwości przetwarzania rozproszonego
  • Współbieżność, wydajność i zarządzanie procesami w dobie chmury obliczeniowej
  • Zarządzanie procesami
   • Zarządzanie procesami z wykorzystaniem modułu subprocess
    • Unikaj instrukcji shell=True
    • Ustaw limity czasu i obsługuj je w razie potrzeby
    • Problem z wątkami w Pythonie
   • Korzystanie z modułu multiprocessing do rozwiązywania problemów
   • Rozwidlanie procesów za pomocą funkcji pool()
   • FaaS i tryb bezserwerowy
   • Wysokowydajny Python z wykorzystaniem pakietu Numba
   • Korzystanie z kompilatora Just in Time biblioteki Numba
   • Korzystanie z wysokowydajnych serwerów
  • Wniosek
  • Ćwiczenia
  • Studia przypadków
 • Rozdział 10. Infrastruktura jako kod
  • Klasyfikacja narzędzi automatyzacji infrastruktury
  • Dostarczanie ręczne
  • Automatyczne dostarczanie infrastruktury z wykorzystaniem systemu Terraform
   • Dostarczanie komory S3
   • Dostarczanie certyfikatu SSL z usługi AWS ACM
   • Dostarczanie dystrybucji Amazon CloudFront
   • Dostarczanie rekordu DNS Route 53
   • Kopiowanie statycznych plików do usługi S3
   • Usuwanie wszystkich zasobów AWS dostarczonych przez Terraform
  • Zautomatyzowane dostarczanie infrastruktury za pomocą systemu Pulumi
   • Tworzenie nowego projektu Pythona Pulumi dla usług AWS
   • Tworzenie wartości konfiguracyjnych dla stosu staging
   • Dostarczanie certyfikatu SSL ACM
   • Dostarczanie strefy Route 53 i rekordów DNS
   • Dostarczanie dystrybucji CloudFront
   • Dostarczanie rekordu DNS Route 53 dla adresu URL witryny
   • Tworzenie i wdrażanie nowego stosu
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 11. Technologie kontenerowe: Docker i Docker Compose
  • Czym jest kontener Dockera?
  • Tworzenie, budowanie, uruchamianie i usuwanie obrazów i kontenerów Dockera
  • Publikowanie obrazów Dockera w Rejestrze Dockera
  • Uruchamianie kontenera Dockera z tego samego obrazu na innym hoście
  • Uruchamianie wielu kontenerów Dockera za pomocą systemu Docker Compose
  • Przenoszenie usług docker-compose do nowego hosta i systemu operacyjnego
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 12. Orkiestracja kontenerów: Kubernetes
  • Przegląd pojęć związanych z systemem Kubernetes
  • Korzystanie z systemu Kompose do tworzenia manifestów Kubernetesa na podstawie pliku docker-compose.yaml
  • Instalacja manifestów Kubernetesa w lokalnym klastrze Kubernetesa z wykorzystaniem minikube
  • Uruchomienie klastra GKE Kubernetes w GCP za pomocą Pulumi
  • Instalacja przykładowej aplikacji Flask do GKE
  • Instalacja wykresów Helm Prometheus i Grafana
  • Niszczenie klastra GKE
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 13. Technologie bezserwerowe
  • Wdrażanie tej samej funkcji Pythona do chmur dostawców z Wielkiej Trójki
   • Instalacja frameworka Serverless
   • Wdrażanie funkcji Pythona w usłudze AWS Lambda
   • Wdrażanie funkcji Pythona na platformie Google Cloud Functions
   • Wdrażanie funkcji Pythona w usłudze AWS Lambda
  • Wdrażanie funkcji Pythona do platform FaaS działających w trybie self-hosted
   • Wdrażanie funkcji Pythona do usługi OpenFaaS
  • Konfigurowanie tabeli DynamoDB, funkcji Lambda i metod API Gateway za pomocą AWS CDK
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 14. MLOps i inżynieria uczenia maszynowego
  • Czym jest uczenie maszynowe?
   • Nadzorowane uczenie maszynowe
    • Pobieranie danych (ang. ingest)
    • Eksploracyjna analiza danych (ang. Explorative Data Analysis EDA)
    • Statystyki opisowe
    • Rozkład gęstości jądra
   • Modelowanie
    • Model regresji sklearn
  • Ekosystem uczenia maszynowego w Pythonie
   • Uczenie głębokie z wykorzystaniem frameworka PyTorch
    • Regresja z wykorzystaniem PyTorch
  • Platformy uczenia maszynowego w chmurze
  • Model dojrzałości uczenia maszynowego
   • Najważniejsza terminologia uczenia maszynowego
   • Poziom 1. Formułowanie, identyfikowanie zakresu i definiowanie problemu
   • Poziom 2. Ciągłe dostawy danych
   • Poziom 3. Ciągłe dostawy oczyszczonych danych
   • Poziom 4. Ciągłe dostawy eksploracyjnych analiz danych
   • Poziom 5. Ciągłe dostarczania tradycyjnych narzędzi ML i AutoML
   • Poziom 6. Operacyjna pętla sprzężenia zwrotnego narzędzi ML
  • Model Sklearn Flask z wykorzystaniem systemów Kubernetes i Docker
  • Sklearn Flask z wykorzystaniem Kubernetesa i Dockera
   • EDA
   • Modelowanie
    • Podział danych
   • Dostrajanie skalowanego algorytmu GBM
   • Dopasowywanie modelu
   • Ocena
   • adhoc_predict
   • Przepływ pracy JSON
   • Skalowanie danych wejściowych
    • Serializacja sklearn
    • Deserializacja i prognozowanie
   • adhoc_predict z modułu Pickle
   • Skalowanie danych wejściowych
  • Ćwiczenia
  • Zadanie związane ze studium przypadku
  • Pytania i zadania kontrolne
 • Rozdział 15. Inżynieria danych
  • Small data
   • Obsługa plików typu small data
  • Zapis do pliku
  • Odczyt z pliku
  • Potok generatora używany w celu czytania i przetwarzania wierszy
  • Korzystanie z formatu YAML
  • Big Data
  • Narzędzia Big Data, komponenty i platformy
   • Źródła danych
   • Systemy plików
   • Przechowywanie danych
  • Pobieranie strumieni danych w czasie rzeczywistym
  • Studium przypadku: budowanie własnego potoku danych
  • Inżynieria danych w trybie bezserwerowym
   • Korzystanie z usługi AWS Lambda z wykorzystaniem zdarzeń CloudWatch
   • Logowanie z wykorzystaniem usług Amazon CloudWatch i AWS Lambda
   • Wykorzystanie usługi AWS Lambda w celu zapełniania kolejki w usłudze Amazon Simple Queue Service
   • Konfiguracja mechanizmu wyzwalającego zdarzenie CloudWatch
   • Tworzenie funkcji Lambda sterowanych zdarzeniami
   • Odczyt zdarzeń Amazon SQS z funkcji AWS Lambda
  • Wnioski
  • Ćwiczenia
  • Zadanie związane ze studium przypadku
 • Rozdział 16. Historie wojenne DevOps i wywiady
  • Studio filmowe nie może produkować filmów
  • Studio gier nie może opublikować gry
  • Uruchomienie skryptów Pythona zajmuje 60 sekund
  • Gaszenie pożarów za pomocą pamięci podręcznej i inteligentnej instrumentacji
  • Automatyzacja zabierze Ci pracę!
  • Antywzorce DevOps
   • Brak zautomatyzowanego serwera budowania
   • Latanie po omacku
   • Trudności w koordynacji jako stan ciągły
   • Brak pracy zespołowej
    • Jasno sformułowany, wzniosły cel
    • Struktura sterowana wynikami
    • Kompetentni członkowie zespołu
    • Ogólne zaangażowanie
    • Klimat współpracy
    • Standardy doskonałości
    • Zewnętrzne wsparcie i uznanie
    • Pryncypialne zarządzanie
  • Wywiady
   • Glenn Solomon
   • Andrew Nguyen
   • Gabriella Roman
   • Rigoberto Roche
   • Jonathan LaCour
   • Ville Tuulos
   • Joseph Reis
   • Teijo Holzer
   • Matt Harrison
   • Michael Foord
  • Zalecenia
  • Ćwiczenia
  • Wyzwania
  • Projekt końcowy
   • O autorach
   • Kolofon

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.