reklama - zainteresowany?

Python. Zacznij programować! - Helion


ebook
Autor: Rob Miles
Tytuł oryginału: Begin to Code with Python
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-4655-0
stron: 644, Format: ebook
Data wydania: 2018-12-07
Księgarnia: Helion

Cena książki: 89,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Python - Programowanie

Python jest znakomitym językiem do tworzenia wydajnego kodu. Nadaje się do różnych, również bardzo nietypowych zastosowań. Samo programowanie natomiast, choć jest w nim coś magicznego, stanowi umiejętność, którą każdy może opanować pod warunkiem odrobiny zaangażowania. Naturalnie, nauka kodowania nie zawsze przebiega bezproblemowo. Trzeba zrozumieć sposób działania komputera i nauczyć się nieco inaczej myśleć o rozwiązywaniu problemów. Napisanie dobrze działającego programu jest jednak niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem, a programowanie samo w sobie jest jedną z najbardziej kreatywnych umiejętności.

Ta książka jest przeznaczona dla osób, które nie mają doświadczenia w programowaniu. Została pomyślana jako podręcznik, który maksymalnie ułatwia uczenie się skutecznego kodowania. Najpierw omówiono niskopoziomowe instrukcje programowania, aby stopniowo przejść do przedstawienia i analizy profesjonalnych konstrukcji programistycznych. Książka jest przyjazna w odbiorze, a przy tym jest pełna innowacji, takich jak choćby opis korzystania z wbudowanych gadżetów czy projekty "zrób to sam". Dzięki temu Czytelnik bardzo szybko odkryje, że programowanie jest świetną, ekscytującą i porywającą zabawą!

W tej książce:

 • wprowadzenie do Pythona i przygotowanie środowiska do pracy
 • podstawowe konstrukcje kodu
 • projektowanie konstrukcji bardziej złożonych aplikacji
 • tworzenie dokumentacji aplikacji w Pythonie
 • korzystanie z różnych bibliotek Pythona

Wszechstronny, wydajny, elastyczny. Python - wybór idealny!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Python. Zacznij programować!", wybierały także:

 • Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury
 • Python. Wprowadzenie. Wydanie IV

Dodaj do koszyka

Spis treści

Python. Zacznij programować! eBook -- spis treści

 • Wprowadzenie (xviii)

CZĘŚĆ I PODSTAWY PROGRAMOWANIA

1. Zaczynamy używać Pythona (2)

 • Czym jest Python? (4)
  • Korzenie Pythona (5)
  • Wersje Pythona (5)
 • Zbuduj miejsce do pracy z Pythonem (6)
  • Zdobądź narzędzia (6)
  • Python na komputerze z systemem Windows (7)
 • Uruchamianie Pythona (10)
 • Czego się nauczyłeś? (14)

2. Python i programowanie (16)

 • Co to znaczy być programistą? (18)
  • Programowanie a planowanie przyjęcia (18)
  • Programowanie a problemy (19)
  • Programiści a inne osoby (21)
 • Komputery jako procesory danych (22)
  • Maszyny i komputery a ludzie (22)
  • Programy jako procesory danych (24)
  • Python jako procesor danych (25)
 • Dane i informacje (31)
 • Praca z funkcjami Pythona (36)
  • Funkcja ord (36)
  • Funkcja chr (38)
  • Analiza sposobu przechowywania danych za pomocą funkcji bin (39)
 • Czego się nauczyłeś? (41)

3. Struktura programów w Pythonie (44)

 • Twój pierwszy program w Pythonie (46)
  • Uruchamianie programów w Pythonie w środowisku IDLE (46)
  • Pobieranie danych wyjściowych programu za pomocą funkcji print (51)
 • Korzystanie z bibliotek Pythona (57)
  • Biblioteka random (57)
  • Biblioteka time (60)
 • Komentarze w Pythonie (61)
  • Przykłady kodu i komentarze (62)
 • Uruchamianie Pythona z pulpitu (63)
  • Opóźnij koniec programu (64)
 • Korzystanie z biblioteki snaps (64)
  • Dodawanie biblioteki pygame (65)
  • Funkcje z biblioteki snaps (66)
 • Czego się nauczyłeś? (70)

4. Zmienne (72)

 • Zmienne w Pythonie (74)
  • Nazwy w Pythonie (76)
 • Praca z tekstem (79)
  • Oznaczanie początku i końca ciągów znaków (81)
  • Znaki "ucieczki" w tekście (82)
  • Wczytywanie tekstu za pomocą funkcji input (84)
 • Praca z liczbami (87)
  • Konwersja ciągów znaków na liczby całkowite (87)
  • Liczby całkowite i rzeczywiste (89)
  • Liczby rzeczywiste i zmiennoprzecinkowe (90)
  • Konwersja ciągów znaków na wartości zmiennoprzecinkowe (95)
  • Wykonywanie obliczeń (96)
  • Konwersja pomiędzy typami float i int (98)
 • Wstawki pogodowe (101)
 • Czego się nauczyłeś? (102)

5. Podejmowanie decyzji w programach (104)

 • Dane typu Boolean (106)
  • Tworzenie zmiennych typu Boolean (106)
  • Wyrażenia logiczne (109)
  • Porównywanie wartości (111)
  • Operacje logiczne (115)
 • Konstrukcja if (119)
  • Zagnieżdżanie warunków if (128)
  • Logika programu (128)
 • Podejmuj decyzje, aby stworzyć aplikację (129)
  • Projekt interfejsu użytkownika (130)
  • Implementacja interfejsu użytkownika (131)
  • Testowanie danych wprowadzanych przez użytkownika (132)
  • Dokończenie programu (133)
 • Funkcje wprowadzania danych z biblioteki snaps (134)
 • Czego się nauczyłeś? (138)

6. Powtarzanie działań z wykorzystaniem pętli (140)

 • Konstrukcja while (142)
  • Powtarzanie sekwencji instrukcji za pomocą instrukcji while (142)
  • Obsługa nieprawidłowych danych wprowadzanych przez użytkownika (147)
  • Wykrywanie wprowadzania nieprawidłowych liczb przy użyciu wyjątków (152)
  • Wyjątki a czytanie liczb (154)
  • Obsługa wielu wyjątków (156)
  • Przerywanie pętli (157)
  • Powrót na początek pętli za pomocą instrukcji continue (158)
  • Licznik powtórzeń w pętli (159)
 • Konstrukcja pętli for (162)
 • Zegar cyfrowy z wykorzystaniem biblioteki snaps (167)
 • Czego się nauczyłeś? (168)

7. Korzystanie z funkcji w celu uproszczenia programów (170)

 • Co tworzy funkcję? (172)
  • Przekazywanie informacji do funkcji za pomocą parametrów (176)
  • Zwracanie wartości z wywołań funkcji (185)
 • Tworzenie funkcji wielokrotnego użytku (193)
  • Funkcja do wprowadzania tekstu (193)
  • Dodawanie pomocy do funkcji (195)
  • Funkcja do wprowadzania liczb (197)
  • Przekształcenie funkcji w moduł Pythona (201)
 • Czego się nauczyłeś? (208)

8. Przechowywanie kolekcji danych (210)

 • Listy i śledzenie sprzedaży (212)
  • Ograniczenia pojedynczych zmiennych (214)
  • Listy w Pythonie (215)
  • Wczytywanie elementów listy (218)
  • Wyświetlanie listy za pomocą pętli for (219)
 • Refaktoryzacja programów w celu użycia funkcji (221)
  • Tworzenie funkcji-wypełniaczy (224)
  • Utwórz menu użytkownika (225)
 • Sortowanie bąbelkowe (227)
  • Inicjalizacja listy danymi testowymi (228)
  • Sortowanie listy od wartości największej do najmniejszej (228)
  • Sortowanie listy od wartości najmniejszej do największej (234)
  • Znajdowanie największej i najmniejszej wartości sprzedaży (235)
  • Obliczanie całkowitej i średniej wartości sprzedaży (236)
  • Dokończenie programu (237)
 • Przechowywanie danych w plikach (238)
  • Zapis do pliku (239)
  • Zapis danych dotyczących sprzedaży (242)
  • Czytanie z pliku (244)
  • Odczyt danych dotyczących sprzedaży (246)
  • Obsługa błędów dotyczących plików (247)
 • Przechowywanie tabel danych (251)
  • Użycie pętli do przetwarzania tabel (253)
 • Wykorzystanie list w roli tabel podglądu (255)
 • Krotki (257)
 • Czego się nauczyłeś? (259)

CZĘŚĆ II ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE

9. Wykorzystanie klas do przechowywania danych (264)

 • Prosta aplikacja do zarządzania kontaktami (266)
  • Stwórz prototyp (267)
  • Przechowuj dane kontaktowe na oddzielnych listach (269)
  • Wykorzystanie klasy do przechowywania danych kontaktowych (272)
  • Wykorzystanie klasy Contact w programie Proste kontakty (275)
  • Edycja kontaktów (278)
  • Zapisywanie kontaktów w pliku z wykorzystaniem biblioteki pickle (289)
  • Ładowanie kontaktów z pliku z wykorzystaniem biblioteki pickle (292)
  • Dodanie do aplikacji Proste kontakty operacji zapisu i ładowania danych (293)
  • Konfiguracja egzemplarzy klas (294)
 • Słowniki (300)
  • Zarządzanie słownikami (302)
  • Zwracanie słownika z funkcji (303)
  • Wykorzystanie słownika do przechowywania kontaktów (303)
 • Czego się nauczyłeś? (305)

10. Wykorzystanie klas do tworzenia aktywnych obiektów (308)

 • Utworzenie aplikacji Monitor czasu (310)
  • Dodanie atrybutów danych do klasy (311)
  • Tworzenie spójnego obiektu (312)
  • Utworzenie atrybutów metod dla klasy (314)
  • Dodanie sprawdzania poprawności do metod (316)
  • Chroń atrybut danych przed uszkodzeniem (328)
  • Metody chronione (331)
 • Tworzenie właściwości klasy (332)
 • Ewolucja projektu klasy (337)
  • Zarządzanie wersjami klas (340)
 • Metoda __str__ klasy (346)
  • Formatowanie ciągów znaków w Pythonie (348)
 • Śledzenie sesji w aplikacji Monitor czasu (350)
  • Funkcja Pythona map (355)
  • Metoda join (361)
 • Tworzenie muzyki z wykorzystaniem biblioteki snaps (363)
 • Czego się nauczyłeś? (368)

11. Projektowanie rozwiązań bazujących na obiektach (372)

 • Aplikacja Modny ciuch (374)
  • Projektowanie danych aplikacji (376)
  • Projekt obiektowy (376)
  • Tworzenie klas nadrzędnych i potomnych (379)
  • Projekt danych - podsumowanie (396)
  • Implementacja zachowań aplikacji (405)
  • Obiekty jako komponenty (409)
 • Tworzenie komponentu FashionShop (410)
  • Utworzenie komponentu interfejsu użytkownika (417)
 • Projektowanie z wykorzystaniem klas (421)
 • Zbiory w Pythonie (422)
  • Zbiory i znaczniki (426)
  • Zbiory a hierarchie klas (431)
 • Czego się nauczyłeś? (434)

12. Aplikacje w Pythonie (438)

 • Funkcje zaawansowane (440)
  • Referencje do funkcji (440)
  • Używanie wyrażeń lambda (446)
  • Funkcje iteratora i instrukcja yield (451)
  • Funkcje z dowolną liczbą argumentów (457)
 • Moduły i pakiety (460)
  • Moduły w Pythonie (460)
  • Dodanie funkcji readme do modułu BTCInput (461)
  • Uruchamianie modułu jako programu (462)
  • Wykrywanie, czy moduł uruchomiono jako program (463)
  • Tworzenie pakietów w Pythonie (464)
  • Importowanie modułów z pakietów (466)
 • Testowanie programu (470)
  • Instrukcja assert (471)
  • Moduł Pythona unittest (472)
  • Tworzenie testów (476)
 • Przeglądanie dokumentacji programu (478)
 • Czego się nauczyłeś? (483)

CZĘŚĆ III PRZYDATNY PYTHON

13. Python i graficzne interfejsy użytkownika (488)

 • Visual Studio Code (490)
  • Instalacja środowiska Visual Studio Code (490)
  • Instalacja rozszerzeń dla języka Python w Visual Studio Code (491)
  • Tworzenie folderu projektu (492)
  • Tworzenie pliku programu (493)
  • Debugowanie programu (494)
  • Inne edytory dla aplikacji w Pythonie (499)
 • Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika za pomocą biblioteki Tkinter (499)
  • Tworzenie aplikacji z interfejsem GUI (506)
  • Projekt układu siatki (507)
  • Utworzenie funkcji obsługi zdarzeń (510)
  • Utworzenie pętli głównej (511)
  • Obsługa błędów w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika (512)
  • Wyświetlanie okien informacyjnych (514)
  • Rysowanie na "płótnie" (518)
  • Zdarzenia modułu Tkinter (522)
  • Tworzenie programu do rysowania (523)
  • Wprowadzanie tekstu złożonego z wielu wierszy (526)
  • Grupowanie elementów ekranowych w ramkach (528)
  • Utworzenie edytowalnego dokumentu StockItem z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika (529)
  • Tworzenie selektora z wykorzystaniem obiektu Listbox (537)
  • Aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika (544)
 • Czego się nauczyłeś? (546)

14. Programy w języku Python jako klienty sieci (548)

 • Sieci komputerowe (550)
 • Wykorzystywanie sieci WWW z poziomu Pythona (562)
  • Czytanie strony internetowej (562)
  • Korzystanie z danych ze stron WWW (562)
 • Czego się nauczyłeś? (567)

15. Programy w Pythonie jako serwery sieciowe (570)

 • Tworzenie serwera WWW w Pythonie (572)
  • Prosty serwer bazujący na gniazdach (572)
  • Serwer WWW w Pythonie (577)
  • Serwowanie stron internetowych z plików (579)
  • Pobieranie informacji od użytkowników witryny WWW (584)
 • Hostowanie aplikacji Pythona w internecie (590)
 • Czego się nauczyłeś? (590)

16. Tworzenie gier za pomocą biblioteki pygame (592)

 • Wprowadzenie do biblioteki pygame (594)
 • Rysowanie ilustracji za pomocą pygame (601)
  • Typy plików graficznych (601)
  • Ładowanie ilustracji do gry (602)
  • Ruchome obrazy (604)
 • Pobieranie danych od użytkownika za pomocą pygame (606)
 • Tworzenie postaci w grze (609)
  • Dodanie postaci gracza (614)
  • Sterowanie postacią gracza (617)
  • Postać krakersa (617)
  • Dodanie wielu egzemplarzy klasy Sprite (619)
  • Łapanie krakersów (620)
  • Implementacja zabójczego pomidora (625)
 • Dokończenie gry (629)
  • Dodanie ekranu startowego (629)
  • Zakończenie gry (634)
  • Punktacja gry (635)
 • Czego się nauczyłeś? (636)

Skorowidz (638)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.