reklama - zainteresowany?

Python. Instrukcje dla programisty - Helion

Python. Instrukcje dla programisty
ebook
Autor: Eric Matthes
Tytuł oryginału: Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-2596-8
stron: 640, Format: ebook
Data wydania: 2016-10-28
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka Python. Instrukcje dla programisty

Tagi: Prezenty dla Niego | Python - Programowanie

Python ma wszechstronne zastosowania: nadaje się do tworzenia gier, aplikacji sieciowych, do wdrażania indywidualnych rozwiązań biznesowych, do różnych celów naukowych czy do rozmaitych innych praktycznych rozwiązań. Jest językiem umożliwiającym pisanie przejrzystego, zwięzłego kodu, który przy tym jest łatwy w konserwacji i pozwala na sprawne rozwijanie oprogramowania. Jeśli chcesz zacząć szybko pisać funkcjonujący, efektywny kod i tworzyć działające aplikacje, to Python jest świetnym wyborem.

Niniejsza książka jest zwięzłym, praktycznym podręcznikiem programowania w Pythonie, dzięki któremu gruntownie opanujesz podstawy języka i nabierzesz dobrych nawyków w programowaniu. Szybko będziesz mógł skoncentrować się na praktycznej stronie realizacji projektów, a nowo poznane koncepcje wypróbujesz przez rozwiązywanie konkretnych problemów. W taki sposób przygotujesz się do nauki zaawansowanych technik Pythona.

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce:

 • podstawowe koncepcje programowania
 • praktyczne sposoby obsługi błędów i testowania kodu
 • biblioteki i narzędzia Pythona, takie jak matplotlib, NumPy i Pygal
 • praca z danymi i generowanie interaktywnych wizualizacji
 • tworzenie praktycznych aplikacji od podstaw i ich wdrażanie na serwerach WWW
 • możliwe problemy i sposoby ich rozwiązywania

Przekonaj się, jak szybko zaczniesz tworzyć świetne aplikacje w Pythonie!

Dodaj do koszyka Python. Instrukcje dla programisty

 

Osoby które kupowały "Python. Instrukcje dla programisty", wybierały także:

 • Lider wystarczaj
 • Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami. Wydanie II
 • Internet a prawo - jak si
 • Oszukaj mnie, jeśli potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia współczesnych kanciarzy
 • Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych

Dodaj do koszyka Python. Instrukcje dla programisty

Spis treści

Python. Instrukcje dla programisty eBook -- spis treci

 • O autorze
 • O korektorze merytorycznym
 • Podzikowania
 • Wprowadzenie
  • Do kogo jest skierowana ta ksika?
  • Czego nauczysz si z tej ksiki?
  • Dlaczego Python?
 • Cz I Podstawy
  • Rozdzia 1. Rozpoczcie pracy
   • Przygotowanie rodowiska programistycznego
    • Python 2 i Python 3
    • Wykonanie fragmentu kodu w Pythonie
    • Witaj, wiecie!
   • Python w rónych systemach operacyjnych
    • Python w systemach z rodziny Linux
     • Sprawdzenie zainstalowanej wersji Pythona
     • Instalacja edytora tekstu
     • Uruchomienie programu typu Witaj, wiecie!
     • Wykonanie kodu Pythona w powoce
    • Python w systemie OS X
     • Sprawdzenie zainstalowanej wersji Pythona
     • Uycie Pythona w sesji powoki
     • Instalacja edytora tekstu
     • Konfiguracja Sublime Text dla Pythona 3
     • Uruchomienie programu typu Witaj, wiecie!
    • Python w systemie Windows
     • Instalacja Pythona
     • Uruchomienie Pythona w sesji wiersza polecenia
     • Uycie Pythona w sesji wiersza polecenia
     • Instalacja edytora tekstu
     • Konfiguracja edytora Geany
     • Uruchomienie programu typu Witaj, wiecie!
   • Rozwizywanie problemów podczas instalacji
   • Uruchamianie programów Pythona z poziomu powoki
    • W systemach Linux i OS X
    • W systemie Windows
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 2. Zmienne i proste typy danych
   • Co tak naprawd dzieje si po uruchomieniu hello_world.py?
   • Zmienne
    • Nadawanie nazw zmiennym i uywanie zmiennych
    • Unikanie bdów zwizanych z nazwami podczas uywania zmiennych
   • Cigi tekstowe
    • Zmiana wielkoci liter cigu tekstowego za pomoc metod
    • czenie cigów tekstowych
    • Dodawanie biaych znaków do cigów tekstowych za pomoc tabulatora i znaku nowego wiersza
    • Usunicie biaych znaków
    • Unikanie bdów skadni w cigach tekstowych
    • Wywietlanie danych w Pythonie 2.x
   • Liczby
    • Liczby cakowite
    • Liczby zmiennoprzecinkowe
    • Unikanie bdów typu podczas pracy z funkcj str()
    • Liczby cakowite w Pythonie 2
   • Komentarze
    • Jak mona utworzy komentarz?
    • Jakiego rodzaju komentarze naley tworzy?
   • Zen Pythona
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 3. Wprowadzenie do list
   • Czym jest lista?
    • Uzyskanie dostpu do elementów listy
    • Numeracja indeksu zaczyna si od 0, a nie od 1
    • Uycie poszczególnych wartoci listy
   • Zmienianie, dodawanie i usuwanie elementów
    • Modyfikowanie elementów na licie
    • Dodawanie elementów do listy
     • Umieszczanie elementu na kocu listy
     • Wstawianie elementów na list
    • Usuwanie elementu z listy
     • Usunicie elementu listy za pomoc polecenia del
     • Usunicie elementu za pomoc metody pop()
     • Usunicie elementu z dowolnego miejsca na licie
     • Usunicie elementu na podstawie wartoci
   • Organizacja listy
    • Trwae sortowanie listy za pomoc metody sort()
     • Tymczasowe sortowanie listy za pomoc funkcji sorted()
    • Wywietlanie listy w odwrotnej kolejnoci alfabetycznej
    • Okrelenie wielkoci listy
   • Unikanie bdów indeksu podczas pracy z list
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 4. Praca z list
   • Iteracja przez ca list
    • Dokadniejsza analiza ptli
    • Wykonanie wikszej liczby zada w ptli for
    • Wykonywanie operacji po ptli for
   • Unikanie bdów zwizanych z wciciami
    • Brak wcicia
    • Brak wcicia dodatkowych wierszy
    • Niepotrzebne wcicie
    • Niepotrzebne wcicie po ptli
    • Brak dwukropka
   • Tworzenie list liczbowych
    • Uycie funkcji range()
    • Uycie funkcji range() do utworzenia listy liczb
    • Proste dane statystyczne dotyczce listy liczb
    • Lista skadana
   • Praca z fragmentami listy
    • Wycinek listy
    • Iteracja przez wycinek
    • Kopiowanie listy
   • Krotka
    • Definiowanie krotki
    • Iteracja przez wszystkie wartoci krotki
    • Nadpisanie krotki
   • Styl tworzonego kodu
    • Konwencje stylu
    • Wcicia
    • Dugo wiersza
    • Puste wiersze
    • Inne specyfikacje stylu
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 5. Konstrukcja if
   • Prosty przykad
   • Test warunkowy
    • Sprawdzenie równoci
    • Ignorowanie wielkoci liter podczas sprawdzania równoci
    • Sprawdzenie nierównoci
    • Porównania liczbowe
    • Sprawdzanie wielu warunków
     • Uycie sowa kluczowego and do sprawdzania wielu warunków
     • Uycie sowa kluczowego or do sprawdzania wielu warunków
    • Sprawdzanie, czy warto znajduje si na licie
    • Sprawdzanie, czy warto nie znajduje si na licie
    • Wyraenie boolowskie
   • Polecenie if
    • Proste polecenia if
    • Polecenia if-else
    • acuch if-elif-else
    • Uycie wielu bloków elif
    • Pominicie bloku else
    • Sprawdzanie wielu warunków
   • Uywanie polece if z listami
    • Sprawdzanie pod ktem wartoci specjalnych
    • Sprawdzanie, czy lista nie jest pusta
    • Uycie wielu list
   • Nadawanie stylu poleceniom if
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 6. Sowniki
   • Prosty sownik
   • Praca ze sownikami
    • Uzyskiwanie dostpu do wartoci sownika
    • Dodanie nowej pary klucz-warto
    • Rozpoczcie pracy od pustego sownika
    • Modyfikowanie wartoci sownika
    • Usuwanie pary klucz-warto
    • Sownik podobnych obiektów
   • Iteracja przez sownik
    • Iteracja przez wszystkie pary klucz-warto
    • Iteracja przez wszystkie klucze sownika
    • Iteracja przez uporzdkowane klucze sownika
    • Iteracja przez wszystkie wartoci sownika
   • Zagniedanie
    • Lista sowników
    • Lista w sowniku
    • Sownik w sowniku
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 7. Dane wejciowe uytkownika i ptla while
   • Jak dziaa funkcja input()?
    • Przygotowanie jasnych i zrozumiaych komunikatów
    • Uycie funkcji int() do akceptowania liczbowych danych wejciowych
    • Operator modulo
    • Akceptacja danych wejciowych w Pythonie 2.7
   • Wprowadzenie do ptli while
    • Ptla while w dziaaniu
    • Umoliwienie uytkownikowi podjcia decyzji o zakoczeniu dziaania programu
    • Uycie flagi
    • Uycie polecenia break do opuszczenia ptli
    • Uycie polecenia continue w ptli
    • Unikanie ptli dziaajcej w nieskoczono
   • Uycie ptli while wraz z listami i sownikami
    • Przenoszenie elementów z jednej listy na drug
    • Usuwanie z listy wszystkich egzemplarzy okrelonej wartoci
    • Umieszczenie w sowniku danych wejciowych wprowadzonych przez uytkownika
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 8. Funkcje
   • Definiowanie funkcji
    • Przekazywanie informacji do funkcji
    • Argumenty i parametry
   • Przekazywanie argumentów
    • Argumenty pozycyjne
     • Wiele wywoa funkcji
     • W przypadku argumentów pozycyjnych kolejno ma znaczenie
    • Argumenty w postaci sów kluczowych
    • Wartoci domylne
    • Odpowiedniki wywoa funkcji
    • Unikanie bdów zwizanych z argumentami
   • Warto zwrotna
    • Zwrot prostej wartoci
    • Definiowanie argumentu jako opcjonalnego
    • Zwrot sownika
    • Uywanie funkcji wraz z ptl while
   • Przekazywanie listy
    • Modyfikowanie listy w funkcji
    • Uniemoliwianie modyfikowania listy przez funkcj
   • Przekazywanie dowolnej liczby argumentów
    • Argumenty pozycyjne i przekazywanie dowolnej liczby argumentów
    • Uywanie dowolnej liczby argumentów w postaci sów kluczowych
   • Przechowywanie funkcji w moduach
    • Import caego moduu
    • Import okrelonych funkcji
    • Uycie sowa kluczowego as w celu zdefiniowania aliasu funkcji
    • Uycie sowa kluczowego as w celu zdefiniowania aliasu moduu
    • Import wszystkich funkcji moduu
   • Nadawanie stylu funkcjom
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 9. Klasy
   • Utworzenie i uycie klasy
    • Utworzenie klasy Dog
     • Metoda __init__()
     • Utworzenie klasy w Pythonie 2.7
    • Utworzenie egzemplarza na podstawie klasy
     • Uzyskanie dostpu do atrybutów
     • Wywoywanie metod
     • Utworzenie wielu egzemplarzy
   • Praca z klasami i egzemplarzami
    • Klasa Car
    • Przypisanie atrybutowi wartoci domylnej
    • Modyfikacja wartoci atrybutu
     • Bezporednia modyfikacja wartoci atrybutu
     • Modyfikacja wartoci atrybutu za pomoc metody
     • Inkrementacja wartoci atrybutu za pomoc metody
   • Dziedziczenie
    • Metoda __init__() w klasie potomnej
    • Dziedziczenie w Pythonie 2.7
    • Definiowanie atrybutów i metod dla klasy potomnej
    • Nadpisywanie metod klasy nadrzdnej
    • Egzemplarz jako atrybut
    • Modelowanie rzeczywistych obiektów
   • Import klas
    • Import pojedynczej klasy
    • Przechowywanie wielu klas w module
    • Import wielu klas z moduu
    • Import caego moduu
    • Import wszystkich klas z moduu
    • Import moduu w module
    • Okrelenie swojego sposobu pracy
   • Biblioteka standardowa Pythona
   • Nadawanie stylu klasom
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 10. Pliki i wyjtki
   • Odczytywanie danych z pliku
    • Wczytywanie caego pliku
    • cieka dostpu do pliku
    • Odczytywanie wiersz po wierszu
    • Utworzenie listy wierszy na podstawie zawartoci pliku
    • Praca z zawartoci pliku
    • Ogromne pliki, czyli na przykad milion cyfr
    • Czy data Twoich urodzin znajduje si w liczbie pi?
   • Zapisywanie danych w pliku
    • Zapisywanie danych do pustego pliku
    • Zapisywanie wielu wierszy
    • Doczanie do pliku
   • Wyjtki
    • Obsugiwanie wyjtku ZeroDivisionError
    • Uywanie bloku try-except
    • Uywanie wyjtków w celu uniknicia awarii programu
    • Blok else
    • Obsuga wyjtku FileNotFoundError
    • Analiza tekstu
    • Praca z wieloma plikami
    • Ciche niepowodzenie
    • Które bdy naley zgasza?
   • Przechowywanie danych
    • Uywanie json.dump() i json.load()
    • Zapisywanie i odczytywanie danych wygenerowanych przez uytkownika
    • Refaktoryzacja
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 11. Testowanie kodu
   • Testowanie funkcji
    • Test jednostkowy i zestaw testów
    • Zaliczenie testu
    • Niezaliczenie testu
    • Reakcja na niezaliczony test
    • Dodanie nowego testu
   • Testowanie klasy
    • Róne rodzaje metod asercji
    • Klasa do przetestowania
    • Testowanie klasy AnonymousSurvey
    • Metoda setUp()
   • Podsumowanie
 • Cz II Projekty
  • Inwazja obcych, czyli utworzenie gry w Pythonie
  • Wizualizacja danych
  • Aplikacje sieciowe
 • Projekt 1 Inwazja obcych
  • Rozdzia 12. Statek, który strzela pociskami
   • Planowanie projektu
   • Instalacja Pygame
    • Instalacja pakietów Pythona za pomoc pip
     • Sprawdzenie menedera pip w systemach Linux i OS X
     • Sprawdzenie menedera pip w systemie Windows
     • Instalacja menedera pip
     • Instalacja menedera pip w systemach Linux i OS X
     • Instalacja menedera pip w systemie Windows
     • Instalacja Pygame w systemie Linux
     • Instalacja Pygame w systemie OS X
     • Instalacja Pygame w systemie Windows
   • Rozpoczcie pracy nad projektem gry
    • Utworzenie okna Pygame i reagowanie na dziaania uytkownika
    • Zdefiniowanie koloru ta
    • Utworzenie klasy ustawie
   • Dodanie obrazu statku kosmicznego
    • Utworzenie klasy statku kosmicznego
    • Wywietlenie statku kosmicznego na ekranie
   • Refaktoryzacja, czyli modu game_functions
    • Funkcja check_events()
    • Funkcja update_screen()
   • Kierowanie statkiem kosmicznym
    • Reakcja na nacinicie klawisza
    • Umoliwienie nieustannego ruchu
    • Poruszanie statkiem w obu kierunkach
    • Dostosowanie szybkoci statku
    • Ograniczenie zasigu poruszania si statku
    • Refaktoryzacja funkcji check_events()
   • Krótkie powtórzenie
    • alien_invasion.py
    • settings.py
    • game_functions.py
    • ship.py
   • Wystrzeliwanie pocisków
    • Dodawanie ustawie dotyczcych pocisków
    • Utworzenie klasy Bullet
    • Przechowywanie pocisków w grupie
    • Wystrzeliwanie pocisków
    • Usuwanie niewidocznych pocisków
    • Ograniczenie liczby pocisków
    • Utworzenie funkcji update_bullets()
    • Utworzenie funkcji fire_bullet()
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 13. Obcy!
   • Przegld projektu
   • Utworzenie pierwszego obcego
    • Utworzenie klasy Alien
    • Utworzenie egzemplarza obcego
    • Wywietlenie obcego na ekranie
   • Utworzenie floty obcych
    • Ustalenie maksymalnej liczby obcych wywietlanych w jednym rzdzie
    • Utworzenie rzdów obcych
    • Utworzenie floty
    • Refaktoryzacja funkcji create_fleet()
    • Dodawanie rzdów
   • Poruszanie flot obcych
    • Przesunicie obcych w prawo
    • Zdefiniowanie ustawie dla kierunku poruszania si floty
    • Sprawdzenie, czy obcy dotar do krawdzi ekranu
    • Przesunicie floty w dó i zmiana kierunku
   • Zestrzeliwanie obcych
    • Wykrywanie kolizji z pociskiem
    • Utworzenie wikszych pocisków w celach testowych
    • Ponowne utworzenie floty
    • Zwikszenie szybkoci pocisku
    • Refaktoryzacja funkcji update_bullets()
   • Zakoczenie gry
    • Wykrywanie kolizji midzy obcym i statkiem
    • Reakcja na kolizj midzy obcym i statkiem
    • Obcy, który dociera do dolnej krawdzi ekranu
    • Koniec gry!
   • Ustalenie, które komponenty gry powinny by uruchomione
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 14. Punktacja
   • Dodanie przycisku Gra
    • Utworzenie klasy Button
    • Wywietlenie przycisku na ekranie
    • Uruchomienie gry
    • Zerowanie gry
    • Dezaktywacja przycisku Gra
    • Ukrycie kursora myszy
   • Zmiana poziomu trudnoci
    • Zmiana ustawie dotyczcych szybkoci
    • Wyzerowanie szybkoci
   • Punktacja
    • Wywietlanie punktacji
    • Utworzenie tablicy wyników
    • Uaktualnienie punktacji po zestrzeleniu obcego
    • Zagwarantowanie uwzgldnienia wszystkich trafie
    • Zwikszenie liczby zdobywanych punktów
    • Zaokrglanie punktacji
    • Najlepsze wyniki
    • Wywietlenie aktualnego poziomu gry
    • Wywietlenie liczby statków
   • Podsumowanie
 • Projekt 2 Wizualizacja danych
  • Rozdzia 15. Generowanie danych
   • Instalacja matplotlib
    • Linux
    • OS X
    • Windows
    • Testowanie matplotlib
    • Galeria matplotlib
   • Wygenerowanie prostego wykresu liniowego
    • Zmienianie etykiety i gruboci wykresu
    • Poprawianie wykresu
    • Uywanie funkcji scatter() do wywietlania poszczególnych punktów i nadawania im stylu
    • Wywietlanie serii punktów za pomoc funkcji scatter()
    • Automatyczne obliczanie danych
    • Usuwanie konturów z wywietlanych punktów danych
    • Definiowanie wasnych kolorów
    • Uycie mapy kolorów
    • Automatyczny zapis wykresu
   • Bdzenie losowe
    • Utworzenie klasy RandomWalk
    • Wybór kierunku
    • Wywietlenie wykresu bdzenia losowego
    • Wygenerowanie wielu bdze losowych
    • Nadawanie stylu danym wygenerowanym przez bdzenie losowe
    • Kolorowanie punktów
    • Kolorowanie punktów pocztkowego i kocowego
    • Ukrywanie osi
    • Dodawanie punktów do wykresu
    • Zmienianie wielkoci wykresu, aby wypeni ekran
   • Symulacja rzutu koci do gry za pomoc Pygal
    • Instalacja Pygal
    • Galeria Pygal
    • Utworzenie klasy Die
    • Rzut koci do gry
    • Analiza wyników
    • Utworzenie histogramu
    • Rzut dwiema komi
    • Rzut komi o rónej liczbie cianek
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 16. Pobieranie danych
   • Format CSV
    • Przetwarzanie nagówków pliku CSV
    • Wywietlanie nagówków i ich pooenia
    • Wyodrbnienie i odczytanie danych
    • Wywietlenie danych na wykresie temperatury
    • Modu datetime
    • Wywietlanie daty
    • Wywietlenie duszego przedziau czasu
    • Wywietlenie drugiej serii danych
    • Nakadanie cienia na wykresie
    • Sprawdzenie pod ktem bdów
   • Mapowanie globalnych zbiorów danych format JSON
    • Pobranie danych dotyczcych populacji wiata
    • Wyodrbnienie interesujcych nas danych
    • Konwersja cigu tekstowego na warto liczbow
    • Pobranie dwuznakowego kodu pastwa
    • Budowanie mapy wiata
    • Wywietlenie danych liczbowych na mapie wiata
    • Wywietlenie penej mapy populacji
    • Grupowanie pastw wedug populacji
    • Nadawanie stylu mapie wiata w Pygal
    • Rozjanienie motywu graficznego
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 17. Praca z API
   • Uycie Web API
    • Git i GitHub
    • danie danych za pomoc wywoania API
    • Instalacja requests
    • Przetworzenie odpowiedzi API
    • Praca ze sownikiem odpowiedzi
    • Podsumowanie repozytoriów najczciej oznaczanych gwiazdk
    • Monitorowanie ogranicze liczby wywoa API
   • Wizualizacja repozytoriów za pomoc pakietu Pygal
    • Dopracowanie wykresów generowanych przez Pygal
    • Dodanie wasnych podpowiedzi
    • Wywietlanie danych
    • Dodawanie czy do wykresu
   • Hacker News API
   • Podsumowanie
 • Projekt 3 Aplikacje sieciowe
  • Rozdzia 18. Rozpoczcie pracy z Django
   • Przygotowanie projektu
    • Opracowanie specyfikacji
    • Utworzenie rodowiska wirtualnego
    • Instalacja virtualenv
    • Aktywacja rodowiska wirtualnego
    • Instalacja frameworka Django
    • Utworzenie projektu w Django
    • Utworzenie bazy danych
    • Przegld projektu
   • Uruchomienie aplikacji
    • Definiowanie modeli
    • Aktywacja modeli
    • Witryna administracyjna Django
     • Konfiguracja superuytkownika
     • Rejestracja modelu w witrynie administracyjnej
     • Dodanie tematu
    • Zdefiniowanie modelu Entry
    • Migracja modelu Entry
    • Rejestracja modelu Entry w witrynie administracyjnej
    • Powoka Django
   • Tworzenie stron internetowych strona gówna aplikacji
    • Mapowanie adresu URL
    • Utworzenie widoku
    • Utworzenie szablonu
   • Utworzenie dodatkowych stron
    • Dziedziczenie szablonu
     • Szablon nadrzdny
     • Szablon potomny
    • Strona tematów
     • Wzorzec URL dla strony tematów
     • Widok tematów
     • Szablon tematów
    • Strony poszczególnych tematów
     • Wzorzec adresu URL dla tematu
     • Widok tematu
     • Szablon tematu
     • cza ze strony tematów
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 19. Konta uytkowników
   • Umoliwienie uytkownikom wprowadzania danych
    • Dodawanie nowego tematu
     • Formularz modelu dla tematu
     • Adres URL dla strony new_topic
     • Funkcja widoku new_topic()
     • dania GET i POST
     • Szablon dla strony new_topic
     • Dodanie cza prowadzcego na stron new_topic
    • Dodawanie nowych wpisów
     • Formularz modelu dla wpisu
     • Adres URL dla strony new_entry
     • Funkcja widoku new_entry()
     • Szablon dla strony new_entry
     • Dodanie cza prowadzcego na stron new_entry
    • Edycja wpisu
     • Adres URL dla strony edit_entry
     • Funkcja widoku edit_entry()
     • Szablon dla strony edit_entry
     • Dodanie cza prowadzcego na stron edit_entry
   • Konfiguracja kont uytkowników
    • Aplikacja users
     • Dodanie aplikacji users do pliku settings.py
     • Doczanie adresów URL z aplikacji users
    • Strona logowania
     • Szablon dla strony logowania
     • Dodanie cza prowadzcego na stron logowania
     • Uycie strony logowania
    • Wylogowanie
     • Adres URL dla strony wylogowania
     • Funkcja widoku logout_view()
     • Dodanie cza umoliwiajcego wylogowanie
    • Strona rejestracji uytkownika
     • Adres URL dla strony rejestracji uytkownika
     • Funkcja widoku register()
     • Szablon dla strony rejestracji uytkownika
     • Dodanie cza prowadzcego na stron rejestracji uytkownika
   • Umoliwienie uytkownikom bycia wacicielami swoich danych
    • Ograniczenie dostpu za pomoc dekoratora @login_required
     • Ograniczenie dostpu do strony tematów
     • Ograniczenie dostpu w aplikacji Learning Log
    • Powizanie danych z okrelonymi uytkownikami
     • Modyfikacja modelu Topic
     • Identyfikacja istniejcych uytkowników
     • Migracja bazy danych
    • Przyznanie dostpu jedynie odpowiednim uytkownikom
    • Ochrona tematów uytkownika
    • Ochrona strony edit_entry
    • Powizanie nowego tematu z biecym uytkownikiem
   • Podsumowanie
  • Rozdzia 20. Nadanie stylu i wdroenie aplikacji
   • Nadanie stylu aplikacji Learning Log
    • Aplikacja django-bootstrap3
    • Uycie Bootstrapa do nadania stylu aplikacji Learning Log
    • Modyfikacja pliku base.html
     • Zdefiniowanie nagówków HTML
     • Zdefiniowanie paska nawigacji
     • Zdefiniowanie czci gównej strony
    • Uycie elementu Jumbotron do nadania stylu stronie gównej
    • Nadanie stylu stronie logowania
    • Nadanie stylu stronie new_topic
    • Nadanie stylu stronie tematów
    • Nadanie stylów wpisom na stronie tematu
   • Wdroenie aplikacji Learning Log
    • Utworzenie konta w Heroku
    • Instalacja Heroku Toolbelt
    • Instalacja wymaganych pakietów
    • Utworzenie listy pakietów w pliku requirements.txt
    • Okrelenie rodowiska uruchomieniowego Pythona
    • Modyfikacja pliku settings.py dla Heroku
    • Utworzenie pliku Procfie do uruchomienia procesu
    • Modyfikacja pliku wsgi.py dla Heroku
    • Utworzenie katalogu dla plików statycznych
    • Uycie serwera gunicorn w rodowisku lokalnym
    • Uycie Gita do monitorowania plików projektu
     • Instalacja Git
     • Konfiguracja Git
     • Ignorowanie plików
     • Zatwierdzenie projektu
    • Przekazanie projektu do Heroku
    • Konfiguracja bazy danych w Heroku
    • Dopracowanie wdroenia projektu w Heroku
     • Utworzenie superuytkownika w Heroku
     • Utworzenie przyjaznego dla uytkownika adresu URL aplikacji w Heroku
    • Zabezpieczenie wdroonego projektu
    • Zatwierdzenie zmian i przekazanie ich do serwera
    • Utworzenie wasnych stron bdu
     • Utworzenie wasnych szablonów
     • Lokalne wywietlanie stron bdów
     • Przekazywanie zmian do Heroku
     • Uycie metody get_object_or_404()
    • Nieustanna rozbudowa
    • Opcja SECRET_KEY
    • Usunicie projektu z Heroku
   • Podsumowanie
  • Posowie
  • Dodatek A Instalacja Pythona
   • Python w systemie Linux
    • Ustalenie zainstalowanej wersji
    • Instalacja Pythona 3 w systemie Linux
   • Python w systemie OS X
    • Ustalenie zainstalowanej wersji
    • Uycie menedera Homebrew do instalacji Pythona 3
     • Instalacja Homebrew
     • Instalacja Pythona 3
   • Python w Windows
    • Instalacja Pythona 3 w Windows
    • Odszukanie interpretera Pythona
    • Dodanie Pythona do zmiennej Path
   • Sowa kluczowe Pythona i wbudowane funkcje
    • Sowa kluczowe Pythona
    • Wbudowane funkcje Pythona
  • Dodatek B Edytory tekstu
   • Geany
    • Instalacja Geany w systemie Linux
    • Instalacja Geany w systemie Windows
    • Uruchamianie programów Python w Geany
    • Dostosowanie ustawie Geany do wasnych potrzeb
     • Konwertowanie tabulatorów na spacje
     • Ustawianie wskanika dugoci linii
     • Wcicia i brak wci bloków kodu
     • Umieszczenie bloku kodu w komentarzu
   • Sublime Text
    • Instalacja Sublime Text w systemie OS X
    • Instalacja Sublime Text w systemie Linux
    • Instalacja Sublime Text w systemie Windows
    • Uruchamianie programów Python w edytorze Sublime Text
    • Konfigurowanie edytora Sublime Text
    • Dostosowanie ustawie Sublime Text do wasnych potrzeb
     • Konwersja tabulatorów na spacje
     • Ustawianie wskanika dugoci linii
     • Wcicia i brak wci bloków kodu
     • Umieszczenie bloku kodu w komentarzu
   • IDLE
    • Instalacja IDLE w systemie Linux
    • Instalacja IDLE w systemie OS X
    • Instalacja IDLE w systemie Windows
    • Dostosowanie ustawie IDLE do wasnych potrzeb
     • Wcicia i brak wci bloków kodu
     • Umieszczenie bloku kodu w komentarzu
   • Emacs i vim
  • Dodatek C Uzyskiwanie pomocy
   • Pierwsze kroki
    • Spróbuj jeszcze raz
    • Chwila odpoczynku
    • Korzystaj z zasobów tej ksiki
   • Wyszukiwanie informacji w internecie
    • Stack Overflow
    • Oficjalna dokumentacja Pythona
    • Oficjalna dokumentacja biblioteki
    • r/learnpython
    • Posty na blogach
   • Kanay IRC
    • Zaoenie konta na kanale IRC
    • Kanay, do których warto si przyczy
    • Kultura na kanale IRC
  • Dodatek D Uywanie Gita do kontroli wersji
   • Instalacja Gita
    • Instalacja Gita w systemie Linux
    • Instalacja Gita w systemie OS X
    • Instalacja Gita w systemie Windows
    • Konfiguracja Gita
   • Tworzenie projektu
   • Ignorowanie plików
   • Inicjalizacja repozytorium
   • Sprawdzanie stanu
   • Dodawanie plików do repozytorium
   • Zatwierdzanie plików
   • Sprawdzanie dziennika projektu
   • Drugie zatwierdzenie
   • Przywracanie stanu projektu
   • Przywrócenie projektu do wczeniejszego stanu
   • Usunicie repozytorium

Dodaj do koszyka Python. Instrukcje dla programisty

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.