reklama - zainteresowany?

Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja - Helion

Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja
ebook
Autor: Michał Sobczak
ISBN: 978-83-283-5886-7
stron: 248, Format: ebook
Data wydania: 2019-04-09
Księgarnia: Helion

Cena książki: 32,45 zł (poprzednio: 57,95 zł)
Oszczędzasz: 44% (-25,50 zł)

Dodaj do koszyka Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja

Tagi: Rails - Programowanie | Ruby - Programowanie

Poznaj Ruby on Rails od praktycznej strony!

 • Odkryj język Ruby i platformę Rails
 • Naucz się testować i uruchamiać swój kod
 • Poznaj zalety mikrousług i konteneryzacji

Ruby to nowoczesny, wieloparadygmatowy, interpretowany język programowania. Wraz z platformą Rails stanowi jedno z najpopularniejszych rozwiązań służących do szybkiego tworzenia aplikacji sieciowych; wspiera wiele znanych serwisów dostępnych w internecie. Ruby on Rails od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce platform klasy MVC - dzięki rozbudowanym funkcjom, wysokiej wydajności oraz łatwości pisania kodu, a także możliwości stosowania dużej liczby rozszerzeń.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wykorzystać tę platformę w swoich projektach, jesteś na dobrym tropie! Dzięki tej książce poznasz możliwości i konstrukcje języka Ruby oraz mechanizm działania platformy Rails, a w szczególności interfejs Rack. Dowiesz się, jak zapewniać odpowiednią jakość swoich rozwiązań, nauczysz się je uruchamiać przy użyciu technologii wirtualizacji VMware ESXi oraz konteneryzacji Docker na platformach OpenShift Origin, OKD i Nomad. Prześledziwszy praktyczne przykłady, zdobędziesz wiedzę na temat architektury mikrousług, poznasz też sposoby wykorzystania oprogramowania GitLab w funkcji repozytorium kodu, systemu zgłoszeń, bazy wiedzy i narzędzia CI/CD.

 • Mechanizmy języka Ruby i ich praktyczne zastosowanie
 • Programowanie strukturalne i obiektowe oraz metaprogramowanie
 • Możliwości platformy Rails i ich wykorzystanie w praktyce
 • Zastosowanie interfejsu Rack i szyny usługowej RabbitMQ
 • Zapewnianie jakości aplikacji - teoria i praktyka
 • Uruchamianie aplikacji przy użyciu maszyn wirtualnych i kontenerów
 • Zastosowanie systemów orkiestracji kontenerów
 • Praca z repozytorium kodu oraz ciągła integracja i dostarczanie (CI/CD)

Naucz się tworzyć wydajne aplikacje sieciowe z Ruby on Rails!

Dodaj do koszyka Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja

 

Osoby które kupowały "Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja", wybierały także:

 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja
 • Ruby on Rails. Od podstaw
 • Rails. Sztuka programowania
 • Rails. Receptury

Dodaj do koszyka Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja

Spis treści

Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja eBook -- spis treści


Wstęp 11

Rozdział 1. Ruby 17

 • Interpreter 17
  • Rozwój 18
  • rvm 18
 • Clojures 20
  • Blok 20
  • Lambda 21
  • Proc 21
  • Różnice między blokami a Proc 22
  • Różnice między Proc a lambdą 23
  • yield 24
 • ObjectSpace 25
  • each_object 25
  • finalizer 26
  • Drzewo klas 26
  • Statystyka obiektów 27
  • Metody obiektów 28
 • Bezpieczeństwo 29
  • Poziomy $SAFE 29
  • Przykłady 29
 • Analiza wydajności 30
  • Wydajność mierzona bibliotekami Benchmark i MiniTest 30
  • Profilowanie z ruby-prof 34
 • Zarządzanie pamięcią 36
  • Retencja obiektów 36
  • Biblioteka get_process_mem 37
  • Wypełnienie pamięci 37
  • Abstrakcyjny model pamięci 39
  • Odśmiecanie 40
  • Wizualizacja stosu 43
 • Współbieżność 47
  • Biblioteka 47
  • Wątki 48
  • Procesy 50
  • Fibers 52
  • Wielowątkowość a interpretery 54
  • Komunikacja między procesami 54
  • Przykład 59
 • Rozszerzenia 65
  • Konstrukcja 66
  • Przykład praktyczny 67
  • Osadzanie interpretera 72
 • Paradygmaty 72
 • Programowanie strukturalne 73
  • Założenia 73
  • Stan początkowy 75
  • Plik 2d.rb 75
  • Plik 3d.rb 79
  • Plik main.rb 82
 • Programowanie obiektowe 84
  • Blockchain 84
 • Metaprogramowanie 91
  • Korzyści 91
  • Przykład 91

Rozdział 2. Rails 95

 • Platforma 95
  • Rozwój 97
  • Konwencja ponad konfigurację 98
  • Instalacja 98
 • Minimalistyczne aplikacje w Rails 99
  • Najmniejsza aplikacja 100
  • Drugi przykład 100
  • Trzeci przykład 102
 • Rack i middleware 103
  • Rack 103
  • Rails 104
 • RabbitMQ 106
  • Tryby pracy 107
  • Komunikacja jednokierunkowa 107
  • Komunikacja dwukierunkowa 107
  • Komunikacja mieszana 110
 • Powszechne błędy 110
  • ActionController::RoutingError 110
  • NoMethodError: Undefined Method '[]' for Nil:NilClass 111
  • ActionController::InvalidAuthenticityToken 111
  • Net::ReadTimeout 112
  • ActiveRecord::RecordNotUnique: PG::UniqueViolation 112
  • NoMethodError: Undefined Method 'id' for nil:NilClass 113
  • ActionController::ParameterMissing 113
  • ActionView::Template::Error: Undefined Local Variable or Method 113
  • ActionController::UnknownFormat 113
 • Praktyka a konwencje 113
  • Za dużo logiki w kontrolerach 114
  • Za dużo logiki w widokach 114
  • Za dużo logiki w modelach 114
  • Pozostały kod 114
  • Za dużo bibliotek 115
  • Brak automatycznych testów 115
 • Tryb API 115
  • Middleware 115
  • Nowa aplikacja 116
  • find_in_batches 116

Rozdział 3. Zapewnienie jakości 119

 • Wprowadzenie 119
  • Teoria i praktyka 119
 • Metodyki 120
  • Definicja błędu 120
  • Definicja niezawodności 121
  • Przyczyny błędów 121
  • TDD 122
  • TIP 123
  • Eksploracja 123
 • Wykrywanie defektów 124
  • Bierne wykrywanie defektów 124
  • Czynne wykrywanie defektów 124
  • Tolerancja na błędy 127
  • Izolacja defektów 127
 • Testowanie Rack 127
  • Mikrousługi: lb 128
  • Rack 129
  • Sinatra 132
 • Testowanie Rails 134
  • Instalacja 135
  • Funkcje pomocnicze 136
  • Przypadki testowe 138
  • Uruchomienie 139

Rozdział 4. Wdrożenie 141

 • Wprowadzenie 141
  • Definicja 141
  • Podejście procesowe 142
  • Proces wdrożeniowy 142
 • Wirtualizacja 143
  • Rodzaje wirtualizacji 143
  • VMware vSphere Hypervisor 143
 • Konteneryzacja 148
  • Docker 148
  • Inne rozwiązania 148
  • Prywatne chmury obliczeniowe 148
  • Publiczne rozwiązania 149
  • Nomad na tle konkurencji 149
 • Przykładowa struktura 150
  • Środowisko pomocnicze 151
  • Utworzenie wirtualnej maszyny 151
  • Instalacja systemu operacyjnego 153
 • OpenShift Origin / OKD 154
  • Wprowadzenie 155
  • Struktura klastra 158
  • Serwer DNS 159
  • Przygotowanie węzłów klastra 161
  • Przygotowanie instalacji 164
  • Instalacja klastra 166
  • Konfiguracja klastra 3.7/3.9 169
  • Dodanie nowych węzłów klastra 172
  • Aktualizacja do nowej wersji 173
  • Administrowanie klastrem 173
 • Minishift 174
  • Instalacja 175
  • Uruchomienie 175
 • Nomad 178
  • Wprowadzenie 179
  • Środowisko narzędziowe 180
  • Środowisko aplikacyjne 181
  • Środowisko uruchomieniowe 185
 • GitLab CI/CD 193
  • Wprowadzenie 193
  • Instalacja systemu GitLab 193
  • Integracja z systemem OpenShift/OKD 194
  • Wdrażanie aplikacji do systemu OpenShift/OKD 202
  • Integracja z systemem Nomad 203

Rozdział 5. Mikrousługi 205

 • Wprowadzenie 205
  • Infrastruktura funkcjonalna 206
  • Przepływ danych 206
  • DNS 208
 • Urządzenie IoT 208
  • ESP8266 209
  • Program testowy 210
  • Program docelowy 211
 • NGINX 212
  • nginx.conf 212
  • Podsumowanie 213
 • lb 213
  • config.ru 214
  • Dockerfile 215
  • Gemfile 216
  • .gitlab-ci.yml 216
  • .nomad 217
 • check_dns 219
  • check_dns.rb 219
  • .nomad 219
 • rack 220
  • config.ru 221
  • .nomad 222
 • csp.consumer 223
  • consumer.rb 223
  • Dockerfile 225
  • fluent.conf 225
  • Gemfile 226
 • csp.processor 226
  • processor.rb 226

Rozdział 6. Projekt 229

 • Wprowadzenie 229
  • Problem i oczekiwane efekty 229
  • Źródłowa baza danych 230
 • Stos technologiczny 230
  • Metaprogramowanie 230
  • Biblioteki 230
 • Realizacja 231
  • Prototyp 231
  • Struktura 236
  • Kontrola dostępu 238
  • UI 240
  • Użycie 242

Podsumowanie 243

 • Wnioski 243
  • Rails 243
  • Orkiestracja 243
  • Ruby 243
  • Popularność 244
 • Na koniec 244
 • Przyszłość 244

Bibliografia 245

Skorowidz 246

Dodaj do koszyka Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.