reklama - zainteresowany?

Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II - Helion


Autor: John Paul Mueller
Tytuł oryginału: Beginning Programming with Python For Dummies, 2nd Edition
Tłumaczenie: Agnieszka Górczyńska
ISBN: 978-83-283-5905-5
stron: 416, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2020-02-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 59,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Python - Programowanie

Utworzenie i uruchomienie pierwszej aplikacji

Rozwiązywanie problemów i usuwanie błędów

Praca z Anacondą i używanie funkcji magicznych

Programowanie w Pythonie jest łatwe i sprawia mnóstwo radości!

Oferujący potężne możliwości i dynamiczny Python jest używany do tworzenia wielu różnych aplikacji. Został opracowany jako prawdziwie niezależny od platformy - dzięki temu jest doskonałym narzędziem dla początkujących programistów, zwłaszcza tych, którzy chcą szybko poznać nowy język. Zamieszczone w książce polecenia pozwalają w dość krótkim czasie krok po kroku opanować podstawy Pythona.

W książce:

 • Pobieranie i instalowanie Pythona
 • Używanie powłoki
 • Jupyter Notebook i jego zastosowanie
 • Używanie różnych typów danych
 • Praca z pakietami

Dodaj do koszyka

Spis treści

Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II -- spis treści

 • O autorze
 • Podziękowania od autora
  • Podziękowania wydawcy oryginału
 • Wprowadzenie
  • O tej książce
  • Naiwne założenia
  • Ikony zastosowane w książce
  • Materiały dodatkowe
  • Co dalej?
 • Część I Rozpoczęcie pracy z Pythonem
  • W tej części
 • Rozdział 1. Komunikowanie się z komputerem
  • W tym rozdziale:
  • Powody, dla których chciałbyś komunikować się z komputerem
  • Aplikacja to forma komunikacji
   • Zastanów się nad procedurami używanymi codziennie
   • Zapisywanie procedury
  • Traktowanie aplikacji jak każdej innej procedury
   • Komputer traktuje zadania dosłownie
  • Definiowanie aplikacji
   • Komputer używa języka specjalnego
   • Pomoc człowiekowi w rozmowie z komputerem
  • Dlaczego Python jest tak świetny?
   • Powody, dla których warto wybrać Pythona
   • Jak możesz skorzystać na stosowaniu Pythona?
   • Organizacje stosujące Pythona
   • Wyszukiwanie użytecznych aplikacji Pythona
   • Porównanie Pythona z innymi językami programowania
    • C#
    • Java
    • Perl
    • R
 • Rozdział 2. Instalowanie Pythona
  • W tym rozdziale:
  • Pobieranie niezbędnej wersji Pythona
  • Instalowanie Pythona
   • Praca z systemem Windows
   • Praca z systemem macOS
   • Praca z systemem Linux
    • Używanie standardowej metody instalacji Pythona w systemie Linux
    • Używanie graficznej metody instalacji Pythona w systemie Linux
  • Uzyskanie dostępu do Pythona w systemie
   • Używanie systemu Windows
   • Używanie systemu macOS
    • Odszukanie instalacji domyślnej Pythona
    • Odszukanie uaktualnionej wersji Pythona
   • Używanie systemu Linux
  • Sprawdzanie poprawności instalacji
 • Rozdział 3. Praca z Pythonem
  • W tym rozdziale:
  • Praca w powłoce
   • Uruchamianie Pythona
   • Wykorzystanie zalet powłoki
   • Wykorzystanie zmiennych środowiskowych Pythona
  • Wydawanie polecenia
   • Wydawanie poleceń komputerowi
   • Zakończenie wydawania polecenia
   • Wyświetlenie wyniku
  • Korzystanie z pomocy
   • Tryb pomocy
   • Prośba o pomoc
   • Wyjście z trybu pomocy
   • Pomoc bezpośrednia
  • Zakończenie pracy z powłoką Pythona
 • Rozdział 4. Tworzenie pierwszej aplikacji
  • W tym rozdziale:
  • Dlaczego środowisko IDE ma duże znaczenie?
   • Tworzenie kodu lepszej jakości
   • Debugowanie
   • Dlaczego notatnik jest użyteczny?
  • Pobieranie dystrybucji Anaconda
   • Pobieranie oprogramowania
   • Instalowanie dystrybucji Anaconda w systemie Linux
   • Instalowanie dystrybucji Anaconda w systemie macOS
   • Instalowanie dystrybucji Anaconda w systemie Windows
  • Pobieranie zbiorów danych i przykładowych fragmentów kodu
   • Używanie Jupyter Notebook
    • Uruchamianie serwera Jupyter Notebook
    • Zatrzymywanie serwera Jupyter Notebook
   • Definiowanie repozytorium kodu źródłowego
    • Definiowanie katalogu dla kodu przedstawionego w książce
    • Tworzenie nowego notatnika
    • Eksportowanie notatnika
    • Usuwanie notatnika
    • Importowanie notatnika
  • Utworzenie aplikacji
   • Poznajemy komórki
   • Dodawanie komórek dokumentujących
   • Inna treść w komórce
  • Znaczenie wcięć w kodzie
  • Dodawanie komentarzy
   • Poznajemy komentarze
   • Używanie komentarzy jako notatek dla siebie
   • Używanie komentarzy do uniemożliwienia uruchomienia kodu
  • Zakończenie pracy z Jupyter Notebook
 • Rozdział 5. Praca z dystrybucją Anaconda
  • W tym rozdziale:
  • Pobieranie kodu źródłowego
  • Praca z punktami kontrolnymi
   • Definiowanie użycia punktów kontrolnych
   • Zapisywanie punktu kontrolnego
   • Przywracanie punktu kontrolnego
  • Operowanie komórkami notatnika
   • Dodawanie komórek różnych typów
   • Dzielenie i łączenie komórek
   • Przenoszenie komórki
   • Uruchamianie komórki
   • Włączanie i wyłączanie danych wyjściowych
  • Zmiana wyglądu Jupyter Notebook
   • Wyszukiwanie poleceń za pomocą paska poleceń
   • Praca z numerami wierszy
   • Używanie funkcji Cell Toolbar
  • Praca z jądrem
  • Uzyskiwanie pomocy
  • Używanie funkcji magicznych
  • Wyświetlanie uruchomionego procesu
 • Część II Komunikacja
  • W tej części
 • Rozdział 6. Przechowywanie i modyfikowanie informacji
  • W tym rozdziale:
  • Przechowywanie informacji
   • Zmienna jako pojemnik
   • Używanie odpowiedniego pojemnika do przechowywania danych
  • Definiowanie podstawowych typów danych w Pythonie
   • Umieszczanie informacji w zmiennej
   • Typy liczbowe
    • Liczba całkowita
    • Liczba zmiennoprzecinkowa
    • Liczba zespolona
   • Wartość boolowska
   • Ciąg tekstowy
  • Data i godzina
 • Rozdział 7. Zarządzanie informacją
  • W tym rozdziale:
  • Określanie sposobu postrzegania danych przez Pythona
   • Porównywanie
   • Jak komputer przeprowadza porównania?
  • Praca z operatorami
   • Definiowanie operatorów
    • Operatory jednoargumentowe
    • Operatory arytmetyczne
    • Operatory relacji
    • Operatory logiczne
    • Operatory bitowe
    • Operatory przypisania
    • Operatory przynależności
    • Operatory tożsamości
   • Kolejność operatorów
  • Tworzenie i używanie funkcji
   • Funkcja jako pakiet kodu
   • Wielokrotne używanie kodu
   • Definiowanie funkcji
   • Uzyskiwanie dostępu do funkcji
   • Przekazywanie informacji do funkcji
    • Argumenty funkcji
    • Przekazywanie wymaganych argumentów
    • Przekazywanie argumentów za pomocą słów kluczowych
    • Przypisanie wartości domyślnej argumentowi funkcji
    • Tworzenie funkcji ze zmienną liczbą argumentów
   • Zwrot informacji przez funkcję
   • Porównywanie danych wyjściowych funkcji
  • Pobieranie danych wejściowych od użytkownika
 • Rozdział 8. Podejmowanie decyzji
  • W tym rozdziale:
  • Podejmowanie prostych decyzji za pomocą konstrukcji if
   • Konstrukcja if
   • Używanie konstrukcji if w aplikacji
    • Praca z operatorami relacji
    • Wykonywanie wielu zadań
    • Wykonywanie wielu porównań za pomocą operatorów logicznych
  • Wybór alternatywy za pomocą konstrukcji if...else
   • Konstrukcja if...else
   • Używanie konstrukcji if...else w aplikacji
   • Używanie konstrukcji if...elif w aplikacji
  • Używanie zagnieżdżonych konstrukcji warunkowych
   • Używanie wielu konstrukcji if lub ifelse
   • Łączenie różnych typów konstrukcji warunkowych
 • Rozdział 9. Wykonywanie powtarzających się czynności
  • W tym rozdziale:
  • Przetwarzanie danych przy użyciu konstrukcji for
   • Polecenie for
   • Tworzenie prostej pętli for
   • Używanie polecenia break w kodzie
   • Używanie polecenia continue w kodzie
   • Używanie polecenia pass w kodzie
   • Używanie polecenia else w kodzie
  • Przetwarzanie danych przy użyciu konstrukcji while
   • Polecenie while
   • Używanie polecenia while w aplikacji
  • Pętle zagnieżdżone
 • Rozdział 10. Obsługa błędów
  • W tym rozdziale:
  • Dlaczego Python Cię nie rozumie?
  • Źródła błędów
   • Klasyfikacja błędów
    • Błędy w trakcie kompilacji programu
    • Błędy podczas działania programu
   • Rozróżnianie typów błędów
    • Błędy syntaktyczne
    • Błędy semantyczne
    • Błędy logiczne
  • Przechwytywanie wyjątków
   • Podstawowa obsługa wyjątków
    • Obsługa pojedynczego wyjątku
    • Używanie klauzuli except bez wyjątku
    • Praca z argumentami wyjątku
    • Obsługa wielu wyjątków za pomocą jednej klauzuli except
    • Obsługa wielu wyjątków za pomocą wielu klauzul except
   • Obsługa wyjątków od bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych
   • Zagnieżdżona obsługa błędów
  • Zgłaszanie wyjątków
   • Zgłoszenie wyjątku w sytuacji szczególnej
   • Przekazywanie informacji o błędzie
  • Tworzenie i używanie własnych wyjątków
  • Używanie klauzuli finally
 • Część III Najczęściej wykonywane zadania
  • W tej części
 • Rozdział 11. Interakcje z pakietami
  • W tym rozdziale:
  • Grupowanie kodu
   • Typy pakietów
   • Bufor pakietów
  • Importowanie pakietów
   • Polecenie import
   • Polecenie fromimport
  • Wyszukiwanie pakietów na dysku
  • Pobieranie pakietów z innych źródeł
   • Otwieranie powłoki Anacondy
   • Praca z pakietami conda
    • Wyświetlanie pakietów conda
    • Instalowanie pakietów conda
    • Aktualizowanie pakietów conda
    • Usuwanie pakietów conda
   • Instalowanie pakietów za pomocą narzędzia pip
  • Wyświetlanie zawartości pakietu
  • Wyświetlanie dokumentacji pakietu
   • Uruchamianie Pydoc
   • Używanie łączy szybkiego dostępu
   • Wpisywanie szukanego wyrażenia
   • Wyświetlanie wyników
 • Rozdział 12. Praca z ciągami tekstowymi
  • W tym rozdziale:
  • Warto pamiętać, że ciągi tekstowe są różne
   • Definiowanie znaku przy użyciu liczb
   • Używanie znaków do tworzenia ciągów tekstowych
  • Tworzenie ciągów tekstowych wraz ze znakami specjalnymi
  • Wybór poszczególnych znaków
  • Wycinanie
  • Odszukiwanie wartości w ciągu tekstowym
  • Formatowanie ciągu tekstowego
 • Rozdział 13. Zarządzanie listą
  • W tym rozdziale:
  • Organizowanie informacji w aplikacji
   • Porządkowanie danych przy użyciu listy
   • W jaki sposób Python wyświetla listę?
  • Tworzenie listy
  • Dostęp do listy
  • Iteracja przez listę
  • Modyfikowanie listy
  • Przeszukiwanie listy
  • Sortowanie listy
  • Wyświetlanie listy
  • Praca z obiektem Counter
 • Rozdział 14. Kolekcje wszystkich typów danych
  • W tym rozdziale:
  • Poznajemy kolekcje
  • Praca z krotką
  • Praca ze słownikiem
   • Tworzenie i używanie słownika
   • Zastępowanie konstrukcji switch słownikiem
  • Tworzenie stosu przy użyciu listy
  • Praca z kolejką
  • Praca z kolejką dwukierunkową
 • Rozdział 15. Tworzenie i używanie klasy
  • W tym rozdziale:
  • Klasa jako metoda pakowania
  • Części klasy
   • Tworzenie definicji klasy
   • Wbudowane atrybuty klasy
   • Praca z metodami
    • Tworzenie metody klasy
    • Tworzenie metody egzemplarza
   • Praca z konstruktorami
   • Praca ze zmiennymi
    • Tworzenie zmiennej klasy
    • Tworzenie zmiennej egzemplarza
    • Używanie metody wraz ze zmienną listą argumentów
   • Przeciążanie operatorów
  • Tworzenie klasy
   • Definiowanie klasy MyClass
   • Zapisywanie klasy na dysku
  • Używanie klasy w aplikacji
  • Tworzenie nowej klasy poprzez rozszerzenie już istniejącej
   • Tworzenie klasy potomnej
   • Testowanie klasy w aplikacji
 • Część IV Wykonywanie zadań zaawansowanych
  • W tej części
 • Rozdział 16. Przechowywanie danych w pliku
  • W tym rozdziale:
  • W jaki sposób działa trwały magazyn danych?
  • Tworzenie treści dla trwałego magazynu danych
  • Tworzenie pliku
  • Odczytywanie zawartości pliku
  • Uaktualnianie zawartości pliku
  • Usuwanie pliku
 • Rozdział 17. Wysyłanie wiadomości e-mail
  • W tym rozdziale:
  • Co się dzieje, gdy wysyłasz wiadomość e-mail?
   • Wyświetlanie widomości e-mail przypomina odczytywanie listu
   • Definiowanie elementów koperty
    • Host
    • Port
    • Nazwa hosta lokalnego
   • Definiowanie elementów listu
    • Definiowanie wiadomości
    • Definiowanie transmisji
    • Podtypy wiadomości
  • Tworzenie wiadomości e-mail
   • Praca z wiadomością w formacie zwykłego tekstu
   • Praca z wiadomością w formacie HTML
  • Wyświetlanie otrzymanej wiadomości e-mail
 • Część V Dekalogi
  • W tej części
 • Rozdział 18. Dziesięć świetnych zasobów programistycznych
  • W tym rozdziale:
  • Praca z dokumentacją Pythona w internecie
  • Używanie narzędzia LearnPython.org
  • Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą Pythona
  • Pobieranie bibliotek dodatkowych
  • Szybsze tworzenie aplikacji za pomocą środowiska IDE
  • Znacznie łatwiejsze sprawdzanie składni
  • Wykorzystanie zalet XML-a
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów w Pythonie przez początkujących programistów
  • Poznanie Unicode
  • Zwiększenie szybkości działania aplikacji
 • Rozdział 19. Dziesięć sposobów na zarabianie pieniędzy za pomocą Pythona
  • W tym rozdziale:
  • Praca w dziale zapewnienia jakości
  • Pracownik działu IT w mniejszej organizacji
  • Tworzenie skryptów Pythona dla aplikacji
  • Administrowanie siecią
  • Nauka programowania
  • Pomaganie ludziom w lokalizacji
  • Eksploracja danych
  • Praca z systemami osadzonymi
  • Wykonywanie zadań naukowych
  • Analiza danych w czasie rzeczywistym
 • Rozdział 20. Dziesięć narzędzi usprawniających pracę z Pythonem
  • W tym rozdziale:
  • Śledzenie błędów za pomocą Roundup Issue Tracker
  • Utworzenie środowiska wirtualnego za pomocą VirtualEnv
  • Instalowanie aplikacji za pomocą PyInstaller
  • Przygotowanie dokumentacji programistycznej za pomocą pdoc
  • Opracowanie kodu aplikacji za pomocą Komodo Edit
  • Debugowanie aplikacji za pomocą pydbgr
  • Środowisko interaktywne dzięki użyciu IPythona
  • Testowanie aplikacji Pythona za pomocą PyUnit
  • Uporządkowanie kodu za pomocą Isort
  • Kontrola wersji z użyciem Mercuriala
 • Rozdział 21. Dziesięć bibliotek, które powinieneś znać
  • W tym rozdziale:
  • Przygotowanie bezpiecznego środowiska za pomocą PyCrypto
  • Praca z bazą danych za pomocą SQLAlchemy
  • Oglądanie świata za pomocą Map Google
  • Dodawanie graficznego interfejsu użytkownika za pomocą TkIntera
  • Dostarczanie eleganckiej prezentacji danych tabelarycznych za pomocą PrettyTable
  • Usprawnienie dźwięku w aplikacji za pomocą PyAudio
  • Przeprowadzanie operacji na grafice za pomocą PyQtGraph
  • Wyszukiwanie informacji za pomocą IRLib
  • Tworzenie za pomocą JPype środowiska współdziałającego z Javą
  • Uzyskanie za pomocą Twisted Matrix dostępu do zasobów sieci lokalnej
  • Używanie dostępu do zasobów internetu za pomocą bibliotek

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.