reklama - zainteresowany?

Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podręcznik - Helion


ebook
Autor: Denise Etheridge
Tytuł oryginału: Microsoft Office Excel 2007 Programming: Your visual blueprint for creating interactive spreadsheets (Visual Blueprint)
Tłumaczenie: Paweł Koronkiewicz
ISBN: 978-83-246-9383-2
stron: 350, Format: ebook
Data wydania: 2014-02-26
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Excel

Wykorzystaj niezwykłe możliwości Excela i spraw, aby pracował za Ciebie

 • Jak stworzyć własne okno dialogowe w edytorze VBA?
 • Jak otwierać i modyfikować pliki XML w Excelu?
 • Jak przypisywać makra do paska szybkiego dostępu?

Excel -- najpopularniejszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny -- udostępnia narzędzie do zautomatyzowania czynności wykonywanych w tym programie. Jest to język programowania nazywany Visual Basic for Applications (VBA). Pozwala on na tworzenie makr, czyli zapisu pewnej sekwencji poleceń, które mogą zostać automatycznie wykonane jako całość. Zapisanie makr w rejestratorze i przygotowanie w ten sposób konkretnego dokumentu, na przykład raportu miesięcznego, sprawia, że każdy następny tego rodzaju dokument Excel wykonuje samodzielnie. Dzięki VBA można także modyfikować makra oraz tworzyć bloki poleceń, przygotowywać własne aplikacje i dodatki do programu głównego.

Książka "Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podręcznik" to przewodnik, który w prosty i przejrzysty sposób zapozna Cię z systemem makr Excela. Dokładnie opisano tu ponad 140 technik programowania, które dodatkowo zostały bogato zilustrowane za pomocą ułatwiających zrozumienie materiału zrzutów ekranowych. Dzięki temu dowiesz się, na czym polega deklarowanie tablic wielowymiarowych i cyfrowe podpisywanie makr. Nauczysz się, jak modyfikować wstążkę poleceń, tworzyć makra, zmienne obiektowe i własne dodatki. Będziesz umiał tak zautomatyzować czynności programu przy tworzeniu dokumentów, aby to Excel pracował za Ciebie.

 • Visual Basic for Applications
 • Makra i formanty
 • Model obiektów Excela
 • Deklarowanie tablic
 • Instrukcje sterujące
 • Funkcje arkuszy
 • Debugowanie kodu
 • Skoroszyty i pliki
 • Arkusze i wykresy
 • Praca z zakresami komórek
 • Zdarzenia
 • Pliki XML

Patrz i ucz się, jak wykorzystać możliwości programu, aby pracować szybko i bez wysiłku!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podręcznik", wybierały także:

 • Microsoft Office Excel 2010. Egzamin 77-882. Microsoft Official Academic Course

Dodaj do koszyka

Spis treści

Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podręcznik eBook -- spis treści

Jak używać tej książki (X)

Rozdział 1. Makra i formanty (2)

 • Programowanie w Excelu - wprowadzenie (2)
 • Makra - wprowadzenie (4)
 • Zabezpieczenia przed uruchamianiem makr (6)
 • Tworzenie podpisu cyfrowego (7)
 • Rejestrowanie makr (8)
 • Przypisywanie podpisu cyfrowego (10)
 • Uruchamianie makr (12)
 • Skróty klawiaturowe (14)
 • Makra na pasku narzędzi Szybki dostęp (16)
 • Usuwanie makr (18)
 • Korzystanie z formantów (20)
 • Definiowanie parametrów formantu (22)
 • Powiązanie formantu z makrem (24)

Rozdział 2. Edytor Visual Basic (26)

 • Edytor Visual Basic - wprowadzenie (26)
 • Wyświetlanie edytora VBA (28)
 • Wyświetlanie okienek edytora (30)
 • Właściwości projektu (32)
 • Opcje wyświetlania kodu (34)
 • Nowy moduł (36)
 • Usuwanie modułu (38)
 • Ukrywanie makr (40)
 • Modyfikowanie makr (42)

Rozdział 3. Visual Basic for Applications (44)

 • Procedury (44)
 • Funkcje (46)
 • Komentarze (48)
 • Zmienne i typy danych (50)
 • Odwołania do komórek i zakresów komórek (52)
 • Deklarowanie zmiennych (54)
 • Praca z liczbami (56)
 • Praca z ciągami znakowymi (58)
 • Stałe (60)

Rozdział 4. Model obiektów Excela (62)

 • Model obiektów Excela - wprowadzenie (62)
 • Korzystanie z opisu modelu obiektów (64)
 • Zmienne obiektowe (66)
 • Właściwości obiektu (68)
 • Porównywanie zmiennych obiektowych (70)
 • Metody obiektu (72)
 • Wyświetlanie standardowych okien dialogowych (74)

Rozdział 5. Tablice (76)

 • Deklarowanie tablic (76)
 • Deklarowanie tablic wielowymiarowych (78)
 • Inicjowanie tablic (80)
 • Zmiana rozmiaru tablicy (82)
 • Typy danych użytkownika (84)

Rozdział 6. Instrukcje sterujące (86)

 • Operatory porównania (86)
 • Operatory logiczne (87)
 • Pętla Do While (88)
 • Pętla Do Until (90)
 • Pętla For Next (92)
 • Pętla For Each In (94)
 • Instrukcja If Then Else (96)
 • Instrukcja Select Case (98)
 • Instrukcja skoku GoTo (100)
 • Wywoływanie procedur (102)

Rozdział 7. Funkcje arkuszy (104)

 • Korzystanie z funkcji arkuszy (104)
 • Operatory logiczne (105)
 • Funkcja MsgBox (106)
 • Funkcja InputBox (108)
 • Bieżąca data i godzina (110)
 • Operacje na wartościach daty i godziny (112)
 • Formatowanie dat i godzin (114)
 • Formatowanie liczb (116)
 • Zmiana wielkości liter (118)
 • Wyodrębnianie części ciągu znakowego (120)

Rozdział 8. Debugowanie kodu (122)

 • Punkty przerwania (122)
 • Korzystanie z okna Watches (124)
 • Krokowe wykonywanie procedury (126)
 • Okno wykonania bezpośredniego - Immediate (128)
 • Kontynuowanie pracy po wystąpieniu błędu (130)
 • Błędy czasu wykonania (132)

Rozdział 9. Skoroszyty i pliki (134)

 • Otwieranie skoroszytu (134)
 • Otwieranie pliku tekstowego (136)
 • Otwieranie pliku wybranego przez użytkownika (138)
 • Zapisywanie skoroszytu (140)
 • Zapisywanie skoroszytu w formacie wybranym przez użytkownika (142)
 • Sprawdzanie, czy skoroszyt jest otwarty (144)
 • Zamykanie skoroszytu (146)
 • Nowy skoroszyt (148)
 • Usuwanie pliku (150)

Rozdział 10. Arkusze (152)

 • Nowy arkusz (152)
 • Usuwanie arkusza (154)
 • Przenoszenie arkusza (156)
 • Kopiowanie arkusza (158)
 • Ukrywanie arkusza (160)
 • Zmiana nazwy arkusza (162)
 • Zapisywanie arkusza w innym pliku (164)
 • Zabezpieczanie arkusza danych (166)
 • Zabezpieczanie arkusza wykresu (168)
 • Drukowanie arkusza (170)
 • Sortowanie arkuszy według nazw (172)

Rozdział 11. Praca z zakresami komórek (174)

 • Właściwość Range (174)
 • Właściwość Cells (176)
 • Łączenie zakresów (178)
 • Właściwość Offset (180)
 • Usuwanie zakresów (182)
 • Ukrywanie zakresów (184)
 • Nadawanie nazwy zakresu (186)
 • Zmiana obszaru zakresu (188)
 • Wstawianie zakresu (190)
 • Ustawianie szerokości kolumn zakresu (192)
 • Ustawianie wysokości wierszy zakresu (194)
 • Dzielenie kolumny tekstowej (196)
 • Część wspólna zakresów (198)

Rozdział 12. Praca z komórkami (200)

 • Wycinanie i wklejanie zakresów (200)
 • Kopiowanie i wklejanie zakresów (202)
 • Opcje wklejania specjalnego (204)
 • Komentarze (206)
 • Wypełnianie zakresu komórek wartościami (208)
 • Kopiowanie zakresu do wielu arkuszy (210)
 • Obramowanie komórek (212)
 • Przeszukiwanie danych (214)
 • Wyszukiwanie i zamiana (216)

Rozdział 13. Okna dialogowe i Wstążka (218)

 • Formularze - wprowadzenie (218)
 • Okna dialogowe użytkownika (220)
 • Wywołania okien dialogowych (222)
 • Zapisywanie wartości z okna dialogowego (224)
 • Sprawdzanie wprowadzanych danych (228)
 • Tworzenie elementów sterujących (230)
 • Szablony okien dialogowych (232)
 • Plik customUI.xml (234)
 • Modyfikowanie Wstążki (236)
 • Specjalne elementy Wstążki (238)

Rozdział 14. Wykresy (242)

 • Nowy arkusz wykresu (242)
 • Osadzanie wykresu w arkuszu danych (244)
 • Kreator wykresów, czyli metoda ChartWizard (246)
 • Dołączanie nowej serii danych (248)
 • Formatowanie elementów tekstowych (250)
 • Wykresy złożone (252)
 • Dołączanie tabeli danych (254)
 • Formatowanie osi wykresu (256)

Rozdział 15. Zdarzenia (258)

 • Przegląd zdarzeń (258)
 • Uruchamianie procedury przy otwieraniu skoroszytu (262)
 • Uruchamianie procedury przed zamknięciem skoroszytu (264)
 • Uruchamianie procedury przed zapisaniem skoroszytu (266)
 • Uruchamianie procedury przy tworzeniu skoroszytu (268)
 • Uruchamianie procedury o określonej godzinie (272)
 • Uruchamianie procedury wciśnięciem kombinacji klawiszy (274)

Rozdział 16. Dodatki do aplikacji (add-in) (276)

 • Tworzenie dodatku (276)
 • Właściwości dodatków (278)
 • Instalowanie dodatków (280)
 • Ładowanie dodatków w kodzie VBA (282)

Rozdział 17. Pliki XML (284)

 • Pliki XML - wprowadzenie (284)
 • Pliki Office jako pliki XML (286)
 • Pliki XML jako tabele w Excelu (290)
 • Przygotowywanie mapy XML (292)
 • Importowanie i eksportowanie plików XML (294)
 • Ładowanie plików XML przy użyciu VBA (296)
 • Importowanie plików XML przy użyciu VBA (298)

Dodatek A: Elementy kodu VBA (300)

 • Model obiektów VBA i Excela (300)

Dodatek B: Elementy Wstążki (320)

 • Elementy nadrzędne Wstążki (320)

Skorowidz (330)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.