reklama - zainteresowany?

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 - Helion


ebook
Autor: Stanisław Paciorek
ISBN: 978-83-283-7582-6
stron: 104, Format: ebook
Data wydania: 2020-10-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 19,95 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,95 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Elektronika

Przygotuj się dobrze i uzyskaj potwierdzenie swoich uprawnień

Poradnik jest przeznaczony dla pracowników dozoru i elektromonterów pracujących w różnych branżach ― w tym w kopalniach i zakładach energetycznych ― przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego URE Grupy G1. Certyfikat ten jest zwykle wymagany od osób, które zajmują się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach lub wykonują usługi na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych.

Podręcznik omawia w zakresie podstawowym problematykę regulowaną przepisami wydanymi na podstawie Kodeksu pracy, Prawa energetycznego i Prawa budowlanego. Dotyka także zagadnień wynikających z przepisów wydanych na podstawie Prawa geologicznego i górniczego. Książka zawiera przykładowe pytania, które mogą zostać zadane podczas egzaminu, wraz z odpowiedziami. Zdany egzamin pozwala uzyskać świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do samodzielnego wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji grupy G1.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 eBook -- spis treści


I. Organizacja bezpiecznej pracy 7

II. Ochrona przeciwporażeniowa 23

III. Urządzenia elektryczne w obszarach zagrożonych wybuchem 35

IV. Prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach do 1 kV 45

V. Zespoły prądotwórcze 59

VI. Udzielanie pomocy przedlekarskiej 63

VII. Wykaz przepisów i niektórych norm związanych (dla osób dozoru) 69

VIII. Komentarz uzupełniający 73

IX. Dodatek 91

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.