reklama - zainteresowany?

Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide - Helion

Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide
Autor: Chris Aquino, Todd Gandee
Tytuł oryginału: Front-End Web Development: The Big Nerd Ranch Guide
Tłumaczenie: Andrzej Watrak
ISBN: 978-83-283-3203-4
stron: 488, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-04-11
Księgarnia: Helion

Cena książki: 69,00 zł

Dodaj do koszyka Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide

Tagi: AJAX | Bootstrap | CSS | JavaScript - Programowanie | Node.js | Strony mobilne (RWD)

Tworzenie aplikacji WWW jest dziś dla programistów sporym wyzwaniem. Piszą kod dla platformy, którą jest przeglądarka — kłopot w tym, że na świecie istnieje całe mnóstwo różnych przeglądarek i jeszcze więcej urządzeń, na których można uruchomić aplikację. A ona oczywiście powinna zawsze działać bez zarzutu! Co więcej, pisanie aplikacji WWW oznacza konieczność zadbania zarówno o wygląd strony, jak i o poprawność algorytmów decydujących o sposobie działania. To wszystko oznacza, że dobry programista aplikacji WWW musi dobrze opanować wiele technik pracy!

Trzymasz w ręku książkę przeznaczoną dla projektantów, którzy znają podstawy programowania i chcą tworzyć funkcjonalne aplikacje WWW, opierającą się na materiale pięciodniowego szkolenia Big Nerd Ranch. Zaprezentowano w niej sporo nowoczesnych technik programistycznych i pokazano, w jaki sposób wykorzystywać je w praktyce. Opisano, jak zaimplementować responsywny interfejs użytkownika i aplikację współdziałającą z serwerem internetowym, przedstawiono platformy Ember i Node.js. Nie zabrakło tu także opisu najnowocześniejszych narzędzi do diagnozowania i testowania kodu. Dzięki tej książce szybko zaczniesz tworzyć nowoczesne, elastyczne i wydajne aplikacje WWW!

Niektóre zagadnienia omówione w książce:

 • środowiska programistyczne i narzędzia do projektowania aplikacji WWW
 • układy adaptacyjne i zapytania medialne
 • moduły, obiekty i metody w kodzie aplikacji
 • efekty wizualne i przetwarzanie danych w JavaScripcie
 • wykorzystywanie protokołu WebSocket
 • diagnostyka i testowanie kodu aplikacji

Programista WWW — mistrz wielu technologii!


Chris Aquino — jest dyrektorem działu rozwoju aplikacji WWW i instruktorem szkoleniowym w firmie Big Nerd Ranch. Niezwykle chętnie przekazuje innym wartościową wiedzę. Uwielbia nakręcane zabawki, espresso i wszelkie formy grillowania.

Todd Gandee — jest instruktorem i programistą aplikacji WWW w Big Nerd Ranch. Swoje umiejętności doskonalił przez 10 lat jako doradca w dziedzinie tworzenia aplikacji internetowych. Poza programowaniem lubi biegać, jeździć na rowerze i wspinać się.

Dodaj do koszyka Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide

 

Osoby które kupowały "Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide", wybierały także:

 • ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
 • Ajax. Implementacje
 • Ajax. Od podstaw
 • Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe
 • 80 sposobów na Ajax

Dodaj do koszyka Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide

Spis treści

Podrcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide -- spis treci

Wprowadzenie (13)

 • Nauka tworzenia stron WWW (13)
 • Wymagania (14)
 • Ukad ksiki (14)
 • Jak korzysta z tej ksiki (15)
 • Wyzwania (15)
 • Dla ambitnych (16)

CZʦ I. PODSTAWY TWORZENIA STRON WWW

1. Przygotowanie rodowiska programistycznego (19)

 • Instalacja przegldarki Google Chrome (19)
 • Instalacja i konfiguracja edytora Atom (19)
  • Wtyczki edytora Atom (21)
 • Dokumentacja i róda informacji (24)
 • Byskawiczny kurs obsugi wiersza polecenia (26)
  • Sprawdzanie biecego katalogu (27)
  • Tworzenie katalogu (28)
  • Zmiana katalogu (29)
  • Wywietlanie listy plików w katalogu (31)
  • Uzyskiwanie uprawnie administratora (32)
  • Wyjcie z programu (33)
 • Instalacja Node.js i browser-sync (33)
 • Dla ambitnych: zamienniki edytora Atom (35)

2. Utworzenie pierwszego projektu (37)

 • Utworzenie projektu Wydrowisko (38)
  • Pierwszy kod HTML (39)
  • Doczanie arkusza stylów (42)
  • Wpisywanie treci strony (43)
  • Umieszczanie obrazów (44)
 • Wywietlanie strony w przegldarce (46)
 • Narzdzia dla programistów w przegldarce Chrome (48)
 • Dla ambitnych: wersje jzyka CSS (50)
 • Dla ambitnych: ikona favicon.ico (51)
 • Wyzwanie srebrne: utworzenie pliku favicon.ico (52)

3. Style (53)

 • Zastosowanie stylów bazowych (54)
 • Przygotowanie kodu HTML do zastosowania stylów (56)
 • Budowa stylu (57)
 • Twoja pierwsza regua (58)
  • Model pudekowy (60)
 • Dziedziczenie stylów (62)
 • Dopasowanie obrazów do wielkoci okna (69)
 • Kolory (71)
 • Dopasowanie odstpów midzy elementami listy (74)
  • Selektory relacyjne (75)
 • Definiowanie czcionek (79)
 • Wyzwanie brzowe: zmiana kolorów (81)
 • Dla ambitnych: precyzja kolidujcych selektorów (82)

4. Responsywne strony WWW i model flexbox (85)

 • Rozbudowa interfejsu uytkownika (86)
  • Umieszczenie duego obrazu (87)
  • Poziomy ukad miniatur (89)
 • Model flexbox (91)
  • Tworzenie elastycznego kontenera (92)
  • Zmiana kierunku rozmieszczenia elementów (93)
  • Grupowanie elementów w elastyczne jednostki (95)
  • Waciwo flex (96)
  • Kolejno, wyrównanie i rozmieszczenie elastycznych jednostek (98)
  • Wyrodkowanie duego obrazu (102)
 • Pooenie wzgldne i bezwzgldne elementu (105)

5. Ukady adaptacyjne i zapytania medialne (111)

 • Resetowanie obszaru roboczego (113)
 • Stosowanie zapyta medialnych (115)
 • Wyzwanie brzowe: pionowa orientacja ekranu (118)
 • Dla ambitnych: model flexbox - popularne ukady i bdy (118)
 • Wyzwanie zote: ukad Holy Grail (119)

6. Obsuga zdarze za pomoc JavaScriptu (121)

 

 • Twój pierwszy skrypt (126)
 • Opis kodu JavaScript w projekcie Wydrowisko (127)
 • Deklarowanie zmiennych tekstowych (128)
 • Praca z konsol (129)
 • Odwoania do elementów modelu DOM (131)
 • Utworzenie funkcji zmieObraz (135)
  • Deklarowanie parametrów funkcji (137)
 • Funkcje zwracajce wartoci (140)
 • Tworzenie obserwatora zdarze (142)
 • Obsuga wszystkich miniatur (147)
 • Przetwarzanie tablicy miniatur (149)
 • Wyzwanie srebrne: przechwytywanie odnoników (151)
 • Wyzwanie zote: losowe zdjcia wydr (151)
 • Dla ambitnych: tryb cisy (151)
 • Dla ambitnych: domknicia (152)
 • Dla ambitnych: listy obiektów i kolekcje elementów HTML (152)
 • Dla ambitnych: typy danych w JavaScripcie (153)

 

7. Efekty wizualne i style CSS (155)

 • Ukrywanie i pokazywanie duego obrazu (156)
  • Utworzenie stylów ukrywajcych duy obraz (157)
  • Utworzenie kodu JavaScript ukrywajcego duy obraz (159)
  • Obserwowanie zdarze zwizanych z naciniciami klawiszy (161)
  • Ponowne wywietlenie duego obrazu (163)
 • Zmiany stanów elementów i efekty przejcia (165)
  • Waciwo transform (166)
  • Zdefiniowanie efektu przejcia (168)
  • Funkcje czasu (171)
  • Wywoanie efektu przejcia poprzez zmian klasy (172)
  • Wywoanie efektu przejcia za pomoc kodu JavaScript (173)
 • Wasne funkcje czasu (175)
 • Dla ambitnych: zasady koercji typów (177)

CZʦ II. MODUY, OBIEKTY I FORMULARZE

8. Moduy, obiekty i metody (181)

 • Moduy (182)
  • Szablon moduu (183)
  • Modyfikacja obiektu za pomoc wyraenia IIFE (185)
 • Utworzenie projektu Kafejka (186)
 • Utworzenie moduu BazaDanych (187)
 • Dodawanie moduów do przestrzeni nazw (188)
 • Konstruktory (190)
  • Waciwo prototype konstruktora (191)
  • Tworzenie metod konstruktora (193)
 • Utworzenie moduu Furgonetka (195)
  • Skadanie zamówie (196)
  • Usuwanie zamówie (198)
 • Diagnostyka kodu (200)
  • Wyszukiwanie bdów za pomoc debugera (201)
  • Przypisanie waciwoci this wartoci za pomoc metody bind (206)
 • Inicjowanie aplikacji Kafejka po zaadowaniu strony (206)
  • Utworzenie instancji obiektu typu Furgonetka (208)
 • Dla ambitnych: prywatne dane moduu (210)
 • Wyzwanie srebrne: dane prywatne (211)
 • Dla ambitnych: przypisywanie wartoci waciwoci this w funkcji zwrotnej w metodzie forEach (211)

9. Wprowadzenie do platformy Bootstrap (213)

 • Doczenie platformy Bootstrap (214)
  • Jak dziaa platforma Bootstrap? (215)
 • Utworzenie formularza zamówie (216)
  • Dodanie pól tekstowych (217)
  • Podejmowanie decyzji za pomoc pól wyboru (221)
  • Dodanie rozwijanej listy (222)
  • Dodanie suwaka (224)
  • Dodanie przycisków Wylij i Resetuj (225)

10. Przetwarzanie danych w formularzu za pomoc JavaScriptu (227)

 • Utworzenie moduu ObsugaFormularza (228)
  • Wprowadzenie do biblioteki jQuery (229)
  • Zaimportowanie biblioteki jQuery (230)
  • Konfigurowanie obiektu typu ObsugaFormularza za pomoc selektora (230)
 • Dodanie obsugi zdarzenia submit (232)
  • Wyodrbnienie danych (233)
  • Przekazanie i wywoanie funkcji zwrotnej (235)
 • Uycie obiektu typu ObsugaFormularza (237)
  • Rejestracja metody zóZamówienie do obsugi zdarzenia submit (238)
 • Udoskonalenia interfejsu uytkownika (239)
 • Wyzwanie brzowe: zestaw powikszony (241)
 • Wyzwanie srebrne: wywietlanie wartoci ustawianej za pomoc suwaka (241)
 • Wyzwanie zote: gratulacje (241)

11. Od danych do modelu DOM (243)

 • Utworzenie listy zamówie (244)
 • Utworzenie moduu ListaZamówie (245)
 • Utworzenie konstruktora Wiersz (246)
  • Tworzenie elementów modelu DOM za pomoc biblioteki jQuery (247)
 • Tworzenie wierszy listy zamówie po wystpieniu zdarzenia submit (252)
  • Modyfikowanie obiektu this za pomoc metody call (253)
 • Realizacja zamówienia po klikniciu pozycji na licie (255)
  • Utworzenie metody ListaZamówie.prototype.usuWiersz (255)
  • Usuwanie nadpisanych wierszy (256)
  • Utworzenie metody dodajObsugKliknicia (257)
  • Wywoanie metody dodajObsugKliknicia (259)
 • Wyzwanie brzowe: umieszczenie mocy kawy w opisie zamówienia (260)
 • Wyzwanie srebrne: kolorowanie smaków kawy (260)
 • Wyzwanie zote: edycja zamówie (260)

12. Weryfikacja formularzy (261)

 • Atrybut required (261)
 • Weryfikacja formularza za pomoc wyrae regularnych (263)
 • Interfejs Constraint Validation API (263)
  • Obserwacja zdarzenia input (265)
  • Powizanie metody weryfikujcej dane ze zdarzeniem input (266)
  • Uruchamianie mechanizmu weryfikacyjnego (267)
 • Definiowanie stylów dla elementów zawierajcych poprawne i bdne dane (269)
 • Wyzwanie brzowe: weryfikacja zamówienia na kaw bezkofeinow (270)
 • Dla ambitnych: biblioteka Webshim (270)

13. Ajax (273)

 • Klasa XMLHttpRequest (274)
 • Usuga REST (275)
 • Modu ZdalnaBazaDanych (275)
 • Wysyanie danych do serwera (276)
  • Zastosowanie metody $.post z biblioteki jQuery (277)
  • Utworzenie funkcji zwrotnej (278)
  • Badanie zapyta i odpowiedzi Ajax (279)
 • Odbieranie danych z serwera (282)
  • Badanie odpowiedzi z serwera (282)
  • Utworzenie funkcji zwrotnej (283)
 • Usuwanie danych z serwera (285)
  • Zastosowanie metody $.ajax z biblioteki jQuery (285)
 • Zamiana moduu BazaDanych na ZdalnaBazaDanych (286)
 • Wyzwanie srebrne: weryfikacja danych z odwoaniem do serwera (289)
 • Dla ambitnych: narzdzie Postman (289)

14. Obiekty Deferred i Promise (291)

 • Obiekty Promise i Deferred (292)
 • Zwracanie obiektów Deferred (293)
 • Rejestrowanie funkcji zwrotnych za pomoc metody then (295)
 • Obsuga bdów za pomoc metody then (296)
 • Zastosowanie obiektów Deferred z obiektami wykorzystujcymi tylko funkcje zwrotne (298)
 • Zastosowanie obiektów Promise w module BazaDanych (303)
  • Tworzenie i zwracanie obiektów Promise (304)
  • Akceptacja obiektu Promise (305)
  • Zastosowanie obiektów Promise w pozostaych metodach moduu BazaDanych (305)
 • Wyzwanie srebrne: automatyczne przeczanie na modu BazaDanych (307)

CZʦ III. PRZETWARZANIE DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

15. Wprowadzenie do platformy Node.js (311)

 • Platforma Node.js i program npm (313)
  • Polecenie npm init (313)
  • Polecenie npm scripts (313)
 • Program "Witaj, wiecie!" (315)
 • Utworzenie skryptu dla programu npm (316)
 • Udostpnianie plików (318)
  • Odczytywanie pliku za pomoc moduu fs (319)
  • Przetwarzanie adresu URL zapytania (319)
  • Zastosowanie moduu path (320)
  • Utworzenie wasnego moduu (322)
  • Zastosowanie wasnego moduu (322)
 • Obsuga bdów (323)
 • Dla ambitnych: rejestr moduów programu npm (325)
 • Wyzwanie brzowe: tworzenie wasnej strony z komunikatem o bdzie (325)
 • Dla ambitnych: typy danych MIME (325)
 • Wyzwanie srebrne: dynamiczne wysyanie informacji o typie MIME (327)
 • Wyzwanie zote: przeniesienie kodu obsugujcego bdy do osobnego moduu (327)

16. Komunikacja w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokou WebSocket (329)

 • Konfiguracja protokou WebSocket (331)
 • Test serwera WebSocket (333)
 • Utworzenie funkcjonalnoci pogawdki (333)
 • Pierwsza pogawdka! (335)
 • Dla ambitnych: biblioteka socket.io (336)
 • Dla ambitnych: usuga WebSocket (337)
 • Wyzwanie brzowe: czy ja si powtarzam? (337)
 • Wyzwanie srebrne: haso dostpu (337)
 • Wyzwanie zote: automatyczny klient (337)

17. Wersja JavaScript ES6 i translator Babel (339)

 • Narzdzia do translacji kodu JavaScript (340)
 • Cz kliencka aplikacji Czatownik (342)
 • Pierwsze kroki z translatorem Babel (343)
  • Sowo kluczowe class (343)
 • Pakowanie moduów za pomoc narzdzia Browserify (345)
  • Uruchomienie procesu translacji (347)
 • Utworzenie klasy CzatKomunikat (348)
 • Utworzenie moduu ws-klient (352)
  • Obsuga pocze (353)
  • Obsuga zdarze i wysyanie komunikatów (355)
  • Wysyanie i wywietlanie komunikatów (357)
 • Dla ambitnych: konwersja na JavaScript kodu utworzonego w innych jzykach (358)
 • Wyzwanie brzowe: domylna nazwa importowanej zmiennej (358)
 • Wyzwanie srebrne: komunikat o zamknitym poczeniu (359)
 • Dla ambitnych: podnoszenie deklaracji (359)
 • Dla ambitnych: funkcja strzakowa (361)

18. Cig dalszy przygody z wersj ES6 (363)

 • Instalacja biblioteki jQuery jako moduu platformy Node.js (364)
 • Utworzenie klasy CzatFormularz (364)
  • Poczenie klasy CzatFormularz z obiektem gniazdo (367)
 • Utworzenie klasy CzatLista (368)
 • Gravatar (370)
 • Pytanie o nazw uytkownika (372)
 • Przechowywanie danych sesji uytkownika (374)
 • Formatowanie i aktualizowanie znaczników czasu (377)
 • Wyzwanie brzowe: dodanie efektów wizualnych do komunikatów (379)
 • Wyzwanie zote: osobne pokoje do pogawdek (379)

CZʦ IV. ARCHITEKTURA APLIKACJI

19. Wprowadzenie do architektury MVC i platformy Ember (383)

 • Aplikacja Tropiciel (384)
 • Ember: platforma architektury MVC (385)
  • Instalacja platformy Ember (386)
  • Utworzenie aplikacji opartej na platformie Ember (388)
  • Uruchomienie serwera (389)
 • Zewntrzne biblioteki i dodatki (390)
 • Konfiguracja rodowiska (391)
 • Dla ambitnych: instalacja bibliotek za pomoc programów npm i Bower (395)
 • Wyzwanie brzowe: ograniczanie importu bibliotek (395)
 • Wyzwanie srebrne: dodanie czcionki Awesome (395)
 • Wyzwanie zote: dostosowanie paska nawigacyjnego (395)

20. Sterownik, cieki i modele danych (397)

 • Polecenie ember generate (398)
 • Zagniedanie cieek (402)
 • Dodatek Ember Inspector (404)
 • Przypisanie modeli danych (404)
 • Metoda beforeModel (407)
 • Dla ambitnych: metody setupController i afterModel (407)

21. Modele danych i wizanie rekordów (409)

 • Definicje modeli (409)
 • Metoda createRecord (412)
 • Metody get i set (413)
 • Waciwoci wyliczeniowe (415)
 • Dla ambitnych: odczytywanie danych (417)
 • Dla ambitnych: modyfikowanie i usuwanie danych (418)
 • Wyzwanie brzowe: zmiana waciwoci wyliczeniowej (419)
 • Wyzwanie srebrne: oznaczanie nowych obserwacji (419)
 • Wyzwanie zote: dodawanie tytuów (419)

22. Adaptery, serializatory i transformaty (421)

 • Adaptery (423)
 • Zasady ochrony treci (427)
 • Serializatory (427)
 • Transformaty (429)
 • Dla ambitnych: dodatek Mirage (430)
 • Wyzwanie srebrne: bezpieczestwo treci (430)
 • Wyzwanie zote: dodatek Mirage (431)

23. Widoki i szablony (433)

 • Jzyk Handlebars (434)
 • Modele (434)
 • Elementy pomocnicze (434)
  • Warunkowe elementy pomocnicze (435)
  • Ptla {{#each}} (437)
  • Wizanie waciwoci modelu danych (439)
  • Odnoniki (441)
 • Niestandardowe elementy pomocnicze (444)
 • Wyzwanie brzowe: dodatkowe informacje do odnoników (446)
 • Wyzwanie srebrne: zmiana formatu danych (446)
 • Wyzwanie zote: niestandardowy element ikony (447)

24. Kontrolery (449)

 • Nowe obserwacje (450)
 • Edycja danych obserwacji (457)
 • Usuwanie danych o obserwacji (460)
 • Akcje cieek (462)
 • Wyzwanie brzowe: strona ze szczegóami obserwacji (464)
 • Wyzwanie srebrne: data obserwacji (464)
 • Wyzwanie zote: dodawanie i usuwanie danych wiadków (464)

25. Komponenty (465)

 • Zawarto ptli jako komponent (466)
 • Komponenty w kodzie DRY (469)
 • Dane w gór, akcje w dó (470)
 • Wizanie nazw klas (471)
 • Dane w dó (473)
 • Akcje w gór (475)
 • Wyzwanie brzowe: dostosowanie komunikatu (478)
 • Wyzwanie srebrne: przeksztacenie paska nawigacyjnego w komponent (478)
 • Wyzwanie zote: tablica komunikatów (478)

Posowie (479)

 • Ostatnie wyzwanie (479)
 • Dzikujemy (479)

Skorowidz (481)

Dodaj do koszyka Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.