reklama - zainteresowany?

PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II - Helion

PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II
ebook
Autor: Keith Wald, Jason Lengstorf
Tytuł oryginału: Pro PHP and jQuery, 2nd Edition
Tłumaczenie: Krzysztof Wołowski
ISBN: 978-83-283-3036-8
stron: 344, Format: ebook
Data wydania: 2017-03-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 50,25 zł (poprzednio: 67,00 zł)
Oszczędzasz: 25% (-16,75 zł)

Dodaj do koszyka PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II

Tagi: jQuery - Programowanie | PHP - Programowanie

PHP i JavaScript często idą w parze, ponieważ ich połączenie pozwala na łatwe budowanie elastycznych i dynamicznych aplikacji internetowych. Szczególnie interesujące możliwości drzemią w połączeniu PHP w wersji 7 z lekką, wszechstronną biblioteką jQuery. API jQuery jest proste w użyciu i może być obsługiwane przez różne przeglądarki. Dzięki temu możliwe są coraz bardziej złożone interakcje z użytkownikiem oraz obsługa dużych implementacji aplikacji, zwłaszcza że PHP 7 w porównaniu z wcześniejszymi wersjami może pochwalić się lepszą wydajnością i mniejszym zużyciem pamięci.

Niniejsza książka jest przeznaczona dla średnio zaawansowanych programistów, którzy chcą tworzyć lepsze aplikacje z wykorzystaniem technologii PHP i jQuery. Na przykładzie budowy kompletnej aplikacji WWW pokazano tu mnóstwo zaawansowanych technik PHP i metod doskonalenia aplikacji z frameworkiem jQuery. Niejako przy okazji zaprezentowano też sporo nowych możliwości PHP 7, takich jak określanie typów argumentów funkcji, stałe tablicowe, nowe typy wyjątków i stosowanie kilku , bardzo przydatnych operatorów. Przedstawione w tej książce techniki z pewnością wzbogacą warsztat każdego programisty WWW!

W tej książce znajdziesz najważniejsze informacje o:

 • jQuery – o budowie skryptów, typowych operacjach i metodach
 • elementach DOM, atrybutach CSS i zapytaniach AJAX
 • programowaniu obiektowym w PHP 7
 • optymalizacji interfejsu użytkownika za pomocą jQuery
 • rozszerzaniu biblioteki jQuery

PHP 7 i jQuery — oto recepta na aplikację wydajną, efektowną i dynamiczną!


Jason Lengstorf — pochodzi z Montany. Jest projektantem i programistą stron WWW. Tworzy oprogramowanie do zarządzania treścią z wykorzystaniem PHP, MySQL i AJAX-a. Jego hobby to gra w golfa, podróże i degustacja piwa.

Keith Wald – jest doktorem fizyki. Wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim. Jest doświadczonym projektantem stron WWW, programistą PHP, JavaScriptu, Pythona i Perla. Przez wiele lat projektował układy scalone, a obecnie zajmuje się rozwijaniem oprogramowania wbudowanego.

Dodaj do koszyka PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II", wybierały także:

 • ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio
 • jQuery, jQuery UI oraz jQuery Mobile. Receptury
 • PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II
 • jQuery. Kurs video. Poziom drugi. Interaktywne banery i funkcjonalne menu
 • jQuery. Kurs video. Poziom pierwszy. Interaktywne interfejsy internetowe

Dodaj do koszyka PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II

Spis treści

PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II eBook -- spis treści

O autorach (9)

O recenzencie (11)

CZĘŚĆ I. PODSTAWY JQUERY (13)

Rozdział 1. Wprowadzenie do jQuery (15)

 • Zalety jQuery w porównaniu do JavaScriptu (15)
  • Biblioteki JavaScript (15)
  • Korzyści z używania jQuery (16)
  • Historia jQuery (16)
 • Konfiguracja środowiska testowego (17)
  • Instalacja Firefoksa (17)
  • Instalacja Firebuga (17)
  • Konfiguracja lokalnego środowiska testowego (18)
 • Odwołanie do jQuery w kodzie strony (19)
  • Ładowanie pobranej kopii biblioteki (19)
  • Ładowanie kopii biblioteki przechowywanej na zdalnym serwerze (19)
 • Plik testowy (19)
  • Funkcja jQuery (20)
  • Wybór elementów DOM za pomocą składni CSS (21)
 • Podsumowanie (32)

Rozdział 2. Typowe operacje i metody jQuery (33)

 • Podstawy budowy skryptów jQuery (33)
 • Metody jQuery (33)
  • Poruszanie się w obrębie drzewa DOM (34)
  • Tworzenie i wstawianie elementów DOM (42)
  • Odczyt i modyfikacja atrybutów CSS (55)
  • Przetwarzanie zbiorów wynikowych (62)
  • Animacje i pozostałe efekty (65)
  • Obsługa zdarzeń (70)
  • Obsługa zapytań AJAX (75)
 • Podsumowanie (81)

CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA W PHP (83)

Rozdział 3. Programowanie obiektowe (85)

 • Czym jest programowanie obiektowe? (85)
 • Obiekty i klasy (85)
  • Różnica między obiektem a klasą (86)
  • Struktura klasy (86)
  • Definiowanie właściwości klasy (87)
  • Definiowanie metod klasy (88)
  • Mechanizm dziedziczenia w klasach (95)
  • Rodzaje dostępu do właściwości i metod (99)
  • Komentarze DocBlock (105)
 • Kod obiektowy a kod proceduralny (107)
  • Łatwość implementacji (107)
  • Lepsza organizacja (111)
  • Łatwiejsze utrzymanie kodu (111)
 • Podsumowanie (112)

Rozdział 4. Aplikacja Kalendarz wydarzeń (113)

 • Planowanie aplikacji (113)
  • Struktura bazy danych (113)
  • Szkielet aplikacji (113)
  • Hierarchia folderów aplikacji (114)
  • Modyfikacja środowiska programistycznego (116)
 • Tworzenie kalendarza (117)
  • Projektowanie bazy danych (117)
  • Połączenie z bazą danych w klasie (119)
  • Klasa Calendar (120)
  • Właściwości klasy Calendar (121)
  • Konstruktor klasy Calendar (122)
  • Wczytywanie danych wydarzenia (128)
  • Generowanie kodu HTML kalendarza i wydarzeń (134)
  • Generowanie kodu HTML do wyświetlania pełnych opisów wydarzeń (148)
 • Podsumowanie (153)

Rozdział 5. Formularze do tworzenia, edytowania i usuwania wydarzeń (155)

 • Tworzenie i edycja wydarzeń (155)
  • Zabezpieczenie formularza tokenem (157)
  • Plik z formularzem (159)
  • Arkusz stylów dla strony administratora (160)
 • Zapis nowych wydarzeń w bazie danych (162)
  • Plik do przetwarzania formularza (165)
  • Przycisk do tworzenia wydarzeń na stronie głównej kalendarza (167)
 • Przycisk edycji na stronie ze szczegółami wydarzenia (170)
  • Opcje administratora w metodzie displayEvent() (172)
  • Stylizacja strony wydarzenia (173)
 • Usuwanie wydarzeń (175)
  • Kod HTML przycisku usuwania (176)
  • Metoda obsługująca potwierdzenie usunięcia wydarzenia (176)
  • Plik do obsługi formularza potwierdzenia (180)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 6. Kontrola uprawnień użytkownika (183)

 • Tabela użytkowników w bazie danych (183)
 • Plik odpowiedzialny za wyświetlanie formularza logowania (183)
 • Klasa administratora (185)
  • Definicja klasy (185)
  • Budowa metody sprawdzającej dane logowania (186)
  • Modyfikacja rdzenia aplikacji (195)
 • Wylogowywanie z aplikacji (199)
  • Przycisk Wyloguj (201)
  • Metoda przetwarzająca formularz wylogowania (201)
  • Modyfikacja rdzenia aplikacji (203)
 • Kontrola dostępu do narzędzi administratora (204)
  • Wyświetlanie opcji administratora (205)
  • Ograniczenie dostępu do stron administracyjnych (209)
 • Podsumowanie (212)

CZĘŚĆ III. ZASTOSOWANIE JQUERY W APLIKACJACH PHP (213)

Rozdział 7. Optymalizacja interfejsu użytkownika za pomocą jQuery (215)

 • Stopniowe ulepszanie aplikacji z wykorzystaniem jQuery (215)
  • Cele stopniowego ulepszania (216)
 • Dołączenie biblioteki jQuery (216)
  • Plik konfiguracyjny JavaScript (216)
  • Nowy arkusz stylów dla elementów utworzonych przez jQuery (217)
 • Okno modalne z danymi wydarzenia (219)
  • Dołączenie procedury obsługi zdarzenia click (220)
  • Wstrzymanie domyślnego działania odnośnika i dodanie klasy active (220)
  • Odczyt łańcucha zapytania za pomocą wyrażeń regularnych (221)
  • Okno modalne (222)
  • Pobieranie i wyświetlanie informacji o wydarzeniu przy użyciu AJAX-a (226)
  • Przycisk Zamknij (231)
  • Efekty specjalne przy otwieraniu i zamykaniu okna (233)
 • Podsumowanie (240)

Rozdział 8. Edycja kalendarza za pomocą AJAX-a i jQuery (241)

 • Otwieranie formularza do tworzenia wydarzeń (241)
  • Zapytanie AJAX wyświetlające formularz (242)
  • Modyfikacja pliku do obsługi żądań AJAX (243)
  • Zamykanie okna przyciskiem Anuluj (246)
 • Zapis nowych wydarzeń w bazie danych (246)
  • Modyfikacja pliku ajax.inc.php (249)
 • Dodawanie wydarzeń bez odświeżania strony (251)
  • Deserializacja danych z formularza (251)
  • Obiekty dat (255)
  • Dodawanie wydarzenia do kalendarza (259)
  • Pobranie identyfikatora nowego wydarzenia (261)
 • Edycja wydarzeń w oknie modalnym (265)
  • Określenie wartości pola action formularza (266)
  • Zapis identyfikatora wydarzenia (267)
  • Usunięcie danych wydarzenia z okna (269)
  • Duplikaty wydarzeń (270)
 • Potwierdzenie usunięcia w oknie modalnym (274)
  • Wyświetlenie okna potwierdzenia (274)
  • Modyfikacja procedury obsługi wysyłania formularza (275)
  • Usuwanie wydarzenia z kodu HTML kalendarza (279)
 • Podsumowanie (282)

CZĘŚĆ IV. ZAAWANSOWANE TECHNIKI JQUERY I PHP (285)

Rozdział 9. Kontrola poprawności danych formularza przy użyciu wyrażeń regularnych (287)

 • Podstawy wyrażeń regularnych (287)
  • Elementarna składnia wyrażeń regularnych (287)
  • Podstawowe modyfikatory w wyrażeniach regularnych (291)
  • Odwołania wsteczne (292)
  • Klasy znaków (294)
  • Granice słowa (298)
  • Operatory powtórzenia (298)
  • Wykrywanie początku i końca łańcucha (298)
  • Alternatywy (299)
  • Wyrażenia opcjonalne (299)
  • Budowa bardziej złożonego wyrażenia regularnego (299)
 • Kontrola poprawności daty po stronie serwera (301)
  • Wyrażenie regularne do walidacji dat (302)
 • Testowe dane (302)
  • Dopasowanie formatu daty (303)
  • Metoda odpowiedzialna za walidację w klasie Calendar (305)
  • Wyświetlenie komunikatu o błędzie w przypadku niepoprawnej daty (307)
 • Kontrola poprawności daty po stronie klienta (310)
  • Nowy plik JavaScript do sprawdzania poprawności łańcucha daty (310)
  • Dołączenie nowego pliku w stopce (311)
  • Zabezpieczenie przed wysłaniem formularza w przypadku nieudanej walidacji (311)
 • Podsumowanie (314)

Rozdział 10. Rozszerzanie biblioteki jQuery (315)

 • Dodawanie funkcji (315)
  • Przeniesienie walidacji daty do funkcji jQuery (315)
  • Modyfikacja pliku stopki (318)
  • Modyfikacja pliku init.js (318)
 • Dodawanie metod do obiektu jQuery (320)
  • Budowa własnej wtyczki (320)
  • Implementacja wtyczki (326)
 • Podsumowanie (327)

DODATKI (329)

Dodatek A. Uwagi dotyczące PHP 7 (331)

 • Deklarowanie typów (331)
 • Nowe wyjątki (333)
 • Stałe tablicowe (333)
 • Rozpakowywanie argumentów (335)
 • Dzielenie całkowite (335)
 • Lukier składniowy (336)

Skorowidz (338)

Dodaj do koszyka PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.