reklama - zainteresowany?

Opowieści ukryte w danych. Wyjaśnij dane i wywołaj działania za pomocą narracji - Helion


ebook
Autor: Nancy Duarte
Tytuł oryginału: DataStory: Explain Data and Inspire Action Through Story
Tłumaczenie: Leszek Sielicki
ISBN: 978-83-283-6815-6
stron: 232, Format: ebook
Data wydania: 2020-06-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 33,50 zł (poprzednio: 67,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-33,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Analiza danych | Prezentacje

Suche dane nie są zajmujące. Trudno zdobyć szczere zaangażowanie odbiorcy, któremu przedstawia się zestaw danych, nawet jeśli niosłyby one ze sobą absolutnie wyjątkową wiedzę. Jest to zupełnie naturalne — ludzki umysł jest przystosowany do przetwarzania opowieści, a nie danych. Właśnie opowieści w magiczny sposób pochłaniają uwagę słuchaczy, wywołują emocje i uczucia, skłaniają do działania i osłabiają chęć krytycznego myślenia. Między opowiadającym a słuchaczem tworzy się również więź — zjawisko to zostało dobrze przebadane.

Dzięki tej książce nauczysz się przekształcać suche dane liczbowe w pełną empatii narrację! Aby spełniły one swoje zadanie, ktoś musi przedstawić zawarte w nich informacje w postaci opowieści. W tej publikacji wyczerpująco i praktycznie opisano przebieg tego procesu. Jej lektura sprawi, że rozwiniesz w sobie zdolność do empatycznego i umiejętnego przekazywania danych — a to kluczowa cecha doradców strategicznych i liderów. Zyskasz wizualną i werbalną klarowność, co pozwoli Ci kierować uwagę innych na najważniejsze ustalenia, a rekomendowane przez Ciebie działania zostaną zatwierdzone i wykonane. Przynajmniej na razie osób o wysoko rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych nie zastąpi sztuczna inteligencja!

Najciekawsze zagadnienia:

 • co mówią dane obserwowane przez pryzmat empatii
 • struktury opowieści a inspirowanie działań
 • jak tworzyć rekomendacje, które zostaną przyjęte i zaakceptowane
 • sztuka klarownej komunikacji i wizualizacji danych
 • slajdokumenty: czym są, jak je tworzyć i kiedy stosować
 • jak komunikować dane, aby zapadały w pamięć

Czy potrafisz stworzyć z danych zajmującą opowieść?

Dodaj do koszyka

Spis treści

Opowieści ukryte w danych. Wyjaśnij dane i wywołaj działania za pomocą narracji eBook -- spis treści

Wstęp

 • Zrozum naukowe podstawy tworzenia narracji (2)
 • Przekształcaj cyfry w narracje (4)
 • Komunikuj dane, aby móc stać się liderem (6)
 • Inwestuj czas w umiejętności komunikacyjne (8)
 • Wykorzystuj siłę opowieści (10)

CZĘŚĆ 1. PRZEKAZUJ DANE INNYM

I. Jak zostać osobą przekazującą dane

 • Inwestuj w umiejętności przekazywania danych (16)
 • Wyjaśniaj dane za pomocą storytellingu (18)
 • Stawaj się w ramach narracji kimś w rodzaju mentora (20)
 • Rozwiązuj różnorodne problemy i wykorzystuj okazje dzięki danym (22)
 • Angażuj się w proces twórczy (24)
 • Dbaj o intuicję (26)

II. Komunikacja z decydentami

 • Poznaj swoich decydentów (32)
 • Szanuj ich czas - członkowie kierownictwa są bardzo zapracowani (34)
 • Dowiedz się, jak oceniani są członkowie kierownictwa (36)
 • Ustal, jak członkowie kierownictwa przyswajają informacje (38)
 • Oczekuj pytań i wtrętów (40)

CZĘŚĆ 2. KLAROWNOŚĆ DZIĘKI STRUKTURZE OPOWIEŚCI

III. Przyjmowanie punktu widzenia bazującego na danych

 • Sformułuj punkt widzenia bazujący na danych (48)
 • Zrozum, jak przebiega komunikacja z danymi w przypadku wielkich firm (50)
 • Wybierz dla swojego PWD najbardziej efektywne działanie (52)
 • Jak rozszyfrowywać czasowniki o charakterze efektywnościowym i procesowym (54)
 • Skłaniaj do działania za pomocą skutecznych spostrzeżeń o charakterze strategicznym (56)

IV. Konstruowanie streszczenia w postaci Opowieści Danych

 • Wykorzystuj strukturę wątku fabularnego (62)
 • Napisz streszczenie składające się z trzech aktów (64)
 • Wprowadź zmianę w części centralnej (66)
 • W trzecim akcie wykorzystaj swój PWD (68)

V. Generowanie działania za pomocą struktury analitycznej

 • Połącz logiczny i perswazyjny sposób pisania (74)
 • Stwórz drzewo rekomendacji (76)
 • Definiuj działania wspierające Twoją Opowieść Danych (78)
 • Motywuj, wyjaśniając dlaczego (80)
 • Bądź wobec siebie sceptyczny (82)
 • Uwzględniaj przypuszczenia, posługując się frazą "to prawda, o ile..." (84)
 • Przegląd elementów drzewa rekomendacji (86)

CZĘŚĆ 3. TWORZENIE JASNYCH WYKRESÓW I SLAJDÓW

VI. Wybór wykresów i zapisywanie obserwacji

 • Wybieraj zrozumiałe dla wszystkich wykresy (94)
 • Nadawaj wykresom jednoznaczne tytuły (96)
 • Dokonuj deskryptywnych obserwacji (98)
 • W przypadku wykresów słupkowych stosuj przymiotniki do opisu wielkości (100)
 • W przypadku wykresów komponentów używaj przymiotników do opisu proporcji (102)
 • W przypadku wykresów liniowych używaj przysłówków do opisu trendów (104)

VII. Opisywanie spostrzeżeń na wykresach

 • Zamieszczaj na slajdach wizualne adnotacje (110)
 • Wzmacnianie wymowy określonych elementów danych (112)
 • Dodawanie do elementów danych wartości liczbowych (114)
 • Pamiętaj o tym, aby wnioski były wizualnie jednoznaczne (116)

VIII. Tworzenie łatwego do przeglądania slajdokumentu

 • Twórz rekomendacje w postaci slajdokumentów (122)
 • Traktuj slajdokument jako opowieść graficzną (124)
 • Pamiętaj o strukturalnej czytelności tekstu (126)
 • Zmieniaj standardowy format, aby uwydatniać to, co jest istotne (128)
 • Eksponuj teksty, które odbiorcy muszą przeczytać (130)
 • Anatomia drzewa rekomendacji - przegląd (132)
 • Slajdokument jako drzewo rekomendacji (134)

CZĘŚĆ 4. ABY DANE ZAPADAŁY W PAMIĘĆ...

IX. Kwestia skali

 • Umieszczaj dane w odpowiednim kontekście (142)
 • Stwarzaj poczucie skali (144)
 • Łącz dane ze zrelatywizowanymi wartościami (146)
 • Łącz dane ze zrelatywizowanymi parametrami czasu (148)
 • Porównuj dane z obiektami rzeczywistymi (150)
 • Wyrażaj to, co czujesz, widząc dane (152)

X. Humanizacja danych

 • Poznaj bohatera danych i jego przeciwnika (158)
 • Jak rozpoznać przeciwnika (160)
 • Rozwiązuj konflikty w danych (162)
 • Rozmawiaj z postaciami występującymi w opowieści (164)
 • Twórz kontekst, nadając danym znaczenie (166)
 • RATUJ ŻYCIE, BAZUJĄC NA DANYCH. Studium przypadku: dr Rosalind Picard (168)

XI. Storytelling z wykorzystaniem danych

 • Podczas prezentacji danych wykorzystuj wymiar czasowy (178)
 • Ujawniaj ukryte dane (180)
 • UJAWNIAJ UKRYTE DANE. Studium przypadku: Al Gore (184)
 • OPOWIADAJ HISTORIE, WYKORZYSTUJĄC WĄTEK FABULARNY. Studium przypadku: Kurt Vonnegut (186)
 • Dane potwierdzają wątek emocjonalny w opowieściach (190)
 • ZMIENIAJ ZŁY LOS W FABUŁĘ KOPCIUSZKA. Studium przypadku: zebranie pracowników (194)
 • STORYTELLING W DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ. Studium przypadku: Scott Harrison (196)

Podsumowanie (204)

Dodatek

 • Napędzaj tok narracji (208)
 • Usprawniaj proces podejmowania decyzji, stosując jednostronicowe drzewo rekomendacji (210)
 • Przypisy końcowe (212)
 • Zdjęcia (215)
 • Podziękowania (215)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.