reklama - zainteresowany?

OpenOffice - Helion

OpenOffice
Autor: Michał Siemieniacki
ISBN: 83-7197-882-0
stron: 184, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2003-02-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,00 zł

Dodaj do koszyka OpenOffice

Tagi: OpenOffice

Pakiet biurowy za darmo? Jeszcze niedawno znalezienie tańszego odpowiednika Office"a Microsoftu graniczyło z cudem. Teraz OpenOffice daje nam podobne możliwości, nie drenując jednocześnie naszych kieszeni. Ten rozwijany przez zespół programistów firmy Sun i wolontariuszy z całego świata pakiet aplikacji ma szansę stać się przebojem także w polskich biurach -- został on bowiem całkowicie spolszczony.

Pełną wersję instalacyjną OpenOffice (OpenOffice.org 1.0) można znaleźć na dołączonym do książki CD (pakiet działa w systemach Windows, Linux i Solaris). W skład OpenOffice wchodzi kilka programów:

 • edytor tekstu -- Writer,
 • arkusz kalkulacyjny -- Calc,
 • program do tworzenia grafiki wektorowej (także trójwymiarowej) -- Draw,
 • aplikacja służąca do tworzenia prezentacji -- Impress
 • edytor równań matematycznych -- Math
Wszystkie one zostały szczegółowo omówione w tej książce, napisanej przystępnym językiem. Skorzystają z niej zarówno zaawansowani użytkownicy innych pakietów biurowych, który chcą przesiąść się na OpenOffice, jak i osoby, które od OpenOffice zaczynają swoją przygodę z edytorami tekstów czy arkuszami kalkulacyjnymi.

Dodaj do koszyka OpenOffice

 

Osoby które kupowały "OpenOffice", wybierały także:

 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x

Dodaj do koszyka OpenOffice

Spis treści

OpenOffice -- spis treści

Wstęp (7)

Część I Instalacja (13)

Rozdział 1. Instalacja pakietu OpenOffice.org (15)

 • Instalacja pakietu w systemie Windows (15)
 • Pierwsze uruchomienie - system Windows (19)
 • Instalacja indywidualna pakietu w systemie Linux (20)
 • Instalacja sieciowa pakietu w systemie Linux - część główna (21)
 • Instalacja sieciowa pakietu w systemie Linux - część użytkownika (23)
  • Instalacja drukarki - system Linux (24)
  • Instalacja czcionek - system Linux (26)
 • Modyfikacja pakietu OpenOffice.org (27)
 • Naprawa pakietu OpenOffice.org (28)
 • Usunięcie pakietu OpenOffice.org (29)
 • Opis składników pakietu Openoffice.org dla systemu Windows (29)
 • Opis składników pakietu OpenOffice.org dla systemu Linux (31)

Część II Writer (33)

Rozdział 2. Okno procesora tekstu Writer (35)

 • Główne okno (35)
  • Paski symboli (35)
  • Linijka (36)
  • Pasek stanu (37)
  • Widok dokumentu (37)
  • Skalowanie (38)
  • Granice tekstu i znaki niedrukowalne (38)

Rozdział 3. Pierwszy dokument (39)

 • Tworzenie nowego dokumentu (39)
 • Pisanie tekstu (39)
  • Nowy wiersz (39)
  • Nowy akapit (40)
  • Tryb nadruku (40)
  • Zaznaczanie tekstu (41)
  • Przenoszenie i kopiowanie tekstu. (41)
  • Sprawdzanie pisowni (42)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu (43)
  • Autotekst (43)
 • Szablony (44)
  • Tworzenie listu przy użyciu szablonu (45)
  • Tworzenie nowego szablonu (45)
  • AutoPilot (45)
  • Zapisywanie dokumentu (48)
  • Otwieranie dokumentu (48)
  • Funkcja AutoZapis (48)
  • Kopia zapasowa (49)
  • Domyślny format pliku (49)
  • Formatowanie znaków (50)
  • Formatowanie akapitów (52)
  • Wstawianie kolumn (54)
  • Stylista (54)

Rozdział 4. Tabele (59)

 • Tworzenie tabeli (59)
  • Formatowanie tabeli (62)
  • Modyfikowanie tabeli (63)
  • Zamiana tekstu w tabelę (66)
  • Zamiana tabeli w tekst (66)

Rozdział 5. Wykresy i grafika w dokumentach tekstowych (69)

  • Importowanie grafiki (72)
  • Edycja importowanej grafiki (74)
  • Tworzenie rysunków (78)

Rozdział 6. Wypunktowania i listy numerowane (79)

Rozdział 7. Spisy i skorowidze (83)

 • Spis treści (83)
 • Spis tabel (84)
 • Spis grafik (85)
 • Skorowidz (86)

Rozdział 8. Nagłówki, stopki i przypisy (87)

 • Nagłówki i stopki (87)
 • Przypisy dolne (89)
 • Przypisy końcowe (90)

Rozdział 9. Drukowanie (91)

 • Drukowanie (92)
  • Drukowanie do pliku (93)
  • Drukowanie kopert (93)
  • Drukowanie etykiet adresowych (95)

Część III Calc (99)

Rozdział 10. Okno główne arkusza kalkulacyjnego Calc (101)

 • Główne okno (101)
 • Paski symboli (101)
 • Pasek stanu (102)
 • Widok arkusza (103)
 • Skalowanie (103)

Rozdział 11. Pierwszy skoroszyt (105)

 • Skoroszyty (105)
 • Arkusze (105)
 • Komórki (107)
  • Adresowanie komórek (107)
  • Odwołania do innych arkuszy (108)
  • Nazywanie komórek (108)
  • Wprowadzanie danych do komórek (109)
  • Modyfikowanie danych w komórkach (111)
  • Usuwanie zawartości komórek (111)
 • Zapisywanie zmian w skoroszycie (112)
 • Wprowadzanie formuł (113)
 • Funkcje programu Calc (113)
 • Sumowanie (114)

Rozdział 12. Formatowanie arkusza (117)

  • Formatowanie zawartości komórek (117)
  • Formatowanie komórek (120)
  • Formatowanie warunkowe (120)
  • Formatowanie wierszy i kolumn (121)
 • Nagłówek i stopka (122)
  • Stylista (124)

Rozdział 13. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym (125)

 • Wstawianie wykresu (125)
  • Formatowanie wykresu (127)
  • Edycja wykresu (128)
  • Usuwanie wykresu (129)

Rozdział 14. Bazy danych w programie Calc (131)

 • Definiowanie obszaru danych (131)
 • Sortowanie danych (132)
  • Autofiltr (133)
  • Filtr standardowy (134)
 • Eksport bazy danych (134)

Rozdział 15. Drukowanie (135)

 • Ustawianie zakresu wydruku (135)
 • Kolejność wydruku (135)
 • Skalowanie (135)
 • Wybór obiektów do drukowania (136)
 • Podgląd wydruku (137)
 • Drukowanie (137)

Rozdział 16. Korespondencja seryjna (139)

 • Tworzenie bazy danych (139)
 • Tworzenie dokumentu głównego (140)
 • Dołączanie danych do dokumentu głównego (140)
 • Drukowanie seryjne (141)
 • Wysyłanie korespondencji seryjnej za pomocą poczty elektronicznej (142)

Część IV Impress (143)

Rozdział 17. Główne okno programu do tworzenia prezentacji - Impress (145)

 • Główne okno programu Impress (145)
 • Paski symboli (146)
 • Pasek stanu (146)
 • Tryby pracy (147)
 • Skalowanie (147)
 • Jakość wyświetlania (148)

Rozdział 18. Tworzenie prezentacji (149)

 • Samodzielne tworzenie prezentacji (149)
 • Dodawanie tekstu do slajdów (150)
 • Dodawanie grafiki do slajdu (151)
 • Tworzenie prezentacji za pomocą Autopilota (152)
 • Modyfikowanie układu slajdów (153)
 • Zapis gotowej prezentacji (155)
 • Tworzenie notatek dla osoby wyświetlającej prezentację (155)
 • Formatowanie slajdu (155)
 • Formatowanie tekstu (156)
 • Formatowanie grafiki (158)
 • Położenie obiektów na slajdzie (159)

Dodatki (161)

Dodatek A Podstawowe skróty klawiaturowe (163)

 • Skróty wspólne dla wszystkich aplikacji (163)
 • Aplikacja Writer (164)
 • Aplikacja Calc (164)
 • Aplikacja Draw (165)
 • Aplikacja Impress (165)
 • Aplikacja Math (165)

Dodatek B Konfiguracja pakietu (167)

 • Menu (167)
 • Pasek stanu (168)
 • Paski symboli (168)
 • Konfiguracja ustawień regionalnych (170)

Dodatek C Obsługiwane formaty plików (171)

 • Writer (171)
 • Calc (172)
 • Impress (172)
 • Draw (173)
 • Math (174)

Skorowidz (175)

Dodaj do koszyka OpenOffice

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.