reklama - zainteresowany?

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego - Helion

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego
Autor: Maciej Groszek
ISBN: 83-246-0913-X
stron: 280, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2007-07-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 34,00 zł

Dodaj do koszyka OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego

Tagi: OpenOffice

Dynamiczny rozwój oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego sprawił, że większość popularnych komercyjnych aplikacji niezbędnych do pracy w biurze i domu ma swoje alternatywy w postaci dobrych bezpłatnych programów. Jednym z nich jest Calc 2.0, który z powodzeniem zastępuje Excela. Warto jednak pamiętać, że wiele funkcji w arkuszu Calc działa nieco inaczej niż w jego komercyjnym odpowiedniku, a nabranie wprawy w korzystaniu z nich wymaga nieco czasu, który z pewnością niniejsza książka pomoże Ci skrócić.

"OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego" to praktyczny przegląd setek zadziwiających możliwości tej bezpłatnej aplikacji. Poznasz środowisko pracy arkusza Calc, wszystkie przydatne funkcje i operacje, w tym działania finansowe i statystyczne, a także sposoby pracy z bazami danych. Ponadto dowiesz się, jak manipulować tekstem i zawartością komórek oraz wykonywać wiele innych potrzebnych obliczeń i zadań, co pozwoli Ci błyskawicznie zamienić Excela na jego równie funkcjonalny, ale darmowy odpowiednik.

 • Instalowanie Calc 2.0
 • Zarządzanie bazami danych
 • Wykonywanie obliczeń finansowych
 • Manipulowanie datami i godzinami
 • Stosowanie funkcji informacyjnych i logicznych
 • Korzystanie z funkcji matematycznych
 • Obliczanie statystyk
 • Manipulowanie tekstem
 • Zarządzanie arkuszami

Poznaj bogactwo możliwości arkusza Calc 2.0
i zacznij korzystać z darmowego oprogramowania!

Dodaj do koszyka OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego

 

Osoby które kupowały "OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego", wybierały także:

 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x

Dodaj do koszyka OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego

Spis treści

OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego -- spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Instalacja arkusza (13)

Rozdział 2. Funkcje bazy danych (25)

 • Argumenty funkcji bazy danych (25)
 • Ile rekordów spełnia kryterium wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne? (26)
 • Ile rekordów spełnia kryterium wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne lub alfanumeryczne? (32)
 • Ile wynosi największa zawartość komórki spełniającej kryteria wyszukiwania w całej bazie danych? (33)
 • Ile wynosi najmniejsza zawartość komórki spełniającej kryteria wyszukiwania w całej bazie danych? (34)
 • Ile wynosi odchylenie standardowe populacji na podstawie próbki? (35)
 • Ile wynosi odchylenie standardowe populacji na podstawie wszystkich komórek zakresu danych spełniających warunki wyszukiwania? (36)
 • Co znajduje się w komórce bazy danych spełniającej kryteria wyszukiwania? (38)
 • Ile wynosi wartość średnia wszystkich pól we wszystkich rekordach spełniających kryteria wyszukiwania? (40)
 • Ile wynosi suma wartości wszystkich pól we wszystkich rekordach spełniających kryteria wyszukiwania? (41)
 • Ile wynosi wariancja wartości wszystkich pól we wszystkich rekordach spełniających kryteria wyszukiwania? (42)

Rozdział 3. Funkcje finansowe (45)

 • Ile wynoszą należne odsetki od papierów wartościowych w przypadku rat okresowych? (45)
 • Ile wynoszą odsetki od papierów wartościowych w przypadku płatności jednorazowej w dniu rozliczenia? (47)
 • Ile wynosi wartość amortyzacji dla okresu rozliczeniowego w amortyzacji degresywnej? (49)
 • Ile wynosi wartość amortyzacji dla okresu rozliczeniowego w amortyzacji liniowej? (49)
 • Ile wynosi amortyzacja środka trwałego za podany okres metodą podwójnego spadku wartości? (50)
 • Ile wynosi amortyzacja środka trwałego za podany okres wyliczana metodą arytmetycznego spadku wartości? (52)
 • Ile wynosi dyskonto papierów wartościowych? (53)
 • Ile wynosi okres odsetkowy dla papierów wartościowych o oprocentowaniu stałym? (56)
 • Ile wynoszą efektywne roczne stopy oprocentowania? (58)
 • Ile wynosi roczna stopa procentowa przy znanej rocznej stopie nominalnej? (59)
 • Ile wynosi wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji? (61)
 • Ile wynosi wysokość odsetek w przypadku stałych rat amortyzacyjnych? (62)
 • Jaką kwotę należy zainwestować, aby uzyskać określoną kwotę raty rocznej? (64)
 • Ile wynosi kwota wypłacana dla papierów wartościowych o oprocentowaniu stałym? (66)
 • Ile wynosi kwota amortyzacji dla jednego okresu całkowitego czasu amortyzacji artykułu? (68)
 • Ile wynosi wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu? (69)
 • Ile wynoszą łączne odsetki wypłacane dla inwestycji o stałej stopie procentowej? (70)
 • Ile wynoszą odsetki skumulowane dla okresu? (71)
 • Jak wyliczyć łączne odsetki wypłacane dla okresu inwestycji o stałej stopie procentowej? (73)
 • Ile wynosi łączna wartość wykupu kredytu? (75)
 • Jak szybko zamienić ułamek zwykły na dziesiętny? (77)
 • Jak szybko zamienić wartość wyrażoną w postaci liczby dziesiętnej na postać ułamkową? (78)
 • Ile wynosi liczba okresów wymaganych, aby wkład osiągnął oczekiwaną wartość? (79)
 • Ile wynosi zmodyfikowany okres Macauley'a? (80)
 • Ile wynosi zmodyfikowana wewnętrzna stopa procentowa dla serii inwestycji? (81)
 • Ile wynosi roczna nominalna stopa procentowa na podstawie stopy efektywnej i liczby okresów waloryzacji w roku? (82)
 • Ile wynosi roczna nominalna stopa procentowa na podstawie efektywnej stopy oprocentowania i liczby płatności odsetek w ciągu roku? (83)
 • Ile wynosi bieżąca wartość netto inwestycji na podstawie serii okresowych przepływów środków pieniężnych przy określonej stopie dyskontowej? (84)
 • Ile wynosi płatność okresowa dla rat rocznych przy założeniu stałej stopy procentowej? (85)
 • Ile wynosi wartość spłaty kapitału dla podanego okresu inwestycji przy założeniu regularnych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania? (87)
 • Ile wynosi wartość rynkowa papieru wartościowego? (88)
 • Ile wynosi cena za każde 100 jednostek walutowych wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego? (90)
 • Jaka jest cena za 100 jednostek wartości nominalnej papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie? (91)
 • Ile wynosi roczna wartość zwrotu bonu skarbowego? (93)
 • Ile wynosi cena 100 jednostek wartości nominalnej bonu skarbowego? (94)
 • Ile wynosi rentowność bonu skarbowego? (95)
 • Ile wynosi rentowność papieru wartościowego? (96)
 • Ile wynosi roczna rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego? (98)
 • Ile wynosi roczna rentowność papieru wartościowego o odsetkach wypłacanych w dniu spłaty? (99)
 • Ile dni dzieli datę pierwszej płatności odsetek od papieru wartościowego i datę rozliczenia? (100)
 • Ile wynosi liczba dni w bieżącym okresie odsetkowym obejmującym datę rozliczenia? (101)
 • Ile wynosi liczba dni od daty rozliczenia do daty następnych odsetek? (103)
 • Kiedy przypada data pierwszych odsetek po dacie rozliczenia? (104)
 • Ile wynosi liczba płatności odsetek od daty rozliczenia do daty spłaty? (105)
 • Jaka jest data płatności odsetek przed datą rozliczenia? (106)
 • Ile wynosi wartość przyszła inwestycji? (107)
 • Ile wynosi roczna stopa procentowa wynikającą z lokaty kapitału? (108)
 • Ile wynosi amortyzacja okresowa? (109)
 • Ile wynosi liczba okresów inwestycji przy założeniu okresowych stałych wpłat i stałej stopy oprocentowania? (110)

Rozdział 4. Funkcje daty i godziny (113)

 • Jak wyliczyć dzień odległy o określoną liczbę dni roboczych od daty początkowej? (113)
 • Jak zamienić liczby godzin, minut i sekund na bieżącą wartość czasu? (115)
 • Jak zamienić liczby dni, miesięcy i lat na datę zapisaną jako rok, miesiąc i dzień? (116)
 • Ile dni dzieli dwie daty? (117)
 • Ile dni dzieli dwie daty, jeśli rok liczy 360 dni? (118)
 • Ile dni ma miesiąc? (119)
 • Ile dni ma rok? (120)
 • Jaki to dzień tygodnia? (121)
 • Jaki jest ostatni dzień miesiąca? (122)
 • Ile wynosi liczba godzin dla podanej wartości czasu? (123)
 • Jaki jest numer miesiąca? (123)
 • Ile wynosi liczba minut dla podanej wartości czasu? (124)
 • Ile dni roboczych przypada między dwiema datami? (125)
 • Jaki jest numer tygodnia? (126)
 • Czy rok jest przestępny? (127)
 • Ile wynosi liczba sekund dla podanej wartości czasu? (127)
 • Kiedy wypada Niedziela Wielkanocna? (128)
 • Jaki ułamek roku stanowią dni pomiędzy dwiema datami? (129)

Rozdział 5. Funkcje informacyjne (131)

 • Jak zamienić zawartość komórki w komunikat #NIE DOTYCZY? (131)
 • Jak sprawdzić, czy zawartość komórki jest odwołaniem? (132)
 • Jak sprawdzić, czy komórka zawiera błąd? (132)
 • Jak sprawdzić, czy komórka zawiera #NIE DOTYCZY? (134)
 • Jak sprawdzić, czy w komórce występuje formuła? (135)
 • Jak sprawdzić, czy w komórce występuje liczba? (136)
 • Jak sprawdzić, czy komórka zawiera wartość logiczną? (137)
 • Jak sprawdzić, czy komórka nie zawiera tekstu? (138)
 • Jak sprawdzić, czy komórka zawiera tekst? (139)
 • Jak sprawdzić, czy komórka jest pusta? (140)
 • Jaka formuła wpisana jest w komórce? (140)
 • Jak odczytać numer kolumny? (141)
 • Jak odczytać numer wiersza? (142)
 • Jak odczytać numer arkusza? (142)
 • Jak odczytać zawartość komórki bez formatowania? (143)
 • Ile cyfr zmieści się w komórce? (144)

Rozdział 6. Funkcje logiczne (145)

 • Jak przypisać komórce wartość FAŁSZ? (145)
 • Jak przypisać komórce wartość PRAWDA? (146)
 • Jak wyznaczyć iloczyn logiczny? (146)
 • Jak wykonać test logiczny? (147)
 • Jak wyznaczyć sumę logiczną? (148)
 • Jak zanegować wartość logiczną? (149)

Rozdział 7. Funkcje trygonometryczne (151)

 • Jak wykonać wykres funkcji arcus cosinus? (151)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus cosinus hiperboliczny? (156)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus cotangens? (157)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus cotangens hiperboliczny? (158)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus sinus? (159)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus sinus hiperboliczny? (160)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus tangens? (161)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus tangens na podstawie współrzędnych? (162)
 • Jak wykonać wykres funkcji arcus tangens hiperboliczny? (164)
 • Jak wykonać wykres funkcji cosinus? (165)
 • Jak wykonać wykres funkcji cosinus hiperboliczny? (166)
 • Jakie jeszcze funkcje trygonometryczne zawiera OpenOffice.ux.pl Calc? (167)
 • Jak wykonywać wykresy wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych? (167)

Rozdział 8. Funkcje matematyczne (169)

 • Jak sprawdzić nieparzystość liczby? (169)
 • Jak sprawdzić parzystość liczby? (170)
 • Jaką wartość ma liczba e? (170)
 • Jak obliczyć największy wspólny dzielnik? (171)
 • Ile wynosi iloczyn liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10? (171)
 • Ile wynosi liczba kombinacji? (172)
 • Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność liczb? (173)
 • Jak policzyć komórki spełniające kryterium? (174)
 • Jak policzyć puste komórki? (175)
 • Jak wyznaczyć wartość całkowitą liczby? (175)
 • Jak obliczyć logarytm naturalny? (176)
 • Jak obliczyć logarytm o podstawie 13,5? (177)
 • Jak wygenerować liczbę losową? (178)
 • Jak obliczyć resztę z dzielenia? (179)
 • Jak wyznaczyć wartość bezwzględną liczby? (180)
 • Jak wyznaczyć najbliższą całkowitą wielokrotność liczby? (181)
 • Jak wyliczyć silnię sum argumentów podzieloną przez iloczyn silni argumentów? (182)
 • Jak wstawić do komórki liczbę Pi? (183)
 • Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy? (183)
 • Jak obliczyć potęgę liczby? (184)
 • Jak obliczyć część całkowitą z dzielenia? (185)
 • Jak zamienić stopnie na radiany? (186)
 • Jak zamienić radiany na stopnie? (186)
 • Jak wyliczyć liczbę całkowitą losową należącą do zadanego przedziału? (187)
 • Jak obliczyć silnię? (188)
 • Jak zsumować zawartość komórek znajdujących się w określonym zakresie? (188)
 • Jak obliczyć sumę kwadratów? (189)
 • Jak zaokrąglić liczbę? (190)

Rozdział 9. Funkcje macierzowe (193)

 • Co to jest macierz? (193)
 • Co to jest formuła macierzowa? (193)
 • Jak pomnożyć wszystkie komórki w zakresie przez 10? (194)
 • Jakich operatorów można używać w odwołaniu do macierzy? (194)
 • Jak edytować formuły macierzowe? (195)
 • Jak zmienić kolor czcionki w macierzy? (196)
 • Jak kopiować formuły macierzowe? (196)
 • Jak zmienić zakres komórek formuły macierzowej? (196)
 • Jak mnożyć macierze? (197)
 • Jak wyznaczyć macierz odwrotną? (198)
 • Jak przetransponować macierz? (199)
 • Jak obliczyć wyznacznik macierzy? (200)

Rozdział 10. Funkcje statystyczne (203)

 • Jak obliczyć prawdopodobieństwo próbki dla rozkładu dwumianowego? (203)
 • Jak wyliczyć kwadrat współczynnika korelacji Pearsona? (204)
 • Jak wyliczyć gęstość prawdopodobieństwa skumulowanego rozkładu beta? (205)
 • Jak wyliczyć odwrotność funkcji gęstości prawdopodobieństwa skumulowanego rozkładu beta? (206)
 • Jak wyliczyć wartość prawdopodobieństwa z oznaczonej funkcji chi-kwadrat o potwierdzonej hipotezie? (207)
 • Jak obliczyć odwrotność jednośladowego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat? (209)
 • Jak wyliczyć rozkład dwumianowy? (209)
 • Jak wyliczyć rozkład wykładniczy? (211)
 • Jak wyznaczyć prawdopodobieństwo odchylenia od losowego rozkładu dwóch serii testowych opartych na teście chi-kwadrat na niezależność? (212)
 • Jak wyznaczyć standardowy skumulowany rozkład normalny? (212)
 • Jak obliczyć rozkład F? (213)
 • Jak wyznaczyć transformatę Fishera? (214)
 • Jak wyznaczyć wartość rozkładu gamma? (215)
 • Jak wyznaczyć rozkład hipergeometryczny? (216)
 • Jak wyznaczyć średnią geometryczną próbki? (217)
 • Jak wyliczyć średnią harmoniczną zbioru danych? (218)
 • Jak wyliczyć średnią zbioru danych z pominięciem procentowej wartości alfa danych o wartościach granicznych? (219)
 • Jak wyliczyć wynik testu F? (220)
 • Jak wyliczyć dwustronny obszar krytyczny P dla testu Z o rozkładzie standardowym? (221)
 • Jak wyliczyć kowariancję iloczynu par odchyleń? (222)
 • Jak wyliczyć K-tą największą wartość zbioru danych? (222)
 • Jak wyliczyć współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych? (223)
 • Jak wyznaczyć kwartyl zbioru danych? (224)
 • Jak wyznaczyć medianę zbioru liczb? (226)
 • Jak wyznaczyć średnią z odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich wartości średniej? (227)
 • Jak wyznaczyć chwilowy współczynnik korelacji iloczynu Pearsona? (228)
 • Jak wyznaczyć pozycję procentową wartości w próbce? (228)
 • Jak wyznaczyć liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów? (229)
 • Jak wyznaczyć wariancję na podstawie próbki? (230)

Rozdział 11. Funkcje liczb zespolonych (233)

 • Jak wyliczyć wartość bezwzględną liczby zespolonej? (233)
 • Jak zapisać liczbę zespoloną w postaci części rzeczywistej i części urojonej? (234)
 • Jak wyznaczyć część urojoną liczby zespolonej? (234)
 • Jak wyznaczyć kąt, pod jakim nachylony jest wektor opisany przez liczbę zespoloną? (235)
 • Jak wyznaczyć wartość sprzężoną liczby zespolonej? (236)
 • Jak wyznaczyć cosinus liczby zespolonej? (236)
 • Jak pomnożyć dwie liczby zespolone? (237)
 • Jak podnieść liczbę Eulera do potęgi o wykładniku równym liczbie zespolonej? (237)
 • Jak wyliczyć logarytm naturalny liczby zespolonej? (238)
 • Jak wyliczyć logarytm dziesiętny liczby zespolonej? (239)
 • Jak wyliczyć logarytm o podstawie 2 z liczby zespolonej? (239)
 • Jak wyznaczyć potęgę całkowitą liczby zespolonej? (240)
 • Jak wyliczyć część rzeczywistą liczby zespolonej? (241)
 • Jak wyliczyć sinus liczby zespolonej? (241)
 • Jak wyliczyć pierwiastek kwadratowy liczby zespolonej? (242)
 • Jak wyliczyć różnicę dwóch liczb zespolonych? (243)
 • Jak wyliczyć sumę liczb zespolonych? (243)

Rozdział 12. Funkcje tekstowe (245)

 • Jak zamienić liczbę rzymską na arabską? (245)
 • Jak zamienić liczbę naturalną na liczbę w innym systemie liczbowym? (246)
 • Jak zamienić na liczbę w systemie dziesiętnym liczbę innego systemu? (247)
 • Jak policzyć znaki w tekście? (248)
 • Jaki jest kod numeryczny pierwszego znaku w łańcuchu? (249)
 • Jak przekształcić liczbę na wartość w formacie walutowym? (250)
 • Jak wyświetlić początkowe znaki w ciągu tekstowym? (250)
 • Jak zamienić wszystkie litery ciągu na małe? (251)
 • Jak zamienić wszystkie litery ciągu na wielkie? (252)
 • Jak wyświetlić określoną liczbę znaków, zaczynając od wskazanego znaku w tekście? (252)
 • Jak porównać dwa ciągi tekstowe? (253)
 • Jak zamienić liczbę arabską na rzymską? (254)
 • Jak połączyć ciągi znaków? (255)

Rozdział 13. Operacje na komórkach (257)

 • Do jakiej wartości ma miejsce odwołanie pośrednie? (257)
 • Jak określić arkusz, do którego ma miejsce odwołanie? (258)
 • Jak wyświetlić zawartość komórki określonej przez numer wiersza i kolumny? (259)
 • Jak odczytać numer kolumny odwołania do komórki? (260)
 • Jak wyświetlić liczbę arkuszy objętych odwołaniem? (261)
 • Jak wyliczyć liczbę kolumn odwołania? (263)
 • Jak znaleźć adres komórki, w której sygnalizowany jest błąd? (263)

Zakończenie (265)

Skorowidz (269)

Dodaj do koszyka OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.