reklama - zainteresowany?

OpenOffice.org - Helion

OpenOffice.org
Autor: Solveig Haugland, Floyd Jones
Tytuł oryginału: OpenOffice.org 1.0 Resource Kit
Tłumaczenie: Paweł Gonera, Wojciech Moch, Piotr Rajca, Witold Zioło
ISBN: 83-7361-326-9
stron: 976, Format: B5, okładka: twarda
Data wydania: 2004-05-12
Księgarnia: Helion

Cena książki: 99,90 zł

Dodaj do koszyka OpenOffice.org

Tagi: OpenOffice

Dzięki współpracy twórców projektu open source OpenOffice.org z firmą Sun Microsystems, miliony użytkowników systemów Linux, Solaris i Windows mają do dyspozycji pakiet biurowy, który jest wydajny, łatwy w użytkowaniu, a co najważniejsze całkowicie bezpłatny!

Naucz się OpenOffice.org i poznaj wspaniałe funkcje nowej wersji. Książka zawiera odpowiedzi na pytania setek użytkowników tego pakietu, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, dzięki czemu jest to najbardziej praktyczna i najbardziej wyczerpująca książka omawiająca OpenOffice.org. Znajdziesz w niej klarowne i wyczerpujące instrukcje przedstawiające krok po kroku wykonywanie poszczególnych operacji.

Instalacja i porady na temat konfiguracji

 • Instalacja dla pojedynczego użytkownika i sieciowa dla wszystkich platform, wraz z opisem najczęściej popełnianych błędów
 • Wskazówki na temat migracji dla użytkowników StarOffice 5.2

Wskazówki dla zaawansowanych użytkowników

 • Sposób drukowania nagłówków arkusza na wielu stronach, modyfikacja XML w celu edycji plików i dostosowywania OpenOffice.org oraz import plików tekstowych do arkusza

Samouczki

 • Zapoznają z kluczowymi funkcjami każdej aplikacji oraz procedurami konfiguracyjnymi OpenOffice.org

Wyczerpujący opis każdej aplikacji

 • Writer -- edycja, formatowanie, korespondencja seryjna, drukowanie do plików PostScript i PDF, obszerne dokumenty, kontrola wersji i porównywanie dokumentów
 • Edytor WWW -- tworzenie stron WWW za pomocą narzędzia AutoPilot, odnośniki, przeglądanie i edycja źródła, animowane rysunki GIF
 • Calc -- formatowanie, wprowadzanie danych i obliczenia w arkuszu (tym funkcja AutoPilot), scenariusze, szukanie wyniku, eksport do HTML-a i wstawianie arkuszy do innych dokumentów
 • Impress -- tworzenie, projektowanie i prezentacji i animacji.

Ponadto omówiono:

 • Funkcje rysunkowe i edycja obrazów -- wykorzystanie bogatego zbioru narzędzi rysunkowych, w tym narzędzi trójwymiarowych; edycja zdjęć i eksport do formatów GIF, EPS i SVG.
 • Połączenie ze źródłami danych -- konfigurowanie połączeń źródeł danych z arkuszami kalkulacyjnymi, bazami Accessa, Oracle i innymi poprzez JDBC i inne standardowe metody dostępu. Tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej i etykiet za pomocą przyjaznego narzędzia AutoPilot.

Zainstaluj bezpłatny pakiet OpenOffice.org
i nie obawiaj się kontroli swojego oprogramowania!

Dodaj do koszyka OpenOffice.org

 

Osoby które kupowały "OpenOffice.org", wybierały także:

 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x

Dodaj do koszyka OpenOffice.org

Spis treści

OpenOffice.org -- spis treści

Przedmowa (13)

Część I Zaczynamy (17)

Rozdział 1. Wprowadzenie do OpenOffice.org 1.0 (19)

 • Szybki opis OpenOffice.org (19)
 • Dziesięć powodów, dla których warto używać OpenOffice.org (20)
 • Istota programu (22)
 • Migracja z Microsoft Office (27)
 • Co nowego? (28)

Rozdział 2. Instalacja (35)

 • Szybki start (35)
 • Przygotowanie do instalacji (36)
 • Instalowanie oprogramowania (39)
 • Rozwiązywanie problemów (50)
 • Zaczynamy (54)

Rozdział 3. Migracja z programu StarOffice 5.2 do OpenOffice.org 1.0 (57)

 • Szybki przegląd informacji na temat migracji (57)
 • Usuwanie StarOffice 6.0 beta przed migracją (58)
 • Przenoszenie danych osobistych i ustawień z wersji 5.2. (59)
 • Przenoszenie poczty, książki adresowej i grup dyskusyjnych (59)
 • Eksportowanie danych terminarza StarOffice (62)
 • Odczytywanie plików z wersji 5.2 i konwersja na aktualny format (62)
 • Konwersja drukarek z wersji 5.2 w systemie UNIX (64)
 • Makra (64)
 • Przenoszenie danych i baz danych (64)

Rozdział 4. Konfiguracja drukarek i drukowanie (67)

 • Drukarki i faksy w systemie Unix (67)
 • Wydruki podstawowe (84)
 • Drukowanie korespondencji seryjnej i innych dokumentów opartych na źródłach danych (86)
 • Drukowanie do plików PDF i PostScript (87)
 • Obsługa faksów (89)
 • Zamiana Czcionek (91)
 • Ustawienia strony (92)
 • Ustawienia wydruku bitmap, przezroczystości i koloru lub skali szarości (95)
 • Drukowanie broszur (95)
 • Ustawienia dla druku komercyjnego (100)
 • Konfiguracja ostrzeżeń podczas druku (101)

Rozdział 5. Konfigurowanie i porady (103)

 • Konfigurowanie OpenOffice.org (103)
 • W poszukiwaniu pomocy (104)
 • Obsługa i konfiguracja menu i interfejsu użytkownika (105)
 • Konfigurowanie zamiany czcionek (115)
 • Uruchamianie i konfigurowanie czcionek i formatowania azjatyckiego (115)
 • Określanie skali wyświetlania i jednostek miary (120)
 • Konfigurowanie i używanie grafiki i kolorów (120)
 • Kontrolowanie zmian tekstu i autouzupełnianie (127)
 • Wyłączanie irytujących funkcji (133)
 • Operacje na katalogach (136)
 • Konfigurowanie i użycie funkcji internetowych (139)
 • Ustalanie ilości możliwych cofnięć i liczby pamiętanych ostatnio otwartych dokumentów (147)
 • Zabawa z XML-em (149)
 • Konfigurowanie zabezpieczeń (151)
 • Zablokowanie otwierania plików MS Office i HTML w OpenOffice.org (155)
 • Sprawdzanie i konfigurowanie charakterystyk dokumentów (156)
 • Konwertowanie dokumentów z i do innych aplikacji (161)
 • Konfiguracja drukarek i drukowanie (164)
 • Szablony OpenOffice.org (164)

Część II Writer (165)

Rozdział 6. Początki pracy z Writerem (167)

 • Szybki start (167)
 • Opcje konfiguracyjne Writera (173)
 • Skróty klawiaturowe (173)
 • Tworzenie nowego dokumentu (173)
 • Praca z dokumentami innych aplikacji (177)
 • Jednostki miary i linijki (178)
 • Tworzenie i wstawianie autotekstu (179)
 • Zaznaczanie teksu (183)
 • Znaki cudzysłowów, symbol (tm), tekst wewnętrzny i liczniki słów (184)
 • Sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów (188)
 • Porady (193)

Rozdział 7. Formatowanie dokumentów (195)

 • Konfigurowanie i stosowanie języków azjatyckich (195)
 • Szybkie formatowanie znaków (195)
 • Stosowanie okna formatowania znaków (197)
 • Szybkie formatowanie akapitów (203)
 • Stosowanie okna formatowania akapitów (205)
 • Numerowanie, wypunktowanie i konspekty (211)
 • Formatowanie przypisów (219)
 • Stosowanie nagłówków i stopek w prostych dokumentach (221)
 • Układ strony (225)
 • Określanie orientacji strony (229)
 • Zastosowanie ramek w zaawansowanym układzie strony (231)
 • Dodawanie do dokumentu tekstów pionowych i ukośnych (237)
 • Przykład. Tworzenie złożonego układu strony (237)
 • Zaawansowane formatowanie przy użyciu stylów (239)
 • Usuwanie formatowania (253)
 • Stosowanie szablonów (253)

Rozdział 8. Dodawanie do dokumentu obiektów i łączy (261)

 • Grafika i konfiguracja pamięci obiektów (261)
 • Tworzenie z tekstu hiperłączy (261)
 • Rysowanie w Writerze (262)
 • Wstawianie grafiki (264)
 • Tabele (266)
 • Wykresy (278)
 • Arkusze kalkulacyjne (279)
 • Zamiana arkusza kalkulacyjnego w tabelę (283)
 • Wykonywanie kalkulacji w tabelach i tekście (283)
 • Wstawianie ramek i ramek pływających (286)
 • Wstawianie obiektu utworzonego w dowolnej aplikacji (287)
 • Wzory matematyczne (288)
 • Dokumenty (291)
 • Skanowanie obrazków do dokumentu (292)
 • Porady dotyczące wstawionych obiektów i naprawiania zerwanych łączy (292)
 • Dodawanie kontrolek i przycisków (294)
 • Wyrównywanie obiektów do siatki (294)
 • Wstawianie podpisów (295)

Rozdział 9. Książki i długie dokumenty (299)

 • Przegląd (299)
 • Obsługa i przenoszenie plików za pomocą narzędzia Nawigator (300)
 • Numerowanie konspektowe rozdziałów, rysunków i odwołania do ich numerów (302)
 • Nagłówki i stopki w książkach (306)
 • Numerowanie stron (308)
 • Tworzenie książek (dokumentów głównych) (312)
 • Odsyłacze (317)
 • Tworzenie spisu treści (319)
 • Tworzenie indeksu (328)
 • Tworzenie list rysunków i innych obiektów (335)
 • Bibliografie (338)
 • Odstępy przed sekcją, indeksem lub tabelą (341)

Rozdział 10. Korespondencja seryjna, wizytówki i inne (343)

 • Wprowadzenie do korespondencji seryjnej, wizytówek i innych (343)
 • Przygotowanie danych dla dokumentów korespondencji seryjnej oraz dla wizytówek (347)
 • Tworzenie za pomocą funkcji AutoPilot listów korespondencji seryjnej oraz faksów wykorzystujących źródła danych (353)
 • Tworzenie własnych dokumentów korespondencji seryjnej (362)
 • Koperty (368)
 • Tworzenie wizytówek oraz etykiet zawierających dane stałe (373)
 • Drukowanie (382)

Rozdział 11. Tworzenie i zarządzanie różnymi wersjami dokumentu (389)

 • Dwa sposoby zarządzania różnymi wersjami dokumentu (389)
 • Zarządzanie wersjami dokumentu za pomocą narzędzi edycji oraz wersji (390)
 • Wykorzystanie sekcji do tworzenia kilku wersji tego samego dokumentu (393)
 • Użycie zautomatyzowanych narzędzi edycji (402)
 • Używanie notatek (406)

Rozdział 12. Drukowanie w programie Writer (409)

 • Procedury drukowania (409)
 • Podstawy drukowania (409)
 • Opcje drukowania programu Writer (411)
 • Drukowanie notatek (411)
 • Równoczesne drukowanie kilku stron, przy wykorzystaniu podglądu wydruku strony (412)

Część III HTML Editor (415)

Rozdział 13. Konfiguracja programu HTML Editor (417)

 • Konfiguracja ogólnych ustawień internetowych i HTML programu (417)
 • Wybór aplikacji domyślnie otwierającej dokument (417)
 • Ustawienia dokumentów HTML (418)
 • Pokazywanie paska hiperłączy (420)

Rozdział 14. Przeglądanie i wyszukiwanie (421)

 • Ładowanie stron WWW (421)
 • Wyszukiwanie w internecie (421)
 • Pobieranie plików za pomocą FTP i przeglądarki Netscape (423)

Rozdział 15. Tworzenie stron WWW (425)

 • W skrócie (425)
 • Tworzenie nowych plików HTML (429)
 • Co zrobić, gdy nie można edytować pliku? (433)
 • Tworzenie i modyfikacja stylów oraz szablonów (434)
 • Wykorzystywanie sekcji (436)
 • Tworzenie tabel (436)
 • Wstawianie notatek (442)
 • Przeglądanie i edycja kodu źródłowego HTML (444)
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu (445)
 • Wstawianie i formatowanie elementów graficznych (446)
 • Formatowanie strony (449)
 • Konfiguracja i przeglądanie właściwości dokumentu (451)

Rozdział 16. Wzbogacanie stron WWW (453)

 • Wstawianie hiperłączy do dokumentu (453)
 • Wstawianie arkuszy kalkulacyjnych oraz innych obiektów (462)
 • Animowane pliki GIF oraz animowany tekst (465)
 • Tworzenie map obrazkowych (467)
 • Umieszczanie apletów i wtyczek (467)
 • Wykorzystanie makr, skryptów i zdarzeń (469)

Rozdział 17. Drukowanie w programie HTML Editor (475)

 • Procedury drukowania (475)
 • Drukowanie podstawowe (476)
 • Opcje drukowania programu HTML Editor (477)

Część IV Calc (479)

Rozdział 18. Wprowadzenie do programu Calc (481)

 • W skrócie (481)
 • Parametry konfiguracyjne programu Calc (489)
 • Skróty klawiaturowe (490)
 • Tworzenie nowego dokumentu (490)
 • Otwieranie w programie Calc dokumentu innego typu (492)
 • Proste procedury umieszczania w arkuszach kalkulacyjnych danych pochodzących ze źródeł danych (497)
 • Eksport arkuszy kalkulacyjnych programu Calc do innych formatów (499)
 • Przemieszczanie się wewnątrz lub pomiędzy dokumentami za pomocą Nawigatora (505)
 • Wyszukiwanie i zamienianie (506)

Rozdział 19. Wprowadzanie i formatowanie danych (509)

 • Wprowadzanie tekstu i liczb (509)
 • Wypełnianie (513)
 • Autouzupełnianie tekstów (514)
 • Stosowanie i tworzenie list wartości (514)
 • Zmiana kierunku przejścia klawisza Enter (517)
 • Praca z kolumnami i wierszami (517)
 • Upiększanie arkuszy przy użyciu narzędzia Autoformat (521)
 • Szybkie formatowanie komórek (522)
 • Określanie formatowania oraz zabezpieczeń przy użyciu atrybutów komórki (526)
 • Konfiguracja wyglądu strony (526)
 • Kontrola układu i sposobu przewijania zawartości arkusza (534)
 • Zaawansowane metody formatowania przy wykorzystaniu stylów i szablonów (536)

Rozdział 20. Obliczenia i operacje na danych (541)

 • O obliczeniach przeprowadzanych w arkuszach kalkulacyjnych (541)
 • Podstawowe informacje o formułach (541)
 • Ręczne wprowadzanie formuł (544)
 • Stosowanie kreatora AutoPilot funkcji (548)
 • Stosowanie odwołań do komórek (548)
 • Aktualizacja obliczeń (552)
 • Sortowanie danych (555)
 • Filtrowanie danych (557)
 • Formatowanie warunkowe (559)
 • Kontrola zawartości i formatowania podczas wklejania danych (560)
 • Łączenie komórek (561)
 • Łączenie arkuszy oraz tworzenie połączeń z innymi arkuszami (563)
 • Użycie elementów sterujących formularzy do wprowadzania danych (566)
 • Podpowiedzi dotyczące używania arkuszy kalkulacyjnych (567)
 • Rozwiązywanie problemów (568)

Rozdział 21. Dodawanie obiektów do arkusza (571)

 • Wykresy (571)
 • Listy rozwijane, przyciski oraz inne elementy sterujące formularzy (578)
 • Grafika i rysunki (579)
 • Formuły matematyczne (579)
 • Ramki pływające (579)
 • Aktualizowanie połączeń z grafiką oraz obiektami (579)

Rozdział 22. Przydatne narzędzia arkuszy (581)

 • Zabezpieczanie komórek przed wprowadzaniem zmian (581)
 • Kontrola ważności wpisywanych danych (583)
 • Stosowanie scenariuszy (585)
 • Stosowanie narzędzia Szukaj wyniku (588)
 • Konspekt (590)
 • Tworzenie nazwanych obszarów arkusza (591)
 • Wyświetlanie miejsc docelowych odwołań oraz błędów (593)
 • Wyróżnianie wartości (594)
 • Formatowanie warunkowe (594)

Rozdział 23. Kontrola wersji i narzędzia edycyjne (595)

 • Zachowywanie narastających wersji dokumentów (595)
 • Rejestracja i wyświetlanie zmian (595)
 • Tworzenie notatek (599)

Rozdział 24. Drukowanie w programie Calc (601)

 • Drukowanie arkusza kalkulacyjnego (601)
 • Czynniki mające wpływ na sposób drukowania arkuszy (601)
 • Drukowanie korespondencji seryjnej na podstawie danych z arkusza (603)
 • Wybór arkuszy do wydruku (603)
 • Powtarzanie na wszystkich stronach nagłówków arkuszy kalkulacyjnych (kolumn lub wierszy) (604)
 • Określanie zakresu wydruku (606)
 • Wybór drukowanych elementów arkusza (606)
 • Wielkość stron oraz ich numerowanie (606)
 • Zapobieganie drukowaniu konkretnych komórek (607)
 • Zmniejszanie lub zwiększanie ilości drukowanych stron (608)
 • Drukowanie do formatu PostScript lub PDF (608)
 • Konfiguracja drukarki i czcionek (608)

Część V Impress (609)

Rozdział 25. Tworzenie prezentacji (611)

 • Krótkie wprowadzenie (611)
 • Tworzenie nowej prezentacji (617)
 • Uruchamianie prezentacji (624)
 • Otwieranie istniejących prezentacji (625)
 • Konfigurowanie programu Impress w celu ułatwienia tworzenia i otwierania prezentacji (625)
 • Tworzenie i modyfikowanie szablonów (627)
 • Stosowanie trybów roboczych, trybu slajdu i tła oraz warstw (629)
 • Kontrola sposobu prezentacji obszaru roboczego (641)

Rozdział 26. Konstruowanie prezentacji (647)

 • Wykorzystanie Nawigatora do poruszania się pomiędzy slajdami (647)
 • Organizowanie prezentacji (648)
 • Dodawanie tekstu (659)
 • Formatowanie tekstu (666)
 • Efekty tekstowe (671)
 • Tworzenie schematów organizacyjnych (672)
 • Modyfikacja domyślnych czcionek prezentacji (674)
 • Stosowanie stylów tekstu i obiektów (674)
 • Dodawanie wykresów, rysunków i innych obiektów (677)
 • Tła prezentacji (683)
 • Nagłówki i stopki (689)

Rozdział 27. Zaawansowane narzędzia do tworzenia prezentacji (691)

 • Dodawanie przesunięć, dźwięków oraz efektów specjalnych do obiektów i tekstów na slajdach (691)
 • Przesuwanie obiektów lub tekstu wzdłuż ścieżki (695)
 • Tworzenie efektów operujących na dwóch lub kilku obiektach jednocześnie (698)
 • W jaki sposób efekty operują na tekście? (698)
 • Efekty interakcji - uruchamianie makr i nie tylko (699)
 • Animowane pliki GIF (701)
 • Stosowanie efektów przejścia slajdów (703)
 • Tworzenie prezentacji indywidualnych (704)
 • Nieszkodliwe szaleństwa (706)

Rozdział 28. Dostarczanie i drukowanie prezentacji (707)

 • Dodawanie notatek i tworzenie prospektów (707)
 • Określanie przebiegu czasowego automatycznie odtwarzanych prezentacji (710)
 • Dostarczanie prezentacji (711)
 • Zmiana formatu pliku prezentacji (714)
 • Tworzenie wersji HTML istniejącej prezentacji (715)
 • Drukowanie w programie Impress (722)

Część VI Edycja obrazów i rysunków (729)

Rozdział 29. Tworzenie rysunków (731)

 • Krótkie wprowadzenie (731)
 • Tworzenie i otwieranie plików programu Draw (737)
 • Konfiguracja strony (738)
 • Szablony i style (739)
 • Konfiguracja grafiki i kolorów (742)
 • Konfiguracja i używanie istniejących kształtów (742)
 • Tworzenie i formatowanie prostych obiektów (742)
 • Tworzenie i formatowanie linii (747)
 • Operacje na tekście (751)
 • Umiejscawianie i zmiana wielkości obiektów (755)
 • Obracanie i odbijanie obiektów (764)
 • Określanie skali rysunku oraz jednostki miary (766)
 • Eksportowanie rysunków do innych formatów (767)

Rozdział 30. Zaawansowane narzędzia rysunkowe (771)

 • O zaawansowanych funkcjach programu Draw (771)
 • Tworzenie własnych linii i strzałek (771)
 • Tworzenie i kategoryzacja wypełnień oraz linii (774)
 • Tworzenie rysunków technicznych z liniami wymiarowymi i łącznikami (775)
 • Operacje na krzywych Beziera (780)
 • Tworzenie i modyfikacja kolorów (782)
 • Tworzenie i modyfikacja gradientów, kreskowań i map bitowych (785)
 • Tworzenie obiektów trójwymiarowych (788)
 • Dodawanie do rysunku innych plików lub obiektów (793)
 • Tworzenie dokładnych i zmienionych kopii (795)
 • Zniekształcanie i zakrzywianie tekstu oraz obiektów za pomocą narzędzi efektów (796)
 • Zniekształcanie i zakrzywianie tekstu z wykorzystaniem programu FontWork (797)
 • Konwertowanie tekstu na obiekty 3-W i stosowanie formatowania (801)
 • Przekształcanie jednego obiektu w drugi z wykorzystaniem morfingu (801)
 • Konwersja obiektów na inne typy (802)
 • Łączenie kształtów i tworzenie linii z obiektów (807)

Rozdział 31. Edycja obrazów (811)

 • Zmiana kolorów, kontrastu i jasności (811)
 • Przycinanie i usuwanie rysunku (814)
 • Korzystanie z efektów zmieniających wygląd rysunku (816)
 • Eksportowanie do innych formatów rastrowych (820)

Rozdział 32. Drukowanie rysunków i zdjęć (821)

 • Wyszukiwanie procedur drukowania (821)
 • Dopasowywanie zawartości do strony (822)
 • Ustawianie parametrów drukowania (823)
 • Okno ostrzeżenia opcji wydruku (823)
 • Drukowanie rysunku (824)

Część VII Przechowywane pola danych, źródła danych i formularze (827)

Rozdział 33. Przegląd funkcji połączenia z bazami danych (829)

 • OpenOffice.org i bazy danych (829)
 • Bazy danych, do których można się podłączyć (830)
 • Wszystkie sposoby na zapisywanie danych i umieszczanie ich w dokumentach (830)

Rozdział 34. Umieszczanie danych w polach oraz Autotekst (833)

 • Tworzenie i korzystanie z pól (833)
 • Tworzenie i wstawianie autotekstu (840)

Rozdział 35. Tworzenie i modyfikowanie źródeł danych (845)

 • Zawartość tego rozdziału (845)
 • Podstawy źródeł danych oraz samouczek (846)
 • Przygotowania przed utworzeniem źródła danych (850)
 • Tworzenie źródeł danych (855)
 • Tworzenie i modyfikacja tabel (876)
 • Wpisywanie nowych danych do nowej lub istniejącej tabeli (881)
 • Tworzenie zapytań (884)
 • Sortowanie i filtrowanie danych w przeglądarce źródła danych (886)
 • Eksportowanie źródła danych do innego formatu (888)
 • Edycja źródła danych z wykorzystaniem przeglądarki źródła danych (889)

Rozdział 36. Tworzenie i wykorzystanie formularzy, elementów sterujących oraz zdarzeń (891)

 • Rozpoczynamy pracę z formularzami (891)
 • Tworzenie formularzy z wykorzystaniem narzędzia AutoPilot (897)
 • Podstawy tworzenia własnych formularzy (900)
 • Podstawy modyfikacji formularzy (902)
 • Dodawanie i wymiana elementów sterujących (905)
 • Wykorzystanie formularzy do przeglądania danych (917)
 • Wykorzystanie formularzy do edycji danych (922)

Dodatki (925)

Dodatek A Makra (927)

 • Zawartość dodatku (927)
 • Wyszukiwanie makr i informacji o makrach (928)
 • Podstawy makr (929)
 • Migracja makr (930)
 • Wycieczka z przewodnikiem (930)
 • Opcje ustawień makr (933)
 • Porządkowanie makr (934)
 • Uruchamianie makr (939)
 • Otwieranie i edycja makr (942)
 • Dodawanie makr do dokumentów (943)

Skorowidz (945)

Dodaj do koszyka OpenOffice.org

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.