reklama - zainteresowany?

OpenOffice. Ćwiczenia - Helion


Autor: Maria Sokół
ISBN: 83-7197-998-3
stron: 180, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2003-06-23
Księgarnia: Helion

Cena książki: 18,99 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: OpenOffice

OpenOffice.org to darmowy pakiet oprogramowania biurowego. W jego skład wchodzą między innymi edytor tekstu Writer oraz arkusz kalkulacyjny Calc. OpenOffice.org obsługuje różne formaty plików, w tym formaty Microsoft Office i współpracuje z większością dostępnych na rynku platform (m.in. Solaris, Linux, FreeBSD i Windows). Nic więc dziwnego, że stanowi on doskonałą alternatywę dla komercyjnych pakietów aplikacji biurowych, takich jak Microsoft Office, zbliżając się do nich swoimi możliwościami, a bijąc je na głowę ceną.

Książka "OpenOffice. Ćwiczenia" ma na celu szybkie wprowadzenie do praktycznego wykorzystania tego pakietu. Znajdziesz w niej ćwiczenia, które krok po kroku pozwolą Ci opanować podstawowe funkcje wszystkich programów z tego pakietu.

Nauczysz się:

 • Instalować OpenOffice
 • Tworzyć dokumenty tekstowe za pomocą edytora Writer
 • Formatować tekst, wstawiać ilustracje, tworzyć tabele i spisy treści
 • Drukować utworzone przez siebie dokumenty
 • Używać arkusza kalkulacyjnego Calc, wykonywać proste i złożone obliczenia
 • Tworzyć wykresy

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "OpenOffice. Ćwiczenia", wybierały także:

 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x
 • Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x

Dodaj do koszyka

Spis treści

OpenOffice. Ćwiczenia -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. OpenOffice (9)

 • Czym jest OpenOffice.org? (9)
 • Krótko o każdym z modułów (10)
  • Moduły opisane w niniejszej książce (10)
  • Pozostałe moduły wchodzące w skład pakietu OpenOffice.org (10)
 • Wymagania systemowe (11)
 • Inne systemy operacyjne (12)
 • Dostępność oprogramowania (12)

Rozdział 2. Instalowanie pakietu OpenOffice (13)

 • Instalacja (13)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (18)
  • Wybieranie składowych modułów w procesie instalacji (18)

Rozdział 3. OpenOffice Writer - środowisko pracy (21)

 • Informacje ogólne (21)
 • Uruchamianie edytora OpenOffice.org Writer (21)
 • Narzędzia dostępne w oknie edytora Writer (23)
 • Konfigurowanie ekranu (23)
  • Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi (23)
  • Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb (27)
  • Konfigurowanie własnych pasków narzędzi (28)
  • Menu Widok (34)
  • Ustawienia dokumentu (35)
 • Definiowanie ustawień ładowania i zapisu dokumentów (37)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (39)
  • Testowanie narzędzi (39)
  • Dodawanie przycisku do paska (40)

Rozdział 4. OpenOffice Writer - tworzenie dokumentów (41)

 • Nowy dokument tekstowy (41)
 • Wprowadzanie tekstu (42)
 • Tryb wstawiania i nadpisywania (43)
 • Zaznaczanie tekstu (44)
 • Usuwanie tekstu (46)
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie (46)
 • Zapisywanie dokumentu (48)
 • Zapisywanie i porównywanie wersji dokumentu (49)
 • Otwieranie dokumentu (52)
  • Importowanie dokumentu edytora Word (54)
 • Zamykanie dokumentu (55)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (56)
  • Zapisywanie wszystkich dokumentów (56)
  • Zapisywanie pod inną nazwą (56)

Rozdział 5. Formatowanie dokumentu tekstowego (57)

 • Formatowanie znaku (57)
  • Pogrubienie, kursywa i podkreślenie (57)
  • Pionowa pozycja znaku (58)
  • Poziome rozmieszczenie znaków (61)
  • Wybór kroju czcionki (62)
  • Zmiana rozmiaru czcionki (63)
  • Zamiana wielkich liter na małe litery i na odwrót (65)
 • Formatowanie akapitu (65)
  • Wyrównanie tekstu w akapicie za pomocą przycisków (66)
  • Wyrównanie akapitu przy zastosowaniu okienka dialogowego Akapit (67)
  • Definiowanie wcięć za pomocą linijki (68)
  • Definiowanie wcięć w oknie dialogowym Akapit (69)
  • Odstępy między wierszami (70)
  • Odstępy przed i za akapitem (71)
  • Ustawienia tabulacji (73)
  • Obramowania akapitu (75)
 • Formatowanie stylu (76)
  • Stylista (76)
  • Stosowanie stylu akapitu (78)
  • Projektowanie nowego stylu (78)
  • Importowanie stylów (80)
  • Definiowanie stylu w okienku dialogowym Styl akapitu (81)
  • Modyfikowanie stylu (83)
  • Modyfikowanie stylu w okienku dialogowym Styl akapitu (83)
  • Usuwanie stylu (84)
 • Format strony (85)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (88)
  • Definiowanie kroju czcionki z poziomu okienka dialogowego Znak (88)

Rozdział 6. Zaawansowana obsługa dokumentu (89)

 • Obrazy (89)
  • Wstawianie obrazu (90)
  • Zakotwiczanie obrazu w dokumencie (91)
  • Obraz jako tło (92)
  • Mapa obrazkowa (94)
 • Tabele (95)
  • Wstawianie tabeli (96)
  • Modyfikacja formatowania tabeli (97)
  • Autoformatowanie tabeli (98)
 • Listy wypunktowane i numerowane (99)
  • Wstawianie list wypunktowanych i numerowanych (99)
  • Formatowanie listy (100)
 • Nagłówki i stopki (102)
  • Wstawianie nagłówka (102)
  • Wstawianie stopki (104)
 • Szablony (105)
  • Zapisywanie szablonu (105)
  • Korzystanie z własnego szablonu (107)
 • Spis treści (107)
  • Aktualizacja spisu treści (109)
 • Bibliografia (109)
  • Wpisy w bibliograficznej bazie danych (110)
  • Wstawianie odnośników w dokumencie (110)
  • Formatowanie wpisów i wstawianie bibliografii (113)
 • Nawigator (115)
  • Wyświetlanie Nawigatora (115)
  • Pasek narzędzi Nawigatora (116)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (118)
  • Dodawanie legendy (118)
  • Dodawanie kolumn i wierszy w tabeli (118)
  • Galeria (120)

Rozdział 7. Drukowanie dokumentu (121)

 • Drukujemy (121)
  • Kontrola ortografii (121)
  • Podgląd wydruku (124)
  • Drukowanie (125)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (126)
  • Podgląd kilku stron (126)

Rozdział 8. OpenOffice.org Calc (127)

 • Informacje ogólne (127)
 • Otwieranie nowego arkusza kalkulacyjnego (127)
 • Narzędzia programu OpenOffce.org Calc (129)
 • Menu Widok (131)
 • Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego (132)
 • Poruszanie się po arkuszu (134)
 • Obsługa danych i arkuszy (135)
  • Wprowadzanie danych (135)
  • Zakres wpisów (136)
  • Modyfikacja zawartości komórek (137)
  • Kopiowanie zawartości komórek (137)
  • Wycinanie (138)
  • Wklejanie (139)
  • Transponowanie danych (140)
  • Wstawianie zawartości Schowka z przeniesieniem komórek (140)
  • Wstawianie komórek, wierszy i kolumn (140)
  • Usuwanie zawartości komórek (141)
  • Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego (142)
 • Otwieranie istniejącego dokumentu (143)
 • Wstawianie arkuszy (144)
  • Zmiana nazwy arkusza (145)
  • Jednoczesne korzystanie z kilku arkuszy (145)
 • Zamykanie dokumentu (146)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (146)
  • Formatowanie komórek (146)
  • Wstawianie arkusza z pliku (146)

Rozdział 9. OpenOffice.org Calc i obliczenia (149)

 • Proste obliczenia (149)
  • Sumowanie (149)
  • Zakresy sumowania i sumy pośrednie (151)
  • Proste formuły (153)
  • Sumowanie wierszy i kolumn (153)
 • AutoPilot funkcji (154)
 • Odwołania względne i bezwzględne w złożonych formułach (156)
 • Operatory OpenOffice.org Calc (157)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (157)
  • Sumowanie komórek z różnych arkuszy (157)
  • AutoPilot funkcji (158)

Rozdział 10. Wykresy (161)

 • Wstawianie wykresu (161)
 • Modyfikowanie wykresu (163)
 • Zmiana prezentowanego na wykresie zakresu danych (166)
 • Zmiana typu wykresu (167)
 • Formatowanie wykresów trójwymiarowych (169)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (170)
  • Zmiana właściwości wykresu (170)

Rozdział 11. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego (173)

 • Widok podziału na strony (173)
 • Modyfikacja układu dokumentu (174)
 • Podgląd wydruku (174)
 • Drukowanie (174)
  • Drukowanie skoroszytu (175)
  • Definiowanie zakresu wydruku (176)
  • Drukowanie arkuszy (176)
 • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania (177)
  • Definiowanie marginesów (177)

  Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.