reklama - zainteresowany?

Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET - Helion


Autor: Glenn Block, Pablo Cibraro, Pedro Felix, Howard Dierking, Darrel Miller
Tytuł oryginału: Designing Evolvable Web APIs with ASP.NET
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-2391-9
stron: 488, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2016-06-27
Księgarnia: Helion

Cena książki: 23,90 zł (poprzednio: 77,10 zł)
Oszczędzasz: 69% (-53,20 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: API | ASP

Większość z najpopularniejszych dużych witryn internetowych zbudowano z użyciem technologii Web API. Może ona działać na podstawie protokołu HTTP — umożliwia wówczas łatwą pracę nad nowymi funkcjonalnościami aplikacji, kwestiami bezpieczeństwa, skalowalnością rozwiązań, obsługą nowych urządzeń lub aplikacji klienckich. W takim modelu aplikacji kluczowymi komponentami są typy danych i hipermedia. Wielu twórców API nie wykorzystuje jednak możliwości protokołu HTTP i wdraża API silnie powiązane z aplikacją klienta, co w zasadzie zamyka drogę do bezproblemowego ewoluowania systemu. Na dłuższą metę tego rodzaju rozwiązania są sprzeczne z podstawami internetu.

Niniejsza książka to wartościowy podręcznik dla projektantów, którzy chcą tworzyć API adaptujące się do zachodzących zmian. Autorzy zaprezentowali tu wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia ewoluujących systemów, a także przedstawili informacje dotyczące sieci i programowania Web API. Dokładnie omówili proces tworzenia nowego API za pomocą platformy ASP.NET Web API, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak implementacja hipermediów z użyciem ASP.NET Web API oraz negocjowanie treści. Ten bardzo praktyczny podręcznik, pisany przez inżynierów oprogramowania, stanowi inspirację do projektowania najlepszych rozwiązań dla ewoluujących aplikacji internetowych.

W tej książce znajdziesz:

 • zwięzłe podstawy budowy sieci, protokołu HTTP, programowania API oraz platformy ASP.NET Web API
 • omówienie nowego modelu programowania HTTP na platformie .NET
 • objaśnienia dotyczące różnych modeli hostingu, w tym samohostowania, IIS i modelu OWIN
 • przedstawienie zasad działania routingu Web API i kontrolerów
 • praktyczną prezentację zagadnień bezpieczeństwa aplikacji
 • opis dobrych praktyk, takich jak testy akceptacji, programowanie TDD, techniki odwracania kontroli i wiele innych

Odkryj możliwości HTTP na nowo!


Glenn Block — jeden z twórców ASP.NET, odpowiedzialny za przygotowanie jednej z poprzednich wersji ASP.NET Web API.
Pablo Cibraro — od czternastu lat projektuje i implementuje ogromne systemy rozproszone w centrach Microsoft Technologies.
Pedro Felix — naukowiec i inżynier oprogramowania, specjalizuje się w problematyce infrastruktury środowiska uruchomieniowego, w zarządzaniu tożsamością i w kwestiach związanych z kontrolą dostępu do danych.
Howard Dierking — menedżer programu w zespole WCF Web API w firmie Microsoft, obecnie kieruje pracami nad menedżerem pakietów NuGet i pracuje nad projektem Katana.
Darrel Miller — współzałożyciel Tavis Software, specjalizuje się w stosowaniu stylu architekturalnego REST w aplikacjach biznesowych.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET", wybierały także:

 • Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform
 • OpenGL. Kurs video. Wprowadzenie do programowania grafiki komputerowej
 • Java. Kompendium programisty. Wydanie XI

Dodaj do koszyka

Spis treści

Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET -- spis treści

Wprowadzenie (13)

Wstęp (17)

 • Dlaczego należy przeczytać tę książkę? (17)
 • Co trzeba wiedzieć, aby jak najwięcej skorzystać z tej książki? (18)
 • Jakie informacje zawiera ta książka? (19)
  • Część I. Podstawy (19)
  • Część II. Praktyczne programowanie API (20)
  • Część III. Podstawowe zasady Web API (20)
 • Konwencje zastosowane w książce (20)
 • Użycie przykładowych kodów (21)
 • Podziękowania (22)

Rozdział 1. Internet, World Wide Web i HTTP (23)

 • Architektura sieci (24)
  • Zasób (25)
  • URI (25)
  • Cool URI (26)
  • Reprezentacja (26)
  • Typ danych (27)
 • HTTP (29)
  • Wykraczamy poza HTTP 1.1 (29)
  • Wymiana komunikatów HTTP (30)
  • Pośredniki (32)
  • Rodzaje pośredników (33)
  • Metody HTTP (33)
  • Nagłówki (36)
  • Kody stanu HTTP (37)
  • Negocjacja treści (38)
  • Buforowanie (38)
  • Uwierzytelnianie (42)
  • Schematy uwierzytelniania (42)
  • Dodatkowe schematy uwierzytelniania (43)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 2. Web API (45)

 • Co to jest Web API? (45)
 • Co w kwestii usług sieciowych SOAP? (45)
 • Korzenie Web API (46)
 • Początek rewolucji Web API (46)
 • Zwrócenie uwagi na sieć (47)
 • Wskazówki dla Web API (47)
 • Typy danych charakterystyczne dla domeny (48)
 • Profile typów danych (49)
 • Wiele reprezentacji (50)
 • Style API (51)
  • Model dojrzałości Richardsona (52)
  • RPC (poziom 0 w modelu dojrzałości Richardsona) (52)
  • Zasoby (poziom 1 w modelu dojrzałości Richardsona) (54)
  • Metody HTTP (poziom 2 w modelu dojrzałości Richardsona) (56)
  • Pokonanie przepaści na drodze ku API zorientowanemu na zasoby (58)
  • Hipermedia (poziom 3 w modelu dojrzałości Richardsona) (58)
  • REST (63)
  • Ograniczenia REST (63)
 • Podsumowanie (65)

Rozdział 3. Podstawy ASP.NET Web API (67)

 • Najczęściej spotykane scenariusze (67)
  • Pierwsza klasa programowania HTTP (68)
  • Jednakowe możliwości podczas programowania po stronie klienta i serwera (69)
  • Elastyczna obsługa różnych formatów (70)
  • Nigdy więcej "tworzenia kodu z nawiasami ostrymi" (70)
  • Możliwość stosowania testów jednostkowych (70)
  • Wiele opcji w zakresie hostingu (71)
 • Rozpoczęcie pracy z ASP.NET Web API (72)
 • Nowy projekt Web API (75)
  • Plik WebApiConfig.cs (76)
  • Plik ValuesController.cs (78)
 • "Witaj, Web API!" (79)
  • Utworzenie usługi (79)
  • Klient (86)
  • Host (86)
 • Podsumowanie (87)

Rozdział 4. Architektura przetwarzania (89)

 • Warstwa hostingu (91)
 • Warstwa potoku procedur obsługi komunikatów (93)
  • Obsługa tras (95)
 • Warstwa obsługi kontrolera (96)
  • Klasa bazowa ApiController (97)
 • Podsumowanie (103)

Rozdział 5. Aplikacja (105)

 • Dlaczego ewolucja? (106)
  • Bariery na drodze ewolucji (107)
  • Jaki jest koszt zmiany? (108)
  • Dlaczego po prostu nie wersja? (110)
  • Przystępujemy do pracy (113)
 • Cele aplikacji (113)
  • Cele (113)
  • Możliwości (114)
 • Model informacji (114)
  • Subdomeny (115)
  • Powiązane zasoby (116)
  • Grupy atrybutów (117)
  • Kolekcje grup atrybutów (117)
  • Model informacji kontra typ danych (118)
  • Kolekcje zgłoszeń błędów (119)
 • Modele zasobów (119)
  • Zasób główny (119)
  • Zasoby wyszukiwania danych (120)
  • Kolekcja zasobów (120)
  • Zasób elementu (120)
 • Podsumowanie (123)

Rozdział 6. Projekt i wybór typu danych (125)

 • Samoopisywanie się (125)
 • Rodzaje kontraktów (126)
 • Typy danych (126)
  • Proste formaty (126)
  • Popularne formaty (128)
  • Nowe formaty (129)
  • Typy hipermediów (131)
  • Eksplozja typów danych (132)
  • Ogólne typy danych i profile (132)
  • Inne typy hipermediów (136)
 • Typy relacji łączy (137)
  • Semantyka (137)
  • Zastąpienie osadzonych zasobów (139)
  • Warstwa pośrednia (139)
  • Dane odwołania (140)
  • Przepływ zdarzeń w aplikacji (141)
  • Składnia (142)
  • Doskonałe połączenie (145)
 • Opracowanie kontraktu nowego typu danych (145)
  • Wybór formatu (145)
  • Włączenie obsługi hipermediów (146)
  • Opcjonalne, obowiązkowe, pominięte, stosowalne (147)
  • Metadane osadzone kontra zewnętrzne (148)
  • Rozszerzalność (148)
  • Rejestracja typu danych (150)
 • Opracowanie nowych relacji łączy (151)
  • Standardowe relacje łącza (151)
  • Rozszerzenia relacji łączy (152)
  • Osadzone relacje łączy (152)
  • Rejestracja relacji łącza (153)
 • Typy danych w domenie monitorowania zgłoszeń błędów (153)
  • Lista zasobów (153)
  • Zasób elementu (155)
  • Zasób wykrycia (156)
  • Zasób wyszukiwania (157)
 • Podsumowanie (157)

Rozdział 7. Tworzenie API (159)

 • Projekt (159)
 • Pobranie kodu źródłowego (160)
 • Przygotowanie implementacji w stylu BDD (160)
 • Nawigacja po rozwiązaniu (161)
 • Pakiety i biblioteki (161)
 • Samohostowanie (162)
 • Modele i usługi (163)
  • Zgłoszenie błędu i magazyn dla zgłoszeń błędów (163)
  • Klasa IssueState (164)
  • Klasa IssuesState (164)
  • Klasa Link (166)
  • Klasa IssueStateFactory (166)
  • Klasa LinkFactory (167)
  • Klasa IssueLinkFactory (168)
 • Kryteria akceptacji (169)
 • Funkcjonalność: pobieranie zgłoszeń błędów (172)
  • Pobieranie zgłoszenia błędu (174)
  • Pobieranie otwartych i zamkniętych zgłoszeń błędów (177)
  • Pobieranie nieistniejącego zgłoszenia błędu (179)
  • Pobieranie wszystkich zgłoszeń błędów (179)
  • Pobieranie wszystkich zgłoszeń błędów jako danych w formacie Collection+Json (182)
  • Zasoby wyszukiwania (184)
 • Funkcjonalność: tworzenie zgłoszenia błędu (186)
 • Funkcjonalność: uaktualnianie zgłoszenia błędu (188)
  • Uaktualnianie zgłoszenia błędu (188)
  • Uaktualnianie nieistniejącego zgłoszenia błędu (190)
 • Funkcjonalność: usuwanie zgłoszenia błędu (191)
  • Usuwanie zgłoszenia błędu (191)
  • Usuwanie nieistniejącego zgłoszenia błędu (192)
 • Funkcjonalność: przetwarzanie zgłoszenia błędu (193)
  • Testy (193)
  • Implementacja (194)
 • Podsumowanie (195)

Rozdział 8. Usprawnianie API (197)

 • Kryteria akceptacji dla nowych funkcjonalności (197)
 • Implementacja obsługi buforowania danych wyjściowych (198)
 • Dodanie testów do sprawdzenia buforowania danych wyjściowych (200)
 • Implementacja ponownego pobierania buforowanych danych (202)
 • Implementacja warunkowych żądań GET do obsługi ponownego pobierania buforowanych danych (203)
 • Wykrywanie konfliktów (206)
 • Implementacja wykrywania konfliktów (206)
 • Audyt zmiany (209)
 • Implementacja audytu zmian za pomocą uwierzytelniania Hawk (210)
 • Monitorowanie (213)
 • Implementacja monitorowania (214)
 • Podsumowanie (216)

Rozdział 9. Tworzenie klienta (217)

 • Biblioteki klienta (218)
  • Biblioteki opakowujące (218)
  • Łącza jako funkcje (222)
 • Przebieg działania aplikacji (227)
  • Warto wiedzieć (228)
  • Klienty z misją (232)
  • Stan klienta (234)
 • Podsumowanie (235)

Rozdział 10. Model programowania HTTP (237)

 • Komunikaty (238)
 • Nagłówki (242)
 • Zawartość komunikatu (247)
  • Wykorzystanie zawartości komunikatu (248)
  • Tworzenie zawartości komunikatu (250)
 • Podsumowanie (257)

Rozdział 11. Hosting (259)

 • Hosting WWW (260)
  • Infrastruktura ASP.NET (260)
  • Routing ASP.NET (262)
  • Routing Web API (264)
  • Konfiguracja globalna (266)
  • Procedura obsługi Web API ASP.NET (268)
 • Samohostowanie (270)
  • Architektura WCF (271)
  • Klasa HttpSelfHostServer (272)
  • Klasa SelfHostConfiguration (273)
  • Rezerwacja adresu URL i kontrola dostępu (275)
 • Hosting Web API z użyciem OWIN i Katana (275)
  • OWIN (276)
  • Projekt Katana (277)
  • Konfiguracja Web API (280)
  • Oprogramowanie pośredniczące Web API (281)
  • Środowisko OWIN (283)
 • Hosting w pamięci (284)
 • Hosting Azure Service Bus (284)
 • Podsumowanie (290)

Rozdział 12. Kontrolery i routing (291)

 • Ogólny opis przepływu komunikatów HTTP (291)
 • Potok procedur obsługi komunikatów (292)
  • Dyspozytor (296)
  • HttpControllerDispatcher (297)
  • Wybór kontrolera (297)
  • Aktywacja kontrolera (301)
 • Potok kontrolera (302)
  • ApiController (302)
  • Model przetwarzania ApiController (302)
 • Podsumowanie (314)

Rozdział 13. Formatery i dołączanie modelu (315)

 • Waga modeli w ASP.NET Web API (315)
 • Jak działa dołączanie modelu? (316)
 • Wbudowane bindery modelu (319)
  • Implementacja ModelBindingParameterBinder (320)
  • Dostawcy wartości (320)
  • Bindery modelu (323)
  • Dołączanie modelu tylko dla adresu URI (325)
  • Implementacja FormatterParameterBinder (326)
  • Domyślny wybór HttpParameterBinding (331)
 • Sprawdzanie poprawności modelu (331)
  • Zastosowanie w modelu atrybutów adnotacji danych (331)
  • Przeglądanie wyników operacji sprawdzania poprawności (332)
 • Podsumowanie (334)

Rozdział 14. HttpClient (335)

 • Klasa HttpClient (335)
  • Cykl życiowy (335)
  • Opakowanie (336)
  • Wiele egzemplarzy (336)
  • Bezpieczeństwo wątków (337)
  • Metody pomocnicze (337)
  • Zagłębiamy się w kolejne warstwy (337)
  • Ukończone żądania nie zgłaszają wyjątków (338)
  • Zawartość jest wszystkim (338)
  • Przerwanie na żądanie (339)
  • Metoda SendAsync() (340)
 • Procedury obsługi komunikatów klienta (341)
  • Proxy dla procedur obsługi (342)
  • Nieprawdziwe procedury obsługi odpowiedzi (343)
  • Tworzenie wielokrotnego użytku procedur obsługi odpowiedzi (344)
 • Podsumowanie (346)

Rozdział 15. Bezpieczeństwo (347)

 • Zapewnienie bezpieczeństwa transportu (347)
 • Użycie TLS w ASP.NET Web API (349)
  • Użycie TLS z hostingiem IIS (349)
  • Użycie TLS z samohostowaniem (351)
 • Uwierzytelnianie (351)
  • Model oświadczeń (352)
  • Pobieranie i przypisywanie aktualnego zleceniodawcy (356)
  • Uwierzytelnienie oparte na transporcie (357)
  • Uwierzytelnienie serwera (357)
  • Uwierzytelnienie klienta (361)
  • Framework uwierzytelniania HTTP (367)
  • Implementacja uwierzytelniania opartego na HTTP (369)
  • Katana, czyli oprogramowanie pośredniczące do uwierzytelniania (370)
  • Aktywne i pasywne oprogramowanie pośredniczące odpowiedzialne za uwierzytelnianie (374)
  • Filtry uwierzytelniania w Web API (375)
  • Uwierzytelnianie oparte na tokenie (378)
  • Schemat uwierzytelniania Hawk (385)
 • Autoryzacja (386)
  • Egzekwowanie autoryzacji (388)
  • Współdzielenie zasobów między serwerami w różnych domenach (391)
  • Obsługa mechanizmu CORS na platformie ASP.NET Web API (393)
 • Podsumowanie (396)

Rozdział 16. OAuth 2.0, czyli framework uwierzytelniania (397)

 • Aplikacje klienta (399)
 • Uzyskanie dostępu do chronionych zasobów (401)
 • Pobranie tokenu dostępu (402)
 • Uprawnienia kodu autoryzacji (404)
 • Zakres (406)
 • Kanał oficjalny kontra kanał nieoficjalny (407)
 • Token refresh (409)
 • Serwer zasobów i serwer autoryzacji (410)
 • Przetwarzanie tokenów dostępu w ASP.NET Web API (411)
 • OAuth 2.0 i uwierzytelnianie (413)
 • Autoryzacja na podstawie zakresu (416)
 • Podsumowanie (417)

Rozdział 17. Testowanie (419)

 • Testy jednostkowe (419)
  • Frameworki testów jednostkowych (420)
  • Rozpoczęcie pracy z testami jednostkowymi w Visual Studio (420)
  • xUnit.NET (422)
  • Rola testów jednostkowych w programowaniu TDD (423)
 • Testy jednostkowe implementacji ASP.NET Web API (427)
  • Testy jednostkowe ApiController (427)
  • Testy jednostkowe MediaTypeFormatter (433)
  • Testy jednostkowe HttpMessageHandler (436)
  • Testy jednostkowe ActionFilterAttribute (437)
 • Testy jednostkowe tras (440)
 • Testy integracji w ASP.NET Web API (442)
 • Podsumowanie (443)

Dodatek A. Typy danych (445)

Dodatek B. Nagłówki HTTP (447)

Dodatek C. Negocjacja treści (451)

 • Negocjacja proaktywna (451)
 • Negocjacja reaktywna (452)

Dodatek D. Buforowanie w działaniu (455)

Dodatek E. Przepływ zdarzeń podczas uwierzytelniania (459)

Dodatek F. Specyfikacja typu danych dla application/issue+json (463)

 • Konwencje nazw (463)
 • Dokument zgłoszenia błędu (463)
 • Kwestie bezpieczeństwa (464)
 • Kwestie interoperacyjności (464)
 • Kwestie związane z IANA (464)

Dodatek G. Certyfikaty i kryptografia klucza publicznego (465)

 • Cofnięcie certyfikatu (471)
 • Tworzenie testowych kluczy i certyfikatów (471)

Skorowidz (475)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.