reklama - zainteresowany?

Node.js w akcji - Helion

Node.js w akcji
ebook
Autor: Mike Cantelon, Marc Harter, TJ Holowaychuk, Nathan Rajlich
Tytuł oryginału: Node.js in Action
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-246-9681-9
stron: 440, Format: ebook
Data wydania: 2014-11-14
Księgarnia: Helion

Cena książki: 34,50 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-34,50 zł)

Dodaj do koszyka Node.js w akcji

Tagi: JavaScript - Programowanie | Node.js | secret-sale

Poznaj potencjał Node.js!

JavaScript to jeden z niewielu języków programowania w historii, który wzbudzał i wciąż wzbudza tak wiele emocji. Na rynku pojawił się w 1995 roku i od tego czasu: a) był obecny tylko w przeglądarkach, b) był masowo blokowany i c) wieszczono jego koniec… aż do dnia dzisiejszego, kiedy ciężko sobie wyobrazić stronę WWW, która nie korzystałaby z jego możliwości. Współcześnie JavaScript zaczyna także odnosić sukces w aplikacjach działających po stronie serwera. Możesz sobie wyobrazić, że Twoje żądania po stronie serwera obsługuje JavaScript? Nie? Czas to zmienić!

Node.js to platforma, która zapewnia najwyższą wydajność dzięki wykorzystywaniu nieblokujących operacji I/O oraz asynchronicznego mechanizmu zdarzeń. Działa na bazie najwydajniejszego silnika obsługującego język JavaScript – V8 (autorstwa firmy Google) – i pozwala programistom osiągać niezwykłe efekty. Zastanawiasz się, jak wykorzystać ten potencjał? Sięgnij po tę książkę i rozpocznij przygodę z Node.js! W trakcie lektury poznasz podstawy programowania na tej platformie, zbudujesz asynchroniczną logikę, wykorzystasz protokoły sieciowe oraz podłączysz się do popularnych baz danych. W kolejnych rozdziałach będziesz mieć niepowtarzalną okazję, by poznać popularne i przydatne biblioteki oraz stworzyć RESTowe API. Na sam koniec dowiesz się, jak wdrożyć aplikację Node.js w środowisku produkcyjnym oraz zaznajomisz się z ekosystemem tej platformy. Brzmi zachęcająco?

Dzięki tej książce:

 • poznasz platformę Node.js
 • opanujesz techniki programowania asynchronicznego
 • zbudujesz RESTowe API z wykorzystaniem Node.js
 • wdrożysz Twoją aplikację
 • przekonasz się, jak wydajny może być JavaScript

Twój przewodnik po Node.js!


„Materiał przedstawiony w książce został dobrany w taki sposób, aby stopniowo przechodzić od najprostszych zagadnień do coraz bardziej złożonych i zaawansowanych.”

Ze wstępu do książki, napisanego przez Isaaca Z. Schluetera, lidera projektu Node.js

Dodaj do koszyka Node.js w akcji

Spis treści

Node.js w akcji eBook -- spis treści

Wstęp (11)

Przedmowa (13)

Podziękowania (15)

O książce (17)

CZĘŚĆ I. PODSTAWY NODE (19)

Rozdział 1. Witamy w Node.js (21)

 • 1.1. Node jest zbudowane w oparciu o JavaScript (22)
 • 1.2. Asynchroniczna i oparta na zdarzeniach: przeglądarka internetowa (23)
 • 1.3. Asynchroniczny i oparty na zdarzeniach: serwer (25)
 • 1.4. Aplikacje DIRT (27)
 • 1.5. Domyślna aplikacja jest typu DIRT (29)
  • 1.5.1. Prosty przykład aplikacji asynchronicznej (30)
  • 1.5.2. Serwer HTTP (30)
  • 1.5.3. Strumieniowanie danych (32)
 • 1.6. Podsumowanie (33)

Rozdział 2. Tworzenie aplikacji wielopokojowego czatu (35)

 • 2.1. Ogólny opis aplikacji (36)
 • 2.2. Wymagania aplikacji i konfiguracja początkowa (38)
  • 2.2.1. Obsługa HTTP i WebSocket (39)
  • 2.2.2. Tworzenie struktury plików aplikacji (39)
  • 2.2.3. Wskazanie zależności (40)
  • 2.2.4. Instalacja zależności (41)
 • 2.3. Udostępnianie plików HTML, CSS i kodu JavaScript działającego po stronie klienta (41)
  • 2.3.1. Tworzenie podstawowego serwera plików statycznych (42)
  • 2.3.2. Dodanie plików HTML i CSS (45)
 • 2.4. Obsługa wiadomości czatu za pomocą biblioteki Socket.IO (46)
  • 2.4.1. Konfiguracja serwera Socket.IO (48)
  • 2.4.2. Obsługa zdarzeń oraz scenariuszy w aplikacji (49)
 • 2.5. Użycie kodu JavaScript działającego po stronie klienta do utworzenia interfejsu użytkownika aplikacji 54
  • 2.5.1. Przekazywanie do serwera wiadomości oraz żądań zmiany pokoju lub nazwy użytkownika (54)
  • 2.5.2. Wyświetlenie w interfejsie użytkownika wiadomości i listy dostępnych pokoi (55)
 • 2.6. Podsumowanie (58)

Rozdział 3. Podstawy programowania w Node (61)

 • 3.1. Organizacja i wielokrotne użycie kodu Node (62)
  • 3.1.1. Tworzenie modułu (64)
  • 3.1.2. Dostrajanie tworzenia modułu za pomocą module.exports (66)
  • 3.1.3. Wielokrotne użycie modułów za pomocą katalogu node_modules (68)
  • 3.1.4. Zastrzeżenia (68)
 • 3.2. Techniki programowania asynchronicznego (69)
  • 3.2.1. Użycie wywołań zwrotnych do obsługi zdarzeń jednorazowych (71)
  • 3.2.2. Użycie emitera zdarzeń do obsługi powtarzających się zdarzeń (74)
  • 3.2.3. Wyzwania pojawiające się podczas programowania asynchronicznego (82)
 • 3.3. Sekwencja logiki asynchronicznej (84)
  • 3.3.1. Kiedy stosować szeregową kontrolę przepływu? (85)
  • 3.3.2. Implementacja szeregowej kontroli przepływu (86)
  • 3.3.3. Implementacja równoległej kontroli przepływu (89)
  • 3.3.4. Użycie narzędzi opracowanych przez społeczność (91)
 • 3.4. Podsumowanie (92)

CZĘŚĆ II. TWORZENIE APLIKACJI SIECIOWYCH W NODE (95)

Rozdział 4. Tworzenie aplikacji sieciowej w Node (97)

 • 4.1. Podstawy dotyczące serwera HTTP (99)
  • 4.1.1. Jak przychodzące żądania HTTP są przez Node przedstawiane programiście? (99)
  • 4.1.2. Prosty serwer HTTP odpowiadający komunikatem "Witaj, świecie" (100)
  • 4.1.3. Odczyt nagłówków żądania i zdefiniowanie nagłówków odpowiedzi (101)
  • 4.1.4. Ustawienie kodu stanu odpowiedzi HTTP (102)
 • 4.2. Tworzenie usługi sieciowej RESTful (102)
  • 4.2.1. Tworzenie zasobów za pomocą żądań POST (103)
  • 4.2.2. Pobieranie zasobów za pomocą żądania GET (105)
  • 4.2.3. Usunięcie zasobu za pomocą żądania DELETE (107)
 • 4.3. Udostępnianie plików statycznych (108)
  • 4.3.1. Tworzenie serwera plików statycznych (109)
  • 4.3.2. Obsługa błędów serwera (112)
  • 4.3.3. Wyprzedzająca obsługa błędów za pomocą wywołania fs.stat() (113)
 • 4.4. Akceptacja danych wejściowych użytkownika przekazanych za pomocą formularza sieciowego (114)
  • 4.4.1. Obsługa wysłanych pól formularza sieciowego (114)
  • 4.4.2. Obsługa przekazanych plików za pomocą formidable (118)
  • 4.4.3. Sprawdzanie postępu operacji przekazywania plików (122)
 • 4.5. Zabezpieczanie aplikacji dzięki użyciu protokołu HTTPS (122)
 • 4.6. Podsumowanie (124)

Rozdział 5. Przechowywanie danych aplikacji Node (125)

 • 5.1. Niewymagający serwera magazyn danych (126)
  • 5.1.1. Magazyn danych w pamięci (126)
  • 5.1.2. Magazyn danych oparty na plikach (127)
 • 5.2. System zarządzania relacyjną bazą danych (130)
  • 5.2.1. MySQL (131)
  • 5.2.2. PostgreSQL (139)
 • 5.3. Bazy danych typu NoSQL (141)
  • 5.3.1. Redis (141)
  • 5.3.2. MongoDB (146)
  • 5.3.3. Mongoose (149)
 • 5.4. Podsumowanie (151)

Rozdział 6. Framework Connect (153)

 • 6.1. Konfiguracja aplikacji Connect (154)
 • 6.2. Jak działa metoda pośrednicząca frameworka Connect? (155)
  • 6.2.1. Metody pośredniczące wyświetlające żądanie (156)
  • 6.2.2. Metoda pośrednicząca udzielająca odpowiedzi w postaci komunikatu "Witaj, świecie" (157)
 • 6.3. Dlaczego kolejność metod pośredniczących ma znaczenie? (158)
  • 6.3.1. Kiedy metoda pośrednicząca nie wywołuje next()? (158)
  • 6.3.2. Użycie kolejności metod pośredniczących do przeprowadzenia uwierzytelnienia (159)
 • 6.4. Montowanie metody pośredniczącej i serwera (160)
  • 6.4.1. Metody pośredniczące przeprowadzające uwierzytelnianie (161)
  • 6.4.2. Metoda pośrednicząca wyświetlająca panel administracyjny (162)
 • 6.5. Tworzenie konfigurowalnej metody pośredniczącej (164)
  • 6.5.1. Tworzenie konfigurowalnej metody pośredniczącej logger() (164)
  • 6.5.2. Tworzenie metody pośredniczącej router() (166)
  • 6.5.3. Tworzenie metody pośredniczącej przeznaczonej do przepisywania adresów URL (168)
 • 6.6. Użycie metody pośredniczącej do obsługi błędów (170)
  • 6.6.1. Domyślna obsługa błędów w Connect (170)
  • 6.6.2. Samodzielna obsługa błędów aplikacji (171)
  • 6.6.3. Użycie wielu metod pośredniczących przeznaczonych do obsługi błędów (172)
 • 6.7. Podsumowanie (176)

Rozdział 7. Metody pośredniczące frameworka Connect (177)

 • 7.1. Metody pośredniczące przeznaczone do przetwarzania plików cookie, danych żądań i ciągów tekstowych zapytań (179)
  • 7.1.1. cookieParser() - przetwarzanie plików cookie (179)
  • 7.1.2. bodyParser() - przetwarzanie danych żądania (182)
  • 7.1.3. limit() - ograniczenie danych żądania (184)
  • 7.1.4. query() - analizator ciągu tekstowego zapytania (186)
 • 7.2. Metody pośredniczące implementujące podstawowe funkcje wymagane przez aplikację sieciową (187)
  • 7.2.1. logger() - rejestracja informacji o żądaniu (188)
  • 7.2.2. favicon() - obsługa ikon favicon (191)
  • 7.2.3. methodOverride() - nieprawdziwe metody HTTP (191)
  • 7.2.4. vhost() - wirtualny hosting (194)
  • 7.2.5. session() - zarządzanie sesją (195)
 • 7.3. Metody pośredniczące zapewniające bezpieczeństwo aplikacji sieciowej (200)
  • 7.3.1. basicAuth() - uwierzytelnianie podstawowe HTTP (200)
  • 7.3.2. csrf() - ochrona przed atakami typu CSRF (202)
  • 7.3.3. errorHandler() - obsługa błędów w trakcie tworzenia aplikacji (203)
 • 7.4. Metody pośredniczące przeznaczone do udostępniania plików statycznych (205)
  • 7.4.1. static() - udostępnianie plików statycznych (205)
  • 7.4.2. compress() - kompresja plików statycznych (207)
  • 7.4.3. directory() - wyświetlenie katalogów (209)
 • 7.5. Podsumowanie (210)

Rozdział 8. Framework Express (213)

 • 8.1. Utworzenie szkieletu aplikacji (215)
  • 8.1.1. Globalna instalacja frameworka Express (216)
  • 8.1.2. Generowanie aplikacji (218)
  • 8.1.3. Poznawanie aplikacji (218)
 • 8.2. Konfiguracja frameworka Express i tworzonej aplikacji (220)
  • 8.2.1. Konfiguracja na podstawie środowiska (221)
 • 8.3. Generowanie widoków aplikacji Express (223)
  • 8.3.1. Konfiguracja systemu widoków (224)
  • 8.3.2. Wyszukiwanie widoku (225)
  • 8.3.3. Udostępnianie danych widokom (228)
 • 8.4. Obsługa formularzy i przekazywania plików (232)
  • 8.4.1. Implementacja modelu zdjęcia (233)
  • 8.4.2. Tworzenie formularza przeznaczonego do przekazywania zdjęć (233)
  • 8.4.3. Wyświetlenie listy przekazanych zdjęć (236)
 • 8.5. Obsługa pobierania zasobów (237)
  • 8.5.1. Tworzenie trasy dla pobierania zdjęć (237)
  • 8.5.2. Implementacja trasy pobierania zdjęcia (238)
 • 8.6. Podsumowanie (240)

Rozdział 9. Zaawansowane użycie frameworka Express (241)

 • 9.1. Uwierzytelnianie użytkowników (242)
  • 9.1.1. Zapisywanie i wczytywanie użytkowników (243)
  • 9.1.2. Rejestrowanie nowego użytkownika (248)
  • 9.1.3. Logowanie zarejestrowanych użytkowników (254)
  • 9.1.4. Metoda pośrednicząca przeznaczona do wczytywania użytkownika (257)
 • 9.2. Zaawansowane techniki routingu (259)
  • 9.2.1. Weryfikacja użytkownika podczas przesyłania treści (260)
  • 9.2.2. Metoda pośrednicząca charakterystyczna dla trasy (263)
  • 9.2.3. Implementacja stronicowania (266)
 • 9.3. Utworzenie publicznego API REST (270)
  • 9.3.1. Projekt API (270)
  • 9.3.2. Dodanie uwierzytelnienia podstawowego (271)
  • 9.3.3. Implementacja routingu (272)
  • 9.3.4. Włączenie negocjacji treści (275)
 • 9.4. Obsługa błędów (277)
  • 9.4.1. Obsługa błędów 404 (278)
  • 9.4.2. Obsługa błędów (280)
 • 9.5. Podsumowanie (283)

Rozdział 10. Testowanie aplikacji Node (285)

 • 10.1. Testy jednostkowe (286)
  • 10.1.1. Moduł assert (287)
  • 10.1.2. Framework nodeunit (291)
  • 10.1.3. Mocha (293)
  • 10.1.4. Framework Vows (298)
  • 10.1.5. Biblioteka should.js (301)
 • 10.2. Testy akceptacyjne (303)
  • 10.2.1. Tobi (303)
  • 10.2.2. Soda (305)
 • 10.3. Podsumowanie (307)

Rozdział 11. Szablony w aplikacji sieciowej (309)

 • 11.1. Użycie szablonów w celu zachowania przejrzystości kodu (310)
  • 11.1.1. Szablon w akcji (311)
 • 11.2. Silnik szablonów Embedded JavaScript (314)
  • 11.2.1. Tworzenie szablonu (315)
  • 11.2.2. Praca z danymi szablonu za pomocą filtrów EJS (316)
  • 11.2.3. Integracja EJS w aplikacji (320)
  • 11.2.4. Użycie EJS w aplikacjach działających po stronie klienta (321)
 • 11.3. Użycie języka szablonów Mustache wraz z silnikiem Hogan (322)
  • 11.3.1. Tworzenie szablonu (322)
  • 11.3.2. Znaczniki Mustache (323)
  • 11.3.3. Dostosowanie szablonu Hogan do własnych potrzeb (325)
 • 11.4. Szablony Jade (326)
  • 11.4.1. Podstawy szablonów Jade (328)
  • 11.4.2. Logika w szablonach Jade (330)
  • 11.4.3. Organizacja szablonów Jade (333)
 • 11.5. Podsumowanie (337)

CZĘŚĆ III. CO DALEJ? (339)

Rozdział 12. Wdrażanie aplikacji Node i zapewnienie bezawaryjnego działania (341)

 • 12.1. Hosting aplikacji Node (342)
  • 12.1.1. Serwery dedykowane i VPS (343)
  • 12.1.2. Hosting w chmurze (343)
 • 12.2. Podstawy wdrożenia (346)
  • 12.2.1. Wdrożenie z repozytorium Git (346)
  • 12.2.2. Zapewnienie działania aplikacji Node (347)
 • 12.3. Maksymalizacja wydajności i czasu bezawaryjnego działania aplikacji (348)
  • 12.3.1. Zapewnienie działania aplikacji za pomocą Upstart (349)
  • 12.3.2. API klastra 3 wykorzystanie zalety w postaci wielu rdzeni (351)
  • 12.3.3. Proxy i hosting plików statycznych (353)
 • 12.4. Podsumowanie (354)

Rozdział 13. Nie tylko serwery WWW (355)

 • 13.1. Biblioteka Socket.IO (356)
  • 13.1.1. Tworzenie minimalnej aplikacji Socket.IO (357)
  • 13.1.2. Użycie biblioteki Socket.IO do odświeżenia strony i stylów CSS (359)
  • 13.1.3. Inne zastosowania dla biblioteki Socket.IO (362)
 • 13.2. Dokładniejsze omówienie sieci TCP/IP (363)
  • 13.2.1. Praca z buforami i danymi binarnymi (363)
  • 13.2.2. Tworzenie serwera TCP (365)
  • 13.2.3. Tworzenie klienta TCP (369)
 • 13.3. Narzędzia przeznaczone do pracy z systemem operacyjnym (371)
  • 13.3.1. Obiekt process, czyli globalny wzorzec Singleton (371)
  • 13.3.2. Użycie modułu filesystem (375)
  • 13.3.3. Tworzenie procesów zewnętrznych (379)
 • 13.4. Tworzenie narzędzi powłoki (384)
  • 13.4.1. Przetwarzanie argumentów podanych w powłoce (385)
  • 13.4.2. Praca ze standardowym wejściem i wyjściem (386)
  • 13.4.3. Dodanie koloru do danych wyjściowych (388)
 • 13.5. Podsumowanie (391)

Rozdział 14. Ekosystem Node (393)

 • 14.1. Dostępne w internecie zasoby dla programistów Node (394)
  • 14.1.1. Node i odniesienia do modułów (394)
  • 14.1.2. Grupy Google (395)
  • 14.1.3. IRC (396)
  • 14.1.4. Zgłaszanie problemów w serwisie GitHub (397)
 • 14.2. Serwis GitHub (398)
  • 14.2.1. Rozpoczęcie pracy z GitHub (398)
  • 14.2.2. Dodanie projektu do GitHub (399)
  • 14.2.3. Współpraca przez serwis GitHub (403)
 • 14.3. Przekazanie własnego modułu do repozytorium npm (405)
  • 14.3.1. Przygotowanie pakietu (406)
  • 14.3.2. Przygotowanie specyfikacji pakietu (406)
  • 14.3.3. Testowanie i publikowanie pakietu (407)
 • 14.4. Podsumowanie (409)

Dodatek A. Instalacja Node i dodatki opracowane przez społeczność (411)

 • A.1. Instalacja w systemie OS X (411)
  • A.1.1. Instalacja za pomocą Homebrew (412)
 • A.2. Instalacja w systemie Windows (413)
 • A.3. Instalacja w systemie Linux (414)
  • A.3.1. Przygotowania do instalacji w Ubuntu (414)
  • A.3.2. Przygotowania do instalacji w CentOS (415)
 • A.4. Kompilacja Node (415)
 • A.5. Używanie menedżera pakietów Node (416)
  • A.5.1. Wyszukiwanie pakietów (417)
  • A.5.2. Instalacja pakietu (418)
  • A.5.3. Przeglądanie dokumentacji i kodu pakietu (419)

Dodatek B. Debugowanie Node (421)

 • B.1. Analiza kodu za pomocą JSHint (421)
 • B.2. Dane wyjściowe debugowania (422)
  • B.2.1. Debugowanie za pomocą modułu console (422)
  • B.2.2. Użycie modułu debug do zarządzania danymi wyjściowymi procesu debugowania (423)
 • B.3. Debuger wbudowany w Node (424)
  • B.3.1. Nawigacja po debugerze (424)
  • B.3.2. Analiza i zmiana stanu w debugerze (425)
 • B.4. Inspektor Node (426)
  • B.4.1. Uruchomienie inspektora Node (426)
  • B.4.2. Nawigacja po inspektorze Node (426)
  • B.4.3. Przeglądanie stanu w inspektorze Node (427)

Dodatek C. Rozszerzenie i konfiguracja frameworka Express (429)

 • C.1. Rozszerzenie frameworka Express (429)
  • C.1.1. Rejestracja szablonów silników (429)
  • C.1.2. Szablony i projekt consolidate.js (430)
  • C.1.3. Frameworki i rozszerzenia Express (431)
 • C.2. Konfiguracja zaawansowana (432)
  • C.2.1. Modyfikacja odpowiedzi JSON (433)
  • C.2.2. Formatowanie odpowiedzi JSON (433)

Skorowidz (435)

Dodaj do koszyka Node.js w akcji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.