reklama - zainteresowany?

Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy - Helion

Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy
Autor: Brad Dayley
Tytuł oryginału: Node.js, MongoDB, and AngularJS Web Development (Developer's Library)
Tłumaczenie: Piotr Pilch
ISBN: 978-83-283-0111-5
stron: 672, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2015-03-11
Księgarnia: Helion

Cena książki: 99,00 zł

Dodaj do koszyka Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy

Tagi: AngularJS | JavaScript - Programowanie | MongoDB | Node.js | NoSQL | secret-sale

Node.js to wiodące, serwerowe środowisko programistyczne. MongoDB to najpopularniejsza baza danych NoSQL, a AngularJS to szybko zyskujące wiodącą rolę środowisko służące do projektowania interfejsów opartych na technologii MVC. Czego chcieć więcej?

W sieci króluje połączenie serwera Apache z bazą danych MySQL i językiem PHP. Do niedawna wydawało się, że pozycja tej trójcy na fotelu lidera jest niezagrożona. Jednak na horyzoncie pojawili się nowi gracze: Node.js, MongoDB oraz AngularJS! Node.js to platforma, która pozwoli Ci stworzyć niezwykle wydajną aplikację internetową przy użyciu języka JavaScript. AngularJS specjalizuje się w interfejsie użytkownika opartym na MVC. Natomiast MongoDB to jedna z najpopularniejszych baz danych NoSQL. Co wynika z połączenia tych trzech narzędzi? Przekonasz się, gdy sięgniesz po tę niezwykłą książkę!

W trakcie lektury poznasz składnię i niuanse języka JavaScript, a następnie zgłębisz tajemnice środowiska Node.js. Na kolejnych stronach znajdziesz informacje na temat korzystania ze zdarzeń, procesów nasłuchiwania, wywołań zwrotnych oraz obsługi operacji wejścia-wyjścia. Ponadto przekonasz się, jak w Node.js zaimplementować usługi HTTP oraz skalować tworzoną aplikację. W dalszej części przejdziesz do poznawania tajników bazy MongoDB. Skonfigurujesz połączenie z bazą oraz poznasz dokumenty i ich kolekcje w MongoDB. Na sam koniec zobaczysz, jak przygotować klienta Twoich usług za pomocą AngularJS. Ta książka jest pasjonująca i prezentuje wszystkie warstwy nowoczesnej aplikacji internetowej — to lektura obowiązkowa każdego programisty!

Stwórz skalowalną aplikację za pomocą najnowocześniejszych narzędzi!


 • Implementowanie dynamicznego serwera WWW o dużej skalowalności za pomocą komponentów Node.js i Express
 • Implementowanie magazynu danych MongoDB dla aplikacji internetowych
 • Uzyskiwanie dostępu do bazy danych MongoDB z poziomu kodu JavaScript aplikacji Node.js oraz prowadzenie interakcji z bazą
 • Definiowanie niestandardowych dyrektyw AngularJS, które rozszerzają język HTML
 • Budowanie w języku JavaScript usług internetowych po stronie serwera
 • Implementowanie usług po stronie klienta, które mogą prowadzić interakcję z serwerem WWW środowiska Node.js
 • Tworzenie dynamicznych widoków przeglądarki, które zapewniają zaawansowane możliwości interakcji z użytkownikiem
 • Dodawanie do aplikacji i stron internetowych komponentów uwierzytelnianych kont użytkowników i zagnieżdżonych komentarzy


Brad Dayley -— programista z wieloletnim doświadczeniem. Twórca licznych stron i aplikacji internetowych o różnym stopniu skomplikowania. Autor popularnych książek poświęconych bazom NoSQL, językowi JavaScript oraz innym narzędziom.

Dodaj do koszyka Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy

 

Osoby które kupowały "Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy", wybierały także:

 • Testowanie w Angularze. Kurs video. Karma i Jasmine
 • RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring, AngularJS
 • AngularJS. Kurs video. Czysty kod

Dodaj do koszyka Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy

Spis treści

Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy -- spis treści

O autorze (13)

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE (15)

Wprowadzenie (17)

 • Kto powinien przeczytać tę książkę? (17)
 • Dlaczego należy przeczytać tę książkę? (17)
 • Czego się dowiesz z tej książki? (18)
 • Czym jest środowisko Node.js? (19)
 • Czym jest komponent MongoDB? (20)
 • Czym jest komponent AngularJS? (20)
 • Jaka jest struktura tej książki? (21)
 • Uzyskiwanie przykładowych kodów (22)
 • Uwagi końcowe (22)

Rozdział 1. Podstawowe informacje o stosie Node.js-AngularJS (23)

 • Podstawowe środowisko projektowania aplikacji internetowych (23)
 • Komponenty stosu Node.js-AngularJS (27)
 • Podsumowanie (31)
 • W następnym rozdziale (32)

Rozdział 2. Wprowadzenie do języka JavaScript (33)

 • Definiowanie zmiennych (33)
 • Typy danych języka JavaScript (34)
 • Użycie operatorów (35)
 • Implementowanie pętli (39)
 • Tworzenie funkcji (42)
 • Zasięg zmiennych (44)
 • Użycie obiektów języka JavaScript (45)
 • Przetwarzanie łańcuchów (48)
 • Korzystanie z tablic (51)
 • Dodawanie obsługi błędów (53)
 • Podsumowanie (56)
 • W następnym rozdziale (56)

CZĘŚĆ II ŚRODOWISKO NODE.JS (57)

Rozdział 3. Wprowadzenie do środowiska Node.js (59)

 • Środowisko Node.js (59)
 • Instalowanie środowiska Node.js (60)
 • Praca z pakietami Node.js (62)
 • Tworzenie aplikacji Node.js (68)
 • Zapisywanie danych do konsoli (72)
 • Podsumowanie (74)
 • W następnym rozdziale (74)

Rozdział 4. Użycie zdarzeń, procesów nasłuchiwania, liczników i wywołań zwrotnych w środowisku Node.js (75)

 • Model zdarzeń środowiska Node.js (75)
 • Dodawanie zadań do kolejki zdarzeń (79)
 • Implementowanie wywołań zwrotnych (88)
 • Podsumowanie (92)
 • W następnym rozdziale (93)

Rozdział 5. Obsługa danych wejścia-wyjścia w środowisku Node.js (95)

 • Praca z danymi JSON (95)
 • Użycie modułu Buffer do buforowania danych (97)
 • Użycie modułu Stream do strumieniowania danych (104)
 • Podsumowanie (118)
 • W następnym rozdziale (118)

Rozdział 6. Uzyskiwanie dostępu do systemu plików ze środowiska Node.js (119)

 • Porównanie synchronicznych i asynchronicznych wywołań systemu plików (119)
 • Otwieranie i zamykanie plików (120)
 • Zapisywanie plików (122)
 • Odczytywanie plików (127)
 • Inne zadania związane z systemem plików (133)
 • Podsumowanie (140)
 • W następnym rozdziale (140)

Rozdział 7. Implementowanie usług HTTP w środowisku Node.js (141)

 • Przetwarzanie adresów URL (141)
 • Przetwarzanie łańcuchów zapytania i parametrów formularza (144)
 • Obiekty żądania, odpowiedzi i serwera (145)
 • Implementowanie klientów i serwerów HTTP w środowisku Node.js (153)
 • Implementowanie serwerów i klientów HTTPS (162)
 • Podsumowanie (165)
 • W następnym rozdziale (166)

Rozdział 8. Implementowanie usług gniazd w środowisku Node.js (167)

 • Gniazda sieciowe (167)
 • Obiekty Server i Socket protokołu TCP (168)
 • Implementowanie klientów i serwerów gniazd TCP (176)
 • Implementowanie serwerów i klientów TLS (181)
 • Podsumowanie (186)
 • W następnym rozdziale (186)

Rozdział 9. Skalowanie aplikacji przy użyciu wielu procesorów w środowisku Node.js (187)

 • Moduł process (187)
 • Implementowanie procesów podrzędnych (192)
 • Implementowanie klastrów procesów (203)
 • Podsumowanie (208)
 • W następnym rozdziale (209)

Rozdział 10. Użycie dodatkowych modułów środowiska Node.js (211)

 • Użycie modułu os (211)
 • Użycie modułu util (213)
 • Podsumowanie (219)
 • W następnym rozdziale (220)

CZĘŚĆ III KOMPONENT MONGODB (221)

Rozdział 11. Baza danych NoSQL i komponent MongoDB (223)

 • Dlaczego baza danych NoSQL? (223)
 • Komponent MongoDB (224)
 • Typy danych bazy danych MongoDB (226)
 • Planowanie modelu danych (227)
 • Podsumowanie (233)
 • W następnym rozdziale (234)

Rozdział 12. Wprowadzenie do korzystania z komponentu MongoDB (235)

 • Tworzenie środowiska komponentu MongoDB (235)
 • Administrowanie kontami użytkowników (241)
 • Konfigurowanie kontroli dostępu (245)
 • Administrowanie bazami danych (247)
 • Zarządzanie kolekcjami (250)
 • Podsumowanie (256)
 • W następnym rozdziale (256)

Rozdział 13. Wprowadzenie do współpracy komponentu MongoDB i środowiska Node.js (257)

 • Dodawanie sterownika komponentu MongoDB do środowiska Node.js (257)
 • Nawiązywanie połączenia z komponentem MongoDB ze środowiska Node.js (258)
 • Obiekty używane w sterowniku środowiska Node.js dla komponentu MongoDB (265)
 • Uzyskiwanie dostępu do baz danych i modyfikowanie ich (273)
 • Uzyskiwanie dostępu do kolekcji i modyfikowanie ich (276)
 • Podsumowanie (280)
 • W następnym rozdziale (280)

Rozdział 14. Modyfikowanie dokumentów bazy danych MongoDB w środowisku Node.js (281)

 • Opcje wprowadzania zmian w bazach danych (281)
 • Operatory aktualizowania baz danych (283)
 • Dodawanie dokumentów do kolekcji (283)
 • Uzyskiwanie dokumentów z kolekcji (286)
 • Aktualizowanie dokumentów w kolekcji (287)
 • Niepodzielne modyfikowanie dokumentów w kolekcji (290)
 • Zapisywanie dokumentów w kolekcji (291)
 • Użycie opcji upsert do wstawiania dokumentów do kolekcji (293)
 • Usuwanie dokumentów z kolekcji (294)
 • Usuwanie pojedynczego dokumentu z kolekcji (296)
 • Podsumowanie (297)
 • W następnym rozdziale (297)

Rozdział 15. Uzyskiwanie dostępu do dokumentów bazy danych MongoDB w środowisku Node.js (299)

 • Podstawowe informacje na temat zestawu danych (299)
 • Obiekty query (300)
 • Obiekty options zapytań (302)
 • Znajdowanie konkretnych zestawów dokumentów (304)
 • Określanie liczby dokumentów (306)
 • Ograniczanie zestawów wynikowych (308)
 • Sortowanie zestawów wynikowych (313)
 • Znajdowanie różnych wartości pola (315)
 • Grupowanie wyników (316)
 • Korzystanie ze środowiska MapReduce podczas agregowania wyników (319)
 • Podsumowanie (324)
 • W następnym rozdziale (324)

Rozdział 16. Użycie biblioteki Mongoose dla schematu ze strukturą i do sprawdzania poprawności (325)

 • Biblioteka Mongoose (326)
 • Nawiązywanie połączenia z bazą danych MongoDB za pomocą biblioteki Mongoose (327)
 • Definiowanie schematu (328)
 • Kompilowanie modelu (332)
 • Obiekt Query (333)
 • Obiekt Document (339)
 • Znajdowanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (340)
 • Dodawanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (343)
 • Aktualizowanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (344)
 • Usuwanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (349)
 • Agregowanie dokumentów za pomocą biblioteki Mongoose (351)
 • Użycie środowiska sprawdzania poprawności (354)
 • Implementowanie funkcji pośrednich (356)
 • Podsumowanie (359)
 • W następnym rozdziale (359)

Rozdział 17. Zaawansowane zagadnienia związane z bazą danych MongoDB (361)

 • Dodawanie indeksów (361)
 • Użycie ograniczonych kolekcji (364)
 • Stosowanie replikacji (365)
 • Implementowanie tworzenia segmentów danych (369)
 • Implementowanie magazynu GridFS (377)
 • Naprawianie bazy danych MongoDB (383)
 • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MongoDB (384)
 • Podsumowanie (385)
 • W następnym rozdziale (385)

CZĘŚĆ IV UŻYCIE MODUŁU EXPRESS DO USPRAWNIENIA PRACY (387)

Rozdział 18. Implementacja komponentu Express w środowisku Node.js (389)

 • Wprowadzenie do komponentu Express (389)
 • Konfigurowanie tras (392)
 • Użycie obiektów Request (397)
 • Użycie obiektów Response (398)
 • Implementowanie mechanizmu szablonów (406)
 • Podsumowanie (411)
 • W następnym rozdziale (411)

Rozdział 19. Implementacja funkcji pośrednich komponentu Express (413)

 • Funkcje pośrednie (413)
 • Użycie funkcji pośredniej query (416)
 • Udostępnianie plików statycznych (416)
 • Obsługa danych treści żądania POST (418)
 • Wysyłanie i odbieranie informacji cookie (419)
 • Implementowanie sesji (421)
 • Stosowanie podstawowego uwierzytelniania HTTP (423)
 • Implementowanie uwierzytelniania sesji (424)
 • Tworzenie niestandardowych funkcji pośrednich (427)
 • Podsumowanie (428)
 • W następnym rozdziale (428)

CZĘŚĆ V KOMPONENT ANGULARJS (429)

Rozdział 20. Wprowadzenie do komponentu AngularJS (431)

 • Dlaczego komponent AngularJS? (431)
 • Komponent AngularJS (433)
 • Przegląd cyklu życia aplikacji AngularJS (436)
 • Integrowanie komponentu AngularJS z istniejącym kodem JavaScript i jQuery (437)
 • Dodawanie komponentu AngularJS do środowiska Node.js (438)
 • Inicjowanie komponentu AngularJS w dokumencie HTML (438)
 • Użycie globalnych interfejsów API (439)
 • Tworzenie prostej aplikacji AngularJS (441)
 • Podsumowanie (445)
 • W następnym rozdziale (445)

Rozdział 21. Moduły komponentu AngularJS i wstrzykiwanie zależności (447)

 • Przegląd modułów i wstrzykiwania zależności (447)
 • Definiowanie modułów AngularJS (448)
 • Implementowanie wstrzykiwania zależności (452)
 • Podsumowanie (454)
 • W następnym rozdziale (454)

Rozdział 22. Implementowanie zasięgu jako modelu danych (455)

 • Zasięgi (455)
 • Implementowanie hierarchii zasięgów (461)
 • Emitowanie i rozgłaszanie zdarzeń (463)
 • Podsumowanie (467)
 • W następnym rozdziale (468)

Rozdział 23. Tworzenie widoków za pomocą szablonów środowiska AngularJS (469)

 • Szablony (469)
 • Użycie wyrażeń (470)
 • Użycie filtrów (473)
 • Tworzenie filtrów niestandardowych (479)
 • Podsumowanie (482)
 • W następnym rozdziale (483)

Rozdział 24. Implementowanie dyrektyw w widokach aplikacji AngularJS (485)

 • Dyrektywy (485)
 • Użycie wbudowanych dyrektyw (486)
 • Tworzenie własnych dyrektyw do rozszerzania kodu HTML (500)
 • Podsumowanie (509)
 • W następnym rozdziale (509)

Rozdział 25. Implementowanie usług środowiska AngularJS w aplikacjach internetowych (511)

 • Usługi środowiska AngularJS (511)
 • Użycie wbudowanych usług (512)
 • Tworzenie usług niestandardowych (527)
 • Podsumowanie (529)
 • W następnym rozdziale (529)

CZĘŚĆ VI TWORZENIE PRAKTYCZNYCH KOMPONENTÓW APLIKACJI INTERNETOWYCH (531)

Rozdział 26. Dodawanie kont użytkowników do witryny internetowej (533)

 • Używane biblioteki (533)
 • Struktura katalogowa projektu (534)
 • Definiowanie modelu użytkowników (535)
 • Tworzenie serwera (535)
 • Implementowanie tras (537)
 • Implementowanie tras kontrolera użytkowników (538)
 • Implementowanie widoków użytkownika i uwierzytelniania (543)
 • Implementowanie modułu i kontrolera środowiska AngularJS (549)
 • Użycie kont społecznościowych jako źródeł uwierzytelniania (549)
 • Podsumowanie (555)
 • W następnym rozdziale (556)

Rozdział 27. Dodawanie wątków komentarzy do stron (557)

 • Używane biblioteki (557)
 • Struktura katalogowa projektu (558)
 • Definiowanie modeli komentarzy, odpowiedzi, zdjęć i stron (559)
 • Tworzenie serwera komentarzy (561)
 • Implementowanie tras do obsługi wyświetlania i dodawania komentarzy (563)
 • Implementowanie tras kontrolerów opartych na modelu (563)
 • Implementowanie widoków komentarzy i zdjęć (569)
 • Implementowanie modułu i kontrolerów środowiska AngularJS do obsługi widoków komentarzy (576)
 • Inicjowanie aplikacji (581)
 • Podsumowanie (583)
 • W następnym rozdziale (583)

Rozdział 28. Tworzenie własnego koszyka zakupów (585)

 • Opis projektu (585)
 • Używane biblioteki (586)
 • Struktura katalogowa projektu (586)
 • Definiowanie modeli klientów, produktów i zamówień (588)
 • Tworzenie serwera koszyka zakupów (592)
 • Implementowanie tras do obsługi żądań dotyczących produktów, koszyka i zamówień (593)
 • Implementowanie tras kontrolera opartego na modelu (594)
 • Implementowanie widoków kasy i koszyka zakupów (598)
 • Implementowanie modułu i kontrolera środowiska AngularJS do obsługi widoków koszyka zakupów (611)
 • Inicjowanie aplikacji (619)
 • Podsumowanie (621)
 • W następnym rozdziale (621)

Rozdział 29. Tworzenie interaktywnych komponentów aplikacji Web 2.0 (623)

 • Opis projektu (623)
 • Używane biblioteki (624)
 • Struktura katalogowa projektu (624)
 • Definiowanie modelu projektu (626)
 • Tworzenie serwera aplikacji (626)
 • Implementowanie tras do obsługi widoków (627)
 • Implementowanie widoku z kartami (628)
 • Implementowanie widoku usługi pogodowej (633)
 • Implementowanie elementów, które można przeciągać (637)
 • Implementowanie dostępu do danych dynamicznych (641)
 • Inicjowanie aplikacji (646)
 • Podsumowanie (648)

Skorowidz (651)

Dodaj do koszyka Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.