reklama - zainteresowany?

Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta - Helion


Autor: Sourabh Sharma
Tytuł oryginału: Mastering Microservices with Java
Tłumaczenie: Krzysztof Rychlicki-Kicior
ISBN: 978-83-283-3218-8
stron: 216, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-05-12
Księgarnia: Helion

Cena książki: 14,90 zł (poprzednio: 48,06 zł)
Oszczędzasz: 69% (-33,16 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Java - Programowanie

Chmury obliczeniowe otworzyły nowe możliwości projektowania aplikacji korporacyjnych. Obecnie konstruuje się je z małych, lekkich i zorientowanych na proces komponentów, nazywanych mikrousługami. Tworzone w ten sposób aplikacje są skalowalne i łatwe do zarządzania, a przy tym niezwykle elastyczne i wykorzystujące dostępne zasoby w wyjątkowo efektywny sposób. Jak łatwo się przekonać, projektowanie i implementacja mikrousług otwierają przed programistami Javy bardzo obiecujące perspektywy!

Niniejsza książka jest przeznaczona dla programistów Javy, którzy znają podstawowe pojęcia dotyczące mikrousług i chcą tworzyć funkcjonalne aplikacje biznesowe w tej technologii. Przedstawiono tu najważniejsze zasady realizacji dużych projektów, zaprezentowano ważne szczegóły dotyczące konfiguracji środowiska programistycznego i ciągłej integracji, które ułatwią wdrażanie mikrousług. Opisano zalety i sposoby wykorzystania biblioteki Spring Security. Przedstawiono dobre praktyki projektowania mikrousług, a także techniki ich debugowania, tak aby bez problemu można było zaprojektować i wdrożyć aplikację w środowisku korporacyjnym.

Niektóre zagadnienia omówione w książce:

 • środowiska programistyczne i narzędzia do projektowania mikrousług
 • różne technologie wdrażania mikrousług
 • zabezpieczanie mikrousług, w tym uwierzytelnianie i autoryzacja
 • testowanie mikrousług za pomocą klientów REST
 • tworzenie interfejsów użytkownika w technologii Angular JS
 • typowe problemy związane z projektowaniem mikrousług i ich rozwiązywanie

Mikrousługi — sprytne rozwiązania biznesowe dla dużych korporacji!


Sourabh Sharma tworzy aplikacje od ponad 10 lat. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie tworzenia, wdrażania i testowania wielowarstwowych aplikacji internetowych. Opracował i wdrożył wiele rozwiązań samodzielnych i chmurowych dla klientów z listy Fortune 500. Jest autorem wielu systemów opartych na mikrousługach. Sharma jest pasjonatem Javy. Uwielbia analizowanie skomplikowanych problemów i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta", wybierały także:

 • Java Full Stack Developer. Kurs video. Tworzenie aplikacji internetowych od podstaw
 • Spring w akcji. Wydanie IV
 • Spring w Akcji. Wydanie III
 • Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie

Dodaj do koszyka

Spis treści

Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta -- spis treści

O autorach (9)

O recenzencie (10)

Przedmowa (11)

Rozdział 1. Koncepcja rozwiązania (15)

 • Rozwój mikrousług (16)
 • Omówienie architektury monolitycznej (17)
 • Problemy architektury monolitycznej i ich rozwiązania w mikrousługach (17)
  • Jednowymiarowa skalowalność (20)
  • Wycofanie wersji produkcyjnej w razie problemów (21)
  • Problemy związane z wdrażaniem nowych technologii (21)
  • Mikrousługi a metodyki zwinne (22)
  • Łatwość tworzenia oprogramowania - da się lepiej! (23)
  • Budowanie mikrousług - kolejność wykonywania działań (24)
  • Wdrażanie mikrousług w kontenerach na przykładzie Dockera (25)
 • Podsumowanie (28)

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska programistycznego (29)

 • Konfiguracja Spring Boot (30)
  • Omówienie technologii Spring Boot (30)
  • Dodajemy Spring Boot do przykładowego projektu (31)
  • Dodajemy wbudowany serwer Jetty (33)
 • Przykładowa aplikacja typu REST (34)
  • Piszemy klasę kontrolera REST (35)
  • Uruchamianie przykładowej aplikacji (38)
 • Konfiguracja procesu budowania aplikacji (39)
  • Uruchomienie narzędzia Maven (39)
  • Wykonywanie polecenia w terminalu (40)
 • Testowanie API za pomocą rozszerzenia Postman (40)
  • Prawidłowe przypadki testowe (43)
  • Nieprawidłowe przypadki testowe (44)
 • Instalacja i konfiguracja środowiska NetBeans (45)
 • Źródła (48)
 • Podsumowanie (49)

Rozdział 3. Projektowanie sterowane modelem dziedziny (51)

 • Podstawy projektowania sterowanego modelem dziedziny (52)
 • Pojęcia, terminy, definicje (53)
  • Wszechobecne słownictwo (53)
  • Wielowarstwowa architektura (54)
  • Artefakty związane z projektowaniem sterowanym modelem dziedziny (55)
 • Projektowanie strategiczne i jego założenia (63)
  • Ograniczony kontekst (64)
  • Integracja ciągła (64)
  • Mapa kontekstu (65)
 • Przykładowa usługa dziedziny (68)
  • Implementacja encji (69)
  • Implementacja repozytorium (70)
  • Implementacja usługi (72)
 • Podsumowanie (73)

Rozdział 4. Implementujemy mikrousługę (75)

 • Omówienie systemu OTRS (76)
 • Opracowywanie i implementacja mikrousług (77)
  • Mikrousługa Restaurant (78)
  • Usługi użytkowników i rezerwacji (87)
  • Rejestracja i wykrywanie usług (usługa Eureka) (87)
  • Wykonanie (88)
 • Testowanie (88)
 • Źródła (91)
 • Podsumowanie (91)

Rozdział 5. Wdrażanie i testowanie (93)

 • Podstawy architektury mikrousług w Netflix OSS (93)
 • Równoważenie obciążenia (95)
  • Równoważenie obciążenia po stronie klienta (95)
  • Równoważenie obciążenia po stronie serwera (98)
 • Wyłącznik automatyczny a monitorowanie (101)
  • Stosowanie metod awaryjnych aplikacji Hystrix (101)
  • Monitorowanie usług (102)
  • Konfiguracja pulpitu Hystrix (103)
  • Konfiguracja aplikacji Turbine (105)
 • Wdrażanie mikrousług za pomocą kontenerów (106)
  • Instalacja i konfiguracja (106)
 • Źródła (115)
 • Podsumowanie (116)

Rozdział 6. Mikrousługi a bezpieczeństwo (117)

 • Dodanie obsługi protokołu SSL (117)
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja (120)
  • OAuth 2.0 (121)
  • Specyfikacja OAuth 2.0 - krótko i na temat (122)
 • Implementacja OAuth z wykorzystaniem Spring Security (138)
 • Źródła (147)
 • Podsumowanie (148)

Rozdział 7. Użytkowanie mikrousług za pomocą aplikacji webowej (149)

 • Ogólne założenia frameworka AngularJS (150)
  • MVC (150)
  • MVVM (150)
  • Moduły (151)
  • Dostawcy i usługi (152)
  • Zakresy (153)
  • Kontrolery (153)
  • Filtry (153)
  • Dyrektywy (154)
  • Router interfejsu użytkownika - UI-Router (154)
 • Implementacja funkcji systemu OTRS (155)
  • Lista restauracji/strona domowa (155)
  • Wyszukiwanie restauracji (167)
  • Widok szczegółów restauracji z opcją rezerwacji (168)
  • Strona logowania (169)
  • Potwierdzenie rezerwacji (172)
 • Konfiguracja aplikacji webowej (172)
 • Źródła (183)
 • Podsumowanie (184)

Rozdział 8. Dobre praktyki i istotne reguły tworzenia mikrousług (185)

 • Właściwy sposób myślenia (185)
 • Dobre praktyki i przydatne reguły (187)
  • Nanousługa (niezalecana), rozmiar i monolityczność (187)
  • Ciągła integracja i wdrażanie (188)
  • Automatyzacja testów end-to-end (189)
  • Automonitorowanie i logowanie (190)
  • Oddzielny magazyn danych dla każdej mikrousługi (191)
  • Granice transakcji (192)
 • Narzędzia i frameworki do tworzenia mikrousług (193)
  • Netflix Open Source Software (OSS) (193)
 • Źródła (199)
 • Podsumowanie (199)

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów (201)

 • Obsługa logów i stos ELK (201)
  • Krótkie wprowadzenie (202)
  • Konfiguracja stosu ELK (204)
 • Zastosowanie skorelowanych ID dla wywołań usług (207)
  • Jak rozwiązać ten problem? (207)
 • Zależności i wersje (207)
  • Zależności cykliczne i ich wpływ (207)
  • Zarządzanie różnymi wersjami (208)
  • Dowiedz się więcej (208)
 • Źródła (209)
 • Podsumowanie (209)

Skorowidz (211)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.