reklama - zainteresowany?

Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych - Helion


ebook
Autor: Jakub Niedbalski
ISBN: 978-8-3796-9550-8
stron: 294, Format: ebook
Data wydania: 2015-08-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 22,90 zł (poprzednio: 28,99 zł)
Oszczędzasz: 21% (-6,09 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Bazy danych

Publikacja przybliża możliwości zastosowania nowych technologii w naukach społecznych i humanistycznych. W swoich tekstach badacze i praktycy prezentują w sposób przekrojowy, a zarazem systematyczny, jak można korzystać z różnych popularnych programów z rodziny CAQDAS podczas prowadzenia badań rozmaitymi metodami i z zastosowaniem wielu narzędzi badawczych. Czytelnik otrzymuje bardzo rzetelną wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu ekspertów. Książka powinna zaspokoić oczekiwania zarówno niedoświadczonych użytkowników oprogramowania, jak i wytrawnych badaczy, którzy dzięki niej mogą nieco zrewidować swój warsztat badawczy i odnaleźć świeży powiew inspiracji. W doskonały sposób łączy analizy teoretyczne wybranych zagadnień z walorem praktycznym ich zastosowania. Może być traktowana jako swoisty przewodnik po metodach i technikach służących odkrywaniu wiedzy w procesie analizy danych jakościowych.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych", wybierały także:

  • Head First PHP & MySQL. Edycja polska
  • Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji

Dodaj do koszyka

Spis treści

Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych eBook -- spis treści

Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych (Jakub Niedbalski) 7

Grzegorz Bryda – CAQDAS, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych 13
Kamil Brzeziński – Wykorzystanie programu komputerowego QDA Miner w analizie jakościowego materiału badawczego na przykładzie pogłębionych wywiadów swobodnych z mieszkańcami łódzkich gated communities 41
Izabela Ślęzak, Jakub Niedbalski – Główne funkcje programu NVivo a procedury metodologii teorii ugruntowanej, czyli jak realizować badanie oparte na MTU, korzystając z oprogramowania CAQDA? 77
Jakub Niedbalski – Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych – zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej 93
Artur Piszek – Qualify – narzędzie rozszerzające platformę Evernote o możliwość analizy jakościowej treści 115
Jerzy Żurko – O Programie Socjolog 2.0 w badaniach autobiograficznych (na przykładzie badań nad bezdomnością) 125
Krzysztof Tomanek – Analiza sentymentu: historia i rozwój metody w ramach CAQDAS 155
Krzysztof Tomanek – Jak nauczyć metodę samodzielności? O „uczących się metodach” analizy treści 173
Grzegorz Bryda, Krzysztof Tomanek – Od CAQDAS do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych 191
Krzysztof Tomanek, Grzegorz Bryda – Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego 219
Jacek Burski – Relacja badacz–narzędzie – analiza konsekwencji użycia narzędzi komputerowych w analizie danych jakościowych na przykładzie QDA Miner 249
Kamil Głowacki – Oprogramowanie komputerowe wspierające proces badawczy na etapie przeglądu literatury oraz tworzenia publikacji 263

O Autorach 291

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.