reklama - zainteresowany?

Matematyka dla programistów Java - Helion


ebook
Autor: Jacek Piechota
ISBN: 978-83-283-7040-1
stron: 592, Format: ebook
Data wydania: 2020-05-18
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Algorytmy - Programowanie | Java - Programowanie | Matematyka

Matematyka w Javie? Nic trudnego!

 • Przypomnij sobie reguły i działania matematyczne
 • Poznaj w praktyce funkcje matematyczne języka Java
 • Zamieniaj wzory i problemy matematyczne na algorytmy
 • Naucz się wizualizować wyniki swoich obliczeń

Matematyka nie jest ulubioną dziedziną wiedzy większości ludzi, a społeczność informatyczna nie stanowi tu wyjątku. Funkcje matematyczne, obliczenia statystyczne, działania na macierzach - każda z tych czynności może wywołać popłoch nawet wśród najbardziej doświadczonych programistów, z wieloletnim stażem w zawodzie. Jest tak, mimo że zarówno zasada działania komputerów, jak i języki programowania opierają się właśnie na królowej nauk.

Na szczęście na rynku jest ta książka! Szybko wprowadzi Cię ona w świat obliczeń matematycznych wykonywanych za pomocą komputera. Na praktycznych przykładach, opracowanych w popularnym języku Java, przedstawia sposoby przeprowadzania różnych działań i przekształceń, stosowania algorytmów i wizualizowania otrzymanych wyników. Przestań się więc martwić i zostań prawdziwym matematycznym ninja!

 • Podstawy matematyki i teorii informacji
 • Działania na liczbach binarnych i heksadecymalnych
 • Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
 • Działania na wektorach i macierzach
 • Przetwarzanie liczb zespolonych
 • Wykresy krzywych
 • Chaos, fraktale i paradoksy

Działania matematyczne? Obliczenia naukowe? Wypróbuj to w Javie!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Matematyka dla programistów Java eBook -- spis treści


Wstęp 19

Rozdział 1. Powtórka z matematyki i klasa Math 21

 • Stałe matematyczne 21
 • Potęgowanie i pierwiastkowanie 21
  • Potęgowanie 21
  • Pierwiastkowanie 22
  • Rzutowanie w zakres 0 do 1 22
  • Potęgowanie i pierwiastkowanie w Javie 23
 • Logarytmy 23
  • Logarytm o dowolnej podstawie 23
  • Logarytm naturalny 24
  • Logarytm dziesiętny 24
  • Przeliczanie logarytmów 24
  • Logarytmy w Javie 24
 • Funkcje trygonometryczne 25
  • Miary kąta 25
  • Przeliczanie stopni na radiany i radianów na stopnie 27
  • Funkcje trygonometryczne kąta pełnego 28
  • Przeciwprostokątna 30
 • Funkcje cyklometryczne 30
 • Funkcje hiperboliczne 31
 • Inne obliczenia i metody 32
  • Wartości maksymalne, minimalne i absolutne 32
  • Zaokrąglanie liczb 33
  • Zaokrąglanie wyników dzielenia 34
  • Liczby pseudolosowe 35
  • Znaki liczb 35
  • Bezpieczne obliczenia arytmetyczne 36
  • Bezpieczne rzutowanie 36
  • Reprezentacja liczb w komputerze 36
  • Reszta z dzielenia 38
  • Metody fma 38
 • Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe 39
  • Ułamek nieokresowy 39
  • Ułamek okresowy 39

Rozdział 2. Teoria informacji - podstawowe pojęcia 41

 • Różnorodność 41
 • Prawdopodobieństwo 43
 • Entropia 44
 • Informacja 45

Rozdział 3. Spójniki logiczne i logika zdań 47

 • Wprowadzenie 47
 • Spójniki jednoargumentowe 47
  • verum 47
  • falsum 48
  • assertum 48
  • not 49
 • Spójniki dwuargumentowe 49
  • AND 50
  • OR 51
  • NAND 51
  • NOR 52
  • XOR 53
  • NXOR 53
  • IMP 54
  • IMPR 55
 • Inne spójniki 55
  • ACTIV 56
  • DEACTIV 57

Rozdział 4. Logiki trójwartościowe 59

 • Algorytmy dla logiki Kleene'ego 62
  • Koniunkcja 62
  • Alternatywa 62

Rozdział 5. Operatory i obliczenia binarne 63

 • Liczby binarne 63
 • Operatory binarne 65
  • Operator iloczynu bitowego & 65
  • Operator sumy bitowej | 66
  • Operator bitowej różnicy symetrycznej ^ 66
  • Operator negacji bitowej ~ 67
  • Operator przesunięcia bitowego w lewo << 67
  • Operator przesunięcia bitowego w prawo >> 68
  • Operator przesunięcia bitowego w prawo z wypełnianiem zerami >>> 69
 • Zastosowania operacji binarnych 70
  • Sprawdzanie parzystości 70
  • Maskowanie binarne 70
  • Włączanie bitów 71
  • Wyłączanie bitów 71
  • Odwracanie bitów 72
  • Flagi binarne 73
 • Zegar binarny 75
  • Kod BCD 75
  • Zapis czasu 75
  • Algorytm 77
 • Kod Graya 77
  • Tworzenie kodu 77
  • Konwersja liczb dziesiętnych do kodu Graya 79
  • Konwersja liczb binarnych do kodu Graya 79
  • Konwersja kodu Graya na liczby dziesiętne 79
  • Konwersja kodu Graya na liczby binarne 80

Rozdział 6. Liczby heksadecymalne i kolory 81

 • Liczby heksadecymalne 81
 • Modele kolorów 83
 • Modele RGB i RGBA 83
  • Przestrzeń kolorów sRGB 83
 • Model HSL/HSV 84
  • Przestrzeń kolorów HSV/HSB 84
  • Przestrzeń kolorów HSL/HSI/HSD 84
  • Przestrzeń kolorów HWB 85
 • Palety kolorów 85
  • Paleta 16 kolorów nazwanych 85
  • Paleta Web Safe Colors 85
  • Rozszerzona paleta kolorów nazwanych EN 85
  • Paleta kolorów mających polskie nazwy 86
  • Paleta nazwanych kolorów HSL 86
  • Paleta kolorów HSL 86
  • Paleta kolorów nazwanych CSS 86
 • Przeliczenia kolorów 86

Rozdział 7. Rachunek zbiorów i kompozycja kolorów 89

 • Zbiór 89
 • Operacje na zbiorach 89
  • Dopełnienie zbioru 90
  • Suma zbiorów 90
  • Iloczyn zbiorów 90
  • Różnica zbiorów 90
  • Różnica symetryczna zbiorów 91
  • Zawieranie się zbiorów 91
  • Obliczenia 94
 • Reguły Portera-Duffa 96
  • AlphaComposite.CLEAR 96
  • AlphaComposite.DST 96
  • AlphaComposite.DST_ATOP 97
  • AlphaComposite.DST_IN 97
  • AlphaComposite.DST_OUT 98
  • AlphaComposite.DST_OVER 99
  • AlphaComposite.SRC 99
  • AlphaComposite.SRC_ATOP 99
  • AlphaComposite.SRC_IN 100
  • AlphaComposite.SRC_OUT 100
  • AlphaComposite.SRC_OVER 101
  • AlphaComposite.XOR 102

Rozdział 8. Liczby pierwsze 103

 • Definicja liczby pierwszej 103
 • Rozmieszczenie liczb pierwszych 103
  • Spirala Ulama 104
  • Spirala Archimedesa 105
  • Gęstość liczb pierwszych 105
  • Liczba liczb pierwszych 108
 • Generowanie liczb pierwszych 108
  • Liczba pierwsza większa od n 108
  • Liczby pierwsze w podanym zakresie 108
  • Sita liczbowe 109
  • Liczba pierwsza Mersenne'a 110
  • Wzór Fermata i inne wzory 111
 • Specjalne liczby pierwsze 112
  • Liczby bliźniacze 112
  • Liczby czworacze 112
  • Liczby izolowane 112
  • Liczby Sophie Germain 112
  • Liczby lustrzane 112
  • Liczby palindromiczne 113
  • Największe liczby pierwsze 113
  • Ciekawe liczby pierwsze 113
 • Testy pierwszości 114
  • Małe liczby 114
  • Duże liczby 114
 • Faktoryzacja 117
 • Czego nie wiadomo? 118
 • Liczby pierwsze w naturze 118

Rozdział 9. Liczba φ 119

 • Liczba φ w geometrii 120
  • Złoty podział odcinka 120
  • Złoty prostokąt 121
  • Złota spirala 121
  • Złoty trójkąt 121
  • Pentagram 122
 • Liczba φ w architekturze 123
 • Liczba φ w sztuce 123
  • Apollo Belwederski 123
  • Liczba φ w muzyce 123
 • Liczba φ w naturze 125
  • Dłoń 125
  • Inne 125
 • Inne przykłady 126
  • Wątpliwości 126

Rozdział 10. Ciąg i liczby Fibonacciego 127

 • Definicja 127
 • Granica 128
 • Wzór Bineta 128
 • Wyrazy ciągu 129
  • n-ty wyraz ciągu 129
  • Wyraz ciągu większy od n 129
  • Wyraz ciągu mniejszy od n 129
  • Wyrazy ciągu pomiędzy min i max 130
  • Czy n jest wyrazem ciągu? 130
  • Proporcje liczb 131
 • Najważniejsze właściwości 132
  • Właściwość 1. 132
  • Właściwość 2. 133
  • Właściwość 3. 134
  • Właściwość 4. 134
  • Właściwość 5. 135
  • Właściwość 6. 135
  • Właściwość 7. 135
  • Właściwość 8. 136
  • Właściwość 9. 136
  • Właściwość 10. 136
  • Właściwość 11. 136
  • Właściwość 12. 136
  • Właściwość 13. 136
  • Właściwość 14. 137
  • Inne właściwości 138
  • Trochę zabawy 138
 • Zastosowania i występowanie 138
  • Kwadraty Fibonacciego 138
  • Spirala Fibonacciego 138
  • Ciąg Fibonacciego w systemie dwójkowym 139
  • Liczby Rahaba 139
  • Wśród błonkówek 142
  • Rozmnażanie królików 143
  • Pędy boczne na pędzie głównym 143
  • Więcej biologii 144
  • Muzyka 145
  • Literatura 145
  • Ekonomia 147
  • Informatyka 147

Rozdział 11. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 149

 • Silnia 149
  • Wzór przybliżony 150
 • Symbol Newtona 150
 • Rozkład dwumianowy 151
  • Rzut 1 monetą 151
  • Rzut 2 monetami 151
  • Rzut 3 monetami 152
  • Rzut 4 monetami 153
  • Rzut n monetami 153
 • Dwumiany Newtona 153
  • Dwumiany 153
  • Dwumiany Newtona 154
  • Szereg Newtona 155
  • Inne dwumiany 155
  • Przykłady 155
 • Trójkąt Pascala 156
  • Właściwości 156
  • Współczynniki rozwinięcia 159
 • Schemat Bernoulliego 160
 • Wzór Bernoulliego 161
  • Prawdopodobieństwo wyrzucenia 161
  • Wzór Bernoulliego 163
  • Przykłady 163
  • Zastosowania 165
 • Kombinacje, wariacje i permutacje 167
  • Kombinacje 167
  • Wariacje 169
  • Permutacje 170
  • Co wybrać? 172
 • Liczby Stirlinga 173
  • Liczby Stirlinga II rodzaju 173
  • Liczby Stirlinga I rodzaju 175
 • Liczby Eulera 177
  • Liczby Eulera I rzędu 177
  • Liczby Eulera II rzędu 178
 • Liczby Bernoulliego 181
 • Partycje 182
  • n jako suma dokładnie k liczb naturalnych 182
  • n jako suma co najwyżej k liczb naturalnych 183
  • n jako suma liczb naturalnych 184
 • Inwersje 186
 • Liczby Catalana 186
  • Liczba dróg 187
  • Liczba rozmieszczeń nawiasów 189
  • Liczba podziałów na trójkąty 190
  • Liczba monotonicznych dróg 190
  • Liczba drzew binarnych 191
 • Liczby Bella 193
 • Naszyjniki i bransoletki 194
  • Liczby względnie pierwsze 194
  • Funkcja ? Eulera 195
  • Naszyjniki i bransoletki 197
 • Kule i urny 200
  • Rozmieszczenie 8. 206
  • Uwagi 207
 • Wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa 208
  • Uogólniony wzór Bernoulliego 208
  • Wzór Pascala 208
  • Wzór Poissona 209
  • Losowanie bez zwracania 210

Rozdział 12. Statystyka - praca z danymi 213

 • Dane 213
 • Porządkowanie danych 213
  • Szereg rozdzielczy jednostopniowy 213
  • Szereg rozdzielczy wielostopniowy 214
 • Wykresy danych 216
  • Histogram 216
  • Wykres kołowy 218
  • Wykres liniowy 218
  • Inne wykresy 220
 • Porównanie danych 220
 • Ocena danych 221
  • Min, max, rozstęp 222
  • Suma 222
  • Wskaźnik struktury 222
  • Wskaźnik natężenia 223
  • Średnia arytmetyczna 223
  • Dominanta (moda) 224
  • Percentyle 225
  • Wariancja 226
  • Odchylenie standardowe 228
  • Współczynnik zmienności 228
  • Momenty średniej 229
  • Inne współczynniki 231

Rozdział 13. Wskaźniki różnorodności i podobieństwa 233

 • Wskaźnik Margalefa 233
 • Wskaźnik Simpsona 234
 • Wskaźnik Shannona-Wienera 235
 • Wskaźnik Pielou 236
 • Wskaźnik Jaccarda 237
 • Wskaźnik Sorensona 238
  • Wersja 1. 238
  • Wersja 2. 239
 • Wskaźnik Euklidesa 240

Rozdział 14. Równania prostej 241

 • Postać ogólna 241
 • Postać kierunkowa 242
 • Praca z obiektem Line 243
 • Równoległość prostych 245
 • Odległość prostych równoległych 245
 • Prostopadłość prostych 246
 • Kąt między prostymi 247
 • Punkt przecięcia prostych 248
 • Odległość punktu od prostej 249
 • Prosta równoległa do danej prostej przechodząca przez punkt 250
 • Prosta prostopadła do danej prostej przechodząca przez punkt 251
 • Wyznaczanie punktów na prostej 252

Rozdział 15. Wektory 253

 • Skalary 253
 • Wektory dwuwymiarowe 2d 253
  • Wektory wierszowe i kolumnowe 253
  • Transpozycja 254
  • Współrzędne kartezjańskie a biegunowe 254
  • Długość wektora 255
  • Kąt wektora 256
  • Dodawanie wektorów 256
  • Odejmowanie wektorów 257
  • Skalowanie wektora 257
  • Normalizacja wektora 258
  • Iloczyn skalarny wektorów 258
  • Normalna wektora 259
  • Kąt między wektorami 260
  • Iloczyn wektorowy 260
 • Wektory 3d 261
 • Wektory n-wymiarowe 261

Rozdział 16. Macierze 263

 • Klasa Matrix 263
  • Użycie konstruktorów 263
 • Typy macierzy 264
  • Macierz zerowa 264
  • Macierz jednostkowa 265
  • Macierze wektorowe 265
  • Macierz kwadratowa 265
 • Właściwości macierzy 266
  • Stopień macierzy 266
  • Równość macierzy 266
 • Operacje na macierzach 266
  • Dodawanie macierzy 266
  • Odejmowanie macierzy 267
  • Mnożenie skalarne 267
  • Mnożenie macierzy 267
  • Obliczanie wyznacznika 270
  • Transpozycja macierzy 275
  • Dzielenie macierzy 275
  • Macierz odwrotna 276
 • Rozwiązanie prostego równania 280

Rozdział 17. Przekształcenia afiniczne 283

 • Translacja 284
 • Skalowanie 285
 • Obrót 286
  • Obrót względem punktu (0, 0) 286
 • Odbicie 289
  • Odbicie względem osi X 289
  • Odbicie względem osi Y 290
  • Odbicie względem osi X i osi Y 290
  • Odbicie względem prostej przechodzącej przez P(0, 0) 290
 • Przekrzywienie (pochylenie) 292
  • Przekrzywienie wzdłuż osi X 292
  • Przekrzywienie względem osi Y 292
 • Przekształcenia złożone 293
  • Obrót względem dowolnego punktu 294
  • Obrót w miejscu 295
  • Skalowanie w miejscu 297
  • Odbicie względem dowolnej prostej 299
  • Przekrzywienie względem środka ciężkości figury 301
 • Składanie macierzy przekształceń 301

Rozdział 18. Funkcje 307

 • Algorytmy 307
 • Pojęcie funkcji 307
  • Zbiory 307
  • Relacje 308
  • Funkcje 309
 • Rodzaje funkcji 310
  • Funkcje algebraiczne 310
  • Funkcje przestępne 311
 • Postaci funkcji 312
  • Funkcja jednej zmiennej 312
  • Funkcja wielu zmiennych 312
  • Funkcja wyraźna 312
  • Funkcja uwikłana 312
  • Funkcja w postaci parametrycznej 312
 • Wykresy funkcji 313
  • Symetria wykresów 313
  • Funkcje rosnące albo malejące 313
  • Funkcje okresowe 315
  • Funkcje ograniczone i nieograniczone 315
  • Funkcja różnowartościowa 317
  • Funkcje wzajemnie odwrotne 317
  • Funkcje złożone 319
  • Ciągi liczbowe 319
 • Moduł liczby 320
 • Granica ciągu 320
  • Granica ciągu nieskończonego 320
  • Ciągi zbieżne i rozbieżne 321
  • Twierdzenia o granicach ciągów 323
  • Działania na ciągach zbieżnych 323
  • Twierdzenia o ciągach zbieżnych 323
  • Liczba e 324
 • Granica funkcji w punkcie 324
  • Granica lewostronna i prawostronna 324
  • Granice niewłaściwe 325
  • Twierdzenia o granicach 326
  • Granica wielomianu 327
  • Granica funkcji wymiernej 327
 • Ciągłość funkcji 327
  • Ciągłość funkcji w punkcie i w przedziale 327
  • Własności funkcji ciągłych 328

Rozdział 19. Wielomiany i równania wielomianowe 329

 • Wyrażenie algebraiczne 329
  • Wartość liczbowa wyrażenia 329
 • Jednomian 329
  • Współczynnik liczbowy wielomianu 329
  • Stopień jednomianu 330
  • Liczba zmiennych 330
  • Jednomiany podobne 330
  • Działania na jednomianach 330
  • Dwumian 332
  • Trójmian 332
  • Wielomian 333
 • Wzory skróconego mnożenia 333
 • Wielomian stopnia n jednej zmiennej 333
  • Redukcja jednomianów podobnych 334
  • Porządkowanie wielomianu 335
 • Działania na wielomianach 335
  • Dodawanie wielomianów 335
  • Odejmowanie wielomianów 336
  • Mnożenie wielomianu przez liczbę 336
  • Mnożenie wielomianu przez wielomian 336
  • Dzielenie wielomianu przez wielomian 337
 • Schemat Hornera 338
  • Algorytm Hornera (dzielenie wielomianu przez dwumian) 338
  • Reszta z dzielenia przez dwumian 340
  • Schemat Hornera (obliczanie wartości wielomianu) 340
 • nwd wielomianów 341
 • Pochodna wielomianu 341
 • Pierwiastki wielomianu 341
  • Pierwiastek wielomianu 341
 • Rozkładanie wielomianu na czynniki 343
 • Równanie kwadratowe 343
  • Postać ogólna 343
  • Wyróżnik równania kwadratowego 344
  • Pierwiastki równania kwadratowego 344
  • Postać kanoniczna 344
  • Postać iloczynowa 344
  • Wzory Viete'a 344
  • Przykłady 345
 • Równanie sześcienne 346
  • Postać ogólna 346
  • Wyróżnik równania sześciennego 347
  • Wzory Viete'a 349
 • Równanie sześcienne 2 349
  • Współczynnik h >0 349
  • Współczynnik h = 0 350
  • Współczynnik h < 0 350
 • Równania 4. stopnia 351
  • Postać ogólna 351
  • Wyróżniki i pierwiastki 351
  • Wzory Viete'a 353

Rozdział 20. Liczby zespolone 355

  • Równość liczb zespolonych 356
  • Układ współrzędnych 356
 • Postać algebraiczna 356
  • Dodawanie 356
  • Odejmowanie 358
  • Mnożenie 358
  • Sprzężenie 359
  • Dzielenie 359
  • Moduł 360
  • Argument 360
 • Postać trygonometryczna 361
  • Mnożenie 361
  • Dzielenie 361
  • Potęgowanie 363
  • Pierwiastkowanie 363
  • Odwrotność 1/n 364
 • Reprezentacja macierzowa 365
  • Dodawanie 365
  • Odejmowanie 365
  • Mnożenie 366
  • Transpozycja, sprzężenie 366
  • Wyznacznik macierzy, moduł liczby 366
  • Argument 366
  • Wektory własne macierzy 366
  • Interpretacja transformacyjna 366

Rozdział 21. Wykresy niektórych krzywych 367

 • Asteroida 367
 • Rozeta czterolistna 368
 • Spirala Archimedesa 369
 • Kardioida 370
 • Krzywa Lissajous 370
 • Epicykloida 372
  • Epitrochoida 372
 • Hipocykloida 375
  • Hipotrochoida 376
 • Elipsa 378
 • Inne krzywe 378

Rozdział 22. Krzywe Béziera 381

 • Wielomiany Bernsteina 381
  • Definicja 381
  • Obliczenia 381
  • Algorytm 385
  • Właściwości 386
  • Inne sposoby obliczania 386
  • Pochodne 387
 • Krzywa Béziera 1. stopnia 388
 • Krzywa Béziera 2. stopnia 389
  • Tworzenie krzywej 389
  • Obliczenia 390
  • Algorytm 390
  • Postać macierzowa 391
  • Inna definicja 392
 • Krzywa Béziera 3. stopnia 394
  • Obliczenia 394
  • Algorytm 395
  • Postać macierzowa 395
  • Inna definicja 397
 • Wykresy krzywych Béziera 2. i 3. stopnia 398
  • Krzywa 2. stopnia 398
  • Krzywa 3. stopnia 399
 • Krzywe Béziera wyższych stopni 400
  • Algorytm 401
  • Wykres 401
 • Podwyższanie stopnia krzywej 402
  • Algorytm 402
  • Wykres 402
 • Właściwości krzywych Béziera 403
  • Właściwość 1. 403
  • Właściwość 2. 403
  • Właściwość 3. 403
  • Właściwość 4. 403
  • Właściwość 5. 404
  • Właściwość 6. 404
  • Właściwość 7. 404
  • Właściwość 8. 410
  • Właściwość 9. 411
  • Właściwość 10. 411
  • Właściwość 11. 411
  • Właściwość 12. 411
 • Algorytm de Casteljau 411
  • Obliczenie położenia punktu na krzywej dla danego t 412
  • Podział krzywej na dwie krzywe 414
  • Gładkie połączenie dwóch krzywych 416
 • Wymierne krzywe Béziera 417
  • Definicja 418
  • Funkcje bazowe wymiernych krzywych Béziera 418
 • Wymierne krzywe Béziera 2. stopnia 421
  • Algorytm 421
  • Wykresy 421
 • Wymierne krzywe Béziera 3. stopnia 422
  • Algorytm 423
  • Wykres 423
 • Wymierne krzywe Béziera n-tego stopnia 423
  • Algorytm 423
  • Wykres 423
 • Właściwości wymiernych krzywych Béziera 424
  • Właściwość 1. 424
  • Właściwość 2. 424
  • Właściwość 3. 424
  • Właściwość 4. 424
  • Właściwość 5. 425
  • Właściwość 6. 425
  • Właściwość 7. 425
  • Właściwość 8. 425
  • Właściwość 9. 425
  • Właściwość 10. 425
  • Właściwość 11. 425
  • Właściwość 12. 425
  • Właściwość 13. 425
  • Właściwość 14. 425

Rozdział 23. Teoria gier 427

 • Podstawowe pojęcia 427
  • Teoria gier 427
  • Gracz 427
  • Gra 427
  • Strategia 427
  • Decyzja 428
  • Wypłata 428
  • Macierz wypłat 429
 • Gra z sumą zerową 429
  • Punkt siodłowy 429
  • Strategia czysta 432
  • Strategia mieszana 432
  • Strategia dominująca 434
  • Podgra 436
  • Cena gry 437
 • Rozwiązywanie gier 2×2 439
  • Przykład 440
 • Rozwiązywanie gier 2×m i n×2 441
  • Przykład 1. 442
  • Przykład 2. 444
 • Graficzne rozwiązywanie gier 2×m i n×2 447
  • Przykład 1. 447
  • Przykład 2. 448
 • Rozwiązywanie gier m×n 449
 • Gry z naturą 449
  • Sformułowanie problemu 449
  • Gdy znamy prawdopodobieństwa stanów natury 450
  • Gdy nie znamy prawdopodobieństw stanów natury 451

Rozdział 24. Automaty komórkowe 455

 • Automaty komórkowe 1-wymiarowe 455
  • Ewolucja w czasie 458
 • Automaty komórkowe 2-wymiarowe 461
  • Sąsiedztwo von Neumanna 461
  • Sąsiedztwo Moore'a 461
  • Warunki brzegowe 461
  • Gra "Life" Conwaya 461
 • Mrówka Langtona 465
  • Cechy szczególne 465
  • Inne warianty 465
 • "Ruch drogowy" Nagela-Schreckenberga 467

Rozdział 25. Chaos i fraktale 469

 • Typy fraktali 469
 • Samopodobieństwo 470
 • Wymiar topologiczny 470
 • Wymiar podobieństwa 471
  • Wymiar podobieństwa figur płaskich 471
  • Wymiar podobieństwa brył 471
  • Wymiar podobieństwa obiektów n-wymiarowych 472
 • Wymiar fraktalny 472
 • Wymiar Minkowskiego 472
  • Odcinek 472
  • Kwadrat 473
 • Inne wymiary 473
 • Zbiór Cantora 473
 • Krzywa Kocha 475
  • Płatek Kocha 477
 • Smok Heighwaya 477
  • Supersmok 478
 • Trójkąt Sierpińskiego 480
 • Trójkąt Sierpińskiego metodą losową 480
 • Paproć Barnsleya 481
 • Fraktal Julii 483
  • Opis 483
 • Fraktal Mandelbrota 485
 • Płonący statek 485
 • L-system 487
  • Krzywa Kocha 489
  • Płatek Kocha 490
  • Zbiór Cantora 491
  • Trójkąt Sierpińskiego 491
  • Gałązka 492
  • Krzywa Hilberta 493
  • Smok Levy'ego 493
  • Modyfikacja krzywej Kocha 494
  • Pentadendryt 494
  • Gałązka 2 495
  • Kółeczka 495
 • Fraktale w przyrodzie 496
 • Zastosowania wymiaru Minkowskiego 497
  • Mierzenie kształtów 497
  • Wymiar Minkowskiego 499
  • Równania regresji na podstawie próby 499
 • Atraktor Lorenza 501
  • Opis 501
 • Fraktale Lapunowa 502
  • Równanie Malthusa 502
  • Analogowe równanie logistyczne (model Verhulsta) 504
  • Dyskretne równanie logistyczne 507
  • Drzewo Feigenbauma 509
  • Wykładnik Lapunowa 511
  • Fraktale Lapunowa 511

Rozdział 26. Obliczenia związane z dietami 515

 • BMI 515
  • WHR i typ otyłości 516
  • Stan odżywienia 516
  • Zakres wag 518
  • Nadwaga 518
  • Tryb życia 518
  • Budowa ciała 519
 • Zapotrzebowanie energetyczne 519
  • Energia podstawowa 519
  • Energia aktywności 519
  • Energia związana z wiekiem 519
  • Energia związana z budową ciała 520
  • Energia optymalna 520
 • Odchudzanie 520
  • Wartość energetyczna pokarmów 520
  • Nadwyżka energetyczna (kalorii) 520
  • Szybkość odchudzania i energia diety 521
  • Czas odchudzania 521
 • Skład diety 521
 • Przykład 522

Rozdział 27. Liczby w języku Java 523

 • Prymitywne typy danych 523
  • Zmienne typów prymitywnych 524
 • Obiektowe typy danych 524
 • Typy zmiennych 525
 • Przekazywanie zmiennych 526
 • Wartości domyślne zmiennych 526
 • Tablice 527
 • Typy wyliczeniowe 527
 • Równość zmiennych 527
 • Modyfikatory 528
  • Modyfikatory dostępu 528
  • final 528
  • static 528
  • transient 528
  • volatile 529
  • Dostęp w module 529
 • Operatory 529
  • Operator * oraz / 529
  • Operatory + i - 530
  • Operator % (modulo) 530
  • Bitowe operatory logiczne & | ^ 530
  • Operatory przypisania 530
 • Konwersja typów 531
  • Konwersja ukryta prymitywnych typów danych 531
  • Konwersja ukryta obiektowych typów danych 534
  • Konwersja jawna 535
 • Typy otoczkowe 535
 • Autoboxing 537
 • Dokładność typów float i double 537
  • Błędy zaokrąglenia 537
  • Błędy reprezentacji 538
  • Liczby typu float 538
  • Liczby typu double 540
  • Zapobieganie niedokładności 541
 • Kod uzupełnień do 2 541
  • Zamiana liczb na bity i odwrotnie 541
  • Kod uzupełnień do 2 542
  • Tworzenie liczby przeciwnej 544
  • Dodawanie 544
  • Odejmowanie 544
  • Mnożenie 545
  • Dzielenie 545

Rozdział 28. Odkrywanie prawdy o świecie 547

 • Ile wody mieściło "morze" Salomona? 547
 • Rachunek prawdopodobieństwa 549
  • Rozmieszczenie R111 549
  • Rozmieszczenie R011 550
  • Rozmieszczenie R101 552
  • Rozmieszczenie R001 553
 • Entropia 553
  • Stan wyjściowy 554
  • Gdy urna może pomieścić tylko jedną kulę 558
  • Gdy urna może pomieścić co najwyżej r kul 559

Rozdział 29. Paradoksy 563

 • Paradoks Russella: Golibroda 563
  • Sformułowanie problemu 563
  • Rozwiązanie problemu 564
 • Paradoks: Jestem kłamcą 565
  • Sformułowanie problemu 565
  • Rozwiązanie 565
 • Paradoks: Pan Bóg i kamień 566
  • Sformułowanie problemu 566
  • Rozwiązanie 566
 • Paradoks z sakiewkami 567
  • Sformułowanie problemu 567
  • Rozwiązanie 569
 • Paradoks Monty'ego Halla 569
  • Sformułowanie problemu 569
  • Rozwiązanie 1. (błędne) 570
  • Rozwiązanie 2. (prawidłowe) 571
 • Paradoks Gibbsa 573
  • Sformułowanie problemu 573
  • Rozwiązanie problemu 576

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.