reklama - zainteresowany?

Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną. Niebieski podręcznik - Helion


Autor: Ric Shreves
Tytuł oryginału: Mambo: Your visual blueprint for building and maintaining Web sites with the Mambo Open Source CMS
Tłumaczenie: Łukasz Suma
ISBN: 978-83-246-0998-7
stron: 332, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2008-08-13
Księgarnia: Helion

Cena książki: 47,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Mambo | OUTLET

Przystępny podręcznik dla użytkowników

 • Chcesz szybko tworzyć rozbudowane witryny internetowe?
 • Chcesz wygodnie zarządzać użytkownikami własnych serwisów WWW?
 • Chcesz móc łatwo dodawać nowe informacje do witryny?

Zaawansowane systemy zarządzania treścią (CMS), takie jak Mambo, pozwalają tworzyć rozbudowane i łatwe w zarządzaniu witryny internetowe nawet osobom, które nie znają języków programowania używanych w aplikacjach sieciowych. Mambo umożliwia między innymi błyskawiczne budowanie stron internetowych za pomocą edytora wizualnego, sprawne zarządzanie kontami użytkowników czy kontrolowanie wyglądu serwisu przy użyciu prostych szablonów. Ponadto w internecie dostępnych jest wiele bezpłatnych rozszerzeń, które pozwalają rozbudować witrynę o sklep internetowy czy fora, a także dodać wiele innych ciekawych funkcji, zwiększających funkcjonalność serwisu.

Książka "Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną" pomoże Ci szybko poznać możliwości jednego z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią. Dzięki niej dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować Mambo, przygotowywać łatwe w edycji serwisy i zapewniać atrakcyjny styl witryny przy użyciu arkuszy CSS. Nauczysz się zarządzać kontami użytkowników, instalować dodatkowe narzędzia w celu rozszerzenia możliwości witryny czy dodawać boty oferujące wartościowe usługi.

 • Instalowanie i konfigurowanie Mambo
 • Przygotowywanie i korzystanie z szablonów
 • Zarządzanie kontami użytkowników serwisu
 • Porządkowanie zawartości za pomocą sekcji i kategorii
 • Zarządzanie treścią witryny
 • Zarządzanie menu
 • Dodawanie funkcjonalności przy użyciu komponentów, modułów i botów
 • Zarządzanie serwisami bazującymi na Mambo

Poznaj system Mambo i zostań administratorem
własnej rozbudowanej witryny internetowej.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną. Niebieski podręcznik", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną. Niebieski podręcznik -- spis treści

Jak używać tej książki (xii)

Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Mambo (2)

 • Dlaczego powinieneś skorzystać z Mambo? (2)
 • Znaczenie podstawowych pojęć związanych z Mambo (4)
 • Dostęp do systemu administracyjnego (6)
 • Wprowadzenie do interfejsu administracyjnego (7)
 • Zmiana widocznych zakładek (8)
 • Przełączanie pomiędzy trybem uproszczonym i zaawansowanym (9)
 • Przeglądanie plików pomocy (10)
 • Przeglądanie informacji na temat systemu (11)
 • Przełączanie serwisu w tryb offline (12)
 • Włączanie uprawnień do zapisywania plików (13)
 • Odpowiednie narzędzia pracy (14)
 • Zanim rozpoczniesz pracę (15)

Rozdział 2. Konfigurowanie systemu Mambo (16)

 • Wprowadzenie do narzędzia Konfiguracja serwisu (16)
 • Zmiana nazwy serwisu (17)
 • Zmiana ikony serwisu (18)
 • Wybór edytora WYSIWYG (20)
 • Zmiana czasu, języka i ustawień regionalnych serwisu (21)
 • Konfiguracja sposobu wyświetlania artykułów (22)
 • Włączanie odnośników przekierowujących z tekstu wprowadzającego (23)
 • Włączanie możliwości oceniania artykułów (24)
 • Wyświetlanie informacji o autorze (25)
 • Wyświetlanie informacji na temat czasu publikacji artykułów (26)
 • Uruchamianie funkcji związanych z tworzeniem plików PDF, drukowaniem i wysyłaniem maili (27)
 • Konfigurowanie opcji związanych z poruszaniem się po treści (28)
 • Konfigurowanie opcji związanych z bazą danych (29)
 • Znaczenie opcji związanych z serwerem (30)
 • Tworzenie metadanych związanych z serwisem (31)
 • Konfigurowanie opcji związanych z pocztą elektroniczną (32)
 • Włączanie obsługi pamięci podręcznej (33)
 • Włączanie statystyk serwisu (34)
 • Poprawianie wydajności działania mechanizmów wyszukiwania (35)

Rozdział 3. Zarządzanie szablonami w systemie Mambo (36)

 • Znaczenie szablonów systemu Mambo (36)
 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania szablonami (38)
 • Zmiana standardowego szablonu serwisu (39)
 • Automatyczne instalowanie nowego szablonu (40)
 • Ręczne instalowanie nowego szablonu (42)
 • Używanie wielu różnych szablonów (44)
 • Usuwanie szablonu (46)
 • Edytowanie szablonu (47)
 • Edytowanie pliku CSS związanego z szablonem (48)
 • Wskazówki i rozwiązania pomocne w pracy z plikami CSS systemu Mambo (49)

Rozdział 4. Zarządzanie użytkownikami serwisu w systemie Mambo (50)

 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania użytkownikami (50)
 • Znaczenie grup użytkowników systemu Mambo (51)
 • Dodawanie nowego użytkownika (52)
 • Zmiana szczegółów związanych z istniejącym użytkownikiem (54)
 • Łączenie formularza kontaktowego z kontem użytkownika (55)
 • Określanie praw użytkownika (56)
 • Blokowanie użytkownika (57)
 • Wymuszanie wylogowania użytkownika (58)
 • Usuwanie konta użytkownika (59)
 • Zarządzanie zawartością serwisu z poziomu strony frontowej (60)
 • Włączanie i konfigurowanie rejestrowania użytkowników (62)

Rozdział 5. Tworzenie sekcji i kategorii oraz zarządzanie nimi (64)

 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania sekcjami (64)
 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania kategoriami (65)
 • Hierarchie treści systemu Mambo (66)
 • Tworzenie sekcji artykułów (68)
 • Tworzenie kategorii artykułów (69)
 • Publikowanie sekcji (70)
 • Publikowanie kategorii (71)
 • Zaprzestanie publikowania sekcji (72)
 • Zaprzestanie publikowania kategorii (73)
 • Edytowanie istniejącej sekcji (74)
 • Edytowanie istniejącej kategorii (75)
 • Przenoszenie kategorii (76)
 • Duplikowanie sekcji (77)
 • Duplikowanie kategorii (78)
 • Usuwanie sekcji (79)
 • Usuwanie kategorii (80)
 • Ograniczanie dostępu do sekcji lub kategorii (81)

Rozdział 6. Tworzenie treści serwisu i zarządzanie nią (82)

 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania artykułami (82)
 • Wprowadzenie do narzędzia pozwalającego na edycję artykułów (83)
 • Tworzenie artykułu (84)
 • Przeglądanie efektów pracy (85)
 • Znaczenie podstawowych parametrów artykułu (86)
 • Przypisywanie artykułu do głównej strony serwisu (88)
 • Wprowadzenie do narzędzia Menadżer strony startowej (89)
 • Zarządzanie wyglądem głównej strony serwisu (90)
 • Dodawanie i edytowanie tekstu za pomocą edytora MOStlyCE (92)
 • Dodawanie i edytowanie tekstu bez korzystania z edytora WYSIWYG (93)
 • Przewodnik po edytorze wizualnym MOStlyCE (94)
 • Tworzenie artykułu typu własna treść (96)
 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania artykułami własnymi (98)
 • Publikowanie artykułu (99)
 • Zaprzestanie publikowania artykułu (100)
 • Kontrolowanie sposobu wyświetlania treści (101)
 • Łączenie artykułu z pozycją menu (102)
 • Definiowanie metadanych związanych z artykułem (103)
 • Ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia publikowania artykułu (104)
 • Określanie informacji dotyczących publikacji artykułu (105)
 • Tworzenie artykułów wielostronicowych (106)
 • Ograniczanie dostępu do artykułu (107)
 • Przenoszenie artykułu (108)
 • Duplikowanie artykułu (109)
 • Przenoszenie artykułu do kosza (110)
 • Odzyskiwanie artykułu umieszczonego w koszu (111)
 • Trwałe usuwanie artykułu (112)
 • Korzystanie z archiwów treści (113)
 • Archiwizowanie artykułu (114)
 • Odtwarzanie artykułu z archiwum (115)

Rozdział 7. Korzystanie z plików mediów i obrazów graficznych w systemie Mambo (116)

 • Podstawowe informacje na temat narzędzia służącego do zarządzania mediami (116)
 • Wczytywanie mediów (117)
 • Usuwanie mediów (118)
 • Pobieranie łącza do pliku (119)
 • Wstawianie obrazu za pomocą funkcji MOSimage (120)
 • Ręczne wstawianie obrazu (122)
 • Wstawianie pliku do artykułu (124)

Rozdział 8. Zaawansowane techniki tworzenia artykułów (126)

 • Tworzenie strony głównej bez użycia Menadżera strony startowej (126)
 • Tworzenie serwisu o układzie bloga (128)
 • Tworzenie strony zaawansowanego wyszukiwania (130)
 • Wyświetlanie aktualnej daty i godziny (131)
 • Wyświetlanie treści za pomocą narzędzia Wrapper (132)
 • Używanie modułów do osadzania treści i łączy (134)
 • Zarządzanie skomplikowanymi hierarchiami treści (136)
 • Zarządzanie treścią z poziomu frontowej części serwisu (138)
 • Tworzenie artykułów z poziomu frontowej części serwisu (139)
 • Edytowanie artykułów z poziomu frontowej części serwisu (140)
 • Publikowanie artykułów z poziomu frontowej części serwisu (141)

Rozdział 9. Sposoby korzystania z menu (142)

 • Wprowadzenie do narzędzi pozwalających na zarządzanie pozycjami menu (142)
 • Znaczenie standardowych menu systemu Mambo (144)
 • Zarządzanie istniejącym menu (146)
 • Zmiana kolejności pozycji menu (147)
 • Tworzenie nowego menu (148)
 • Dodawanie pozycji do menu (150)
 • Wprowadzenie do formatów pozycji menu (152)
 • Znaczenie parametrów pozycji menu (154)
 • Publikowanie pozycji menu (156)
 • Zaprzestanie publikowania pozycji menu (157)
 • Duplikowanie pozycji menu (158)
 • Przenoszenie pozycji menu (159)
 • Kontrolowanie formatu spisu treści (160)
 • Tworzenie wielopoziomowego menu (161)
 • Używanie obrazków w menu (162)
 • Tworzenie menu użytkownika (164)
 • Usuwanie menu (166)
 • Przenoszenie pozycji menu do kosza (167)
 • Przywracanie pozycji menu z kosza (168)
 • Permanentne usuwanie pozycji menu (170)

Rozdział 10. Metody korzystania z komponentów (172)

 • Znaczenie komponentów rdzeniowych (172)
 • Automatyczne instalowanie komponentu (174)
 • Ręczne instalowanie komponentu (176)
 • Odinstalowywanie komponentu (178)
 • Tworzenie klientów kampanii reklamowych i zarządzanie nimi (179)
 • Tworzenie bannerów i zarządzanie nimi (180)
 • Wysyłanie korespondencji seryjnej do użytkowników serwisu (182)
 • Zarządzanie kategoriami kontaktów (183)
 • Zarządzanie elementami kontaktów (184)
 • Tworzenie sondy (186)
 • Konfigurowanie edytora MOStlyCE (187)
 • Korzystanie z komponentu MOStlyDBAdmin DB Tools (188)
 • Zarządzanie kategoriami nagłówków RSS (190)
 • Zarządzanie nagłówkami RSS (191)
 • Udostępnianie zawartości witryny w formie nagłówków RSS (192)
 • Zarządzanie kategoriami łączy sieciowych (194)
 • Zarządzanie łączami sieciowymi (195)

Rozdział 11. Podstawowe informacje na temat modułów serwisu (196)

 • Znaczenie modułów rdzenia systemu Mambo (196)
 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania modułami serwisu (200)
 • Publikowanie modułu (201)
 • Zmiana pozycji modułu (202)
 • Zmiana kolejności modułów (203)
 • Przypisywanie modułu do strony (204)
 • Ograniczanie dostępu do modułu (205)
 • Automatyczne instalowanie modułu (206)
 • Kopiowanie istniejącego modułu (208)
 • Odszukiwanie znaczników pozycji modułu (209)
 • Konfigurowanie modułu Bannery (210)
 • Konfigurowanie modułu Szukaj (211)
 • Konfigurowanie modułu menu (212)
 • Znaczenie parametrów modułu menu (213)
 • Konfigurowanie modułu Logowanie (214)
 • Konfigurowanie modułu Nagłówki RSS (215)
 • Konfigurowanie modułu Statystyka (216)
 • Konfigurowanie modułu Zmień szablon (217)
 • Konfigurowanie modułu Archiwum (218)
 • Konfigurowanie modułu Sekcje (219)
 • Konfigurowanie modułu Powiązane artykuły (220)
 • Konfigurowanie modułu Wrapper (221)
 • Konfigurowanie modułu W skrócie (222)
 • Konfigurowanie modułu Sonda (223)
 • Konfigurowanie modułu Gościmy (224)
 • Konfigurowanie modułu Losowy obraz (225)
 • Konfigurowanie modułu Nowości (226)
 • Konfigurowanie modułu Latest content (najnowsze treści) (227)
 • Konfigurowanie modułu Popularne (228)
 • Usuwanie modułu (229)

Rozdział 12. Zaawansowane metody korzystania z modułów (230)

 • Ręczne instalowanie modułu (230)
 • Znaczenie rdzeniowych modułów administratora (232)
 • Usuwanie modułu administratora (234)
 • Włączanie lub wyłączanie publikowania modułu administratora (236)
 • Zmiana pozycji modułu administratora (237)
 • Kopiowanie modułu administratora (238)
 • Podstawowe wiadomości o tworzeniu własnego modułu (239)
 • Modyfikowanie istniejącego modułu (240)
 • Tworzenie modułów przeznaczonych do wyświetlania treści (242)
 • Tworzenie modułów przeznaczonych do wyświetlania treści RSS (244)
 • Formatowanie modułu za pomocą mechanizmu CSS (246)
 • Korzystanie z wielu instancji modułu (248)

Rozdział 13. Sposoby używania botów (250)

 • Znaczenie botów rdzeniowych (250)
 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania botami (252)
 • Publikowanie bota (253)
 • Automatyczne instalowanie nowego bota (254)
 • Ręczne instalowanie nowego bota (256)
 • Odinstalowywanie bota (258)
 • Konfigurowanie narzędzia MOSimage (259)
 • Konfigurowanie narzędzia służącego do ukrywania adresów poczty elektronicznej (260)
 • Konfigurowanie narzędzia służącego do ładowania pozycji modułów (261)
 • Konfigurowanie narzędzia służącego do wstawiania znaczników stron (262)

Rozdział 14. Zarządzanie serwisem Mambo (264)

 • Tworzenie kopii zapasowej serwisu działającego w oparciu o system Mambo (264)
 • Przywracanie bazy danych systemu Mambo (266)
 • Wykonywanie zapytań na bazie danych systemu Mambo (267)
 • Dostosowywanie wartości ustawień związanych z wydajnością systemu (268)
 • Zmiana szablonu administratora (269)
 • Automatyczne instalowanie nowego szablonu administratora (270)
 • Ręczne instalowanie nowego szablonu administratora (272)
 • Współpraca wielu administratorów systemu (274)
 • Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania wiadomościami administracyjnymi (275)
 • Konfigurowanie funkcji przekazywania wiadomości administracyjnych (276)
 • Wysyłanie wiadomości administracyjnych (277)
 • Przeglądanie wiadomości administracyjnych (278)
 • Odblokowywanie elementów serwisu (279)
 • Edytowanie pliku wersji językowej (280)
 • Instalowanie drugiego systemu Mambo w tej samej domenie (282)

Rozdział 15. Rozszerzanie serwisu Mambo (284)

 • Wyszukiwanie nowych komponentów, modułów i botów (284)
 • Wyświetlanie reklam Google AdSense (285)
 • Dodawanie własnego menu za pomocą narzędzia TransMenu (286)
 • Instalowanie pakietu językowego (288)
 • Zapewnianie możliwości dodawania komentarzy do zawartości serwisu (290)
 • Konfigurowanie komponentu Mamboboard Forum (292)
 • Konfigurowanie komponentu Remository służącego do zarządzania plikami (294)
 • Tworzenie treści w wielu wersjach językowych za pomocą narzędzia Mambel Fish (296)
 • Konfigurowanie komponentu Pony Gallery (300)

Dodatek A: Instalowanie systemu Mambo (302)

 • Podstawowe informacje na temat instalacji Mambo (302)
 • Ręczne instalowanie środowiska Mambo w systemach Linux (304)

Dodatek B: Licencja systemu Mambo (308)

Dodatek C: Konfigurowanie edytora WYSIWYG MOStlyCE (312)

Skorowidz (314)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.