reklama - zainteresowany?

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów - Helion


ebook
Autor: Sebastian Wilczewski
ISBN: 978-83-283-0607-3
stron: 496, Format: ebook
Data wydania: 2014-11-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: MS Project | Zarządzanie projektami IT

Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013!

 • Odkryj nowe funkcje środowiska Microsoft Project 2013
 • Zarządzaj projektami przy użyciu wydajnych narzędzi
 • Przejmij pełną kontrolę nad pracą swojego zespołu
 • Identyfikuj potencjalne problemy z wyprzedzeniem i im przeciwdziałaj

Microsoft Project jest najpopularniejszym i najbardziej rozbudowanym programem wspomagającym zarządzanie projektami. Aplikacja oferuje wydajne narzędzia do tworzenia harmonogramów, budżetów i raportów oraz umożliwia sprawne kontrolowanie przebiegu, zasobów, terminów i finansów różnego rodzaju przedsięwzięć, a jej integracja z elementami pakietu Microsoft Office znacznie ułatwia codzienną pracę kadry zarządzającej. Możliwości oprogramowania są rozszerzane z każdą kolejną wersją; nie inaczej jest w przypadku edycji 2013, która oprócz nowego interfejsu użytkownika zapewnia między innymi dodatkowe raporty, nowe funkcje komunikacyjne oraz możliwość śledzenia ścieżek zadań.

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów to książka, która kompleksowo opisuje możliwości programu oraz oferowane przez niego narzędzia, uzupełniając wiedzę czytelnika o informacje związane z metodyką prowadzenia przedsięwzięć. Układ podręcznika odzwierciedla specyfikę pracy kierowników projektów, krok po kroku przedstawiając zadania, które mają oni do wykonania, a także najbardziej efektywne metody prowadzące do założonych celów. Książka prezentuje nowe możliwości i zmieniony interfejs użytkownika rozwiązań należących do rodziny Microsoft Project 2013 oraz praktyczne wskazówki ułatwiające opanowanie poszczególnych narzędzi i poleceń.

 • Interfejs środowiska Microsoft Project 2013
 • Tworzenie projektu i ustalanie czasu pracy
 • Definiowanie zadań i przypisywanie im zasobów
 • Kontrolowanie kosztów i optymalizacja projektu
 • Analiza postępu prac i koordynacja projektów
 • Role użytkowników Microsoft Project Server 2013

Poznaj możliwości najbardziej rozbudowanego narzędzia do zarządzania projektami!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów", wybierały także:

 • ABC MS Office 2016 PL

Dodaj do koszyka

Spis treści

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów eBook -- spis treści

Wstęp (11)

Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 (23)

 • Uruchamianie programu Microsoft Project (24)
 • Interfejs użytkownika (24)
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp (26)
  • Dostosowywanie wstążki i kart (27)
 • Widoki (29)
  • Widoki wykresu (30)
  • Widoki arkusza (30)
  • Widoki formularza (31)
  • Widoki zadań i zasobów (33)
  • Zmiana wyświetlanego widoku. Widok złożony (34)
 • Omówienie kart i sekcji kart (36)
  • Karta Zadanie (36)
  • Karta Zasób (40)
  • Karta Raport (42)
  • Karta Projekt (44)
  • Karta Widok (46)
  • Karta Deweloper (48)

Rozdział 2. Początek tworzenia projektu (51)

 • Tworzenie nowego projektu (52)
  • Tworzenie projektu od podstaw (52)
  • Tworzenie projektu na podstawie szablonu (54)
  • Tworzenie projektu na podstawie zadań z listy programu SharePoint (54)
 • Definiowanie właściwości projektu (56)
 • Definiowanie projektu (57)
 • Zapisywanie projektu (61)
 • Tworzenie szablonów projektów (63)
 • Ochrona projektu hasłem (65)
 • Otwieranie zapisanego projektu (68)
 • Wyłączanie ochrony hasłem (69)
 • Wyszukiwanie plików (70)
 • Usuwanie poufnych informacji z pliku (70)

Rozdział 3. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych - kalendarze (73)

 • Informacje ogólne o kalendarzach (73)
 • Standardowe kalendarze dostępne z Microsoft Project (76)
 • Dostosowywanie godzin pracy w projekcie (77)
 • Tworzenie i modyfikowanie kalendarza (83)
  • Definiowanie świąt, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy (84)
  • Definiowanie tygodnia roboczego (85)
 • Kalendarz projektu (88)
 • Kalendarz zasobu (89)
 • Kalendarz zadania (89)
 • Opcje kalendarza (90)
 • Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu (92)
 • Typy kalendarzy (92)

Rozdział 4. Zarządzanie zakresem projektu - praca z zadaniami (95)

 • Definiowanie zakresu projektu - wprowadzanie zadań (96)
 • Budowanie WBS - planowanie "od góry do dołu" oraz "z dołu do góry" (97)
 • Planowanie automatyczne i planowanie ręczne (98)
 • Definiowanie faz projektu (główne węzły WBS) - zadania sumaryczne (100)
  • Wprowadzanie zadań sumarycznych (100)
  • Wyświetlanie zadań sumarycznych i konspektu projektu (102)
 • Zadania typu "punkt kontrolny" (105)
 • Zadania zwykłe (107)
  • Czasy trwania zadań (108)
  • Szacowanie czasów trwania (111)
 • Dodawanie kolejnych zadań (114)
 • Usuwanie niechcianych zadań (117)
 • Zmienianie zdefiniowanych zadań (119)
 • Dzielenie zadań (120)
 • Łączenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania (121)
  • Tworzenie zadań sumarycznych (122)
  • Likwidowanie zadań sumarycznych (126)
  • Zadania podrzędne będące jednocześnie zadaniami sumarycznymi (126)
 • Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań (127)
  • Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta (127)
  • Inne sposoby łączenia zadań (132)
 • Rozłączanie zadań (136)
 • Typy relacji (136)
  • Zakończenie-rozpoczęcie (137)
  • Rozpoczęcie-rozpoczęcie (137)
  • Zakończenie-zakończenie (138)
  • Rozpoczęcie-zakończenie (138)
 • Definiowanie i zmienianie relacji (138)
 • Wyprzedzenie lub zwłoka (142)
 • Typy ograniczeń (149)
 • Termin ostateczny (153)
 • Zakładka Uwagi (154)
 • Wstawianie hiperłączy (156)
 • Zadania cykliczne (158)
 • Zadania planowane ręcznie (161)
 • Zadania nieaktywne (163)
 • Kody struktury podziału pracy (SPP - WBS) (164)
 • Inspektor zadań (167)
 • Wyróżnianie zmian (168)
 • Cofanie wielu operacji (169)
 • Oś czasu (170)
 • O czym warto pamiętać, tworząc harmonogram projektu w Microsoft Project 2013. Lista kontrolna (172)

Rozdział 5. Zarządzanie zasobami (173)

 • Definiowanie zasobów (173)
 • Robocizna i sprzęt - zasoby typu Praca (177)
 • Zasoby materiałowe - zasoby typu Materiał (178)
 • Zasoby kosztowe - zasoby typu Koszt (178)
 • Zasoby ogólne (179)
 • Zasoby budżetowe (180)
 • Typy rezerwacji (182)
 • Wprowadzanie zasobów (183)
 • Dostępność zasobów w czasie - uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych (188)
 • Zmienność stawek zasobów w czasie (191)
 • Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych zadań (193)
 • Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach (193)

Rozdział 6. Przydzielanie zasobów do zadań (195)

 • Pracochłonność zadań (196)
 • Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów (200)
 • Typy zadań (201)
  • Zadania o stałej pracy (202)
  • Zadania o stałej liczbie jednostek (203)
  • Zadania o stałym czasie trwania (203)
  • Planowanie zadań według nakładu pracy (204)
  • Definiowanie typów zadań i opcji Wg nakładu pracy (205)
 • Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania (206)
 • Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań (209)
 • Przydzielanie zasobów kosztowych (211)
 • Przydzielanie dodatkowych zasobów (214)
 • Zamienianie zasobów (215)
 • Stosowanie tabel stawek kosztów (217)
 • Przydzielanie zasobów budżetowych (218)

Rozdział 7. Optymalizacja projektu i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów (221)

 • Skracanie czasu trwania projektu i analiza ścieżki krytycznej (222)
 • Najwcześniejsze i najpóźniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia zadań (226)
 • Identyfikowanie przeciążonych zasobów (227)
  • Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów (228)
  • Identyfikowanie czasu i zadań, w których zasoby są przeciążone (230)
 • Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone (233)
  • Zamiana przydzielonych zasobów (233)
  • Definiowanie pracy w nadgodzinach (233)
  • Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu (236)
  • Przekazanie zadań podwykonawcy (236)
  • Zmiana czasu pracy nad zadaniem (236)
  • Bilansowanie zasobów i przenoszenie zadań na termin, w którym są dostępne zasoby (236)
  • Rozkład pracy zasobów (242)

Rozdział 8. Koszty projektu (245)

 • Szacowanie kosztów (245)
 • Typy kosztów (246)
 • Koszty zadań - stałe, zmienne i całkowite (247)
 • Koszty zasobów (249)
 • Rozkład kosztów w czasie (250)
  • Skala czasu - prezentacja kosztów w układzie miesięcznym, tygodniowym itp. (251)
  • Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami (255)
  • Informacje o kosztach w widoku Użycie zasobu (256)
 • Ogólne informacje o kosztach - statystyka projektu (257)
 • Przepływy gotówkowe - analiza danych o kosztach w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel (257)
 • Weryfikacja kosztów i budżetu projektu (258)

Rozdział 9. Wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu (261)

 • Plan bazowy (261)
  • Co to jest plan bazowy? (262)
  • Tworzenie planu bazowego (262)
  • Plan bazowy na wykresie Gantta (265)
  • Aktualizowanie planu bazowego (266)
  • Usuwanie planu bazowego (267)
  • Przeglądanie planu bazowego (267)
  • Kopiowanie planu bazowego - tworzenie migawek projektu (268)
 • Do czego służą plany pośrednie? (268)
 • Przeniesienie daty rozpoczęcia projektu (269)
 • Przeniesienie daty rozpoczęcia wybranych zadań (270)
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych (270)
  • Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu (271)
  • Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu (272)
  • Linie postępu (277)
 • Koszty rzeczywiste (280)

Rozdział 10. Analiza odchyleń i wartości wypracowanej (283)

 • Dlaczego analizować odchylenia? (283)
 • Odchylenia terminów (284)
 • Odchylenia kosztów (287)
  • Odchylenia kosztów dla zadań (287)
  • Odchylenia kosztów dla zasobów (290)
 • Odchylenia pracy (291)
  • Porównywanie wersji projektu (293)
 • Wartość wypracowana (Earned Value) (294)

Rozdział 11. Wymiana danych pomiędzy projektami. Pula zasobów (299)

 • Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach - pula zasobów (300)
  • Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli (300)
  • Korzystanie z zasobów dostępnych w puli (300)
  • Dokonywanie zmian w puli i pliku współużytkującym (302)
  • Przerywanie łącza między pulą zasobów a plikiem współużytkującym (303)
 • Łączenie zadań z różnych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego (306)

Rozdział 12. Wymiana informacji pomiędzy Microsoft Office Project 2013 a innymi aplikacjami (311)

 • Przekazywanie danych do innych aplikacji - eksport (312)
  • Programy do przeglądania eksportowanych danych - typy eksportowanych plików (312)
  • Definiowanie, które dane mają zostać wyeksportowane - mapy eksportu (312)
 • Pobieranie danych z innych aplikacji - import (318)
 • Zapisywanie danych raportu wizualnego (321)
 • Zapisywanie danych w formacie Microsoft Access (324)

Rozdział 13. Analiza projektu (325)

 • Omówienie dostępnych raportów i korzystanie z nich (325)
  • Pulpity nawigacyjne (326)
  • Zasoby (327)
  • Koszty (327)
  • W toku (329)
 • Tworzenie własnych raportów (331)

Rozdział 14. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika (333)

 • Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach - filtry (334)
  • Autofiltry (334)
  • Stosowanie filtrów (337)
  • Tworzenie i edytowanie filtrów (338)
 • Tworzenie i edytowanie grup (342)
 • Wybieranie danych do wyświetlania - tabele (347)
  • Tabele (347)
  • Tworzenie i edytowanie tabel (347)
 • Tworzenie i edytowanie widoków (351)
 • Pola niestandardowe (352)
  • Typy pól (353)
  • Wybieranie wartości ze zdefiniowanej przez użytkownika listy rozwijanej (354)
  • Definiowanie formuł (wzorów) do wyliczania wartości (355)
  • Wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników graficznych (359)
 • Ustawianie wydruku i drukowanie (361)
 • Organizator (364)
 • Tworzenie własnych raportów wizualnych (366)

Rozdział 15. Project Portfolio Management i Microsoft Project Server 2013 oraz Project Online - wprowadzenie (373)

 • Wstęp, czyli co daje Microsoft Project Server 2013 i Project Online (374)
 • Project Portfolio Management (PPM) i Enterprise Project Management (EPM) (374)
  • Microsoft Project Server 2013 (lub Project Online) (375)
  • Microsoft Project 2013 Professional (378)
  • Microsoft Project Web Access 2013 (378)
 • Podłączanie Microsoft Project 2013 Professional do Microsoft Project Server 2013 (378)
 • Import istniejących projektów do Project Server 2013 (380)
 • Import zasobów do Project Server 2013 (383)

Rozdział 16. Microsoft Project Server 2013 - zarządzanie inicjatywami i budowanie portfela projektów (385)

 • O wyborze projektów, które powinny być realizowane, i o budowaniu portfela (386)
 • Definiowanie czynników strategii (386)
 • Priorytetyzacja czynników strategii (388)
 • Przygotowanie do analizy portfela (393)
 • Wykonywanie analizy portfela - optymalny wybór projektów (395)
  • Ocena korzyści płynących z realizowanych projektów (396)
  • Ocena priorytetów projektów (396)
  • Analiza i modelowanie portfela - optymalny wybór projektów (397)
  • Współzależności a analiza i modelowanie portfela (400)

Rozdział 17. Microsoft Project Server 2013 dla kierownika projektu i programu (401)

 • Zgłaszanie inicjatyw do oceny i realizacji (402)
 • Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu projektu (403)
  • Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu z wykorzystaniem Project Web App (403)
  • Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu zapisanego na serwerze Microsoft Project Server 2013 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Project 2013 Professional (405)
 • Budowanie zależności pomiędzy projektami (408)
  • Wykorzystanie projektów głównych do budowania relacji pomiędzy projektami (409)
  • Budowanie relacji pomiędzy zadaniami w różnych projektach bez wykorzystania projektów głównych (411)
  • Budowanie relacji pomiędzy projektami poprzez definiowanie elementów dostarczanych (413)
 • Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu (417)
 • Budowanie zespołu z zasobów przedsiębiorstwa (419)
 • Budowanie planu zasobów (423)
 • Zarządzanie raportami o stanie (424)
  • Tworzenie żądania raportu o stanie (424)
  • Śledzenie odpowiedzi na raport o stanie (425)
 • Zarządzanie aktualizacjami (426)
  • Akceptacja aktualizacji (426)
  • Śledzenie historii akceptacji (428)
 • Definiowanie alertów (429)
  • Definiowanie alertów dla siebie (429)
  • Definiowanie alertów dla swoich zasobów (430)

Rozdział 18. Microsoft Project Server 2013 dla uczestników projektów (433)

 • Przeglądanie przydziałów (434)
 • Przeglądanie informacji o przydzielonych zadaniach (435)
 • Aktualizowanie zadań (436)
 • Zgłaszanie nowych zadań (439)
 • Dodawanie siebie do istniejącego zadania (440)
 • Zadania zespołowe (441)
 • Delegowanie zadań do innych osób (442)
 • Zarządzanie grafikami (444)
  • Przeglądanie i raportowanie prac w grafiku (444)
  • Zastępstwa w raportowaniu czasu pracy - pełnomocnicy (446)
  • Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego (448)
 • Odpowiedzi na żądanie raportu o stanie (449)
  • Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie (449)
  • Tworzenie niezamawianego raportu o stanie (450)
 • Przesyłanie dokumentacji projektowej (450)
 • Zgłaszanie ryzyka (453)
 • Zgłaszanie problemów (454)
 • Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu (456)

Rozdział 19. Microsoft Project Server 2013 z perspektywy menedżera portfela projektów i zasobów (459)

 • Zarządzanie portfelem projektów i nie tylko (459)
 • Strona Projekty (460)
 • Zasoby (462)
  • Wyświetlanie przydziałów zasobów (464)
  • Wyświetlanie dostępności zasobów (465)
 • Analizy biznesowe (466)
  • Widoki OData i Excel Services (467)
  • Raporty Reporting Services (469)
  • Pulpity menedżerskie (470)

Rozdział 20. Microsoft Project Server 2013 - administrowanie merytoryczne (471)

 • Zarządzanie grafikami (472)
  • Tworzenie grafików (472)
  • Ustawienia grafików (473)
 • Dodawanie kategorii czasu administracyjnego (476)
 • Tworzenie zespołów (477)
 • Niestandardowe pola (479)
 • Kalendarze organizacji (481)
 • Wymuszanie zaewidencjonowania (482)
 • Okresy obrachunkowe (483)
 • Tworzenie widoków (484)
 • Tworzenie użytkowników i zasobów (487)

Skorowidz (491)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.