reklama - zainteresowany?

Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II - Helion


ebook
Autor: William Shotts
Tytuł oryginału: The Linux Command Line, 2nd Edition: A Complete Introduction
Tłumaczenie: Joanna Zatorska, Przemysław Szeremiota
ISBN: 978-83-283-6763-0
stron: 520, Format: ebook
Księgarnia: Helion

Cena książki: 99,00 zł

Książka będzie dostępna od października 2020

Tagi: Debian | Fedora | Linux | Mandriva / Mandrake | Red Hat | SuSE | Ubuntu

Komputery są wszędzie, a ich użyteczność stale rośnie. Łącząca je sieć ogromnie zwiększa ich możliwości. Dziś niemal każdy ma dostęp do komputera. Nadeszła era niezwykłego równouprawnienia i kreatywnej wolności. Jednak od jakiegoś czasu widoczny jest odwrotny trend: kilka wielkich korporacji coraz więcej z niej przejmuje i chce dyktować, co wolno, a czego nie wolno wykonać na komputerze. Oprogramowanie open source, zwłaszcza system Linuks, można traktować jako obronę szczególnego rodzaju wolności: możliwości decydowania o tym, co dokładnie robi komputer, bez jakichkolwiek tajemnic i ukrytych wątków. Ta wolność wymaga głębokiej wiedzy i pewnych umiejętności. Ta wolność wymaga posługiwania się wierszem poleceń.

Książka jest kolejnym wydaniem bestsellerowego podręcznika, dzięki któremu już za chwilę możesz zacząć wpisywać pierwsze polecenia w terminalu, aby niespostrzeżenie przejść do tworzenia złożonych skryptów w najnowszej wersji basha 4.x, najpopularniejszej powłoki Linuksa. Przedstawiono tu nowe operatory przekierowania i mechanizmy interpretacji w powłoce. Uaktualniono część dotyczącą skryptów powłoki - zaprezentowano solidne praktyki pisania skryptów oraz sposoby unikania typowych, potencjalnie groźnych błędów. Dzięki książce zdobędziesz cenne umiejętności, takie jak nawigacja w systemie plików, konfigurowanie środowiska, łączenie poleceń oraz dopasowywanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych. Przekonasz się, że bez myszy możesz kontrolować swój komputer na nieosiągalnym dotychczas poziomie!

Najciekawsze zagadnienia:

 • tworzenie i usuwanie plików, katalogów i dowiązań symbolicznych
 • administrowanie systemem, w tym zarządzanie procesami
 • stosowanie standardowego wejścia i wyjścia, przekierowań oraz potoków
 • praca z vi
 • skrypty powłoki służące do automatyzacji zadań
 • polecenia cut, paste, grep, patch, sed i wiele innych

Odzyskaj kontrolę nad swoim komputerem - zapomnij o myszy!

Spis treści

Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń. Wydanie II eBook -- spis treści


Podziękowania 21

Wstęp 23

CZĘŚĆ I. NAUKA POWŁOKI

1. Czym jest powłoka? 31

 • Emulatory terminali 31
 • Pierwsze kroki 32
  • Historia poleceń 32
  • Przesuwanie kursora 32
 • Pierwsze polecenia 33
 • Kończenie sesji terminala 35
 • Podsumowanie 35

2. Nawigacja 37

 • Hierarchia systemu plików 37
 • Bieżący katalog roboczy 38
 • Wypisywanie zawartości katalogu 39
 • Zmienianie bieżącego katalogu roboczego 39
  • Ścieżki bezwzględne 39
  • Ścieżki względne 40
  • Przydatne skróty 42
 • Podsumowanie 42

3. Przegląd systemu 43

 • Więcej zabawy z ls 43
  • Opcje i argumenty 44
  • Długi format pod lupą 45
 • Sprawdzanie typu pliku za pomocą polecenia type 46
 • Wyświetlanie zawartości pliku za pomocą polecenia less 47
 • Wycieczka z przewodnikiem 49
 • Dowiązania symboliczne 51
 • Dowiązania twarde 52
 • Podsumowanie 52

4. Manipulowanie plikami i katalogami 53

 • Wieloznaczniki 54
 • mkdir - tworzenie katalogów 56
 • cp - kopiowanie plików i katalogów 56
  • Przydatne opcje i przykłady 57
 • mv - przenoszenie plików i zmiana ich nazw 58
  • Przydatne opcje i przykłady 58
 • rm - usuwanie plików i katalogów 58
  • Przydatne opcje i przykłady 59
 • ln - tworzenie dowiązań 60
  • Dowiązania twarde 60
  • Dowiązania symboliczne 61
 • Budowanie placu zabaw 61
  • Tworzenie katalogów 62
  • Kopiowanie plików 62
  • Przenoszenie plików i zmiana ich nazw 63
  • Tworzenie dowiązań twardych 64
  • Tworzenie dowiązań symbolicznych 65
  • Usuwanie plików i katalogów 66
 • Podsumowanie 68

5. Polecenia 69

 • Czym właściwie są polecenia? 70
 • Identyfikowanie poleceń 70
  • type - wyświetlanie typu polecenia 70
  • which - wyświetlanie lokalizacji pliku wykonywalnego 71
 • Pobieranie dokumentacji polecenia 71
  • help - uzyskiwanie pomocy dla poleceń wbudowanych w powłokę 71
  • --help - wyświetlanie informacji o użyciu 72
  • man - wyświetlanie podręcznika programu 73
  • apropos - wyświetlanie odpowiednich poleceń 74
  • whatis - wyświetlanie jednowierszowego opisu podręcznika polecenia 75
  • info - wyświetlanie informacji o programie 75
  • README i inne pliki dokumentacji programu 76
 • Tworzenie własnych poleceń z wykorzystaniem polecenia alias 77
 • Podsumowanie 79

6. Przekierowania 81

 • Standardowy strumień wejścia, wyjścia oraz błędów 82
 • Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia 82
 • Przekierowanie standardowego strumienia błędów 84
  • Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia i standardowego strumienia błędów do jednego pliku 85
  • Usuwanie niepotrzebnych danych wynikowych 86
 • Przekierowanie standardowego strumienia wejścia 86
  • cat - łączenie plików 86
 • Potoki 88
  • Filtry 89
  • uniq - zgłaszanie lub pomijanie powtarzających się wierszy 90
  • wc - wypisywanie liczników wierszy, słów oraz bajtów 90
  • grep - wypisywanie wierszy pasujących do wzorca 91
  • head (tail) - zwracanie początku (końca) pliku 92
  • tee - pobieranie danych ze standardowego strumienia wejścia, przekazywanie ich do standardowego strumienia wyjścia i do plików 93
 • Podsumowanie 94

7. Spojrzenie na świat z punktu widzenia powłoki 95

 • Interpretacja poleceń 95
  • Interpretacja ścieżek 96
  • Interpretacja tyldy 98
  • Interpretacja wyrażeń arytmetycznych 98
  • Interpretacja nawiasów 99
  • Interpretacja parametrów 101
  • Podstawianie wyników poleceń 101
 • Cytowanie 102
  • Cudzysłowy podwójne 103
  • Cudzysłowy pojedyncze 105
  • Interpretowanie znaków 105
  • Sekwencje z lewym ukośnikiem 105
 • Podsumowanie 106

8. Zaawansowane sztuczki związane z klawiaturą 107

 • Edytowanie wiersza poleceń 108
  • Przemieszczanie kursora 108
  • Modyfikowanie tekstu 108
  • Wycinanie i wklejanie tekstu 109
 • Uzupełnianie 110
 • Korzystanie z historii 111
  • Przeszukiwanie historii 112
  • Interpretacja historii 113
 • Podsumowanie 114

9. Uprawnienia 115

 • Właściciele, członkowie grupy i wszyscy pozostali 116
 • Odczyt, zapis i wykonywanie 117
  • chmod - zmiana trybu pliku 119
  • Ustawianie trybu pliku z poziomu interfejsu graficznego 122
  • umask - ustawianie uprawnień domyślnych 123
  • Niektóre uprawnienia specjalne 124
 • Zmiana tożsamości 125
  • su - uruchamianie powłoki z identyfikatorem zastępczego użytkownika i grupy 126
  • sudo - wykonywanie polecenia jako inny użytkownik 127
  • chown - zmiana właściciela pliku i grupy 129
  • chgrp - zmiana przypisania do grupy 130
 • Ćwiczenia dotyczące własnych uprawnień 130
 • Zmiana własnego hasła 132
 • Podsumowanie 133

10. Procesy 135

 • Jak działa proces? 136
 • Wyświetlanie procesów 136
  • Dynamiczne wyświetlanie procesów za pomocą polecenia top 138
 • Sterowanie procesami 139
  • Zatrzymywanie procesu 141
  • Umieszczanie procesu w tle 141
  • Przywracanie procesu do pierwszego planu 142
  • Zatrzymywanie (wstrzymywanie) procesu 142
 • Sygnały 143
  • Wysyłanie sygnałów do procesów za pomocą polecenia kill 144
  • Wysyłanie sygnałów do wielu procesów za pomocą polecenia killall 146
 • Wyłączanie systemu 146
 • Więcej poleceń dotyczących procesów 147
 • Podsumowanie 148

CZĘŚĆ II. KONFIGURACJA I ŚRODOWISKO

11. Środowisko 151

 • Co jest przechowywane w środowisku? 152
  • Przeglądanie środowiska 152
  • Niektóre ciekawe zmienne 154
 • W jaki sposób konfigurowane jest środowisko? 154
  • Czym jest plik startowy? 156
 • Modyfikowanie środowiska 157
  • Które pliki należy zmodyfikować? 157
  • Edytory tekstu 158
  • Korzystanie z edytora tekstu 158
  • Aktywowanie naszych zmian 161
 • Podsumowanie 162

12. Łagodne wprowadzenie do vi 163

 • Dlaczego należy się nauczyć vi? 163
 • Krótkie wprowadzenie 164
 • Uruchamianie i zatrzymywanie vi 164
 • Tryby edycji 166
  • Włączanie trybu edycji 167
  • Zapisywanie pracy 167
 • Zmiana położenia kursora 168
 • Podstawowa edycja 169
  • Dodawanie tekstu 169
  • Otwieranie wiersza 170
  • Usuwanie tekstu 170
  • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu 172
  • Łączenie wierszy 173
 • Szukanie i zastępowanie 173
  • Przeszukiwanie wiersza 173
  • Przeszukiwanie całego pliku 174
  • Wyszukiwanie i zastępowanie globalne 174
 • Edycja wielu plików 176
  • Przełączanie między plikami 176
  • Otwieranie do edycji dodatkowych plików 177
  • Kopiowanie treści z jednego pliku do drugiego 178
  • Wstawianie treści całego pliku do drugiego pliku 179
 • Zapisywanie zmian 179
 • Podsumowanie 180

13. Dostosowywanie znaku zachęty 181

 • Anatomia znaku zachęty 181
 • Alternatywne projekty znaków zachęty 182
 • Dodawanie koloru 184
 • Przesuwanie kursora 186
 • Zapisywanie znaku zachęty 187
 • Podsumowanie 188

CZĘŚĆ III. POPULARNE ZADANIA I PODSTAWOWE NARZĘDZIA

14. Zarządzanie pakietami 191

 • Systemy zarządzania pakietami 192
 • Jak działają systemy zarządzania pakietami? 192
  • Pliki pakietu 192
  • Repozytoria 193
  • Zależności 193
  • Narzędzia zarządzania pakietami wysokiego i niskiego poziomu 194
 • Popularne zadania zarządzania pakietami 194
  • Szukanie pakietu w repozytorium 194
  • Instalowanie pakietu z repozytorium 195
  • Instalowanie pakietu z wykorzystaniem pliku pakietu 195
  • Usuwanie pakietu 196
  • Uaktualnianie pakietów z repozytorium 196
  • Uaktualnianie pakietów za pomocą pliku pakietu 196
  • Wyświetlanie zainstalowanych pakietów 197
  • Sprawdzanie, czy pakiet jest zainstalowany 197
  • Wyświetlanie informacji o zainstalowanym pakiecie 198
  • Sprawdzanie, który pakiet zainstalował plik 198
 • Podsumowanie 198

15. Nośniki danych 201

 • Montowanie i odmontowywanie urządzeń pamięciowych 202
  • Wyświetlanie listy zamontowanych systemów plików 203
  • Ustalanie nazwy urządzenia 206
 • Tworzenie nowych systemów plików 210
  • Manipulowanie partycjami z wykorzystaniem fdisk 210
  • Tworzenie nowego systemu plików z wykorzystaniem mkfs 212
 • Testowanie i naprawa systemów plików 213
 • Przenoszenie danych bezpośrednio do urządzeń oraz z urządzeń 214
  • Tworzenie obrazów dysków CD 215
  • Tworzenie obrazu kopii dysku CD 215
  • Tworzenie obrazu na podstawie zbioru plików 216
 • Zapisywanie obrazów CD 216
  • Bezpośrednie montowanie obrazu ISO 216
  • Opróżnianie zapisywalnego dysku CD 216
  • Zapisywanie obrazu 217
 • Podsumowanie 217
 • Dodatkowe informacje 217

16. Zagadnienia sieciowe 219

 • Sprawdzanie i monitorowanie sieci 220
  • ping 220
  • traceroute 221
  • ip 222
  • netstat 223
 • Przenoszenie plików poprzez sieć 224
  • ftp 224
  • lftp - ulepszony ftp 226
  • wget 226
 • Bezpieczna komunikacja z hostami zdalnymi 226
  • ssh 227
  • scp i sftp 230
 • Podsumowanie 232

17. Szukanie plików 233

 • locate - łatwy sposób szukania plików 234
 • find - trudny sposób wyszukiwania plików 235
  • Testy 236
  • Operatory 237
  • Predefiniowane akcje 240
  • Akcje zdefiniowane przez użytkownika 242
  • Zwiększanie wydajności 243
  • xargs 244
  • Powrót do placu zabaw 245
  • Opcje polecenia find 247
 • Podsumowanie 247

18. Archiwizacja i kopie zapasowe 249

 • Kompresowanie plików 250
  • gzip 250
  • bzip2 252
 • Archiwizacja plików 253
  • tar 253
  • zip 258
 • Synchronizacja plików i katalogów 261
  • Korzystanie z polecenia rsync poprzez sieć 264
 • Podsumowanie 265

19. Wyrażenia regularne 267

 • Co to są wyrażenia regularne? 268
 • grep 268
 • Metaznaki i literały 270
 • Znak dowolny 270
 • Kotwice 271
 • Wyrażenia w nawiasach i klasy znaków 272
  • Zaprzeczenie 273
  • Tradycyjne zakresy znaków 273
 • Klasy znaków POSIX 274
 • Podstawowy POSIX a rozszerzone wyrażenia regularne 277
 • Alternatywa 279
 • Kwantyfikatory 280
  • ? - dopasowuje element zero lub jeden raz 280
  • * - dopasowuje element zero lub więcej razy 281
  • + - dopasowuje element raz lub więcej razy 281
  • {} - dopasowuje element określoną liczbę razy 282
 • Zaprzęgamy wyrażenia regularne do pracy 283
  • Sprawdzanie listy telefonicznej za pomocą polecenia grep 283
  • Szukanie brzydkich nazw plików z wykorzystaniem polecenia find 284
  • Wyszukiwanie plików za pomocą polecenia locate 284
  • Wyszukiwanie tekstu za pomocą programów less i vim 285
 • Podsumowanie 286

20. Przetwarzanie tekstu 287

 • Zastosowanie tekstu 288
  • Dokumenty 288
  • Strony WWW 288
  • E-mail 288
  • Wyjście drukarki 288
  • Kod źródłowy programów 289
 • Ponowne odwiedziny u starych przyjaciół 289
  • cat 289
  • sort 291
  • uniq 297
 • Cięcie i krojenie 299
  • cut - usuwanie fragmentów z każdego wiersza plików 299
  • paste - łączenie wierszy w pliku 302
  • join - łączenie dwóch plików na podstawie wspólnego pola 303
 • Porównywanie tekstu 305
  • comm - porównywanie dwóch posortowanych plików wiersz po wierszu 305
  • diff - porównywanie plików wiersz po wierszu 306
  • patch - dołączanie do oryginału pliku z różnicami 309
 • Edycja w locie 310
  • tr - transliterowanie lub usuwanie znaków 310
  • sed - edytor strumieniowy służący do filtrowania i przekształcania tekstu 312
  • aspell - interaktywny program do sprawdzania pisowni 320
 • Podsumowanie 323
 • Dodatkowe informacje 323

21. Formatowanie wyników 325

 • Proste narzędzia formatowania 325
  • nl - wstawianie numerów wierszy 326
  • fold - zawijanie każdego wiersza do określonej długości 329
  • fmt - prosty program do formatowania tekstu 329
  • pr - formatowanie tekstu do druku 332
  • printf - formatowanie i wypisywanie danych 333
 • Systemy formatowania dokumentów 336
  • groff 337
 • Podsumowanie 341

22. Drukowanie 343

 • Krótka historia druku 344
  • Drukowanie w zamierzchłych czasach 344
  • Drukarki oparte na znakach 344
  • Drukarki graficzne 345
 • Drukowanie w systemie Linux 346
 • Przygotowanie plików do druku 347
  • pr - przekształcanie plików tekstowych przeznaczonych do druku 347
 • Przesyłanie zadania drukowania do drukarki 348
  • lpr - drukowanie plików (styl Berkeley) 348
  • lp - drukowanie plików (styl Systemu V) 349
  • Inna opcja - a2ps 350
 • Monitorowanie zadań drukowania i sterowanie nimi 351
  • lpstat - wyświetlanie informacji o stanie drukarki 353
  • lpq - wyświetlanie statusu kolejki drukarki 353
  • lprm i cancel - anulowanie zadań drukowania 354
 • Podsumowanie 354

23. Kompilowanie programów 355

 • Czym jest kompilowanie? 356
  • Czy wszystkie programy są skompilowane? 357
 • Kompilowanie programu w języku C 358
  • Uzyskiwanie kodu źródłowego 358
  • Sprawdzanie zawartości drzewa źródłowego 360
  • Budowanie programu 361
  • Instalowanie programu 365
 • Podsumowanie 366

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE SKRYPTÓW POWŁOKI

24. Pisanie pierwszego skryptu 369

 • Czym są skrypty powłoki? 369
 • Jak napisać skrypt powłoki? 370
  • Format pliku skryptu 370
  • Uprawnienia do wykonywania 371
  • Lokalizacja pliku skryptu 371
  • Dobre lokalizacje dla skryptów 373
 • Więcej trików formatowania 373
  • Długie nazwy opcji 373
  • Wcięcia i kontynuacja wierszy 374
 • Podsumowanie 375

25. Rozpoczynanie projektu 377

 • Pierwszy etap - minimalny dokument 377
 • Drugi etap - dodawanie pewnych danych 380
 • Zmienne i stałe 380
  • Przypisywanie wartości do zmiennych i stałych 383
 • Dokumenty włączone 384
 • Podsumowanie 387

26. Projektowanie zstępujące 389

 • Funkcje powłoki 390
 • Zmienne lokalne 393
 • Utrzymywanie działania skryptów 394
 • Podsumowanie 397

27. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia if 399

 • Instrukcje if 400
 • Status wyjścia 401
 • Korzystanie z testu 402
  • Funkcje plikowe 402
  • Funkcje tekstowe 405
  • Funkcje liczbowe 406
 • Nowocześniejsza wersja programu test 407
 • (( )) - przeznaczone dla liczb całkowitych 409
 • Łączenie wyrażeń 410
 • Operatory sterowania - inny sposób rozgałęziania 412
 • Podsumowanie 413

28. Odczyt wejścia z klawiatury 415

 • read - odczyt danych ze standardowego strumienia wejścia 416
  • Opcje 418
  • IFS 420
 • Weryfikacja wejścia 422
 • Menu 424
 • Podsumowanie 425
 • Dodatkowe informacje 426

29. Sterowanie przepływem - pętle while i until 427

 • Pętle 428
  • while 428
 • Ucieczka z pętli 430
  • until 432
 • Odczyt plików za pomocą pętli 432
 • Podsumowanie 433

30. Usuwanie błędów 435

 • Błędy składniowe 435
  • Brakujące cudzysłowy 436
  • Brakujące lub niespodziewane tokeny 437
  • Nieprzewidziane interpretacje 437
 • Błędy logiczne 439
  • Programowanie defensywne 439
  • Uwaga na nazwy plików 441
  • Weryfikacja wejścia 442
 • Testowanie 442
  • Przypadki testowe 443
 • Debugowanie 444
  • Znalezienie miejsca problemu 444
  • Śledzenie 445
  • Sprawdzanie wartości podczas wykonywania 447
 • Podsumowanie 447

31. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia case 449

 • Polecenie case 449
  • Wzorce 451
  • Wykonywanie wielu operacji 453
 • Podsumowanie 454

32. Parametry pozycyjne 455

 • Dostęp do wiersza poleceń 455
  • Ustalanie liczby argumentów 457
  • shift - uzyskiwanie dostępu do wielu argumentów 457
  • Proste programy 459
  • Korzystanie z parametrów pozycyjnych wraz z funkcjami powłoki 459
 • Masowa obsługa parametrów pozycyjnych 460
 • Bardziej kompletne programy 462
 • Podsumowanie 465

33. Sterowanie przepływem - pętla for 469

 • for - tradycyjna forma powłoki 469
 • for - forma języka C 473
 • Podsumowanie 474

34. Łańcuchy tekstowe i liczby 477

 • Interpretacja parametrów 477
  • Podstawowe parametry 478
  • Interpretacje służące do zarządzania pustymi zmiennymi 478
  • Interpretacje, które zwracają nazwy zmiennych 480
  • Operacje na łańcuchach tekstowych 481
  • Zmiana wielkości liter 484
 • Interpretacja wyrażeń arytmetycznych 486
  • Liczby o różnej podstawie 486
  • Operatory jednoargumentowe 487
  • Prosta arytmetyka 487
  • Przypisanie 488
  • Operacje bitowe 490
  • Logika 491
 • bc - język kalkulatora dowolnej precyzji 493
  • Korzystanie z bc 494
  • Przykładowy skrypt 495
 • Podsumowanie 496
 • Dodatkowe informacje 496

35. Tablice 497

 • Czym są tablice? 497
 • Tworzenie tablic 498
 • Przypisywanie wartości do tablicy 498
 • Dostęp do elementów tablicy 499
 • Operacje na tablicach 501
  • Wyświetlanie zawartości całej tablicy 501
  • Określanie liczby elementów tablicy 502
  • Znajdowanie indeksów wykorzystanych przez tablicę 502
  • Dodawanie elementów na końcu tablicy 503
  • Sortowanie tablicy 503
  • Usuwanie tablicy 504
 • Tablice asocjacyjne 505
 • Podsumowanie 505

36. Egzotyka 507

 • Polecenia grupowe i podpowłoki 507
  • Substytucja procesu 511
 • Pułapki 513
 • Wykonywanie asynchroniczne za pomocą polecenia wait 516
 • Potoki nazwane 518
  • Ustawianie potoku nazwanego 519
  • Korzystanie z potoków nazwanych 519
 • Podsumowanie 519

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.