reklama - zainteresowany?

Lean dla bystrzaków. Wydanie II - Helion


mp3
Autor: Natalie J. Sayer, Bruce Williams
Tytuł oryginału: Lean For Dummies, 2nd Edition
ISBN: 978-83-283-5745-7
stron: 360, Format: mp3
Data wydania: 2019-10-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,94 zł (poprzednio: 49,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-19,96 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Inne

W prostocie tkwi siła™

 • Otwórz własną firmę na podstawie metody lean
 • Dostarczaj produkty najwyższej jakości i zyskaj przewagę
 • Skutecznie prowadź swoją działalność

Niech lean będzie z Tobą!

Lean jest nowoczesną metodą pozwalającą przedsiębiorstwom intensywnie działać na rynku, rozwijać się i osiągać zyski. Firmy lean wymagają mniejszego wysiłku od pracowników, zużywają mniej materiału i energii do wytworzenia produktów lub usług, potrzebują mniej czasu i przestrzeni do ich opracowania oraz wyprodukowania. Potrafią lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, którym oferują produkty i usługi wysokiej jakości wytworzone w możliwie najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób. Ten praktyczny przewodnik pokaże Ci, jak zastosować sprawdzone techniki lean, aby wyeliminować straty i zmaksymalizować skuteczność Twoich zasobów.

W książce:

 • Typowe narzędzia, zasady i praktyki lean
 • Sposoby prowadzenia organizacji lean i zarządzania taką firmą
 • Instrukcje mapowania strumienia wartości
 • Pięć rzeczywistych przykładów zastosowania lean w różnych organizacjach
 • Metody stosowania lean w różnych branżach

Dodaj do koszyka

Spis treści

Lean dla bystrzaków. Wydanie II Audiobook -- spis treści

 • O autorach
 • Podziękowania
 • Podziękowania od wydawcy oryginału
 • Przedmowa
 • Wstęp
  • O książce
  • Konwencje zastosowane w książce
  • Naiwne założenia
  • Jak podzielona jest książka
   • Część I: Podstawy lean
   • Część II: Kultura lean
   • Część III: Zrozumienie przepływu i strumienia wartości
   • Część IV: Narzędzia lean
   • Część V: Przedsiębiorstwo lean
   • Część VI: Dekalogi
  • Ikony użyte w książce
  • Co dalej
 • Część I Podstawy lean
 • Rozdział 1. Definicja lean
  • Czym jest lean?
   • Logika lean
   • Gdzie jest miejsce dla lean?
    • Chodzi o przedsięwzięcie
    • Chodzi o ludzi
    • Chodzi o kulturę
  • Czym lean nie jest?
  • Co przesądza o wyjątkowości lean?
  • Rodowód lean
   • Toyoda i Ohno
   • System Produkcji Toyoty
  • Lean i świat ciągłego doskonalenia
   • Sześć Sigma
   • Lean Sześć Sigma
   • Zarządzanie procesem biznesowym
 • Rozdział 2. Podstawy i język lean
  • Zrozumienie podstaw lean
   • Budowa fundamentów
    • Najważniejszy jest klient
    • Uważne spojrzenie na strumień wartości
    • Utrzymanie przepływu
    • System oparty o ciągnięcie
    • Dążenie do doskonałości
   • Uczenie się od TPS
    • Wysoce zmotywowani pracownicy
    • Stabilność operacyjna
    • Zarządzanie wizualne
    • Koncepcja just-in-time
    • Jidoka
   • Budowanie na fundamentach
    • Szacunek dla ludzi
    • Niech to się stanie widoczne
    • Długoterminowa podróż
    • Proste jest lepsze
    • Jakość u źródła
    • Systemy mierzenia: wzmacnianie zachowań lean
    • Człowiek uczy się całe życie
  • Nie marnuj, nie pragnij
   • Muda, muda, muda
   • Wszystko w rodzinie
    • Mura (zmienność)
    • Muri (robienie zbyt dużo)
 • Część II Kultura lean
 • Rozdział 3. Lean w przedsiębiorstwie: zasady, zachowania i zmiany
  • Ocena kultury organizacyjnej
   • Rzeczywiste zasady ręka w górę!
   • Kultura na start
    • Rozpoznanie obecnego stanu organizacji
    • Zdefiniowanie zasad lean w firmie
   • Ocena różnic
  • Zmiana organizacji
   • Pięć faz zmian
    • Faza 1.: rozpoznanie i akceptacja
    • Faza 2.: obranie kierunku i planowanie
    • Faza 3.: ruch naprzód
    • Faza 4.: zamieszanie
    • Faza 5.: integracja
   • Pokonywanie przeszkód w drodze do sukcesu
    • Przeszkoda 1.: zasady są po to, żeby je łamać
    • Przeszkoda 2.: ułańska fantazja i indywidualizm
    • Przeszkoda 3.: lęk przed nieznanym i utratą pracy
    • Przeszkoda 4.: opór przed zmianami, czyli co ja z tego będę miał?
    • Przeszkoda 5.: Już to widziałem
    • Przeszkoda 6.: jeśli coś nie jest zepsute, nie próbuj tego naprawiać
  • Stan umysłu lean
 • Rozdział 4. Władza dla ludzi
  • Ludzkie oblicze zmian
   • Zmiana i jednostka
    • Podstawy: wszystko o zmianach
     • Percepcja to rzeczywistość
     • Realność oporu
     • Stres: naturalna reakcja na zmianę
     • Reakcje irracjonalne
    • Przyjęcie zmian na sposób lean
     • Poznaj siebie
     • Osobiste zasady i ich zgodność z lean
     • Przemów, pokaż się: rola jednostki
     • Działanie lean
    • Przyglądanie się różnym stylom uczenia się
   • Zmiana i zespół
    • Charakterystyka zwycięskiego zespołu
    • Formowanie zespołu
    • Współpraca
    • Pracownicy poliwalentni
   • Zmiana i menedżerowie
    • Stworzenie wizji
    • Komunikacja
    • Komunikacja w działaniu: przykład
    • Rola kadry zarządzającej w zmianach
    • Pociągnięcie ludzi za sobą
 • Rozdział 5. Stań się lean: strategia wdrożenia, dobry start i ewolucja
  • Przygotowanie do przejścia na lean
   • Zacznij od góry
    • Standaryzacja pracy z góry na dół
    • Skupienie się na przekazie i wizji
    • Dawanie przykładu
   • Tworzenie infrastruktury lean
    • Dostosowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi
    • Zdobycie materiałów szkoleniowych
    • Ludzie na swoim miejscu
    • Narzędzia wsparcia na swoim miejscu
  • Znalezienie mistrza i rozwój uczniów
   • Mistrz lean
    • Określenie roli sensei
    • Zatrudnienie sensei
    • Sensei w przedsiębiorstwie
   • Uczniowie lean
    • Niekończący się program lean
    • Certyfikat lean
  • Rozpoczęcie podróży: wkroczenie w lean
   • Nie zapominaj o szerszym obrazie
    • Zrozumienie strumienia wartości w przedsiębiorstwie
    • Unikanie blitzkriegu kaizen
    • Łączenie elementów układanki
    • Trzymaj palec na pulsie
   • Wybór punktu startowego
    • Wpływ na klienta
    • 5S w przedsiębiorstwie
    • Szybka poprawa wizualna
    • Otwarta przestrzeń
   • Budowa świadomości
    • Wyjaśnienie powodów
    • Prowadzenie dzięki słuchaniu
    • Rozpoznanie nastawienia
    • Podkreślanie postępów
    • Przypominanie o długofalowej wizji
    • Lean poprzez działanie
   • Unikanie pułapki programu miesiąca
    • Ciągła komunikacja
    • Wielkie oczekiwania
    • Mierzalne wyniki
    • Rób to, o czym mówisz
    • Oddzielanie ziarna od plew: jak radzić sobie z nowymi inicjatywami
   • Miary: rzut oka na przedsiębiorstwo
  • Życie lean
   • Ewolucja lean
    • Na wskroś lean
    • Rozprzestrzenianie się lean na zewnątrz
    • Lean w praktyce
   • Nastawienie umysłowe kaizen
   • Sprawy finansowe
   • Teraz ja jestem mistrzem
 • Część III Zrozumienie przepływu i strumienia wartości
 • Rozdział 6. Spojrzenie na wartość oczami klienta
  • Czym jest wartość?
  • Dodawać wartość czy nie dodawać wartości oto jest pytanie
   • Definicja dodawania wartości
   • Definicja non-value-added
   • Gdy działania niedodające wartości udają takie, które ją dodają
  • Zrozumienie, w jaki sposób klient definiuje wartość
   • Zdefiniowanie wymykającego się klienta
   • Wartość dla klienta
    • Zrozumienie satysfakcji klienta
    • Analiza wymagań klienta
  • Zrozumienie, jak konsument definiuje wartość
   • Reagowanie na konsumenta
   • Zrozumienie, co cenią konsumenci
 • Rozdział 7. Jesteś tutaj: mapowanie stanu obecnego
  • Pojęcie strumienia wartości
   • Wizualizacja strumienia wartości
  • Podstawy tworzenia map strumienia wartości
   • Wszystko o czytaniu map strumienia wartości
   • Cel tworzenia map strumienia wartości
   • Kto może korzystać z map strumienia wartości?
   • Elementy mapy strumienia wartości
  • Pakuj się: co jest Ci potrzebne, by zacząć
   • Wybór naturalnego przywódcy
   • Zebranie zespołu
   • Narzędzia mapowania
   • Gromadzenie informacji pomocniczych
   • Studium przypadku: firma produkująca sałatki
  • W drogę: tworzenie mapy obecnego stanu strumienia wartości
   • Określenie działań
   • Liczba i jakość
    • Charakterystyka czasu procesu
    • Zdecydowanie, co dodaje wartości, a co nie dodaje wartości
    • Ocena całkowitego czasu realizacji zamówienia
   • Określenie przepływu informacji
  • Podsumowanie procesu
   • Tabela wyników
    • Zawartość tabeli wyników
    • Dodatkowe dane w tabeli wyników
   • Czas taktu
  • Sprawdź tabelę: ocena mapy strumienia wartości
 • Rozdział 8. Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni wartości
  • Analiza strumienia wartości w poszukiwaniu wskazówek
   • Typowi podejrzani
    • Wsłuchaj się w głos ulicy
    • Szukanie winnych
   • Analiza z różnych perspektyw
    • Zasady lean: spojrzenie sensei
    • Jakość
    • Dostawy
    • Inżynieria
    • Informacje
   • Ocena danych: analiza przykładu
  • Malowanie obrazu przyszłości
   • Tworzenie mapy stanu idealnego strumienia wartości: długoterminowa wizja możliwości
   • Krok bliżej do doskonałości: mapa stanu przyszłego strumienia wartości
    • Nadanie tempa, supermarket i heijunka
    • Zaznaczenie mapy obecnego stanu strumienia wartości
    • Patrzenie w kryształową kulę: mapa stanu przyszłego strumienia wartości
  • Tworzenie mozaiki ciągłego doskonalenia się: przygotowanie gruntu dla kaizen
   • Spojrzenie w stronę rocznego horyzontu
   • Wdrażanie stanu przyszłego
 • Rozdział 9. Płyń w dobrym kierunku: projekty lean i warsztaty kaizen
  • Kaizen: sposób na życie
   • Kaizen: filozofia
   • Kaizen w działaniu
    • Eliminowanie strat
    • Wykorzystanie cyklu planuj-rób-sprawdź-działaj
    • Standaryzacja pracy
    • Innowacje z kaikaku
  • Ulepszanie strumienia wartości dzięki kaizen
   • Wybór projektów
   • Metodologia projektu
    • Faza planuj
    • Faza rób
    • Faza sprawdź lub ucz się
    • Faza działaj
   • Indywidualne projekty
   • Projekty zespołowe
    • Projekty menedżerskie
    • Projekty zespołów roboczych
  • Warsztaty kaizen
   • Planowanie warsztatów kaizen
    • Zakres warsztatów
    • Zespół projektu
    • Typowy program warsztatów
   • Przeprowadzenie warsztatów kaizen
    • Działania podczas warsztatów
    • Celebrowanie sukcesów
   • Utrzymanie zdobyczy warsztatów kaizen
 • Część IV Narzędzia lean
 • Rozdział 10. Narzędzia związane z klientem i strumieniem wartości
  • Jedność z klientem
   • Uchwycenie głosu klienta
   • Zrozumienie satysfakcji klienta
   • Ocena konkurencji
    • Etapy porównania
    • Analiza porównawcza w praktyce
  • Praca ze strumieniem wartości
   • Ocena ilościowa strumienia wartości
    • Czas taktu
    • Tabela wyników
    • Czas realizacji zamówienia
   • Bądź niczym Sherlock Holmes: detektywistyczne badanie strumienia wartości
    • 6 ważnych pytań
    • Wykresy spaghetti
  • Wyprzedzanie trendów wykorzystanie 3P
  • Wykorzystanie oprogramowania
 • Rozdział 11. Narzędzia przepływu i ciągnięcia
  • Przepływ
   • Wygładzanie wód 5S (plus B)
   • Weź jedno, zrób jedno
    • Szukanie elementów wspólnych i grupowanie
    • Tworzenie modułów pracy
     • Zarządzanie monumentami
     • Poziomowanie działań
     • Rozpoznanie wąskiego gardła
     • Składowanie w miejscu korzystania
     • Urządzenie modułu pracy ustawienie w U
    • Ludzie w procesie
   • Zapobieganie blokadom przepływu
    • Zapewnienie jakości u źródła
     • Inspekcja u źródła
     • Inspekcja progresywna
     • Poka-yoke
    • Projektowanie elastycznego i niezawodnego sprzętu
     • Konserwacja urządzeń
     • Szybkie przezbrojenie
  • Ciągnięcie
   • Wygładzanie nierówności
   • Sygnały uzupełnienia
    • Stworzenie sygnału kanban
    • Kontrolowanie zapasów dzięki supermarketom
    • Plan dla każdej części
    • Połączenie ERP i kanban
   • Zmiana logistyki
    • Odbiór od wielu dostawców: pętla mleczarza
    • Ładunek częściowy
    • Okienka dostaw
    • Trasy dostaw
    • Względy globalne
 • Rozdział 12. Narzędzia doskonalenia
  • Na początek standaryzacja pracy
   • Wytyczne dla standaryzacji pracy
   • Wdrażanie standardów pracy
    • Krok 1.: Sprawdź sprzęt
    • Krok 2.: Sprawdź czas
    • Krok 3.: Sprawdź prace w toku
    • Krok 4.: Opublikuj to
    • Krok 5.: Monitoruj, mierz i zarządzaj
    • Krok 6.: Dostosuj i uaktualniaj
  • Doskonalenie z kaizen
   • Warsztaty kaizen
    • Organizacja zespołu doskonalenia
    • Wybór projektu
    • Prowadzenie warsztatów
  • Narzędzia zarządzania wizualnego
   • Andon
   • Tablice ogłoszeniowe
   • Tabele szkoleń i umiejętności
   • Rozwiązywanie problemów za pomocą kartki A3
  • Narzędzia codziennego doskonalenia
   • 5 dlaczego
   • Siedem podstawowych narzędzi jakości
    • Narzędzie 1. Wykresy rybiej ości: przyczyny i skutki
    • Narzędzie 2. Diagram Pareto: znalezienie kilku istotnych czynników
    • Narzędzie 3. Arkusz kontrolny: znajdź i zaznacz
    • Narzędzie 4. Wykres punktowy: relacje na pierwszy rzut oka
    • Narzędzie 5. Wykresy: dane przedstawione graficznie
    • Narzędzie 6. Histogramy: częstotliwość występowania
    • Narzędzie 7. Wykresy kontrolne: Zrób tak, żeby
  • Używanie narzędzi jakości
 • Rozdział 13. Narzędzia zarządzania
  • Strategia zarządzania
   • Hoshin: zrównoważone planowanie
    • Zrozumienie procesu planowania hoshin
    • Tabele hoshin
    • Opracowanie i powielanie rocznego planu
    • Wdrażanie hoshin
    • Roczny przegląd hoshin
    • Okresowa ocena postępów
   • Zrównoważona karta wyników
    • Podstawy tworzenia zrównoważonej karty wyników
    • Podział karty wyników
  • Idź i zobacz
   • Siła 3Gen
    • Odwiedziny gemba
  • Informacyjne narzędzia zarządzania
   • Oprogramowanie ułatwiające procesy lean
   • Wykres radarowy
   • Wizualizacja procesu
   • Oprogramowanie zarządzania procesami biznesowymi
 • Cześć V Przedsiębiorstwo lean
 • Rozdział 14. Lean w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem lean
   • To świat lean
    • Lean na hali produkcyjnej i poza nią
    • Wirtualne lean
    • Menedżer strumienia wartości
  • Wszystko kręci się wokół klienta
   • Marketing dla klienta
   • Sprzedaż dla klienta
    • Selekcja i konfiguracja
    • Obliczanie rat i wycena
    • Zamówienia i realizacja zamówień
   • Obsługa klienta
  • Zadowolenie klienta dzięki produktom i usługom
   • Podejście systemowe
   • Wysłuchanie głosu klienta
   • Finansowanie procesu inżynieryjnego
   • Rygorystyczna standaryzacja dla maksymalnej elastyczności
   • Projektowanie dla łatwości produkcji
   • Wbudowane uczenie się
   • Gdy produktem jest oprogramowanie
  • Procesy produkcji lean
  • Lean w funkcjach wspierających
   • Lean i zasoby ludzkie
   • Lean w finansach i administracji
   • Lean w IT
  • Zarządzanie dostawami w lean
   • Jedność w działaniu: architektura dostaw
   • Zawiązywanie więzi
    • Związanie umową
    • Wspólne metody i modele
    • Technologie
   • Płyń, płyń!
   • Logistyka
   • Strategiczne pozycjonowanie zapasów w łańcuchu
 • Rozdział 15. Lean w różnych branżach
  • Zacznijmy od punktów wspólnych
  • Lean w produkcji
   • Od zapasów do przepływu
    • Tworzenie modułów pracy
    • Jakość u źródła
    • Praca w zespole
   • Ograniczenie zapasów magazynowych
   • Kanban, just-in-time i system ciągniony
   • Objętość i zmienność
    • Produkcja masowa
    • Produkcja na zamówienie (niewielkie ilości, duża zmienność produktu)
  • Lean w sektorze usługowym
   • Usługi komercyjne a usługi wewnętrzne
   • Usługa jest produktem!
   • Siedem form straty w usługach
   • Poprawa usług na sposób lean
    • 5S w usługach
    • Prędkość i jakość
    • Kontrolowanie zmienności i zmniejszanie złożoności
    • Pierwsza linia
  • Lean w usługach wirtualnych
  • Lean w opiece zdrowotnej
   • Poprawa opieki zdrowotnej poprzez lean
   • Definiowanie strat w opiece zdrowotnej
  • Lean w rządzie
  • Lean w sprzedaży
  • Lean wszędzie
 • Rozdział 16. Lean w prawdziwym życiu
  • Poprawa w zakładach opieki zdrowotnej
   • Kolejki w laboratorium i przepływ pracy
    • Stan wyjściowy
    • Kaizen w laboratorium
    • Laboratorium po zakończonym procesie doskonalenia
    • Rezultaty: jesteśmy zachwyceni
   • Namówienie nowych pacjentów, by stawiali się na umówione terminy wizyt
    • Początek
    • Zrozumienie problemów i generowanie ulepszeń
    • Jak zmieniono nieobecności w nowe przyjęcia na leczenie
    • Wyniki
   • Zastosowanie SMED w przygotowaniu sali operacyjnej
    • Stan obecny
    • Zadania wewnętrzne i zewnętrzne
    • Opanowanie procesu szybkiego przygotowania sali operacyjnej
    • Wyniki
  • Pierwsze kaizen po przeprowadzeniu fuzji
   • Warunki wstępne przed kaizen
    • Podejście przywódców
    • System oceny i mierzenia stanu obecnego
   • Kaizen: ludzie, procesy i nastawienie
    • Wykorzystanie mapy obecnego strumienia wartości jako wskazówek dla poprawy
    • Mapowanie strumienia wartości
    • Prawdziwa północ: stan idealny
   • Stan przyszły po kaizen
    • Doskonałe rezultaty
    • Praca na sposób lean
  • Redukcja stopnia zniechęcenia pracowników call center dzięki lean
   • Charakterystyka problemu
   • Rozwiązanie zespołu lean
 • Część VI Dekalogi
 • Rozdział 17. Najlepsze praktyki lean
  • Poczuj moc (klienta), Luke
  • Ludzie na pierwszym miejscu
  • Genchi genbutsu
  • Sztuka prostoty
  • Na pierwszy rzut oka
  • Krok po kroku, centymetr za centymetrem
  • Standardy
  • Gdzie nie spojrzysz
  • Podążaj za strumieniem wartości
  • Zrównoważona dieta
 • Rozdział 18. Dziesięć pułapek, których należy unikać
  • Błyskotki
  • Po co mielibyśmy to robić? To nie dla nas
  • Osiadanie na laurach
  • Starzy, dobrzy (?) menedżerowie
  • W oku cyklonu
  • To cudowny sposób!
  • Zjadanie wisienek z tortu
  • Gra w trzy kubki
  • Nowa zabawka
  • Kasa to kasa
  • Pracowite pszczółki
 • Rozdział 19. 10 miejsc, gdzie możesz poszukać pomocy
  • Książki i publikacje
  • Informacje online
  • Blogi
  • Stowarzyszenia i towarzystwa branżowe
  • Konferencje i sympozja
  • Konsultanci, eksperci i trenerzy
  • Czasopisma lean
  • Oprogramowanie
  • Praktycy lean
  • Dziedziny pokrewne
 • Słowniczek

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.