reklama - zainteresowany?

Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury - Helion

Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury
ebook
Autor: Terry Matula
Tytuł oryginału: Laravel Application Development Cookbook
Tłumaczenie: Mirosław Gołda
ISBN: 978-83-283-0303-4
stron: 264, Format: ebook
Data wydania: 2015-03-18
Księgarnia: Helion

Cena książki: 23,50 zł (poprzednio: 47,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-23,50 zł)

Dodaj do koszyka Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury

Tagi: Laravel | PHP - Programowanie | Programowanie

Najlepsze przepisy na aplikacje w Laravel!

Laravel to szkielet aplikacji dla języka PHP. W ostatnim czasie podbija on serca programistów, głównie dzięki przejrzystej dokumentacji, a także dzięki temu, że tworzenie aplikacji za jego pomocą jest wyjątkowo łatwe i przyjemne. Błyskawiczna konfiguracja i tak samo szybkie uruchomienie środowiska oraz przyjazny system szablonów to tylko niektóre z zalet tego szkieletu.

Książka, którą trzymasz w rękach, zawiera omówienie ponad 90 zagadnień dotyczących pracy z Laravelem. Sięgnij po nią i przekonaj się, jak błyskawicznie rozpocząć pracę, uwierzytelnić użytkowników, przetestować aplikację, a następnie wdrożyć ją w środowisku produkcyjnym. W kolejnych rozdziałach znajdziesz kompletny kod służący do pobierania danych wejściowych, przeszukiwania baz danych, tworzenia REST-owego API; jest tu także system szablonów Blade. Ponadto dowiesz się, jak sprytnie używać Composera, stworzyć Autoloader oraz zapewnić sprawny routing. Książka ta jest genialną lekturą dla wszystkich programistów korzystających ze szkieletu Laravel w codziennej pracy!

Po przeczytaniu książki dowiesz się jak...
 • Skonfigurować wirtualne hosty oraz środowisko developerskie na serwerze Apache
 • Przygotować system uwierzytelniania użytkowników
 • Wykorzystywać kontrolery RESTowe
 • Debugować i profilować aplikację
 • Przechowywać i pobierać treści z chmury
 • Wykorzystywać narzędzie linii poleceń Artisan
 • Zintegrować skrypty JavaScript i jQuery z aplikacją w Laravelu
 • Pisać testy jednostkowe w Laravelu

Sprawdź, jak przyjemne może być tworzenie aplikacji!

Dodaj do koszyka Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury

 

Osoby które kupowały "Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury", wybierały także:

 • Laravel. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie aplikacji w PHP
 • Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP

Dodaj do koszyka Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury

Spis treści

Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury eBook -- spis treści

O autorze (7)

O recenzentach (8)

Wstęp (9)

Rozdział 1. Instalowanie Laravela (13)

 • Wprowadzenie (13)
 • Instalowanie Laravela w postaci modułu zależnego repozytorium git (14)
 • Konfigurowanie hostów wirtualnych i środowiska deweloperskiego na serwerze Apache (15)
 • Tworzenie "czystych" adresów URL (17)
 • Konfigurowanie Laravela (18)
 • Praca z Laravelem w edytorze Sublime Text 2 (19)
 • Konfigurowanie środowiska IDE pozwalające włączyć autouzupełnianie przestrzeni nazw dla Laravela (21)
 • Wykorzystywanie mechanizmu autoloadera do mapowania pomiędzy nazwą klasy a plikiem z jej definicją (24)
 • Tworzenie zaawansowanych autoloaderów z przestrzeniami nazw i katalogami (25)

Rozdział 2. Pobieranie danych wejściowych (29)

 • Wprowadzenie (29)
 • Tworzenie prostego formularza (30)
 • Pobieranie danych z formularza i wyświetlenie ich na innej stronie (31)
 • Walidacja danych wysłanych przez użytkownika (33)
 • Tworzenie mechanizmu przesyłania plików (35)
 • Walidacja przesyłanych plików (37)
 • Tworzenie własnego komunikatu o błędzie (39)
 • Dodawanie "wabika" do formularza (42)
 • Przesyłanie obrazów za pomocą biblioteki Redactor (44)
 • Przycinanie obrazu za pomocą biblioteki Jcrop (47)
 • Tworzenie pola tekstowego z autouzupełnianiem (50)
 • Tworzenie mechanizmu przechwytywania spamu w stylu CAPTCHA (53)

Rozdział 3. Uwierzytelnianie w Twojej aplikacji (57)

 • Wprowadzenie (57)
 • Instalowanie i konfigurowanie biblioteki Auth (58)
 • Tworzenie systemu uwierzytelniania (60)
 • Pobieranie i aktualizowanie danych o użytkowniku po zalogowaniu (64)
 • Ograniczanie dostępu do wybranych stron (67)
 • Konfigurowanie uwierzytelniania OAuth z użyciem pakietu HybridAuth (69)
 • Wykorzystywanie OpenID do logowania (70)
 • Logowanie z poświadczeniami Facebooka (72)
 • Logowanie z poświadczeniami Twittera (74)
 • Logowanie z poświadczeniami LinkedIn (76)

Rozdział 4. Przechowywanie i wykorzystywanie danych (79)

 • Wprowadzenie (80)
 • Tworzenie tabel w bazie danych z zastosowaniem migracji i schematów (80)
 • Tworzenie zapytań w języku SQL (83)
 • Tworzenie zapytań z użyciem konstruktora Fluent (85)
 • Tworzenie zapytań z wykorzystaniem systemu ORM Eloquent (88)
 • Automatyczna walidacja w modelach (90)
 • Relacje i zaawansowane funkcje systemu Eloquent (93)
 • Tworzenie systemu CRUD (95)
 • Importowanie plików CSV za pomocą systemu Eloquent (99)
 • Kanały RSS jako źródła danych (101)
 • Atrybuty do zmiany nazw kolumn w tabeli (102)
 • Zastąpienie systemu Eloquent innym systemem ORM (105)

Rozdział 5. Wykorzystywanie kontrolerów i routingu do obsługi adresów URL i tworzenia API (109)

 • Wprowadzenie (110)
 • Tworzenie prostych kontrolerów (110)
 • Tworzenie routingu z wykorzystaniem domknięcia (111)
 • Tworzenie kontrolera REST-owego (112)
 • Zaawansowane opcje routingu (113)
 • Filtry w routingu (115)
 • Grupy reguł routingu (116)
 • Tworzenie REST-owego API z wykorzystaniem routingu (118)
 • Nazwany routing (124)
 • Nazwa subdomeny w routingu (125)

Rozdział 6. Wyświetlanie widoków (129)

 • Wprowadzenie (129)
 • Tworzenie i wykorzystywanie prostego widoku (130)
 • Przekazywanie danych do widoku (131)
 • Wczytywanie widoku do innego (zagnieżdżonego) widoku (133)
 • Dodawanie zasobów (136)
 • Tworzenie widoków z zastosowaniem systemu szablonów Blade (138)
 • System szablonów Twig (140)
 • Zaawansowane możliwości systemu Blade (142)
 • Tworzenie zlokalizowanej zawartości (145)
 • Tworzenie menu w Laravelu (148)
 • Integracja z Bootstrapem (151)
 • Nazwane widoki i kompozytory widoków (153)

Rozdział 7. Tworzenie i wykorzystywanie pakietów Composera (157)

 • Wprowadzenie (157)
 • Pobieranie i instalowanie pakietów (158)
 • Pakiet Generators do tworzenia szkieletu aplikacji (161)
 • Tworzenie pakietu Composera w Laravelu (165)
 • Dodawanie pakietów Composera do Packagista (169)
 • Dodawanie pakietu spoza Packagista do Composera (171)
 • Tworzenie własnego polecenia dla Artisana (173)

Rozdział 8. Ajax i jQuery (177)

 • Wprowadzenie (177)
 • Pobieranie danych z innej strony (178)
 • Konfigurowanie kontrolera tak, aby zwracał dane w formacie JSON (181)
 • Tworzenie funkcji wyszukiwania z wykorzystaniem techniki Ajax (183)
 • Tworzenie i walidowanie użytkownika z wykorzystaniem techniki Ajax (185)
 • Filtrowanie danych na podstawie pól wyboru (188)
 • Tworzenie okna rejestracji do newslettera z użyciem techniki Ajax (191)
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z zastosowaniem Laravela i biblioteki jQuery (194)
 • Tworzenie tabeli z możliwością sortowania przy użyciu Laravela i biblioteki jQuery (197)

Rozdział 9. Efektywne wykorzystywanie mechanizmów bezpieczeństwa i sesji (201)

 • Wprowadzenie (201)
 • Szyfrowanie i odszyfrowywanie danych (202)
 • Hashowanie haseł i innych danych (205)
 • Tokeny CSRF i filtry w formularzach (208)
 • Zaawansowana walidacja w formularzach (210)
 • Tworzenie koszyka zakupowego (213)
 • Wykorzystywanie Redisa do przechowywania sesji (216)
 • Podstawowe zastosowanie sesji i ciasteczek (218)
 • Tworzenie bezpiecznego serwera API (221)

Rozdział 10. Testowanie i debugowanie aplikacji (225)

 • Wprowadzenie (225)
 • Instalowanie i konfigurowanie biblioteki PHPUnit (226)
 • Tworzenie i uruchamianie testów (227)
 • Wykorzystywanie biblioteki Mockery do testowania kontrolerów (228)
 • Pisanie testów akceptacyjnych z użyciem biblioteki Codeception (231)
 • Debugowanie i profilowanie aplikacji (233)

Rozdział 11. Wdrażanie i integrowanie aplikacji z usługami firm trzecich (237)

 • Wprowadzenie (237)
 • Tworzenie kolejek i wykorzystywanie Artisana do ich uruchamiania (238)
 • Wdrażanie aplikacji Laravela na platformę Pagoda Box (240)
 • Używanie bramki płatności Stripe z frameworkiem Laravel (244)
 • Przeszukiwanie bazy GeoIP i konfiguracja własnego routingu (247)
 • Gromadzenie adresów e-mail i ich wykorzystywanie w usługach pocztowych firm trzecich (248)
 • Przechowywanie i pobieranie zawartości zapisanej w chmurze Amazon S3 (251)

Skorowidz (255)

Dodaj do koszyka Laravel. Tworzenie aplikacji. Receptury

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.