reklama - zainteresowany?

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 2. Programowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - Helion


Autor: Jolanta Pokorska
ISBN: 978-83-283-4836-3
stron: 288, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2019-02-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 22,77 zł (poprzednio: 37,95 zł)
Oszczędzasz: 40% (-15,18 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Technik informatyk

Technik informatyk to nie tylko tytuł uzyskany po ukończeniu szkoły średniej, ale i zawód będący
przepustką do kariery. Dzięki solidnej podstawie teoretycznej i na bieżąco wprowadzanym uaktualnieniom podręcznika uczniowie — już jako absolwenci — łatwo nawiążą współpracę z firmami informatycznymi, także tymi przygotowującymi aplikacje desktopowe dla największych przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Autorka książki opracowała pozycję na wysokim poziomie merytorycznym, okraszoną licznymi przykładami i zadaniami umożliwiającymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.

Budowa podręcznika i poszczególnych rozdziałów pozwala zarówno na realizację treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela, jak i na samodzielną pracę ucznia. W książce zawarto szereg zagadnień podzielonych na cztery główne bloki. W trakcie pracy z rozdziałem pierwszym uczeń pozna podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z programowaniem aplikacji desktopowych, w tym zasady programowania algorytmicznego oraz obiektowego. Rozdział drugi podręcznika wprowadza w temat programowania w języku C++, natomiast trzeci skupia się na obiektowym C++ i jego przydatności w tworzeniu aplikacji desktopowych. Uczeń dowie się, jak stosować podstawowe elementy programowania obiektowego, takie
jak klasy, obiekty, metody i właściwości. Ostatnia część podręcznika wprowadza w programowanie aplikacji w języku C#.

Technik Informatyk to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.
W skład kwalifikacji EE.09 wchodzą także:

Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i zyskać wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej pracy.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 2. Programowanie aplikacji. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk -- spis treści

Wstęp (5)

Rozdział 1. Podstawy programowania (7)

 • 1.1. Podstawowe pojęcia (7)
 • 1.2. Algorytmy (13)
 • 1.3. Narzędzia programistyczne (26)
 • 1.4. Etapy tworzenia programu (28)
 • 1.5. Dokumentacja programu (30)
 • 1.6. Istota programowania obiektowego (30)
 • 1.7. Pytania i zadania (36)

Rozdział 2. Programowanie w języku C++ (39)

 • 2.1. Wprowadzenie (39)
 • 2.2. Code::Blocks (41)
 • 2.3. Microsoft Visual Studio (46)
 • 2.4. Wprowadzenie do programowania w języku C++ (49)
 • 2.5. Składnia języka C++ (56)
 • 2.6. Instrukcje sterujące (82)
 • 2.7. Pętle (instrukcje iteracyjne) (95)
 • 2.8. Inne typy danych (109)
 • 2.9. Tablice (110)
 • 2.10. Funkcje (123)
 • 2.11. Operacje na plikach (139)
 • 2.12. Praktyczne zastosowania aplikacji tworzonych w C++ (144)
 • 2.13. Pytania i zadania (152)

Rozdział 3. Obiektowy C++ (155)

 • 3.1. Wprowadzenie do programowania obiektowego (155)
 • 3.2. Klasy i obiekty w C++ (156)
 • 3.3. Hermetyzacja (179)
 • 3.4. Dziedziczenie (181)
 • 3.5. Polimorfizm (186)
 • 3.6. Pytania i zadania (189)

Rozdział 4. Programowanie w języku C# (191)

 • 4.1. Aplikacje konsolowe w języku C# (191)
 • 4.2. Składnia języka C# (196)
 • 4.3. Sterowanie działaniem programu (211)
 • 4.4. Tablice (220)
 • 4.5. Obiektowość języka C# (227)
 • 4.6. Kompilacja i debugowanie (238)
 • 4.7. Aplikacje okienkowe (239)
 • 4.8. Tworzenie prostych aplikacji (255)
 • 4.9. Pytania i zadania (265)
 • 4.10. Załączniki (266)

Bibliografia (279)

Źródła internetowe (279)

Skorowidz (280)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.