reklama - zainteresowany?

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III - Helion

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III
ebook
Autor: Paweł Zakrzewski
ISBN: 978-83-283-2146-5
stron: 1080, Format: ebook
Data wydania: 2015-10-19
Księgarnia: Helion

Cena książki: 109,45 zł (poprzednio: 199,00 zł)
Oszczędzasz: 45% (-89,55 zł)

Dodaj do koszyka Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III

Tagi: Acrobat | DTP | Illustrator | InDesign | Photoshop

Poznaj cztery potężne filary nowoczesnego DTP w pakiecie Adobe CC!

 • Photoshop, czyli retusz fotografii, montaż i efekty specjalne
 • Illustrator, czyli zdjęcia, obiekty wektorowe i zawansowana edycja ścieżek
 • InDesign i Acrobat, czyli podstawy przygotowania publikacji do druku
Profesjonalne przygotowanie publikacji, zwłaszcza takiej, która oprócz tekstu zawiera tabele, zdjęcia i inne elementy wizualne, nie jest rzeczą łatwą. Wymaga dobrej znajomości co najmniej kilku zaawansowanych programów i wykorzystywania najlepszych narzędzi każdego z nich, a ponadto umiejętności łączenia elementów z różnych źródeł oraz sporej wiedzy o złożonych problemach przygotowania dokumentu do druku. To jednak nie wszystko. Zwykle pod presją czasu musimy wykonywać swe zadania szybko i wydajnie. Musimy pracować tak, by szybko osiągać zamierzone cele i jednocześnie zachować możliwość edycji pracy na każdym etapie jej przygotowania. To już poważne wyzwanie!

Trzecie wydanie tej znakomitej, cieszącej się sporym wzięciem książki pozwoli Ci poznać najważniejsze zagadnienia związane z codzienną pracą operatora DTP lub grafika komputerowego. Dowiesz się stąd, jak używać w praktyce narzędzi DTP z pakietu programów Adobe Creative Cloud. Odkryjesz tajniki edycji i korekcji zdjęć, tworzenia obiektów wektorowych, stosowania kolorów i efektów specjalnych w taki sposób, by Twoje dokumenty doskonale wyglądały na papierze, ale także — coraz częściej — na ekranie tabletu lub telefonu komórkowego. W najnowszym wydaniu autor uwzględnił nowoczesne techniki pracy, najlepsze narzędzia i możliwości programów, ulepszone mechanizmy retuszu, a także specyfikę pracy w chmurze. Jeśli fascynuje Cię świat DTP, koniecznie musisz mieć tę książkę!
 • Możliwości przeszukiwania, przeglądania, katalogowania i oceny zdjęć oraz plików graficznych w programie Adobe Bridge
 • Zasady tworzenia grafiki komputerowej i edycji zdjęć w Photoshopie oraz Illustratorze
 • Wykorzystywanie programu Adobe InDesign w dziedzinie składu różnorodnych publikacji
 • Retusz zdjęć, perfekcyjne zaznaczanie i szparowanie
 • Tworzenie ścieżek i obiektów wektorowych
 • Wykorzystanie, dobieranie i motywy kolorów
 • Tworzenie e-ikonek, logotypów, piktogramów i innych elementów graficznych
 • Tworzenie fotomontaży oraz zaawansowane montaże wielowarstwowe
 • Korekcja barw i dopasowanie kolorystyki, jasności, a także kontrastu zdjęć
 • Maski i maskowanie — zaawansowane techniki wykorzystania masek
 • Budowa projektów wektorowych, wektorowe narzędzia tworzenia i przekształcania ścieżek
 • Tworzenie reklam i przygotowanie ich do druku
 • Praca z kolorem i zarządzanie kolorem w programach Adobe
 • Formatowanie tekstów, wykorzystanie stylów akapitowych i znakowych
 • Przygotowanie wielostronicowej publikacji gotowej do druku
 • Możliwości i właściwości formatów PDF, PS, EPS i PSD
 • Współpraca narzędzi pakietu Adobe Creative Cloud
 • Wykorzystanie nowych aplikacji mobilnych podczas pracy grafika

Twórz wydajnie piękne publikacje z Adobe Creative Cloud!

Dodaj do koszyka Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III

Spis treści

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III eBook -- spis treci

Wstp. Photoshop - poznajemy narzdzia i ich moliwoci (9)

 • Informacje o autorze (9)
 • Do kogo adresowana jest ta ksika? (11)
 • Co znajdziemy w tej ksice? (11)
 • Info dla uytkowników Macintosha (13)

Rozdzia 1. DTP i grafika komputerowa (15)

 • Desktop Publishing - DTP (16)
  • Czym jest DTP? (16)
  • Narzdzia DTP (16)
 • Grafika komputerowa (20)
  • Czym jest grafika komputerowa? (20)
  • Grafika wektorowa a grafika bitmapowa (20)
  • Ksztat, wielko i rozdzielczo obrazu (22)
  • Tryby kolorów obrazu (26)
  • Zarzdzanie kolorami (31)
  • Ustawienia koloru w dokumencie (34)
  • Formaty plików graficznych (50)
  • Skróty klawiaturowe - podstawa wydajnej pracy (53)

Rozdzia 2. Photoshop - poznawanie narzdzi i ich moliwoci (57)

 • Korzystanie z programu Bridge (58)
  • Przegldarka czy centrum zarzdzania? (58)
  • Adobe Bridge CC w praktyce (61)
  • Pokaz slajdów i tryb recenzji (62)
 • Adobe Photoshop CC (72)
  • Ekran programu Photoshop CC (72)
  • Zakadki (74)
  • Tryby podgldu dokumentu (77)
  • Narzdzia, palety i przestrze robocza (78)
  • Paleta Tools (Narzdzia) (80)

Rozdzia 3. Photoshop - krótki kurs retuszu (123)

 • Przegld narzdzi retuszu i ich opcje (124)
  • Dobieranie wielkoci i stopnia twardoci narzdzia (125)
  • Dobieranie parametrów Opacity (Krycie), Strength (Intensywno) oraz Exposure (Ekspozycja) (126)
  • Mode (Tryb) - tryb dziaania narzdzia (126)
  • Manualny retusz drobnych detali i artefaktów (127)
  • Wykorzystanie narzdzia Content-Aware Move (Przesuwanie z uwzgldnieniem zawartoci) (134)
  • Usuwanie zmarszczek i retusz twarzy (134)
  • Usuwanie zmarszczek i defektów skóry (136)
  • Usuwanie efektu czerwonych oczu (139)
  • Modyfikacja koloru oczu (140)
  • Kolory jak z bajki - poprawianie nasycenia kolorów obrazu (142)
  • Rczna korekcja wiate i cieni (142)
  • Usuwanie szumu cyfrowego oraz artefaktów kompresji JPEG (145)
  • Narzdzia automatyczne - filtry wspomagajce usuwanie artefaktów (147)
 • Komputerowe odchudzanie i rzebienie sylwetki (149)
  • Komputerowe odchudzanie (149)
  • Komputerowe rzebienie sylwetki i korekta plastyczna (153)
  • Retusz z zachowaniem perspektywy - filtr Vanishing Point (Punkt zbiegu) w praktyce (156)
  • Budowanie siatki perspektywy (156)
  • Korekta perspektywy - prostowanie zdj i usuwanie znieksztace obiektywu (164)
  • Twarz jak z urnala (171)
  • Retusz z uyciem filtra Adobe Camera Raw (174)

Rozdzia 4. Photoshop - szybki kurs selekcji i wycinania (179)

 • Narzdzia selekcji i wycinania z ta (180)
  • Wycinanie obiektów o prostych ksztatach (182)
  • Wycinanie zoonych obiektów o jednolitym kolorze (184)
  • Zaznaczanie zoonych obiektów na jednolitym tle (198)
  • Magic Eraser Tool (Magiczna gumka) (200)
  • Focus Area (Obszar skupienia) - szybkie usuwanie ta (202)
  • Quick Mask (Szybka maska) - niezwyke moliwoci zaznaczania (204)
  • Paths (cieki) - tworzenie cieek wektorowych (209)

Rozdzia 5. Photoshop - warstwy, przeksztacenia i montae (235)

 • Tworzenie nowego dokumentu (236)
  • Uycie polecenia New Document (Nowy) (236)
 • Praca z warstwami (238)
  • Wykorzystanie warstw (238)
  • Tworzenie warstw (244)
  • Wypenianie kolorem (247)
  • Proste montae i przeksztacenia warstw (250)
  • Wykorzystanie obiektów inteligentnych - Smart Object (277)
  • Proste przykady montay warstwowych (283)
  • Montae z wykorzystaniem masek warstw i panelu Masks (294)
  • Praca z tekstem (302)
  • Style i kompozycje warstw (309)
  • Projektowanie rónych postaci dokumentu za pomoc palety Layer Comps (Kompozycje warstw) (314)
  • Wykorzystanie obiektów 3D (316)
  • Zarzdzanie wielkoci dokumentu (319)
  • czenie warstw i zapis efektów pracy (327)

Rozdzia 6. Photoshop - korekcja barw i efekty specjalne (333)

 • Korekcja barw (334)
  • Wprowadzenie w wiat korekcji barw (334)
  • Narzdzia do pracy z kolorem i kontrastem (335)
  • Maksymalne nafarbienie (336)
  • Minimalne nafarbienie (337)
  • Przegld narzdzi korekty (339)
  • Korekcja poziomów jasnoci i kontrastu (352)
  • Korekcja barw (362)
  • Korekta punktowa - modyfikacja wybranych obszarów obrazu (378)
  • Wykorzystanie palety Adjustments (Dopasowania) i warstw typu Adjustment Layer (Warstwa korekcyjna) (384)
 • Odkrywamy wiat narzdzia Camera Raw (393)
  • Co daje nam Camera Raw? (393)
 • Wykorzystanie filtrów do tworzenia efektów specjalnych (406)
  • Tworzenie efektów specjalnych za pomoc filtrów (406)
  • Dodawanie efektów specjalnych za pomoc filtrów (406)
  • Zapis efektów pracy (419)

Rozdzia 7. Illustrator - ekran i narzdzia programu (423)

 • Wprowadzenie w wiat grafiki wektorowej (424)
  • Tworzenie nowego dokumentu (425)
  • Ekran, palety i narzdzia (428)
  • Przegld narzdzi w palecie Tools (Narzdzia) (433)

Rozdzia 8. Illustrator - tworzenie i edycja obiektów wektorowych (489)

 • Tworzenie prostych ksztatów (490)
  • Przestrze robocza (490)
  • Nadawanie kolorów ciekom i obiektom (490)
  • Podgld, zaznaczanie, kopiowanie i grupowanie obiektów (501)
  • Podstawowa edycja obiektów (508)
  • Tworzenie prostych ikonek za pomoc narzdzia Shape Builder (Generator ksztatów) (Shift+M) (535)
  • Rysowanie i malowanie za pomoc narzdzi Pencil (Oówek) i Paintbrush (Pdzel) (544)
  • Tworzymy proste grafiki za pomoc oówka i narzdzi czenia cieek (547)

Rozdzia 9. Illustrator - praca ze zdjciami i tekstem (579)

 • Import zdj i grafik bitmapowych (580)
  • Wykorzystanie zdj (580)
  • Import plików bitmapowych (581)
  • Wprowadzanie i edycja tekstu (598)
  • Zaawansowana praca z tekstem (634)
  • Projektowanie teczki firmowej (641)

Rozdzia 10. Illustrator - zaawansowana edycja cieek i efekty (647)

 • Maski, znieksztacenia i transformacje (648)
  • Maska odcinania - Clipping Mask (648)
  • Maska przezroczystoci - Opacity Mask (652)
  • Wykorzystanie narzdzi transformacji cieek (657)
  • Przeksztacenia grafiki za pomoc polece z sekcji Envelope Distort (Znieksztacenie z wykorzystaniem formy) (670)
  • Niezwyke moliwoci narzdzia Live Paint (Aktywne malowanie) (679)
  • Dopasowanie kolorów za pomoc Recolor Artwork (Ponowne kolorowanie kompozycji) (689)
  • Wykorzystanie efektów (701)

Rozdzia 11. Illustrator a sprawa druku (729)

 • Przygotowanie pracy do druku (730)
  • Poznawanie procesu druku (730)
  • Zaawansowane narzdzia edycyjne programu Illustrator a drukowanie (738)
  • Zapis/wydruk pracy jako PDF (760)
  • Przygotowanie pliku PS (767)

Rozdzia 12. InDesign - odkrywanie prawdziwego wiata DTP (771)

 • Poznajemy InDesign (772)
  • Zadania i moliwoci programu InDesign (772)
  • Tworzenie nowego dokumentu (778)
  • Poznawanie przestrzeni roboczej programu InDesign (783)

Rozdzia 13. InDesign - podstawy przygotowania publikacji (827)

 • Przygotowanie pierwszej publikacji (828)
  • Tworzenie dokumentu (828)
  • Rozpoczcie pracy z tekstem (830)
  • Praca z grafik (850)
  • Przeksztacenia ramek graficznych i tekstowych (868)
  • Budowanie prostego dokumentu - okadki magazynu (893)

Rozdzia 14. InDesign - dokumenty wielostronicowe (913)

 • Tworzenie rozkadówek (914)
  • Przygotowanie stron rozkadowych (914)
  • Strony wzorcowe (919)
  • Biblioteka (920)
  • Paleta Pages (Strony) (924)
  • Tworzenie makiety dokumentu (931)
  • Strony wzorcowe (932)
  • Tworzenie stron rozkadowych (940)
 • Oblewanie grafiki tekstem (952)
  • Podstawowe metody oblewania grafiki (954)
 • Wykorzystywanie tabulatorów (958)
 • Zaawansowane opcje formatowania akapitów (961)
  • Formatowanie artykuu w gazecie (961)
  • Formatowanie tytuów, nagówków (965)
 • Style akapitowe, znakowe, obiektowe i tabel (972)
  • Tworzenie i wykorzystanie stylów akapitowych (974)
  • Tworzenie i zmiana stylu znakowego (981)
  • Tworzenie, zmiana i uycie stylów obiektowych (984)
  • Tworzenie tabel i ich style (989)
  • Praca w trybie Story Editor (Edytor wtków) (995)

Rozdzia 15. InDesign, Acrobat - przygotowanie do druku. Podstawy tworzenia dokumentów elektronicznych. Dodatki Adobe Creative Cloud (999)

 • Przygotowanie pracy do druku (1000)
  • Weryfikacja (1001)
  • Podgldy wyjciowe - Output (Wyjcie) (1004)
  • Podgld rozbarwie i limitów nafarbienia (1005)
  • Podgld przezroczystoci i przenikania (1007)
  • Zalewki (1008)
 • Zapis i eksport publikacji (1008)
  • Tworzenie pakietu - Package (Pakiet) (1008)
  • Zapis pracy w formatach EPS, PS i PDF (1013)
 • Wykorzystanie programu Acrobat DC (1020)
  • Narzdzia przygotowania do druku (1020)
  • Adobe Creative Cloud - dodatki dla kadego (1041)

Sownik (1061)

Skorowidz (1065)

Dodaj do koszyka Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.