reklama - zainteresowany?

Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III - Helion

Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III
ebook
Autor: Gilberto Najera-Gutierrez, Juned Ahmed Ansari
Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux - Third Edition: Explore the methods and tools of ethical hacking with Kali Linux
Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 978-83-283-5124-0
stron: 399, Format: ebook
Data wydania: 2019-03-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III

Tagi: Bezpieczeństwo systemów

Powtarzające się przypadki masowego naruszania bezpieczeństwa informacji, nielegalnego gromadzenia danych wrażliwych o użytkownikach czy nieuprawnionego wykorzystywania systemów do dezinformacji zmuszają organizacje do uznania cyberbezpieczeństwa za swój priorytet. Z drugiej strony coraz krótszy cykl rozwojowy aplikacji i usług sieciowych, a także rosnąca liczba technologii o coraz większej złożoności sprawiają, że projektant aplikacji nie jest w stanie w pełni przetestować tworzonego oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa. W tych warunkach rośnie rola specjalistów w dziedzinie testów bezpieczeństwa. Wśród narzędzi dla profesjonalnych pentesterów słynny system Kali Linux zasługuje na szczególną uwagę.

To trzecie, uzupełnione i zaktualizowane wydanie znakomitego przewodnika dla testerów aplikacji. Wyjaśniono w nim koncepcję etycznego hakingu i testów penetracyjnych oraz omówiono narzędzia dostępne w systemie Kali Linux. Przedstawiono mechanikę klasycznych ataków, również tych z wstrzykiwaniem kodu SQL i poleceń. Bardzo dokładnie przeanalizowano kwestie kontroli danych wejściowych. Ważną część książki stanowi omówienie najnowszych problemów z warstwami kryptograficznymi w komunikacji sieciowej, a także prezentacja zautomatyzowanych fuzzerów do wykrywania potencjalnych luk i podatności w aplikacjach internetowych. Oprócz opisów poszczególnych technik ataków znalazły się tu również wskazówki dotyczące zapobiegania tym atakom i łagodzenia ich skutków.

Najciekawsze zagadnienia:

 • metodyki testów penetracyjnych i podstawowe pojęcia z tym związane
 • klasyczne metody ataków: wstrzykiwanie kodu, ataki XSS i CSRF
 • wykorzystywanie podatności kryptograficznych
 • ataki file inclusion, HTTP Parameter Pollution (HPP) oraz wycieki informacji
 • prowadzenie ataku ze strony klienta
 • zautomatyzowane skanery i fuzzery

Kali Linux. Sprawdź, czy na pewno jesteś bezpieczny!

Dodaj do koszyka Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III

Spis treści

Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III eBook -- spis treści


O autorach 11

O korektorze merytorycznym 12

Przedmowa 13

Rozdział 1. Wprowadzenie do testów penetracyjnych i aplikacji sieciowych 19

 • Aktywne testowanie zabezpieczeń 20
  • Różne metodyki testowania 20
 • Co należy brać pod uwagę podczas przeprowadzania testów penetracyjnych 22
  • Reguły prowadzenia testu penetracyjnego 22
  • Ograniczenia testów penetracyjnych 24
  • Dlaczego należy testować aplikacje sieciowe 26
  • Dlaczego aplikacje sieciowe należy chronić przed atakami 27
 • Kali Linux 28
 • Aplikacje sieciowe - wprowadzenie dla pentesterów 28
  • Protokół HTTP 29
  • Żądania i odpowiedzi HTTP 29
  • Obsługa sesji HTTP 33
  • Dane HTML w odpowiedzi HTTP 36
  • Wielowarstwowe aplikacje sieciowe 37
 • Podsumowanie 46

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska testowego z systemem Kali Linux 47

 • Kali Linux 48
  • Udoskonalenia wprowadzone w systemie Kali Linux 48
  • Instalowanie systemu Kali Linux 49
  • Instalacja systemu Kali Linux na platformie VirtualBox 51
 • Najważniejsze narzędzia w systemie Kali Linux 58
  • Narzędzia do identyfikacji frameworków i systemów CMS 59
  • Serwery proxy aplikacji sieciowych 60
  • Roboty sieciowe i siłowe przeszukiwanie struktury katalogów 64
  • Sieciowe skanery podatności i luk w zabezpieczeniach 65
  • Inne narzędzia 66
 • Podatne aplikacje i serwery, których można użyć do ćwiczeń 70
  • Projekt OWASP Broken Web Applications 70
  • Hackazon 72
  • Web Security Dojo 72
  • Inne zasoby 73
 • Podsumowanie 73

Rozdział 3. Rekonesans i profilowanie serwerów WWW 75

 • Rekonesans 76
  • Rekonesans pasywny kontra rekonesans aktywny 77
 • Gromadzenie informacji 77
  • Szczegółowe informacje o rejestracji domeny 78
  • Identyfikacja powiązanych hostów za pomocą DNS 80
  • Używanie wyszukiwarek i publicznych usług sieciowych do zbierania informacji 86
  • Narzędzie Recon-ng - system gromadzenia informacji 89
 • Skanowanie - badanie celu 94
  • Skanowanie portów za pomocą skanera Nmap 95
  • Profilowanie serwera 98
  • Skanowanie serwerów sieciowych w poszukiwaniu luk i błędów konfiguracyjnych 106
  • Zastosowanie robotów indeksujących do przeszukiwania aplikacji sieciowych (web spidering) 112
 • Podsumowanie 119

Rozdział 4. Podatności uwierzytelniania i zarządzania sesjami 121

 • Schematy uwierzytelniania w aplikacjach internetowych 122
  • Uwierzytelnianie na poziomie platformy 122
  • Uwierzytelnianie oparte na formularzach 125
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe 126
  • OAuth 127
 • Mechanizmy zarządzania sesjami 127
  • Sesje oparte na uwierzytelnianiu platformy 127
  • Identyfikatory sesji 127
 • Typowe błędy uwierzytelniania w aplikacjach internetowych 129
  • Brak uwierzytelnienia lub nieprawidłowa weryfikacja uwierzytelniania 129
  • Wyszukiwanie nazw kont użytkowników 129
  • Pozyskiwanie haseł za pomocą ataków typu brute force i ataków słownikowych 134
  • Mechanizm resetowania hasła 144
  • Luki w implementacjach mechanizmu 2FA 145
 • Wykrywanie i wykorzystywanie niewłaściwego zarządzania sesjami 146
  • Zastosowanie modułu Burp Sequencer do oceny jakości identyfikatorów sesji 147
  • Przewidywanie wartości identyfikatorów sesji 149
  • Ataki typu Session Fixation 154
 • Zapobieganie atakom na uwierzytelnianie i sesje 157
  • Wytyczne dotyczące uwierzytelniania 157
  • Wskazówki dotyczące zarządzania sesjami 159
 • Podsumowanie 160

Rozdział 5. Wykrywanie i wykorzystywanie podatności pozwalających na wstrzykiwanie kodu 161

 • Wstrzykiwanie poleceń 162
  • Identyfikacja parametrów do wstrzykiwania danych 164
  • Wykorzystywanie luki Shellshock 167
 • Wstrzykiwanie zapytań SQL 172
  • Podstawowe zagadnienia związane z językiem SQL 173
  • Przykład kodu podatnego na atak ze wstrzykiwaniem kodu 174
  • Metodologia testowania podatności na wstrzykiwanie kodu SQL 175
  • Pobieranie danych za pomocą wstrzykiwania kodu SQL 178
  • Automatyzacja procesu wykorzystywania luk typu SQL injection 187
  • Możliwości ataków z wykorzystaniem wstrzykiwania kodu SQL 194
 • Wstrzykiwanie kodu XML 195
  • Ataki typu XPath injection 195
  • Ataki ze wstrzykiwaniem kodu XML External Entity 199
  • Ataki typu Entity Expansion 201
 • Ataki ze wstrzykiwaniem kodu NoSQL 202
  • Testowanie podatności na wstrzykiwanie kodu NoSQL 203
  • Wykorzystywanie możliwości wstrzykiwania kodu NoSQL 203
 • Łagodzenie skutków i zapobieganie podatnościom na wstrzykiwanie kodu 205
 • Podsumowanie 206

Rozdział 6. Wyszukiwanie i wykorzystywanie podatności typu Cross-site scripting (XSS) 207

 • Przegląd podatności typu Cross-site scripting 208
  • Ataki typu Persistent XSS 210
  • Ataki typu Reflected XSS 211
  • Ataki typu DOM-based XSS 211
  • Ataki typu XSS z użyciem metody POST 213
 • Wykorzystywanie podatności typu Cross-site scripting 214
  • Wykradanie plików cookie 214
  • Podmiana zawartości witryny 216
  • Keylogger - rejestrowanie naciśnięć klawiszy 217
  • Przejmowanie kontroli nad przeglądarką użytkownika za pomocą pakietu BeEF-XSS 220
 • Skanowanie w poszukiwaniu luk typu XSS 223
  • XSSer 223
  • XSS-Sniper 225
 • Zapobieganie skutkom ataków typu Cross-site scripting 226
 • Podsumowanie 227

Rozdział 7. Wyszukiwanie i wykorzystywanie podatności typu Cross-site request forgery (CSRF/XSRF) 229

 • Wyszukiwanie podatności typu CSRF 230
 • Wykorzystywanie podatności typu CSRF 233
  • Wykorzystywanie podatności CSRF z użyciem żądania POST 233
  • Ataki typu CSRF na usługi sieciowe 236
  • Zastosowanie podatności XSS do ominięcia zabezpieczeń przed atakami CSRF 238
 • Zapobieganie atakom CSRF 242
 • Podsumowanie 243

Rozdział 8. Ataki z wykorzystaniem podatności kryptograficznych 245

 • Podstawowe zagadnienia związane z kryptografią 246
  • Algorytmy i tryby szyfrowania 247
  • Funkcje haszujące 250
 • Bezpieczna komunikacja z użyciem protokołu SSL/TLS 251
  • Bezpieczna komunikacja w aplikacjach sieciowych 252
 • Identyfikacja słabych implementacji SSL/TLS 254
  • Polecenie OpenSSL 254
  • SSLScan 257
  • SSLyze 258
  • Testowanie konfiguracji SSL za pomocą skanera Nmap 259
  • Wykorzystywanie luki Heartbleed 261
  • Luka POODLE 263
 • Niestandardowe protokoły szyfrowania 264
  • Identyfikacja zaszyfrowanych i zakodowanych informacji 264
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas przechowywania i przesyłania poufnych danych 272
  • Używanie narzędzi do łamania haseł offline 273
 • Zapobieganie błędom w implementacjach kryptograficznych 277
 • Podsumowanie 278

Rozdział 9. AJAX, HTML5 i ataki po stronie klienta 279

 • Przeszukiwanie aplikacji AJAX 279
  • AJAX Crawling Tool 280
  • Sprajax 281
  • AJAX Spider - OWASP ZAP 281
 • Analizowanie magazynu danych i kodu po stronie klienta 283
  • Narzędzia programistyczne przeglądarki sieciowej 284
 • HTML5 dla pentesterów 288
  • Nowe wektory ataków XSS 288
  • Lokalne magazyny danych i bazy klienta 289
  • Web Messaging 291
  • WebSockets 291
  • Inne ważne cechy HTML5 296
 • Omijanie mechanizmów kontroli działających po stronie klienta 297
 • Łagodzenie skutków luk w zabezpieczeniach AJAX, HTML5 i innych podatności po stronie klienta 301
 • Podsumowanie 302

Rozdział 10. Inne często spotykane podatności aplikacji sieciowych 303

 • Niezabezpieczone bezpośrednie odwołania do obiektów 304
  • Bezpośrednie odwołania do obiektów w usługach sieciowych 306
  • Ataki typu path traversal 306
 • Ataki typu file inclusion 308
  • Ataki typu Local File Inclusion 309
  • Ataki typu Remote File Inclusion 312
 • Ataki typu HTTP parameter pollution 312
 • Wycieki informacji 313
 • Zapobieganie atakom 316
  • Niezabezpieczone bezpośrednie odwołania do obiektów 316
  • Ataki typu file inclusion 316
  • Ataki typu HTTP parameter pollution 317
  • Wycieki informacji 317
 • Podsumowanie 317

Rozdział 11. Skanowanie aplikacji sieciowych przy użyciu zautomatyzowanych skanerów podatności 319

 • Zanim zaczniesz używać automatycznego skanera podatności 320
 • Skanery podatności aplikacji sieciowych dostępne w systemie Kali Linux 321
  • Nikto 321
  • Skipfish 323
  • Wapiti 325
  • Skaner OWASP ZAP 327
 • Skanery podatności dla systemów CMS 329
  • WPScan 330
  • JoomScan 331
  • CMSmap 332
 • Fuzzing aplikacji internetowych 333
  • Korzystanie z fuzzera OWASP ZAP 334
  • Moduł Burp Intruder 338
 • Postępowanie po zakończeniu skanowania 342
 • Podsumowanie 342

Skorowidz 345

Dodaj do koszyka Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.