reklama - zainteresowany?

Kali Linux. Audyt bezpieczeństwa sieci Wi-Fi dla każdego. Wydanie II - Helion


ebook
Autor: Vivek Ramachandran, Cameron Buchanan
Tytuł oryginału: Kali Linux Wireless Penetration Testing: Beginner's Guide (Second Edition)
Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 978-83-283-1614-0
stron: 200, Format: ebook
Data wydania: 2015-11-26
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Bezpieczeństwo sieci | Bezpieczeństwo systemów | Linux | Sieci bezprzewodowe | Testy penetracyjne

Odkryj słabe punkty infrastruktury sieciowej!

Sieci Wi-Fi obecnie można znaleźć wszędzie — coraz trudniej o miejsce, w którym nie będziemy w zasięgu przynajmniej jednej z nich. Taka sytuacja ma jedną wadę: brak możliwości fizycznej kontroli dostępu do sygnału. Zastanawiasz się, czy Twoja sieć jest bezpieczna i czy żadna postronna osoba nie ma możliwości podłączenia się do wewnętrznych zasobów? To są kluczowe pytania, na które musisz poznać odpowiedź, od tego zależy bezpieczeństwo użytkowników i przetwarzanych danych.

Jak przekonać się, czy Twoja sieć jest całkowicie bezpieczna? Spróbuj się do niej włamać! Testy penetracyjne to najskuteczniejsza technika weryfikacji bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kali Linux to popularna i zaawansowana dystrybucja systemu Linux, zawierająca zestaw niezbędnych narzędzi każdego pentestera. Jeżeli chcesz wykorzystać jej potencjał, w tej książce znajdziesz szczegółowe omówienie dostępnych narzędzi oraz sposobów prowadzenia ataków. Szyfrowania WEP, WPA/WPA2 mają swoje słabe strony, które może wykorzystać potencjalny intruz, a ataki typu Honeypot, Misassociation, Caffe Latte to tylko niektóre z opisanych tu technik. Dzięki lekturze kolejnych rozdziałów będziesz w stanie sprawdzić podatność na zaawansowane ataki Man-in-the-Middle oraz poznasz metodologię prowadzenia testów penetracyjnych. Sięgnij po tę książkę i zbuduj własne laboratorium do testowania bezpieczeństwa sieci Wi-Fi.

Czego możesz dokonać dzięki tej książce...
 • Dowiesz się, jak zbudować własne laboratorium do testowania sieci bezprzewodowych.
 • Naczysz się, jak przechwytywać pakiety przesyłane w sieciach bezprzewodowych.
 • Poznasz sposoby i łamania kluczy szyfrowania WPA-2.
 • Dowiesz się, w jaki sposób wykrywać ukryte sieci, które nie rozgłaszają identyfikatorów SSID.
 • Poznasz zalety i wady różnych technologii sieci bezprzewodowych.
 • Nauczysz się przechwytywać pakiety sondujące i śledzić sieci bezprzewodowe, do których podłączał się użytkownik.
 • Zrozumiesz, jak działa uwierzytelnianie z wykorzystaniem protokołu Radius.
 • Opanujesz różne metody przechwytywania ruchu sieciowego i gromadzenia interesujących Cię informacji.
 • Dowiesz się, jak deszyfrować ruch sieciowy przy użyciu pozyskanych kluczy szyfrowania.

Zainwestuj w bezpieczeństwo Twojej sieci bezprzewodowej!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Kali Linux. Audyt bezpieczeństwa sieci Wi-Fi dla każdego. Wydanie II eBook -- spis treści

O autorach (7)

O recenzencie (9)

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności (10)

Wprowadzenie (11)

 • Co znajdziesz w tej książce (12)
 • Co będzie potrzebne do pracy z książką (14)
 • Dla kogo przeznaczona jest ta książka (14)
 • Konwencje użyte w tej książce (15)
 • Errata (15)
 • Nielegalne kopiowanie (16)

Rozdział 1. Tworzymy laboratorium sieci bezprzewodowych (17)

 • Wymagania sprzętowe (18)
 • Niezbędne oprogramowanie (19)
 • Instalowanie systemu Kali Linux (19)
 • Czas na działanie - instalujemy system Kali Linux (19)
 • Instalacja i konfiguracja bezprzewodowego punktu dostępowego (21)
 • Czas na działanie - konfiguracja bezprzewodowego punktu dostępowego (22)
 • Konfiguracja bezprzewodowej karty sieciowej (24)
 • Czas na działanie - konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej (24)
 • Podłączanie się do bezprzewodowego punktu dostępowego (26)
 • Czas na działanie - konfigurowanie bezprzewodowej karty sieciowej (26)
 • Podsumowanie (29)

Rozdział 2. Sieci WLAN i związane z nimi zagrożenia (31)

 • Budowa ramek w sieciach WLAN (32)
 • Czas na działanie - tworzenie interfejsu pracującego w trybie monitora (33)
 • Czas na działanie - przechwytywanie pakietów przesyłanych w sieci bezprzewodowej (36)
 • Czas na działanie - przeglądanie ramek zarządzających, ramek sterujących i ramek danych (39)
 • Czas na działanie - nasłuchiwanie i przechwytywanie pakietów w sieci bezprzewodowej (42)
 • Czas na działanie - wstrzykiwanie pakietów (45)
 • Ważne uwagi dotyczące przechwytywania i wstrzykiwania pakietów w sieciach WLAN (45)
 • Czas na działanie - eksperymentujemy z bezprzewodową kartą sieciową (46)
 • Rola organów regulacyjnych w sieciach bezprzewodowych (48)
 • Czas na działanie - eksperymentujemy z bezprzewodową kartą sieciową (48)
 • Podsumowanie (52)

Rozdział 3. Omijanie uwierzytelniania sieci WLAN (55)

 • Ukryte identyfikatory SSID sieci bezprzewodowych (56)
 • Czas na działanie - ujawnianie ukrytych identyfikatorów SSID sieci (56)
 • Filtrowanie adresów MAC (61)
 • Czas na działanie - omijanie filtrowania adresów MAC (61)
 • Uwierzytelnianie w sieciach z otwartym dostępem (64)
 • Czas na działanie - podłączanie się do punktu dostępowego z otwartym dostępem (64)
 • Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem (65)
 • Czas na działanie - omijanie uwierzytelniania ze współdzielonym kluczem (66)
 • Podsumowanie (72)

Rozdział 4. Słabe strony protokołów szyfrowania w sieciach WLAN (75)

 • Szyfrowanie w sieciach WLAN (76)
 • Szyfrowanie WEP (76)
 • Czas na działanie - przełamywanie zabezpieczeń protokołu WEP (77)
 • Szyfrowanie WPA/WPA2 (88)
 • Czas na działanie - łamanie słabych haseł w sieciach z szyfrowaniem WPA-PSK (90)
 • Przyspieszanie procesu łamania szyfrowania WPA/WPA2 PSK (96)
 • Czas na działanie - przyspieszanie procesu łamania kluczy (97)
 • Odszyfrowywanie pakietów WEP i WPA (99)
 • Czas na działanie - deszyfrowanie pakietów WEP i WPA (100)
 • Podłączanie się do sieci WEP i WPA (102)
 • Czas na działanie - podłączanie się do sieci wykorzystującej szyfrowanie WEP (102)
 • Czas na działanie - podłączanie się do sieci wykorzystującej szyfrowanie WPA (103)
 • Podsumowanie (105)

Rozdział 5. Ataki na infrastrukturę sieci WLAN (107)

 • Domyślne konta i hasła punktów dostępowych (108)
 • Czas na działanie - łamanie domyślnych, fabrycznych haseł punktów dostępowych (108)
 • Ataki typu odmowa usługi (DoS) (110)
 • Czas na działanie - atak DoS typu anulowanie uwierzytelnienia (110)
 • Złośliwy bliźniak i fałszowanie adresów MAC (114)
 • Czas na działanie - złośliwy bliźniak ze sfałszowanym adresem MAC (115)
 • Nieautoryzowany punkt dostępowy (120)
 • Czas na działanie - nieautoryzowany punkt dostępowy (120)
 • Podsumowanie (127)

Rozdział 6. Ataki na klienta sieci WLAN (129)

 • Ataki typu Honeypot i Misassociation (130)
 • Czas na działanie - przeprowadzanie ataków typu Misassociation (131)
 • Atak typu Caffe Latte (135)
 • Czas na działanie - przeprowadzanie ataku typu Caffe Latte (136)
 • Ataki typu Deauthentication i Disassociation (138)
 • Czas na działanie - anulowanie uwierzytelnienia klienta (139)
 • Atak typu Hirte (141)
 • Czas na działanie - łamanie klucza WEP poprzez atak typu Hirte (141)
 • Łamanie klucza WPA PSK bez obecności punktu dostępowego (143)
 • Czas na działanie - łamanie klucza WPA bez obecności punktu dostępowego (144)
 • Podsumowanie (146)

Rozdział 7. Zaawansowane ataki na sieci WLAN (147)

 • Ataki typu Man-in-the-Middle (148)
 • Czas na działanie - atak typu Man-in-the-Middle (148)
 • Podsłuchiwanie ruchu sieciowego na bazie ataków Man-in-the-Middle (152)
 • Czas na działanie - podsłuchiwanie ruchu w sieci bezprzewodowej (152)
 • Przechwytywanie sesji w sieciach bezprzewodowych (157)
 • Czas na działanie - przechwytywanie sesji w sieciach bezprzewodowych (157)
 • Odkrywanie konfiguracji zabezpieczeń klienta (161)
 • Czas na działanie - odkrywanie profili zabezpieczeń klientów bezprzewodowych (161)
 • Podsumowanie (165)

Rozdział 8. Ataki na sieci WLAN z szyfrowaniem WPA-Enterprise i serwerami Radius (167)

 • Konfiguracja serwera FreeRadius WPE (168)
 • Czas na działanie - konfigurowanie punktu dostępowego wykorzystującego serwer FreeRadius WPE (169)
 • Ataki na protokół PEAP (171)
 • Czas na działanie - łamanie zabezpieczeń protokołu PEAP (172)
 • Ataki na protokół EAP-TTLS (175)
 • Dobre praktyki zabezpieczania korporacyjnych sieci bezprzewodowych (176)
 • Podsumowanie (177)

Rozdział 9. Metodologia testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych (179)

 • Testy penetracyjne sieci bezprzewodowych (179)
 • Planowanie (180)
 • Rozpoznanie (181)
 • Atak (182)
 • Tworzenie raportów (183)
 • Podsumowanie (184)

Rozdział 10. Szyfrowanie WPS i sondowanie sieci (185)

 • Ataki na szyfrowanie WPS (185)
 • Nasłuchiwanie prób sondowania sieci (189)
 • Podsumowanie (194)

Dodatek A. Szybki quiz - odpowiedzi na pytania (195)

Skorowidz (198)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.