reklama - zainteresowany?

Język C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII - Helion


ebook
Autor: Paul J. Deitel, Harvey Deitel
Tytuł oryginału: C How to Program (8th Edition)
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-6287-1
stron: 822, Format: ebook
Data wydania: 2020-06-23
Księgarnia: Helion

Cena książki: 99,50 zł (poprzednio: 199,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-99,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: C - Programowanie | C++ - Programowanie | Prezenty dla Niego | Prezenty dla Niej

Początki programowania bywają trudne, jednak jest to bardzo ważny czas dla programisty. Od tego, jakich nabierze nawyków, w jakim stopniu opanuje zasady tworzenia bezpiecznego kodu i na ile będzie przestrzegał dobrych praktyk, naprawdę wiele zależy. Konieczne jest również dogłębne zrozumienie takich podstaw informatyki jak działanie procesora, zarządzanie pamięcią, wątki czy działanie kompilatora. Okazuje się, że skuteczne przyswojenie podstaw jest zadaniem bardzo trudnym, ale wyjątkowo ważnym i odpowiedzialnym - zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.

To ósme, zaktualizowane i uzupełnione wydanie znakomitego podręcznika przeznaczonego dla adeptów języka C i ich nauczycieli. Zawiera doskonałe wprowadzenie do C oraz inżynierii oprogramowania. Materiał zamieszczony w książce jest aktualny i zgodny z nowoczesnymi zasadami pracy. Obszernie wyjaśniono tu zasady tworzenia i działania kodu, a także zagadnienia związane z typami danych, funkcjami, tablicami, operacjami na bitach, wyliczeniami, pracą na plikach i innymi kwestiami ważnymi z punktu widzenia funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa kodu. To pozycja oparta na zasadach nowoczesnej dydaktyki - zawiera mnóstwo przydatnych przykładów, ćwiczeń, wskazówek i podsumowań. Poszczególne koncepcje wyjaśniono z użyciem pseudokodu, algorytmów i schematów, dzięki czemu zrozumienie języka C staje się dużo łatwiejsze.

W tej książce między innymi:

 • obszerne omówienie języka C
 • funkcje wprowadzone w standardach C99 i C11
 • zasady bezpiecznego programowania
 • testy i debugowanie kodu
 • kwestie wydajności a wielowątkowość i systemy wielordzeniowe
 • zasady programowania zorientowanego obiektowo: wprowadzenie do C++

C: ucz się od najlepszych i programuj jak mistrz!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Język C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII", wybierały także:

 • Objective-C. Leksykon profesjonalisty
 • Objective-C. Vademecum profesjonalisty. Wydanie III

Dodaj do koszyka

Spis treści

Język C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII eBook -- spis treści

 

Wprowadzenie 19

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do informatyki, internetu i sieci 31

 • 1.1. Wprowadzenie 32
 • 1.2. Hardware i software 32
  • 1.2.1. Prawo Moore'a 32
  • 1.2.2. Organizacja komputera 33
 • 1.3. Hierarchia danych 35
 • 1.4. Język maszynowy, język asemblera i język wysokiego poziomu 37
 • 1.5. Język programowania C 38
 • 1.6. Biblioteka standardowa C 40
 • 1.7. C++ i inne oparte na C języki programowania 41
 • 1.8. Technologia obiektowa 42
  • 1.8.1. Samochód jako obiekt 42
  • 1.8.2. Metoda i klasa 42
  • 1.8.3. Tworzenie egzemplarza 42
  • 1.8.4. Wielokrotne używanie klasy 43
  • 1.8.5. Komunikat i wywołanie metody 43
  • 1.8.6. Atrybut i zmienna egzemplarza 43
  • 1.8.7. Hermetyzacja i ukrywanie informacji 43
  • 1.8.8. Dziedziczenie 43
 • 1.9. Typowe środowisko programowania w języku C 44
  • 1.9.1. Faza 1. - tworzenie programu 45
  • 1.9.2. Fazy 2. i 3. - przetwarzanie i kompilowanie programu 45
  • 1.9.3. Faza 4. - linkowanie programu 45
  • 1.9.4. Faza 5. - wczytywanie programu 46
  • 1.9.5. Faza 6. - wykonywanie programu 46
  • 1.9.6. Problemy, które mogą pojawić się podczas wykonywania programu 46
  • 1.9.7. Standardowe strumienie wejścia, wyjścia i błędów 46
 • 1.10. Przykładowa aplikacja w języku C utworzona na platformach Windows, Linux i macOS 46
  • 1.10.1. Uruchomienie aplikacji napisanej w C w oknie wiersza poleceń systemu Windows 47
  • 1.10.2. Uruchomienie aplikacji napisanej w C za pomocą GNU C w systemie Linux 50
  • 1.10.3. Uruchomienie aplikacji napisanej w C za pomocą okna narzędzia Terminal w systemie macOS 52
 • 1.11. System operacyjny 54
  • 1.11.1. Windows - własnościowy system operacyjny 55
  • 1.11.2. Linux - otwarty system operacyjny 55
  • 1.11.3. Systemy firmy Apple - macOS dla komputerów Mac, iOS dla urządzeń mobilnych iPhone, iPad i iPod touch 55
  • 1.11.4. System Android firmy Google 56
 • 1.12. Internet i sieć WWW 56
  • 1.12.1. Internet - sieć sieci 57
  • 1.12.2. Sieć WWW - internet przyjazny użytkownikowi 57
  • 1.12.3. Usługa sieciowa 57
  • 1.12.4. AJAX 59
  • 1.12.5. Internet rzeczy 59
 • 1.13. Wybrana kluczowa terminologia związana z oprogramowaniem 59
 • 1.14. Na bieżąco z technologiami informatycznymi 62

Rozdział 2. Wprowadzenie do programowania w języku C 67

 • 2.1. Wprowadzenie 68
 • 2.2. Prosty program w języku C - wyświetlenie wiersza tekstu 68
 • 2.3. Następny prosty program w języku C - dodawanie dwóch liczb całkowitych 72
 • 2.4. Koncepcje dotyczące pamięci 77
 • 2.5. Arytmetyka w języku C 78
 • 2.6. Podejmowanie decyzji - operatory równości i relacji 82
 • 2.7. Bezpieczne programowanie w języku C 86

Rozdział 3. Programowanie strukturalne w języku C 99

 • 3.1. Wprowadzenie 100
 • 3.2. Algorytm 100
 • 3.3. Pseudokod 100
 • 3.4. Struktury kontrolne 101
 • 3.5. Polecenie wyboru if 102
 • 3.6. Polecenie wyboru if-else 103
 • 3.7. Polecenie iteracji while 107
 • 3.8. Studium przypadku tworzenia algorytmu 1 - iteracja kontrolowana przez licznik 108
 • 3.9. Studium przypadku tworzenia algorytmu 2 - iteracja kontrolowana przez wartownik 111
 • 3.10. Studium przypadku tworzenia algorytmu 3 - zagnieżdżone polecenia kontrolne 117
 • 3.11. Operatory przypisania 121
 • 3.12. Operatory inkrementacji i dekrementacji 121
 • 3.13. Bezpieczne programowanie w języku C 124

Rozdział 4. Struktury warunkowe programu w języku C 143

 • 4.1. Wprowadzenie 144
 • 4.2. Podstawy iteracji 144
 • 4.3. Iteracja oparta na liczniku 144
 • 4.4. Konstrukcja for 146
 • 4.5. Konstrukcja - uwagi i obserwacje 149
 • 4.6. Przykłady użycia polecenia for 150
 • 4.7. Konstrukcja switch umożliwiająca wybór spośród wielu możliwości 153
 • 4.8. Konstrukcja do-while 159
 • 4.9. Polecenia break i continue 160
 • 4.10. Operatory logiczne 162
 • 4.11. Mylenie operatorów równości (==) i przypisania (=) 165
 • 4.12. Podsumowanie programowania strukturalnego 166
 • 4.13. Bezpieczne programowanie w języku C 171

Rozdział 5. Funkcje w języku C 187

 • 5.1. Wprowadzenie 188
 • 5.2. Modularyzacja programów w języku C 188
 • 5.3. Funkcje biblioteki matematycznej 189
 • 5.4. Funkcje 191
 • 5.5. Definicja funkcji 191
  • 5.5.1. Funkcja square() 191
  • 5.5.2. Funkcja maximum() 195
 • 5.6. Więcej o prototypie funkcji 196
 • 5.7. Stos wywołań funkcji i stos ramek 199
 • 5.8. Nagłówki 202
 • 5.9. Przekazywanie argumentów przez wartość i przez referencję 203
 • 5.10. Generowanie liczb losowych 204
 • 5.11. Przykład - gra hazardowa i wprowadzenie typu enum 208
 • 5.12. Klasy przechowywania 211
 • 5.13. Reguły dotyczące zasięgu 213
 • 5.14. Rekurencja 216
 • 5.15. Przykład użycia rekurencji - ciąg Fibonacciego 220
 • 5.16. Rekurencja kontra iteracja 223
 • 5.17. Bezpieczne programowanie w języku C 225

Rozdział 6. Tablice w języku C 245

 • 6.1. Wprowadzenie 246
 • 6.2. Tablica 246
 • 6.3. Definiowanie tablicy 247
 • 6.4. Przykłady tablic 248
  • 6.4.1. Definiowanie tablicy i stosowanie pętli do przypisania wartości elementom 248
  • 6.4.2. Inicjalizowanie tablicy w definicji za pomocą listy inicjalizacyjnej 249
  • 6.4.3. Określenie wielkości tablicy za pomocą stałej symbolicznej i inicjalizowanie elementów tablicy na podstawie wyniku obliczeń 250
  • 6.4.4. Sumowanie elementów tablicy 251
  • 6.4.5. Stosowanie tablicy do podsumowania wyników ankiety 252
  • 6.4.6. Wizualizacja wartości elementów tablicy za pomocą histogramu 254
  • 6.4.7. Rzut kością 60 000 000 razy i podsumowanie wyników za pomocą tablicy 255
 • 6.5. Stosowanie tablicy znaków do przechowywania ciągów tekstowych i operowania na nich 256
  • 6.5.1. Inicjalizacja tablicy znaków za pomocą ciągu tekstowego 256
  • 6.5.2. Inicjalizacja tablicy znaków za pomocą listy znaków 256
  • 6.5.3. Uzyskiwanie dostępu do znaków ciągu tekstowego 256
  • 6.5.4. Umieszczanie danych wejściowych w tablicy znaków 257
  • 6.5.5. Wyświetlanie tablicy znaków przedstawiającej ciąg tekstowy 257
  • 6.5.6. Przykład użycia tablicy znaków 257
 • 6.6. Statyczna i automatyczna tablica lokalna 258
 • 6.7. Przekazywanie funkcji argumentu w postaci tablicy 260
 • 6.8. Sortowanie tablicy 264
 • 6.9. Studium przypadku - obliczanie średniej, mediany i dominanty za pomocą tablic 266
 • 6.10. Wyszukiwanie elementów w tablicy 270
  • 6.10.1. Wyszukiwanie liniowe elementu w tablicy 271
  • 6.10.2. Wyszukiwanie binarne elementu w tablicy 272
 • 6.11. Tablica wielowymiarowa 275
  • 6.11.1. Prezentacja tablicy o dwóch indeksach 275
  • 6.11.2. Inicjalizacja tablicy dwuwymiarowej 276
  • 6.11.3. Definiowanie elementów w wierszu 278
  • 6.11.4. Sumowanie elementów tablicy dwuwymiarowej 278
  • 6.11.5. Operacje na tablicy dwuwymiarowej 278
 • 6.12. Tablica o zmiennej wielkości 281
 • 6.13. Bezpieczne programowanie w języku C 284

Rozdział 7. Wskaźniki w języku C 305

 • 7.1. Wprowadzenie 306
 • 7.2. Definiowanie i inicjalizowanie zmiennej wskaźnika 306
 • 7.3. Operatory wskaźnika 307
 • 7.4. Przekazywanie argumentów do funkcji przez referencję 309
 • 7.5. Stosowanie kwalifikatora conts ze wskaźnikiem 314
  • 7.5.1. Konwersja znaków ciągu tekstowego na wielkie za pomocą wskaźnika niebędącego stałą do danych niebędących stałą 315
  • 7.5.2. Wyświetlanie po jednym znaku ciągu tekstowego za pomocą wskaźnika niebędącego stałą do danych będących stałą 316
  • 7.5.3. Próba modyfikacji za pomocą wskaźnika będącego stałą do danych niebędących stałą 318
  • 7.5.4. Próba modyfikacji za pomocą wskaźnika będącego stałą do danych będących stałą 318
 • 7.6. Sortowanie bąbelkowe z użyciem przekazywania przez referencję 319
 • 7.7. Operator sizeof 322
 • 7.8. Wyrażenia i arytmetyka wskaźnika 325
  • 7.8.1. Dozwolone operatory dla arytmetyki wskaźnika 325
  • 7.8.2. Wskaźnik prowadzący do elementu tablicy 325
  • 7.8.3. Dodawanie liczby całkowitej do wskaźnika 325
  • 7.8.4. Odejmowanie liczby całkowitej od wskaźnika 326
  • 7.8.5. Inkrementacja i dekrementacja wskaźnika 326
  • 7.8.6. Odejmowanie wskaźników 327
  • 7.8.7. Przypisanie jednego wskaźnika innemu 327
  • 7.8.8. Wskaźnik do void 327
  • 7.8.9. Porównywanie wskaźników 327
 • 7.9. Związek między wskaźnikiem i tablicą 328
  • 7.9.1. Notacja wskaźnika i przesunięcia 328
  • 7.9.2. Notacja wskaźnika i indeksu 329
  • 7.9.3. Brak możliwości modyfikacji nazwy tablicy za pomocą arytmetyki wskaźnika 329
  • 7.9.4. Ustalanie indeksu i przesunięcia wskaźnika 329
  • 7.9.5. Kopiowanie ciągu tekstowego za pomocą tablicy i wskaźnika 330
 • 7.10. Tablica wskaźników 332
 • 7.11. Studium przypadku - symulacja tasowania i rozdawania kart 333
 • 7.12. Wskaźnik do funkcji 337
  • 7.12.1. Sortowanie w kolejności rosnącej lub malejącej 337
  • 7.12.2. Stosowanie wskaźnika do funkcji podczas tworzenia systemu opartego na menu 340
 • 7.13. Bezpieczne programowanie w języku C 342

Rozdział 8. Znaki i ciągi tekstowe w języku C 363

 • 8.1. Wprowadzenie 364
 • 8.2. Podstawy dotyczące znaków i ciągów tekstowych 364
 • 8.3. Biblioteka obsługi znaków 366
  • 8.3.1. Funkcje isdigit(), isalpha(), isalnum() i isxdigit() 367
  • 8.3.2. Funkcje islower(), isupper(), tolower() i toupper() 368
  • 8.3.3. Funkcje isspace(), iscntrl(), ispunct(), isprint() i isgraph() 370
 • 8.4. Funkcje konwersji ciągu tekstowego 371
  • 8.4.1. Funkcja strtod() 371
  • 8.4.2. Funkcja strtol() 372
  • 8.4.3. Funkcja strtoul() 373
 • 8.5. Funkcje biblioteki standardowej wejścia-wyjścia 374
  • 8.5.1. Funkcje fgets() i putchar() 374
  • 8.5.2. Funkcja getchar() 376
  • 8.5.3. Funkcja sprintf() 376
  • 8.5.4. Funkcja sscanf() 377
 • 8.6. Funkcje biblioteki przeznaczonej do operacji na ciągach tekstowych 378
  • 8.6.1. Funkcje strcpy() i strncpy() 378
  • 8.6.2. Funkcje strcat() i strncat() 379
 • 8.7. Funkcje porównania zdefiniowane w bibliotece przeznaczonej do obsługi ciągów tekstowych 380
 • 8.8. Funkcje wyszukiwania zdefiniowane w bibliotece przeznaczonej do obsługi ciągów tekstowych 382
  • 8.8.1. Funkcja strchr() 383
  • 8.8.2. Funkcja strcspn() 383
  • 8.8.3. Funkcja strpbrk() 384
  • 8.8.4. Funkcja strrchr() 384
  • 8.8.5. Funkcja strspn() 385
  • 8.8.6. Funkcja strstr() 386
  • 8.8.7. Funkcja strtok() 386
 • 8.9. Funkcje dotyczące pamięci zdefiniowane w bibliotece przeznaczonej do obsługi ciągów tekstowych 387
  • 8.9.1. Funkcja memcpy() 388
  • 8.9.2. Funkcja memmove() 389
  • 8.9.3. Funkcja memcmp() 390
  • 8.9.4. Funkcja memchr() 390
  • 8.9.5. Funkcja memset() 391
 • 8.10. Pozostałe funkcje w bibliotece przeznaczonej do obsługi ciągów tekstowych 391
  • 8.10.1. Funkcja strerror() 392
  • 8.10.2. Funkcja strlen() 392
 • 8.11. Bezpieczne programowanie w języku C 393

Rozdział 9. Formatowanie danych wejściowych i wyjściowych w języku C 407

 • 9.1. Wprowadzenie 408
 • 9.2. Strumienie 408
 • 9.3. Formatowanie danych wyjściowych za pomocą funkcji printf() 408
 • 9.4. Wyświetlanie liczb całkowitych 409
 • 9.5. Liczby zmiennoprzecinkowe 410
  • 9.5.1. Specyfikatory konwersji e, E i F 410
  • 9.5.2. Specyfikatory konwersji g i G 411
  • 9.5.3. Prezentacja specyfikatorów konwersji liczb zmiennoprzecinkowych 411
 • 9.6. Wyświetlanie ciągów tekstowych i znaków 412
 • 9.7. Inne specyfikatory konwersji 413
 • 9.8. Określanie szerokości pola i dokładności podczas wyświetlania danych 414
  • 9.8.1. Określanie szerokości pola dla wyświetlanej liczby całkowitej 414
  • 9.8.2. Określanie dokładności dla liczb całkowitych, zmiennoprzecinkowych i ciągów tekstowych 415
  • 9.8.3. Określanie szerokości pola i dokładności wartości 416
 • 9.9. Stosowanie opcji w ciągu tekstowym formatowania funkcji printf() 416
  • 9.9.1. Wyrównanie do prawej i lewej strony 416
  • 9.9.2. Wyświetlanie liczb dodatnich i ujemnych z opcją + i bez niej 417
  • 9.9.3. Stosowanie opcji w postaci spacji 418
  • 9.9.4. Stosowanie opcji # 418
  • 9.9.5. Stosowanie opcji 0 419
 • 9.10. Wyświetlanie literałów i sekwencje sterujące 419
 • 9.11. Pobieranie za pomocą funkcji scanf() sformatowanych danych wejściowych 420
  • 9.11.1. Składnia funkcji scanf() 420
  • 9.11.2. Specyfikatory konwersji funkcji scanf() 420
  • 9.11.3. Pobieranie liczb całkowitych za pomocą funkcji scanf() 420
  • 9.11.4. Pobieranie liczb zmiennoprzecinkowych za pomocą funkcji scanf() 422
  • 9.11.5. Pobieranie znaków i ciągów tekstowych za pomocą funkcji scanf() 423
  • 9.11.6. Stosowanie zbioru w funkcji scanf() 423
  • 9.11.7. Stosowanie szerokości pola podczas pracy z funkcją scanf() 424
  • 9.11.8. Pomijanie znaków w strumieniu danych wejściowych 425
 • 9.12. Bezpieczne programowanie w języku C 426

Rozdział 10. Struktury, unie, operacje na bitach i wyliczenia w języku C 435

 • 10.1. Wprowadzenie 436
 • 10.2. Definicja struktury 436
  • 10.2.1. Struktura odwołująca się do samej siebie 437
  • 10.2.2. Definiowanie zmiennej typu struktury 437
  • 10.2.3. Nazwy tagów struktury 438
  • 10.2.4. Operacje możliwe do przeprowadzania na strukturze 438
 • 10.3. Inicjalizacja struktury 439
 • 10.4. Uzyskanie dostępu do elementu struktury za pomocą operatorów . i -> 439
 • 10.5. Stosowanie struktur wraz z funkcjami 441
 • 10.6. Definicja typedef 441
 • 10.7. Przykład - wysoko wydajna symulacja tasowania i rozdawania kart 442
 • 10.8. Unia 445
  • 10.8.1. Deklaracja unii 445
  • 10.8.2. Operacje możliwe do przeprowadzania na unii 445
  • 10.8.3. Inicjalizacja unii w deklaracji 446
  • 10.8.4. Przykład użycia unii 446
 • 10.9. Operatory bitowe 447
  • 10.9.1. Wyświetlenie za pomocą bitów liczby całkowitej bez znaku 448
  • 10.9.2. Uogólnienie funkcji displayBits() i zapewnienie jej przenośności 450
  • 10.9.3. Stosowanie operatorów bitowych i, lub, wyłączającego lub i dopełnienia 450
  • 10.9.4. Stosowanie operatorów bitowych przesunięcia w lewo i przesunięcia w prawo 453
  • 10.9.5. Operatory bitowe przypisania 454
 • 10.10. Pole bitowe 455
  • 10.10.1. Definiowanie pola bitowego 455
  • 10.10.2. Zastosowanie pola bitowego do przedstawienia figury i koloru karty 456
  • 10.10.3. Nienazwane pole bitowe 458
 • 10.11. Stała wyliczenia 459
 • 10.12. Anonimowe struktury i unie 460
 • 10.13. Bezpieczne programowanie w języku C 460

Rozdział 11. Przetwarzanie plików w języku C 473

 • 11.1. Wprowadzenie 474
 • 11.2. Plik i strumień 474
 • 11.3. Tworzenie pliku o dostępie sekwencyjnym 475
  • 11.3.1. Wskaźnik do FILE 476
  • 11.3.2. Stosowanie funkcji fopen() do otwierania pliku 476
  • 11.3.3. Stosowanie funkcji feof() do sprawdzania pod kątem znacznika końca pliku 477
  • 11.3.4. Stosowanie funkcji fprintf() do zapisywania danych w pliku 477
  • 11.3.5. Stosowanie funkcji fclose() do zamykania pliku 477
  • 11.3.6. Tryb otwarcia pliku 479
 • 11.4. Odczytywanie danych z pliku o dostępie sekwencyjnym 480
  • 11.4.1. Zerowanie wskaźnika położenia w pliku 481
  • 11.4.2. Program pobierający informacje o saldach klientów 481
 • 11.5. Plik o dostępie swobodnym 484
 • 11.6. Tworzenie pliku o dostępie swobodnym 485
 • 11.7. Losowy zapis danych w pliku o dostępie swobodnym 487
  • 11.7.1. Stosowanie funkcji fseek() do umieszczania wskaźnika położenia w pliku 488
  • 11.7.2. Sprawdzanie pod kątem błędów 489
 • 11.8. Odczytywanie danych z pliku o dostępie swobodnym 489
 • 11.9. Studium przypadku - program przetwarzający transakcje 490
 • 11.10. Bezpieczne programowanie w języku C 496

Rozdział 12. Struktury danych w języku C 507

 • 12.1. Wprowadzenie 508
 • 12.2. Struktura odwołująca się do samej siebie 508
 • 12.3. Dynamiczna alokacja pamięci 509
 • 12.4. Lista jednokierunkowa 510
  • 12.4.1. Funkcja insert() 516
  • 12.4.2. Funkcja delete() 516
  • 12.4.3. Funkcja printList() 518
 • 12.5. Stos 518
  • 12.5.1. Funkcja push() 522
  • 12.5.2. Funkcja pop() 523
  • 12.5.3. Zastosowanie stosu 523
 • 12.6. Kolejka 524
  • 12.6.1. Funkcja enqueue() 528
  • 12.6.2. Funkcja dequeue() 529
 • 12.7. Drzewo 529
  • 12.7.1. Funkcja insertNode() 533
  • 12.7.2. Funkcje nawigacji po drzewie: inOrder(), preOrder() i postOrder() 533
  • 12.7.3. Eliminowanie duplikatów 534
  • 12.7.4. Binarne drzewo wyszukiwania 534
  • 12.7.5. Inne operacje przeprowadzane na drzewie binarnym 534
 • 12.8. Bezpieczne programowanie w języku C 534

Rozdział 13. Preprocesor w języku C 547

 • 13.1. Wprowadzenie 548
 • 13.2. Dyrektywa preprocesora #include 548
 • 13.3. Dyrektywa preprocesora #define - stałe symboliczne 548
 • 13.4. Dyrektywa preprocesora #define - makra 549
  • 13.4.1. Makro z jednym argumentem 550
  • 13.4.2. Makro z dwoma argumentami 551
  • 13.4.3. Znak kontynuowania makra 551
  • 13.4.4. Dyrektywa preprocesora #undef 551
  • 13.4.5. Makra i funkcje biblioteki standardowej 551
  • 13.4.6. Nie umieszczaj w makrze wyrażenia powodującego efekty uboczne 551
 • 13.5. Kompilacja warunkowa 552
  • 13.5.1. Dyrektywa preprocesora #if...#endif 552
  • 13.5.2. Komentowanie bloków kodu za pomocą #if...#endif 552
  • 13.5.3. Warunkowa kompilacja kodu używanego podczas debugowania 552
 • 13.6. Dyrektywy preprocesora #error i #pragma 553
 • 13.7. Operatory # i ## 553
 • 13.8. Numery wierszy 554
 • 13.9. Predefiniowane stałe symboliczne 554
 • 13.10. Asercje 554
 • 13.11. Bezpieczne programowanie w języku C 555

Rozdział 14. Inne zagadnienia związane z językiem C 561

 • 14.1. Wprowadzenie 562
 • 14.2. Przekierowanie operacji wejścia-wyjścia 562
  • 14.2.1. Przekierowanie wejścia za pomocą znaku < 562
  • 14.2.2. Przekierowanie wejścia za pomocą znaku | 562
  • 14.2.3. Przekierowanie wyjścia 563
 • 14.3. Zmiennej długości lista argumentów 563
 • 14.4. Stosowanie argumentów powłoki 565
 • 14.5. Kompilowanie programu składającego się z wielu plików kodu źródłowego 566
  • 14.5.1. Deklaracje extern dla zmiennych globalnych w innych plikach 566
  • 14.5.2. Prototypy funkcji 567
  • 14.5.3. Ograniczenie zasięgu za pomocą słowa kluczowego static 568
  • 14.5.4. Plik Makefile 568
 • 14.6. Zakończenie działania programu za pomocą exit() i atexit() 568
 • 14.7. Sufiksy dla literałów liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych 569
 • 14.8. Obsługa sygnałów 570
 • 14.9. Dynamiczna alokacja pamięci - funkcje calloc() i realloc() 572
 • 14.10. Bezwarunkowe odgałęzienie za pomocą goto 573

Rozdział 15. C++ jako lepsza wersja C - wprowadzenie do technologii obiektowej 579

 • 15.1. Wprowadzenie 580
 • 15.2. C++ 580
 • 15.3. Prosty program dodający dwie liczby 580
  • 15.3.1. Program w C++ dodający dwie liczby 580
  • 15.3.2. Nagłówek 581
  • 15.3.3. Funkcja main() 581
  • 15.3.4. Deklaracje zmiennych 581
  • 15.3.5. Obiekty standardowych strumieni wejścia i wyjścia 581
  • 15.3.6. Manipulator strumienia std::endl 582
  • 15.3.7. Wyjaśnienie prefiksu std:: 582
  • 15.3.8. Połączone strumienie wyjścia 582
  • 15.3.9. Polecenie return nie jest wymagane w funkcji main() 582
  • 15.3.10. Przeciążanie operatorów 583
 • 15.4. Biblioteka standardowa języka C++ 583
 • 15.5. Pliki nagłówkowe 584
 • 15.6. Funkcja typu inline 585
 • 15.7. Słowa kluczowe języka C++ 587
 • 15.8. Referencja i parametry przekazywane przez referencję 587
  • 15.8.1. Parametry referencyjne 588
  • 15.8.2. Przekazywanie argumentów przez wartość i przez referencję 589
  • 15.8.3. Referencja jako alias w funkcji 591
  • 15.8.4. Zwrot referencji przez funkcję 592
  • 15.8.5. Komunikat błędu do niezainicjalizowanej referencji 593
 • 15.9. Pusta lista parametrów 593
 • 15.10. Argumenty domyślne 593
 • 15.11. Jednoargumentowy operator ustalenia zasięgu 595
 • 15.12. Przeciążanie funkcji 596
 • 15.13. Szablony funkcji 599
  • 15.13.1. Definiowanie szablonu funkcji 599
  • 15.13.2. Stosowanie szablonu funkcji 600
 • 15.14. Wprowadzenie do technologii obiektowej i UML 602
  • 15.14.1. Podstawowe koncepcje technologii obiektowej 602
  • 15.14.2. Klasy, elementy składowe danych i funkcji 603
  • 15.14.3. Projekt i analiza zorientowane obiektowo 604
  • 15.14.4. Zunifikowany język modelowania 604
 • 15.15. Wprowadzenie do szablonu klasy vector biblioteki standardowej języka C++ 605
  • 15.15.1. Problemy związane z opartą na wskaźnikach tablicą w stylu języka C 605
  • 15.15.2. Stosowanie szablonu klasy vector 605
  • 15.15.3. Obsługa wyjątków - przetwarzanie indeksu spoza zakresu 610
 • 15.16. Zakończenie rozdziału 611

Rozdział 16. Wprowadzenie do klas, obiektów i ciągów tekstowych 619

 • 16.1. Wprowadzenie 620
 • 16.2. Definiowanie klasy z funkcją składową 620
 • 16.3. Definiowanie funkcji składowej z parametrem 623
 • 16.4. Dane składowe, funkcje składowe set i get 625
 • 16.5. Inicjalizacja obiektu za pomocą konstruktora 631
 • 16.6. Umieszczenie klasy w oddzielnym pliku, aby umożliwić jej wielokrotne użycie 634
 • 16.7. Oddzielenie interfejsu od implementacji 638
 • 16.8. Weryfikacja danych wejściowych za pomocą funkcji set 643
 • 16.9. Zakończenie rozdziału 647

Rozdział 17. Klasy - zgłaszanie wyjątków 655

 • 17.1. Wprowadzenie 656
 • 17.2. Studium przypadku - klasa Time 656
 • 17.3. Zasięg klasy i dostęp do jej elementów składowych 663
 • 17.4. Funkcje dostępu i funkcje narzędziowe 664
 • 17.5. Studium przypadku - konstruktor z argumentami domyślnymi 664
 • 17.6. Destruktory 670
 • 17.7. Kiedy są wywoływane konstruktor i destruktor? 671
 • 17.8. Studium przypadku - pułapka podczas zwrotu odwołania lub wskaźnika do prywatnych danych składowych 674
 • 17.9. Domyślne przypisywanie danych składowych 677
 • 17.10. Obiekty i funkcje składowe typu const 678
 • 17.11. Kompozycja - obiekt jako element składowy klasy 681
 • 17.12. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione 686
 • 17.13. Stosowanie wskaźnika this 688
 • 17.14. Statyczne elementy składowe klasy 694
 • 17.15. Zakończenie rozdziału 698

Rozdział 18. Przeciążanie operatorów i klasa string 711

 • 18.1. Wprowadzenie 712
 • 18.2. Stosowanie przeciążonych operatorów klasy string biblioteki standardowej 712
 • 18.3. Podstawy przeciążania operatorów 715
 • 18.4. Przeciążanie operatorów dwuargumentowych 717
 • 18.5. Przeciążanie dwuargumentowych operatorów wstawiania danych do strumienia i pobierania danych ze strumienia 717
 • 18.6. Przeciążanie operatorów jednoargumentowych 721
 • 18.7. Przeciążanie jednoargumentowych operatorów prefiks i postfiks ++ i -- 722
 • 18.8. Studium przypadku - klasa Date 723
 • 18.9. Dynamiczne zarządzanie pamięcią 728
 • 18.10. Studium przypadku - klasa Array 730
  • 18.10.1. Stosowanie klasy Array 731
  • 18.10.2. Definicja klasy Array 735
 • 18.11. Operator w postaci funkcji składowej kontra operator w postaci funkcji nieskładowej 742
 • 18.12. Konwersja między typami 743
 • 18.13. Konstruktor typu explicit i operatory konwersji 744
 • 18.14. Przeciążanie funkcji operator() 747
 • 18.15. Zakończenie rozdziału 747

Rozdział 19. Programowanie zorientowane obiektowo - dziedziczenie 759

 • 19.1. Wprowadzenie 760
 • 19.2. Klasa bazowa i klasa pochodna 760
 • 19.3. Relacje między klasą bazową i klasą pochodną 763
  • 19.3.1. Utworzenie i użycie klasy CommissionEmployee 763
  • 19.3.2. Utworzenie klasy BasePlusCommissionEmployee bez wykorzystania dziedziczenia 767
  • 19.3.3. Tworzenie hierarchii dziedziczenia CommissionEmployee-BasePlusCommissionEmployee 772
  • 19.3.4. Hierarchia dziedziczenia CommissionEmployee-BasePlusCommissionEmployee wykorzystująca dane chronione 776
  • 19.3.5. Hierarchia dziedziczenia CommissionEmployee-BasePlusCommissionEmployee wykorzystująca dane prywatne 779
 • 19.4. Konstruktor i destruktor w klasie pochodnej 784
 • 19.5. Dziedziczenie publiczne, chronione i prywatne 785
 • 19.6. Stosowanie dziedziczenia w tworzeniu oprogramowania 786
 • 19.7. Zakończenie rozdziału 787

Rozdział 20. Programowanie zorientowane obiektowo - polimorfizm 793

 • 20.1. Wprowadzenie 794
 • 20.2. Wprowadzenie do polimorfizmu - polimorficzna gra wideo 794
 • 20.3. Relacje między obiektami w hierarchii dziedziczenia 795
  • 20.3.1. Wywołanie funkcji klasy bazowej z poziomu obiektu klasy pochodnej 796
  • 20.3.2. Skierowanie wskaźnika funkcji pochodnej na obiekt klasy bazowej 798
  • 20.3.3. Wywołanie funkcji składowej klasy pochodnej za pomocą wskaźnika klasy bazowej 799
  • 20.3.4. Funkcje wirtualne i destruktory wirtualne 801
 • 20.4. Typ pola i konstrukcja switch 808
 • 20.5. Klasa abstrakcyjna i czysta funkcja wirtualna 808
 • 20.6. Studium przypadku - system kadrowo-płacowy oparty na polimorfizmie 810
  • 20.6.1. Tworzenie abstrakcyjnej klasy bazowej Employee 811
  • 20.6.2. Tworzenie konkretnej klasy pochodnej SalariedEmployee 814
  • 20.6.3. Tworzenie konkretnej klasy pochodnej CommissionEmployee 817
  • 20.6.4. Tworzenie pośredniej konkretnej klasy pochodnej BasePlusCommissionEmployee 818
  • 20.6.5. Przykład przetwarzania polimorficznego 820
 • 20.7. (Opcjonalnie) Polimorfizm, funkcje wirtualne i wiązanie dynamiczne "pod maską" 823
 • 20.8. Studium przypadku - system kadrowo-płacowy oparty na polimorfizmie, mechanizmie RTTI, rzutowaniu w dół, operatorach dynamic_cast i typeid oraz klasie type_info 827
 • 20.9. Zakończenie rozdziału 830

Rozdział 21. Dokładniejsza analiza strumieni wejścia i wyjścia 837

 • 21.1. Wprowadzenie 838
 • 21.2. Strumienie 838
  • 21.2.1. Strumienie klasyczne kontra strumienie standardowe 839
  • 21.2.2. Nagłówki biblioteki iostream 839
  • 21.2.3. Obiekty i klasy strumieni wejścia-wyjścia 840
 • 21.3. Strumień wyjścia 842
  • 21.3.1. Dane wyjściowe zmiennych typu char * 842
  • 21.3.2. Wyświetlanie znaków za pomocą funkcji składowej put() 843
 • 21.4. Strumień wejścia 843
  • 21.4.1. Funkcje składowe get() i getline() 844
  • 21.4.2. Funkcje składowe peek(), putback() i ignore() obiektu istream 846
  • 21.4.3. Operacje wejścia-wyjścia zapewniające bezpieczeństwo typu 846
 • 21.5. Niesformatowane operacje wejścia-wyjścia przeprowadzane za pomocą funkcji read(), write() i gcount() 847
 • 21.6. Wprowadzenie do manipulatorów strumienia 848
  • 21.6.1. Podstawa liczb całkowitych w strumieniu - manipulatory dec, oct, hex i setbase 848
  • 21.6.2. Dokładność liczb zmiennoprzecinkowych 849
  • 21.6.3. Szerokość pola - width() i setw() 850
  • 21.6.4. Manipulatory strumienia wyjścia zdefiniowane przez użytkownika 851
 • 21.7. Stany formatu strumienia i manipulatorów strumienia 852
  • 21.7.1. Zera na końcu wartości i przecinek (manipulator showpoint) 853
  • 21.7.2. Wyrównanie wartości (manipulatory left, right i internal) 854
  • 21.7.3. Dopełnienie (funkcja fill() i manipulator setfill) 855
  • 21.7.4. Wewnętrzna podstawa strumienia (manipulatory dec, oct, hex, showbase) 857
  • 21.7.5. Liczby zmiennoprzecinkowe - notacja naukowa oraz z określoną liczbą cyfr po przecinku (manipulatory scientific i fixed) 857
  • 21.7.6. Kontrolowanie wielkości liter (manipulator uppercase) 858
  • 21.7.7. Stosowanie formatu boolowskiego (manipulator boolalpha) 859
  • 21.7.8. Ustawianie i zerowanie stanu formatu za pomocą funkcji składowej flags() 860
 • 21.8. Stany błędu strumienia 861
 • 21.9. Powiązanie strumieni wyjścia i wejścia 863
 • 21.10. Zakończenie rozdziału 863

Rozdział 22. Dokładniejsza analiza obsługi wyjątków 875

 • 22.1. Wprowadzenie 876
 • 22.2. Przykład - obsługa próby dzielenia przez zero 876
 • 22.3. Ponowne zgłoszenie wyjątku 882
 • 22.4. Rozwinięcie stosu 883
 • 22.5. Kiedy używać obsługi wyjątków? 885
 • 22.6. Konstruktor, destruktor i obsługa wyjątków 886
 • 22.7. Wyjątki i dziedziczenie 887
 • 22.8. Przetwarzanie niepowodzenia w wyniku działania operatora new 887
 • 22.9. Klasa unique_ptr i dynamiczna alokacja pamięci 890
 • 22.10. Hierarchia wyjątków biblioteki standardowej 893
 • 22.11. Zakończenie rozdziału 894

Rozdział 23. Wprowadzenie do szablonów niestandardowych 901

 • 23.1. Wprowadzenie 902
 • 23.2. Szablony klas 902
 • 23.3. Szablon funkcji przeznaczonej do przeprowadzania operacji na obiekcie specjalizacji szablonu klasy 906
 • 23.4. Parametry pozbawione typu 908
 • 23.5. Argumenty domyślne parametrów typu szablonu 908
 • 23.6. Przeciążanie szablonu funkcji 909
 • 23.7. Zakończenie rozdziału 909

Dodatek A. Pierwszeństwo operatorów w językach C i C++ 913

Dodatek B. Kodowanie znaków ASCII 917

Dodatek C. Systemy liczbowe 919

 • C.1. Wprowadzenie 920
 • C.2. Skracanie liczb dwójkowych do ósemkowych i szesnastkowych 922
 • C.3. Konwersja liczb ósemkowych i szesnastkowych na dwójkowe 923
 • C.4. Konwersja liczb dwójkowych, ósemkowych i szesnastkowych na dziesiętne 924
 • C.5. Konwersja liczb dziesiętnych na dwójkowe, ósemkowe i szesnastkowe 925
 • C.6. Ujemne liczby dwójkowe - notacja dopełnienia do dwóch 926

Dodatek D. Sortowanie - informacje szczegółowe 931

 • D.1. Wprowadzenie 932
 • D.2. Notacja dużego O 932
 • D.3. Sortowanie przez wybieranie 933
 • D.4. Sortowanie przez wstawianie 936
 • D.5. Sortowanie przez scalanie 939

Dodatek E. Wielowątkowość oraz inne zagadnienia związane ze standardami C99 i C11 949

 • E.1. Wprowadzenie 950
 • E.2. Nowe nagłówki w C99 951
 • E.3. Wyznaczone metody inicjalizacyjne i złożone literały 951
 • E.4. Typ bool 954
 • E.5. Niejawne użycie typu int w deklaracji funkcji 955
 • E.6. Liczby zespolone 956
 • E.7. Usprawnienia w preprocesorze 957
 • E.8. Inne funkcje standardu C99 958
  • E.8.1. Minimalne ograniczenia zasobów kompilatora 959
  • E.8.2. Słowo kluczowe restrict 959
  • E.8.3. Niezawodne kopiowanie liczb całkowitych 959
  • E.8.4. Element składowy w postaci elastycznej tablicy 960
  • E.8.5. Złagodzone ograniczenia dotyczące inicjalizacji agregowanych elementów 960
  • E.8.6. Operacje matematyczne dla typów generycznych 960
  • E.8.7. Funkcja typu inline 961
  • E.8.8. Zakończenie działania funkcji bez wyrażenia 961
  • E.8.9. Predefiniowany identyfikator __func__ 961
  • E.8.10. Makro va_copy 961
 • E.9. Nowe funkcje w standardzie C11 962
  • E.9.1. Nowe nagłówki C11 962
  • E.9.2. Obsługa wielowątkowości 962
  • E.9.3. Funkcja quick_exit() 969
  • E.9.4. Obsługa Unicode 969
  • E.9.5. Specyfikator funkcji _Noreturn 970
  • E.9.6. Wyrażenia typów generycznych 970
  • E.9.7. Dodatek L - możliwości w zakresie analizy i niezdefiniowane zachowanie 970
  • E.9.8. Kontrola wyrównania do granicy 971
  • E.9.9. Asercje statyczne 971
  • E.9.10. Typy zmiennoprzecinkowe 971
 • E.10. Zasoby dostępne w internecie 971

Dodatki w internecie 975

Dodatek F. Użycie debugera Visual Studio FTP

Dodatek G. Użycie debugera GNU FTP

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.