reklama - zainteresowany?

Java. Przygotowanie do programowania na platformę Android - Helion


ebook
Autor: Jeff Friesen
Tytuł oryginału: Learn Java for Android Development
Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek, Aleksander Lamża
ISBN: 978-83-246-3955-7
stron: 624, Format: ebook
Data wydania: 2011-12-30
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Android | Java - Programowanie | programowanie-kupon

Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci tworzyć efektywne aplikacje dla systemu Android!

 • Odkryj Javę - od podstaw po zaawansowane mechanizmy tego języka
 • Dowiedz się, jak wykorzystać potencjał API platformy
 • Poznaj wszystkie aspekty programowania niezbędne do tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne

Język Java, obecny na rynku od dobrych piętnastu lat, ugruntował już swoją pozycję w środowisku programistów. Wykorzystywany jest niemal w każdej dziedzinie informatycznego świata, począwszy od aplikacji internetowych, poprzez tradycyjne oprogramowanie biurowe, aż po rozwiązania dla urządzeń przenośnych. Został on również wybrany jako główny język platformy Android - aplikacje dla tego systemu pisane są w języku Java i korzystają z różnorodnych standardowych API tego języka. Dzięki temu tysiące programistów niemal z marszu rozpoczęło tworzenie aplikacji przeznaczonych dla systemu Android, właściwie nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jedną z najlepszych książek wprowadzających do języka Java... trzymasz właśnie w rękach. Dzięki niej błyskawicznie opanujesz język Java oraz zasady programowania obiektowego, skupiając się przede wszystkim na tych aspektach Javy, które pozwolą Ci zrozumieć istotę tworzenia aplikacji. Z tak solidnymi fundamentami zaczniesz odkrywać możliwości i ograniczenia Javy. Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowo omówione API platformy, jej potencjał w zakresie korzystania z kolekcji oraz tworzenia aplikacji wielojęzycznych. Ponadto nauczysz się wykonywać operacje wejścia-wyjścia. Książka ta jest idealną pozycją dla wszystkich osób chcących poznać niuanse języka Java, a następnie wykorzystać je podczas tworzenia aplikacji. Dzięki zawartym w niej ćwiczeniom błyskawicznie zweryfikujesz zdobytą wiedzę.

 • Java - język programowania i platforma
 • Instalacja i korzystanie ze środowiska programistycznego Eclipse i NetBeans
 • Elementarz języka JAVA - klasy, interfejsy, dziedziczenie
 • Zaawansowane elementy języka - wyjątki, adnotacje, typy ogólne i wyliczeniowe
 • Zastosowanie wątków
 • Zarządzanie kolekcjami elementów - Collections Framework
 • Operacje wejścia-wyjścia - dostęp do plików i strumieni

Wykorzystaj potencjał Javy i przygotuj się do tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Java. Przygotowanie do programowania na platformę Android", wybierały także:

 • Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform
 • Android. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane programowanie aplikacji
 • Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX

Dodaj do koszyka

Spis treści

Java. Przygotowanie do programowania na platformę Android eBook -- spis treści

O autorze (11)

O recenzencie technicznym (12)

Wprowadzenie (13)

Rozdział 1. Pierwsze kroki w języku Java (17)

 • Czym jest Java? (17)
  • Java jest językiem programowania (18)
  • Java jest platformą (19)
  • Java SE, Java EE, Java ME i Android (21)
 • Instalacja i poznawanie możliwości JDK (22)
 • Instalacja i poznawanie możliwości dwóch najpopularniejszych środowisk IDE (27)
  • Zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans (28)
  • Zintegrowane środowisko programistyczne Eclipse (32)
 • Gra karciana Kareta (35)
  • Reguły gry w Karetę (36)
  • Model gry Kareta w pseudokodzie (36)
  • Przekształcenie pseudokodu na kod języka Java (38)
  • Kompilowanie, uruchamianie i udostępnianie aplikacji FourOfAKind (51)
 • Podsumowanie (55)

Rozdział 2. Podstawy języka Java (57)

 • Klasy (57)
  • Deklarowanie klas (58)
  • Pola (59)
  • Metody (73)
  • Konstruktory (91)
  • Inne konstrukcje inicjalizujące (93)
  • Interfejs a implementacja (98)
 • Obiekty (102)
  • Tworzenie obiektów i tablic (102)
  • Uzyskiwanie dostępu do pól (104)
  • Wywoływanie metod (106)
  • Odśmiecanie (109)
 • Podsumowanie (111)

Rozdział 3. Mechanizmy języka zorientowane obiektowo (115)

 • Dziedziczenie (115)
  • Rozszerzanie klas (116)
  • Najwyższa klasa przodka (121)
  • Kompozycja (130)
  • Problemy z dziedziczeniem implementacji (130)
 • Wielopostaciowość (134)
  • Rzutowanie w górę i późne wiązanie (135)
  • Klasy i metody abstrakcyjne (138)
  • Rzutowanie w dół i identyfikacja typów w fazie wykonania (140)
  • Kowariantne typy zwracanych wartości (142)
 • Interfejsy (144)
  • Deklarowanie interfejsów (144)
  • Implementowanie interfejsów (145)
  • Rozszerzanie interfejsów (149)
  • Po co używać interfejsów? (150)
 • Podsumowanie (156)

Rozdział 4. Zaawansowane mechanizmy języka - część I (157)

 • Typy zagnieżdżone (157)
  • Statyczne klasy składowe (157)
  • Niestatyczne klasy składowe (160)
  • Klasy anonimowe (164)
  • Klasy lokalne (166)
  • Interfejsy wewnątrz klas (168)
 • Pakiety (169)
  • Czym są pakiety? (169)
  • Instrukcja pakietu (171)
  • Instrukcja importu (171)
  • Wyszukiwanie pakietów i typów (172)
  • Korzystanie z pakietów (174)
  • Pakiety i pliki JAR (178)
 • Importy statyczne (178)
 • Wyjątki (180)
  • Czym są wyjątki? (181)
  • Reprezentowanie wyjątków w kodzie źródłowym (181)
  • Rzucanie wyjątków (185)
  • Obsługa wyjątków (188)
  • Wykonywanie czynności sprzątających (192)
 • Podsumowanie (198)

Rozdział 5. Zaawansowane mechanizmy języka - część II (199)

 • Asercje (199)
  • Deklarowanie asercji (200)
  • Korzystanie z asercji (201)
  • Unikanie korzystania z asercji (207)
  • Włączanie i wyłączanie asercji (207)
 • Adnotacje (208)
  • Działanie adnotacji (209)
  • Deklarowanie typów adnotacji i wstawianie adnotacji do kodu źródłowego (212)
  • Przetwarzanie adnotacji (216)
 • Mechanizmy ogólne (218)
  • Kolekcje i potrzeba bezpieczeństwa typologicznego (219)
  • Typy ogólne (221)
  • Metody ogólne (232)
 • Typy wyliczeniowe (233)
  • Problem z tradycyjnymi typami wyliczeniowymi (234)
  • Enum - alternatywa dla tradycyjnego typu wyliczeniowego (235)
  • Klasa Enum (240)
 • Podsumowanie (244)

Rozdział 6. Podstawowe interfejsy API - część I (247)

 • Interfejsy API do wykonywania obliczeń matematycznych (247)
  • Klasy Math i StrictMath (247)
  • Klasa BigDecimal (254)
  • Klasa BigInteger (259)
 • Informacje na temat pakietów (263)
 • Podstawowe klasy opakowujące (267)
  • Klasa Boolean (268)
  • Klasa Character (270)
  • Klasy Float i Double (271)
  • Klasy Integer, Long, Short i Byte (275)
  • Klasa Number (277)
 • API References (277)
  • Podstawowe pojęcia (277)
  • Klasy Reference i ReferenceQueue (279)
  • Klasa SoftReference (280)
  • Klasa WeakReference (283)
  • Klasa PhantomReference (284)
 • Podsumowanie (288)

Rozdział 7. Podstawowe interfejsy API - część II (289)

 • API Reflection (289)
 • Zarządzanie ciągami znaków (297)
  • Klasa String (298)
  • Klasa StringBuffer (301)
 • Klasa System (304)
 • API Threading (307)
  • Interfejs Runnable i klasa Thread (307)
  • Synchronizacja wątków (317)
 • Podsumowanie (333)

Rozdział 8. Biblioteka kolekcji (335)

 • Przegląd biblioteki (335)
  • Interfejs Comparable kontra Comparator (336)
 • Interfejsy Iterable i Collection (338)
  • Iterator i nowa pętla for (341)
  • Automatyczne pakowanie i rozpakowywanie (342)
 • Interfejs List (344)
  • Klasa ArrayList (348)
  • Klasa LinkedList (349)
 • Interfejs Set (351)
  • Klasa TreeSet (351)
  • Klasa HashSet (353)
  • Klasa EnumSet (356)
 • Interfejs SortedSet (358)
 • Interfejs Queue (365)
  • Klasa PriorityQueue (366)
 • Interfejs Map (369)
  • Klasa TreeMap (373)
  • HashMap (374)
  • Klasa IdentityHashMap (380)
  • Klasa WeakHashMap (382)
  • Klasa EnumMap (383)
 • Interfejs SortedMap (384)
 • Narzędzia (387)
 • Klasyczne klasy kolekcji (389)
 • Podsumowanie (396)

Rozdział 9. Dodatkowe biblioteki klas narzędziowych (397)

 • Narzędzia wspomagające współbieżność (397)
  • Wykonawcy (397)
  • Synchronizatory (406)
  • Współbieżne kolekcje (408)
  • Blokady (410)
  • Zmienne atomowe (413)
 • Internacjonalizacja (414)
  • Lokalizatory (414)
  • Paczki zasobów (416)
  • Iteratory operujące na tekście (425)
  • Porównywanie tekstów - klasa Collator (429)
  • Daty, strefy czasowe i kalendarze (430)
  • Formatery (436)
 • Biblioteka klas preferencji (443)
 • Generowanie liczb pseudolosowych (446)
 • Wyrażenia regularne (449)
 • Podsumowanie (460)

Rozdział 10. Operacje wejścia-wyjścia (463)

 • Klasa File (463)
 • Klasa RandomAccessFile (474)
 • Strumienie (485)
  • Przegląd klas strumieni (485)
  • Klasy OutputStream i InputStream (487)
  • Klasy ByteArrayOutputStream i ByteArrayInputStream (489)
  • Klasy FileOutputStream i FileInputStream (491)
  • Klasy PipedOutputStream i PipedInputStream (494)
  • Klasy FilterOutputStream i FilterInputStream (497)
  • Klasy BufferedOutputStream i BufferedInputStream (504)
  • Klasy DataOutputStream i DataInputStream (505)
  • Serializacja i deserializacja obiektów (508)
  • Klasa PrintStream (519)
 • Klasy Writer i Reader (523)
  • Przegląd klas Writer i Reader (524)
  • Klasy bazowe Writer i Reader (524)
  • Klasy OutputStreamWriter i InputStreamReader (525)
  • Klasy FileWriter i FileReader (529)
 • Podsumowanie (540)
  • Na tym nie koniec (541)

Dodatek A Odpowiedzi do ćwiczeń (543)

 • Rozdział 1. Pierwsze kroki w języku Java (543)
 • Rozdział 2. Podstawy języka Java (548)
 • Rozdział 3. Mechanizmy języka zorientowane obiektowo (551)
 • Rozdział 4. Zaawansowane mechanizmy języka - część I (558)
 • Rozdział 5. Zaawansowane mechanizmy języka - część II (564)
 • Rozdział 6. Podstawowe interfejsy API - część I (569)
 • Rozdział 7. Podstawowe interfejsy API - część II (572)
 • Rozdział 8. Biblioteka kolekcji (578)
 • Rozdział 9. Dodatkowe biblioteki klas narzędziowych (583)
 • Rozdział 10. Operacje wejścia-wyjścia (589)

Skorowidz (601)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.