reklama - zainteresowany?

Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV - Helion

Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV
Autor: Ian F. Darwin
Tytuł oryginału: Java Cookbook: Problems and Solutions for Java Developers, 4th Edition
Tłumaczenie: Piotr Rajca
ISBN: 978-83-283-7086-9
stron: 616, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2021-01-26
Księgarnia: Helion

Cena książki: 35,90 zł (poprzednio: 115,81 zł)
Oszczędzasz: 69% (-79,91 zł)

Dodaj do koszyka Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV

Tagi: Java - Programowanie

Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania. Równocześnie należy do najbardziej innowacyjnych technologii informatycznych; zawsze stanowiła awangardę. Programiści cenią Javę za dojrzałość, bezpieczeństwo i wszechstronność. Jednak nawet tak znakomity język niekiedy przysparza problemów podczas pracy. Mogą się one okazać całkiem proste do rozwiązania, jeśli tylko wiadomo, jak się do tego zabrać.

Oto zbiór aktualnych i kompletnych receptur instruktażowych, z których każda pomaga w rozwiązaniu konkretnego problemu. Wszystkie zostały starannie przetestowane i wielokrotnie udowodniły swoją przydatność. Każdą poprzedzono krótkim wprowadzeniem i omówieniem zastosowanych mechanizmów działania. Ta książka nie jest klasycznym podręcznikiem programowania, jednak z pewnością przyśpieszy praktyczne wykorzystanie możliwości Javy. Wśród receptur znalazł się szeroki zakres zagadnień, od podstawowych operacji na ciągach znaków, poprzez programowanie funkcyjne, po komunikację sieciową, rozwiązania big data i współdziałanie z kodem napisanym w innych językach. W tym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone w wersjach Javy 12, 13 i 14.

W książce między innymi:

 • kompilacja kodu, uruchamianie i debugowanie oraz pakowanie klas Javy
 • praca z tekstem, wyrażenia regularne i wzorce
 • programowanie obiektowe i funkcyjne oraz programowanie sieciowe
 • format JSON i wymiana danych
 • wielowątkowość i współbieżność
 • big data i Java

Java: najlepsze rozwiązania najważniejszych zadań!

Dodaj do koszyka Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV

 

Osoby które kupowały "Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV", wybierały także:

 • Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie
 • Wprowadzenie do Javy. Programowanie i struktury danych. Wydanie XII
 • Programowanie w Javie. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie XI
 • JavaFX. Kurs video. Wzorce oraz typy generyczne
 • Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform

Dodaj do koszyka Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV

Spis treści

Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV -- spis treści


Wstęp 13

1. Rozpoczynanie pracy: kompilacja i uruchamianie 27

 • 1.0. Wprowadzenie 27
 • 1.1. Kompilacja i uruchamianie programów napisanych w Javie - JDK 28
 • 1.2. Kompilacja i uruchamianie: stosowanie GraalVM dla lepszej wydajności 30
 • 1.3. Kompilacja, uruchamianie i testowanie programów przy użyciu IDE 32
 • 1.4. Poznawanie Javy przy wykorzystaniu JShell 36
 • 1.5. Efektywne wykorzystanie zmiennej środowiskowej CLASSPATH 39
 • 1.6. Pobieranie przykładów dołączonych do tej książki i korzystanie z nich 41
 • 1.7. Automatyzacja zależności, kompilacji, testowania i wdrażania przy użyciu programu Apache Maven 49
 • 1.8. Automatyzacja zależności, kompilacji, testowania i wdrażania przy użyciu programu Gradle 53
 • 1.9. Komunikaty o odrzuconych metodach 55
 • 1.10. Zapewnianie poprawności kodu za pomocą testów jednostkowych: JUnit 57
 • 1.11. Zarządzanie kodem z wykorzystaniem ciągłej integracji 60
 • 1.12. Uzyskiwanie czytelnych komunikatów o wyjątkach 65
 • 1.13. Poszukiwanie przykładowych kodów źródłowych 66
 • 1.14. Poszukiwanie gotowych bibliotek Javy 67

2. Interakcja ze środowiskiem 71

 • 2.0. Wprowadzenie 71
 • 2.1. Pobieranie wartości zmiennych środowiskowych 71
 • 2.2. Pobieranie informacji z właściwości systemowych 72
 • 2.3. Stosowanie kodu zależnego od używanej wersji JDK lub systemu operacyjnego 74
 • 2.4. Stosowanie rozszerzających interfejsów programistycznych lub innych API 79
 • 2.5. Stosowanie systemu modułów Javy 80

3. Łańcuchy znaków i przetwarzanie tekstów 85

 • 3.0. Wprowadzenie 85
 • 3.1. Odczytywanie fragmentów łańcucha 88
 • 3.2. Łączenie łańcuchów znaków przy użyciu klasy StringBuilder 93
 • 3.3. Przetwarzanie łańcucha znaków po jednej literze 95
 • 3.4. Wyrównywanie łańcuchów znaków 97
 • 3.5. Konwersja pomiędzy znakami Unicode a łańcuchami znaków 100
 • 3.6. Odwracanie kolejności słów lub znaków w łańcuchu 103
 • 3.7. Rozwijanie i kompresja znaków tabulacji 104
 • 3.8. Kontrola wielkości liter 108
 • 3.9. Wprowadzanie znaków niedrukowalnych 109
 • 3.10. Usuwanie odstępów z końca łańcucha 111
 • 3.11. Tworzenie komunikatów z użyciem zasobów wielojęzycznych 113
 • 3.12. Stosowanie konkretnych ustawień lokalnych 116
 • 3.13. Tworzenie wiązki zasobów 117
 • 3.14. Program - proste narzędzie do formatowania tekstów 118
 • 3.15. Program - fonetyczne porównywanie nazwisk 121

4. Dopasowywanie wzorców przy użyciu wyrażeń regularnych 125

 • 4.0. Wprowadzenie 125
 • 4.1. Składnia wyrażeń regularnych 127
 • 4.2. Wykorzystanie wyrażeń regularnych w języku Java - sprawdzanie występowania wzorca 134
 • 4.3. Odnajdywanie tekstu pasującego do wzorca 138
 • 4.4. Zastępowanie określonego tekstu 140
 • 4.5. Wyświetlanie wszystkich wystąpień wzorca 143
 • 4.6. Wyświetlanie wierszy zawierających fragment pasujący do wzorca 145
 • 4.7. Kontrola wielkości znaków w metodach match() i subst() 147
 • 4.8. Dopasowywanie znaków z akcentami lub znaków złożonych 148
 • 4.9. Odnajdywanie znaków nowego wiersza 149
 • 4.10. Program - analiza dziennika serwera Apache 151
 • 4.11. Program - pełna wersja programu grep 153

5. Liczby 159

 • 5.0. Wprowadzenie 159
 • 5.1. Sprawdzanie, czy łańcuch znaków stanowi poprawną liczbę 162
 • 5.2. Konwertowanie liczb na obiekty i na odwrót 163
 • 5.3. Pobieranie ułamka z liczby całkowitej bez konwertowania go na postać zmiennoprzecinkową 164
 • 5.4. Stosowanie liczb zmiennoprzecinkowych 166
 • 5.5. Formatowanie liczb 170
 • 5.6. Konwersje pomiędzy różnymi systemami liczbowymi - dwójkowym, ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym 174
 • 5.7. Operacje na grupie liczb całkowitych 175
 • 5.8. Formatowanie z zachowaniem odpowiedniej postaci liczby mnogiej 177
 • 5.9. Generowanie liczb losowych 179
 • 5.10. Mnożenie macierzy 182
 • 5.11. Operacje na liczbach zespolonych 184
 • 5.12. Obsługa liczb o bardzo dużych wartościach 187
 • 5.13. Program TempConverter 189
 • 5.14. Program - generowanie liczbowych palindromów 191

6. Daty i godziny 195

 • 6.0. Wprowadzenie 195
 • 6.1. Określanie bieżącej daty 198
 • 6.2. Wyświetlanie daty i czasu w zadanym formacie 200
 • 6.3. Konwersja liczb określających datę i czas oraz liczbę sekund 202
 • 6.4. Analiza łańcuchów znaków i ich zamiana na daty 203
 • 6.5. Obliczanie różnicy pomiędzy dwiema datami 204
 • 6.6. Dodawanie i odejmowanie dat 206
 • 6.7. Obsługa zdarzeń cyklicznych 207
 • 6.8. Obliczanie dat z uwzględnieniem stref czasowych 209
 • 6.9. Stosowanie starych klas Date i Calendar 210

7. Strukturalizacja danych w języku Java 213

 • 7.0. Wprowadzenie 213
 • 7.1. Strukturalizacja danych przy użyciu tablic 214
 • 7.2. Modyfikacja wielkości tablic 216
 • 7.3. Framework kolekcji 217
 • 7.4. Klasa podobna do tablicy, lecz bardziej dynamiczna 219
 • 7.5. Stosowanie typów ogólnych we własnych klasach 222
 • 7.6. Jak przeglądać zawartość kolekcji? Wyliczenie dostępnych sposobów 226
 • 7.7. Unikanie powtórzeń dzięki zastosowaniu zbioru 229
 • 7.8. Strukturalizacja danych z wykorzystaniem list połączonych 230
 • 7.9. Odwzorowywanie z wykorzystaniem klas Hashtable oraz HashMap 235
 • 7.10. Zapisywanie łańcuchów znaków w obiektach Properties i Preferences 237
 • 7.11. Sortowanie kolekcji 242
 • 7.12. Unikanie konieczności sortowania danych 246
 • 7.13. Odnajdywanie obiektu w kolekcji 248
 • 7.14. Zamiana kolekcji na tablicę 251
 • 7.15. Zapewnianie możliwości przeglądania danych przy użyciu iteratora 252
 • 7.16. Używanie stosu obiektów 254
 • 7.17. Struktury wielowymiarowe 257
 • 7.18. Upraszczanie obiektów danych przy wykorzystaniu bibliotek Lombok lub Record 259
 • 7.19. Program - porównanie szybkości działania 262

8. Techniki obiektowe 265

 • 8.0. Wprowadzenie 265
 • 8.1. Metody klasy Object - formatowanie obiektów przy użyciu metody toString() i porównywanie ich metodą equals() 268
 • 8.2. Wykorzystanie klas wewnętrznych 275
 • 8.3. Tworzenie metod zwrotnych z wykorzystaniem interfejsów 278
 • 8.4. Polimorfizm i metody abstrakcyjne 282
 • 8.5. Wartości wyliczeniowe bezpieczne dla typów 283
 • 8.6. Unikanie wyjątków NPE z użyciem klasy Optional 287
 • 8.7. Wymuszanie użycia wzorca Singleton 289
 • 8.8. Zgłaszanie własnych wyjątków 291
 • 8.9. Wstrzykiwanie zależności 293
 • 8.10. Program Plotter 296

9. Techniki programowania funkcyjnego: interfejsy funkcyjne, strumienie i kolekcje równoległe 301

 • 9.0. Wprowadzenie 301
 • 9.1. Stosowanie wyrażeń lambda lub domknięć zamiast klas wewnętrznych 304
 • 9.2. Stosowanie predefiniowanych interfejsów lambda zamiast własnych 307
 • 9.3. Upraszczanie przetwarzania z wykorzystaniem interfejsu Stream 311
 • 9.4. Upraszczanie strumieni przy użyciu kolektorów 312
 • 9.5. Poprawianie przepustowości dzięki wykorzystaniu strumieni i kolekcji równoległych 315
 • 9.6. Używanie istniejącego kodu w sposób funkcyjny dzięki wykorzystaniu odwołań do metod 317
 • 9.7. Wstawianie istniejącego kodu metod 321

10. Wejście i wyjście: odczyt, zapis i sztuczki z katalogami 323

 • 10.0. Wprowadzenie 323
 • 10.1. Klasy InputStream/OutputStream oraz Reader/Writer 325
 • 10.2. Odczytywanie pliku tekstowego 327
 • 10.3. Odczytywanie informacji ze standardowego strumienia wejściowego bądź z konsoli/terminala 329
 • 10.4. Wyświetlanie tekstów przy użyciu klasy Formatter i metody printf 334
 • 10.5. Analiza zawartości pliku przy użyciu klasy StringTokenizer 338
 • 10.6. Analiza danych wejściowych przy użyciu klasy Scanner 342
 • 10.7. Analiza danych wejściowych o strukturze gramatycznej 345
 • 10.8. Kopiowanie pliku 349
 • 10.9. Zmiana skojarzeń standardowych strumieni 350
 • 10.10. Powielanie strumienia podczas realizacji operacji zapisu; zmiana skojarzeń standardowych strumieni 351
 • 10.11. Odczyt i zapis danych zakodowanych w innym zbiorze znaków 354
 • 10.12. Te kłopotliwe znaki końca wiersza 356
 • 10.13. Kod operujący na plikach w sposób zależny od systemu operacyjnego 356
 • 10.14. Odczytywanie i zapisywanie danych binarnych 358
 • 10.15. Odczytywanie i zapisywanie danych w archiwach JAR oraz ZIP 358
 • 10.16. Odnajdywanie plików w sposób niezależny od systemu operacyjnego przy użyciu metod getResource() i getResourceAsStream() 362
 • 10.17. Pobieranie informacji o pliku 364
 • 10.18. Tworzenie nowego pliku lub katalogu 371
 • 10.19. Zmiana nazwy pliku lub jego atrybutów 372
 • 10.20. Usuwanie plików 375
 • 10.21. Tworzenie plików tymczasowych 377
 • 10.22. Tworzenie listy zawartości katalogu 379
 • 10.23. Pobieranie katalogów głównych 380
 • 10.24. Stosowanie usługi WatchService do uzyskiwania informacji o zmianach pliku 382
 • 10.25. Zapisywanie danych użytkownika na dysku 384
 • 10.26. Program Find - poruszanie się po drzewie katalogów 388

11. Nauka o danych i język R 393

 • 11.1. Uczenie maszynowe z użyciem Javy 394
 • 11.2. Stosowanie danych w Apache Spark 395
 • 11.3. Interaktywne stosowanie R 398
 • 11.4. Porównanie i wybór implementacji R 400
 • 11.5. Używanie R w aplikacjach Javy: Renjin 401
 • 11.6. Stosowanie kodu Javy w sesji R 403
 • 11.7. Stosowanie FastR - implementacji R korzystającej z GraalVM 405
 • 11.8. Stosowanie R w aplikacjach internetowych 406

12. Klienty sieciowe 409

 • 12.0. Wprowadzenie 409
 • 12.1. Internetowy klient HTTP/REST 412
 • 12.2. Nawiązywanie połączenia z serwerem z użyciem gniazd 414
 • 12.3. Odnajdywanie adresów sieciowych i zwracanie informacji o nich 415
 • 12.4. Obsługa błędów sieciowych 417
 • 12.5. Odczyt i zapis danych tekstowych 418
 • 12.6. Odczyt i zapis danych binarnych 420
 • 12.7. Datagramy UDP 423
 • 12.8. URI, URL czy może URN? 426
 • 12.9. Program - klient TFTP wykorzystujący protokół UDP 427
 • 12.10. Program - klient pogawędek internetowych używający gniazd 432
 • 12.11. Program - sprawdzanie odnośników HTTP 436

13. Programy Javy działające na serwerze 439

 • 13.0. Wprowadzenie 439
 • 13.1. Tworzenie serwera 440
 • 13.2. Znajdowanie interfejsów sieciowych 443
 • 13.3. Zwracanie odpowiedzi (łańcucha znaków bądź danych binarnych) 444
 • 13.4. Zwracanie informacji o obiektach przez połączenie sieciowe 448
 • 13.5. Obsługa wielu klientów 449
 • 13.6. Serwer obsługujący protokół HTTP 454
 • 13.7. Zabezpieczanie serwera WWW przy użyciu SSL i JSSE 456
 • 13.8. Tworzenie usługi typu RESTful z użyciem JAX-RS 459
 • 13.9. Rejestracja operacji sieciowych 462
 • 13.10. Konfiguracja i stosowanie SLF4J 463
 • 13.11. Rejestracja przez sieć przy użyciu Log4j 466
 • 13.12. Rejestracja przez sieć przy użyciu pakietu java.util.logging 471

14. Przetwarzanie danych w formacie JSON 475

 • 14.0. Wprowadzenie 475
 • 14.1. Bezpośrednie generowanie danych w formacie JSON 477
 • 14.2. Analiza i zapisywanie danych JSON przy użyciu pakietu Jackson 478
 • 14.3. Analiza i zapis danych w formacie JSON przy użyciu pakietu org.json 480
 • 14.4. Analiza i zapis danych w formacie JSON przy użyciu biblioteki JSON-B 481
 • 14.5. Znajdowanie elementów danych w formacie JSON przy użyciu wskaźników 483

15. Pakiety i ich tworzenie 487

 • 15.0. Wprowadzenie 487
 • 15.1. Tworzenie pakietu 488
 • 15.2. Tworzenie dokumentacji klas przy użyciu programu Javadoc 490
 • 15.3. Więcej niż Javadoc - adnotacje i metadane 494
 • 15.4. Tworzenie klasy w taki sposób, by była komponentem JavaBeans 496
 • 15.5. Umieszczanie pakietów w plikach JAR 500
 • 15.6. Wykonywanie programu spakowanego w pliku JAR 501
 • 15.7. Pakowanie komponentów warstwy internetowej do pliku WAR 503
 • 15.8. Tworzenie mniejszego pakietu dystrybucyjnego przy użyciu programu jlink 504
 • 15.9. Stosowanie JPMS do tworzenia modułów 506

16. Stosowanie wątków w Javie 509

 • 16.0. Wprowadzenie 509
 • 16.1. Uruchamianie kodu w innym wątku 511
 • 16.2. Animacja - wyświetlanie poruszających się obrazów 515
 • 16.3. Zatrzymywanie działania wątku 519
 • 16.4. Spotkania i ograniczenia czasowe 522
 • 16.5. Synchronizacja wątków przy użyciu słowa kluczowego synchronized 523
 • 16.6. Upraszczanie synchronizacji przy użyciu blokad 529
 • 16.7. Upraszczanie programu producent-konsument przy użyciu interfejsu Queue 533
 • 16.8. Optymalizacja działania równoległego przy użyciu Fork/Join 535
 • 16.9. Planowanie zadań: operacje w przyszłości, zapis danych w tle w programach edycyjnych 539

17. Introspekcja lub "klasa o nazwie Class" 543

 • 17.0. Wprowadzenie 543
 • 17.1. Pobieranie deskryptora klasy 544
 • 17.2. Określanie oraz stosowanie metod i pól 545
 • 17.3. Uzyskiwanie dostępu do prywatnych pól i metod za pomocą introspekcji 549
 • 17.4. Dynamiczne ładowanie i instalowanie klas 550
 • 17.5. Tworzenie nowej klasy od podstaw przy użyciu obiektu ClassLoader 552
 • 17.6. Tworzenie nowej klasy od podstaw z użyciem kompilatora Javy 554
 • 17.7. Określanie efektywności działania 557
 • 17.8. Wyświetlanie informacji o klasie 561
 • 17.9. Wyświetlanie klas należących do pakietu 563
 • 17.10. Stosowanie i definiowanie adnotacji 565
 • 17.11. Zastosowanie adnotacji do odnajdywania klas pełniących rolę wtyczek 570
 • 17.12. Program CrossRef 573

18. Wykorzystywanie Javy wraz z innymi językami programowania 577

 • 18.0. Wprowadzenie 577
 • 18.1. Uruchamianie zewnętrznego programu 578
 • 18.2. Wykonywanie programu i przechwytywanie jego wyników 582
 • 18.3. Wywoływanie kodu napisanego w innych językach przy użyciu javax.script 586
 • 18.4. Łączenie różnych języków z użyciem GraalVM 588
 • 18.5. Łączenie języków Java i Perl 590
 • 18.6. Dołączanie kodu rodzimego 593
 • 18.7. Wywoływanie kodu Javy z kodu rodzimego 599

Posłowie 603

A. Java kiedyś i obecnie 605

Dodaj do koszyka Java. Najlepsze rozwiązania zadań programistycznych. Receptury. Wydanie IV

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.