reklama - zainteresowany?

Informatyka sądowa w praktyce - Helion

Informatyka sądowa w praktyce
ebook
Autor: Adam Chojnowski
ISBN: 978-83-283-6550-6
stron: 424, Format: ebook
Data wydania: 2019-11-19
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka Informatyka sądowa w praktyce

Tagi: Inne | Wydawnictwo Naukowe Helion

Pozycja obowiązkowa dla biegłego sądowego z zakresu informatyki i elektroniki

 • Akty prawne regulujące pracę biegłego
 • Badania i analizy sądowe systemów informatycznych
 • Opiniowanie sądowe z zakresu informatyki i elektroniki

Informatyka sądowa to gałąź nauk sądowych, której celem jest dostarczanie wiedzy z zakresu informatyki sądom, organom przygotowawczym w sprawach karnych oraz komornikom sądowym. Osoby zajmujące się tą dziedziną przeprowadzają analizy informacji cyfrowych, w tym incydentów informatycznych i włamań do sieci, a także opisują, analizują i wyceniają systemy teleinformatyczne. Powołane przez sąd, stanowią rzetelne źródło informacji z zakresu teleinformatyki lub informatyki, w razie gdy związane z nimi tematy są niezrozumiałe lub nieczytelne albo w toku sprawy sądowej wymagana jest specjalistyczna wiedza z branży IT.

Na polskim rynku brakowało dotąd opracowania opisującego informatykę sądową kompleksowo, w nieco szerszym kontekście, a przy tym napisanego językiem zrozumiałym dla czytelnika nieposiadającego formalnego wykształcenia prawniczego. Zadaniem książki jest wypełnienie tej luki i przybliżenie informatyki sądowej biegłym sądowym oraz osobom zainteresowanym poruszaną tematyką. Cenne wskazówki znajdą tu również prawnicy, specjaliści do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorzy, studenci kierunków informatycznych, a także pracownicy oraz funkcjonariusze służb, policji i organów ścigania.

 • Akty prawne regulujące pracę biegłego sądowego
 • Odpowiedzialność cywilna i karna biegłego sądowego
 • Wymogi formalnoprawne dotyczące opinii
 • Warsztat pracy biegłego sądowego z zakresu informatyki
 • Przebieg badań i analiz systemów informatycznych
 • Analiza incydentów i włamań do systemów IT
 • Inwigilacja i wykrywanie złośliwego oprogramowania
 • Wycena systemów komputerowych
 • Prawa autorskie do oprogramowania
 • Opiniowanie z zakresu informatyki i elektroniki
 • Praktyczne przykłady opinii sądowych

Teoria i praktyka opiniowania sądowego z zakresu informatyki i elektroniki

Dodaj do koszyka Informatyka sądowa w praktyce

 

Osoby które kupowały "Informatyka sądowa w praktyce", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Tajemnice sieci
 • Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku
 • Mindf*ck szefa.
 • Sprzedaż wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywać technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami

Dodaj do koszyka Informatyka sądowa w praktyce

Spis treści

Informatyka sdowa w praktyce eBook -- spis treci


Przedmowa 7

Podzikowania 9

O autorze 11

Rozdzia 1. Informacje ogólne i podstawowe akty prawne 13

 • 1.1. Informacje ogólne 13
 • 1.2. Podstawowe akty prawne 14
 • 1.3. Prawa i obowizki biegych w postpowaniu przed organami sprawiedliwoci 15
  • 1.3.1. Odpowiedzialno karna biegego 17
  • 1.3.2. Odpowiedzialno cywilna biegego 18
  • 1.3.3. Biegy funkcjonariuszem publicznym 20
  • 1.3.4. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej biegego 20
 • 1.4. Wymogi formalnoprawne opinii 21
 • 1.5. Ekspertyza lub opinia prywatna 22

Rozdzia 2. Informatyka sdowa 25

 • 2.1. Licencje oprogramowania open source 25
 • 2.2. Dowód elektroniczny i jego zabezpieczanie 26
 • 2.3. Informatyka ledcza 27
  • 2.3.1. Sprzt komputerowy do bada 29
  • 2.3.2. Oprogramowanie do bada 38
  • 2.3.3. Wykonanie kopii binarnej 45
  • 2.3.4. Badania post mortem 48
  • 2.3.5. Live forensic 52
  • 2.3.6. Analizy w rodowisku big data 55
  • 2.3.7. Technologia triage 58
  • 2.3.8. Dobre praktyki badania noników w informatyce ledczej 59
 • 2.4. Badania systemów teleinformatycznych 60
  • 2.4.1. Badania oprogramowania 64
  • 2.4.2. Badania penetracyjne (pentesty) 65
 • 2.5. Analiza projektów informatycznych 69
  • 2.5.1. Metodyki zarzdzania projektami 70
  • 2.5.2. Opis realizacji systemu i jego funkcjonalnoci 71
  • 2.5.3. Zastosowane technologie ksztatujce koszt i zaawansowanie projektu (czasochonno projektu) 71

Rozdzia 3. Analiza ledcza i powamaniowa 75

 • 3.1. Informacje ogólne 75
  • 3.1.1. Przygotowanie stanowiska badawczego 76
 • 3.2. Analiza zawartoci noników i systemu plików 78
  • 3.2.1. Tablica MFT 79
 • 3.3. Analiza rejestru systemowego 84
 • 3.4. Inwigilacja 86
  • 3.4.1. lady dziaalnoci w sieci lokalnej i Internecie 88
 • 3.5. Ukrywanie ladów aktywnoci 90
 • 3.6. Wykrywanie zoliwego oprogramowania 92
  • 3.6.1. Wykrywanie zoliwego oprogramowania 93
  • 3.6.2. Postpowanie ze szkodliwym oprogramowaniem 94
  • 3.6.3. rodowisko do analizy i analiza 95
 • 3.7. Analiza zdarze w osi czasu 96
 • 3.8. Analiza aplikacji 99
 • 3.9. Automatyzacja analizy ledczej 101

Rozdzia 4. Wycena systemów komputerowych 103

Rozdzia 5. Prawa autorskie do programów komputerowych 109

 • 5.1. Najczciej wystpujce typy licencji 110
 • 5.2. System operacyjny Windows firmy Microsoft 112
 • 5.3. Systemy operacyjne LINUX 114
 • 5.4. Inne systemy operacyjne (Apple itp.) 115
 • 5.5. Aplikacje typu CAD/CAM, inynierskie 115
 • 5.6. Inne aplikacje uytkowe 115

Rozdzia 6. Opiniowanie sdowo-informatyczne 117

 • 6.1. Postanowienie o zasigniciu opinii. Dowód z opinii biegego 117
 • 6.2. Struktura opinii sdowo-informatycznej 119
  • 6.2.1. Struktura opinii dotyczcych bada noników i informatyki ledczej 120
  • 6.2.2. Struktura opinii dotyczca oceny systemów komputerowych i teleinformatycznych 125
  • 6.2.3. Struktura opinii/ekspertyzy z zakresu wyceny systemów teleinformatycznych 125
 • 6.3. Metodyka pracy biegego 139
 • 6.4. Opisy czynnoci i ich dokumentowanie 139
 • 6.5. Wnioski z ekspertyzy, opinii 142
 • 6.6. Opinia uzupeniajca 143
 • 6.7. Opinia ustna, wezwanie biegego 144
 • 6.8. Ocena pracy biegego 144

Rozdzia 7. Opiniowanie z zakresu elektroniki 147

 • 7.1. Sprzt i oprogramowanie do bada 147
 • 7.2. Struktura opinii z zakresu elektroniki 155
  • 7.2.1. Struktura opinii dotyczcej elektroniki 155
  • 7.2.2. Struktura opinii dotyczcych metrologii/miernictwa elektrycznego i elektronicznego 160
  • 7.2.3. Struktura opinii dotyczcej bada noników i informatyki ledczej 166
 • 7.3. Sprzt do badania urzdze mobilnych 171
 • 7.4. Oprogramowanie do badania urzdze mobilnych 187

Rozdzia 8. Przykady opinii sdowych z zakresu informatyki 203

 • 8.1. Ochrona dóbr osobistych 204
 • 8.2. Wamanie do systemu teleinformatycznego 210
 • 8.3. Kradzie z wamaniem na rachunek bankowy 228
 • 8.4. Badanie w sprawie o czyn z art. 200 § 1k.k. 246
 • 8.5. Badanie oprogramowania 261
 • 8.6. Analiza dokumentacji projektowej 289

Rozdzia 9. Przykady opinii sdowych z zakresu elektroniki 307

 • 9.1. Wady fizyczne sprztu radiowego 308
 • 9.2. Ocena uszkodzenia laptopa 318
 • 9.3. Ocena wady fabrycznej laptopa 330
 • 9.4. Badanie w sprawie o czyn z art. 297 § 1 k.k. 341
 • 9.5. Badanie w sprawie o czyn z art. 286 § 1 k.k. 351
 • 9.6. Badanie w sprawie o czyn z art. 200a § 2 k.k. 369
 • 9.7. Wycena systemu teleinformatycznego 381

Rozdzia 10. Zakoczenie 395

Dodatek A. Adresy WWW 397

Dodatek B. Sdy okrgowe 401

Dodatek C. Prokuratury okrgowe 403

Dodatek D. Komendy wojewódzkie policji 409

Dodatek E. Urzdy marszakowskie 411

Bibliografia 413

Dodaj do koszyka Informatyka sądowa w praktyce

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.