reklama - zainteresowany?

Hartowanie Linuksa we wrogich środowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor - Helion


ebook
Autor: Kyle Rankin
Tytuł oryginału: Linux Hardening in Hostile Networks: Server Security from TLS to Tor (Pearson Open Source Software Development Series)
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-4217-0
stron: 280, Format: ebook
Data wydania: 2018-06-10
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Bezpieczeństwo sieci | Bezpieczeństwo systemów | Bezpieczeństwo WWW | Inne | Linux

Bezpieczeństwo serwerów - od TLS do TOR

W dzisiejszym świecie, w którym wiele codziennych aktywności odbywa się przez internet, bardzo dużo zależy od bezpieczeństwa serwerów. Kiedy zwykli ludzie tworzą społeczności, komunikują się i robią zakupy online, hakerzy niestrudzenie przeglądają sieć, poszukując słabych punktów. Atakują różne obiekty: mogą to być agencje rządowe, elektrownie i banki, ale równie dobrze ich celem może się stać jakakolwiek sieć komputerów. Chodzi o uzyskanie wrażliwych informacji, zbiorów danych osobowych czy wreszcie przejęcie kontroli nad systemem. Co gorsza, agresorzy odnoszą sukcesy nawet w przypadku sieci, w których wdrożono złożone i kosztowne zabezpieczenia.

Dzięki tej książce poznasz sprawdzone i niezbyt skomplikowane procedury, które pozwolą Ci na zahartowanie swoich danych. Zawarte tu treści przedstawiono w sposób bardzo praktyczny, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie zabezpieczania systemów. Najpierw zapoznasz się z ogólnym ujęciem tematyki bezpieczeństwa systemów, w tym stacji roboczych, serwerów i sieci. Następnie dowiesz się, w jaki sposób zahartować specyficzne usługi, takie jak serwery WWW, pocztę elektroniczną, systemy DNS i bazy danych. Na końcu książki znalazł się rozdział poświęcony reagowaniu na incydenty - to również jest wiedza potrzebna każdemu administratorowi.

Najciekawsze zagadnienia:

 • Hartowanie stacji roboczych, w tym stacji roboczych administratorów
 • Zabezpieczanie infrastruktury i ustawienie zapory sieciowej
 • Zaawansowane hartowanie serwerów poczty elektronicznej
 • Korzystanie z podstawowych i zaawansowanych właściwości usługi DNS
 • Poruszanie się w sieci TOR

Po pierwsze: zabezpiecz swoją sieć i zahartuj swój system!


Kyle Rankin od wielu lat zajmuje się administrowaniem systemów informatycznych. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie zabezpieczania infrastruktury, architektury, automatyzacji i rozwiązywania problemów z tym związanych. Rankin jest nagradzanym felietonistą magazynu "Linux Journal" i przewodniczącym rady doradczej Purism. Często wygłasza referaty na konferencjach poświęconych oprogramowaniu open source i bezpieczeństwu, takich jak O'Reilly Security Conference, CactusCon, SCALE, OSCON, LinuxWorld Expo, Penguicon.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Hartowanie Linuksa we wrogich środowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor eBook -- spis treści

O autorze (9)

Podziękowania (10)

Słowo wstępne (11)

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Ogólne pojęcia dotyczące bezpieczeństwa (21)

 • Część 1. Podstawy zabezpieczeń (21)
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa (22)
  • Podstawy bezpieczeństwa haseł (25)
 • Część 2. Metody zabezpieczeń przed doświadczonymi napastnikami (31)
  • Najlepsze praktyki dotyczące zabezpieczeń (31)
  • Techniki łamania haseł (34)
  • Utrudnianie łamania haseł (38)
 • Część 3. Metody ochrony przed zaawansowanymi napastnikami (42)
  • Zaawansowane techniki łamania haseł (42)
  • Środki zaradcze przeciwko zaawansowanym technikom łamania haseł (44)
 • Podsumowanie (46)

Rozdział 2. Bezpieczeństwo stacji roboczych (47)

 • Część 1. Podstawy zabezpieczeń (48)
  • Podstawy bezpieczeństwa stacji roboczych (48)
  • Podstawy bezpieczeństwa sieci (50)
  • Wprowadzenie do dystrybucji Tails (52)
  • Pobieranie, weryfikowanie i instalowanie dystrybucji Tails (52)
  • Posługiwanie się dystrybucją Tails (54)
 • Część 2. Dodatkowe hartowanie stacji roboczej (56)
  • Szyfrowanie dysków stacji roboczych (56)
  • Hasła BIOS (57)
  • Utrwalanie i szyfrowanie w Tails (57)
 • Część 3. Qubes (61)
  • Wprowadzenie do Qubes (61)
  • Pobieranie Qubes i instalacja (66)
  • Pulpit Qubes (68)
  • Przykład kompartmentalizacji maszyn appVM (72)
  • Split GPG (75)
  • USB VM (76)
 • Podsumowanie (78)

Rozdział 3. Bezpieczeństwo serwerów (79)

 • Część 1. Podstawy bezpieczeństwa serwerów (79)
  • Podstawowe praktyki w zakresie zabezpieczania serwerów (79)
  • Konfiguracja SSH (81)
  • Sudo (82)
 • Część 2. Średnio zaawansowane techniki hartowania serwerów (85)
  • Uwierzytelnianie za pomocą klucza SSH (86)
  • AppArmor (90)
  • Zdalne logi (94)
 • Część 3. Zaawansowane techniki hartowania serwerów (96)
  • Szyfrowanie dysku serwera (97)
  • Bezpieczne alternatywy serwera NTP (99)
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą SSH (100)
 • Podsumowanie (103)

Rozdział 4. Sieć (105)

 • Część 1. Podstawowe hartowanie sieci (106)
  • Podstawy bezpieczeństwa sieci (106)
  • Ataki man-in-the-middle (108)
  • Ustawienia firewall serwera (110)
 • Część 2. Sieci szyfrowane (118)
  • Konfiguracja OpenVPN (118)
  • Tunele SSH (125)
  • Równoważenie obciążenia z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS (127)
 • Część 3. Sieci anonimowe (132)
  • Konfiguracja sieci Tor (133)
  • Ukryte usługi Tor (138)
 • Podsumowanie (140)

Rozdział 5. Serwery WWW (141)

 • Część 1. Podstawy bezpieczeństwa serwerów WWW (141)
  • Uprawnienia (141)
  • Podstawowe uwierzytelnianie HTTP (142)
 • Część 2. HTTPS (145)
  • Włączanie HTTPS (146)
  • Przekierowanie HTTP na HTTPS (148)
  • Odwrócone proxy HTTPS (149)
  • Uwierzytelnianie klienta za pomocą protokołu HTTPS (150)
 • Część 3. Zaawansowana konfiguracja HTTPS (151)
  • HSTS (151)
  • Utajnienie przekazywania HTTPS (152)
  • Zapory WAF (154)
 • Podsumowanie (164)

Rozdział 6. E-mail (167)

 • Część 1. Podstawowe hartowanie serwerów e-mail (168)
  • Podstawy bezpieczeństwa poczty e-mail (168)
  • Podstawowe hartowanie serwerów e-mail (170)
 • Część 2. Uwierzytelnianie i szyfrowanie (172)
  • Uwierzytelnianie SMTP (173)
  • SMTPS (175)
 • Część 3. Hartowanie zaawansowane (176)
  • SPF (177)
  • DKIM (182)
  • DMARC (189)
 • Podsumowanie (193)

Rozdział 7. DNS (195)

 • Część 1. Podstawy bezpieczeństwa DNS (196)
  • Hartowanie autorytatywnych serwerów DNS (197)
  • Hartowanie rekursywnych serwerów DNS (199)
 • Część 2. Ataki DNS Amplification i mechanizm Rate Limiting (200)
  • Rejestrowanie zapytań DNS (201)
  • Dynamiczne uwierzytelnianie DNS (201)
 • Część 3. DNSSEC (205)
  • Jak działa DNS? (205)
  • Bezpieczeństwo DNS (206)
  • Jak działa DNSSEC? (207)
  • Terminologia DNSSEC (210)
  • Dodawanie obsługi DNSSEC dla strefy (212)
 • Podsumowanie (215)

Rozdział 8. Baza danych (217)

 • Część 1. Podstawy bezpieczeństwa baz danych (218)
  • Podstawowe zabezpieczenia bazy danych (218)
  • Lokalne administrowanie bazą danych (220)
  • Uprawnienia użytkowników baz danych (223)
 • Część 2. Wzmacnianie zabezpieczeń bazy danych (226)
  • Sieciowe mechanizmy kontroli dostępu do baz danych (227)
  • Włączanie SSL/TLS (230)
 • Część 3. Szyfrowanie bazy danych (233)
  • Szyfrowanie całego dysku (233)
  • Szyfrowanie po stronie aplikacji (234)
  • Szyfrowanie po stronie klienta (237)
 • Podsumowanie (237)

Rozdział 9. Reagowanie na incydenty (239)

 • Część 1. Podstawy reagowania na incydenty (239)
  • Kto zajmuje się reagowaniem na incydenty? (239)
  • Czy będziesz ścigać cyberprzestępcę? (240)
  • Wyciągnij wtyczkę (240)
  • Wykonaj obraz serwera (241)
  • Przywróć serwer do pracy (241)
  • Śledztwo (242)
 • Część 2. Bezpieczne techniki tworzenia obrazu dysku (243)
  • Wybór systemu do tworzenia obrazu (244)
  • Utworzenie obrazu (244)
  • Wprowadzenie w tematykę narzędzi Sleuth Kit i Autopsy (244)
 • Część 3. Przykładowe śledztwo (252)
  • Reagowanie na incydenty w chmurze (256)
 • Podsumowanie (258)

Dodatek A. Tor (259)

 • Czym jest Tor? (259)
  • Dlaczego warto korzystać z usługi Tor? (260)
 • Jak działa Tor? (260)
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa (262)
  • Przestarzałe oprogramowanie usługi Tor (263)
  • Wycieki tożsamości (263)

Dodatek B. SSL/TLS (265)

 • Czym jest TLS? (265)
  • Dlaczego warto korzystać z TLS? (266)
 • Jak działa TLS? (266)
  • Odszyfrowanie nazw szyfrów (268)
 • Polecenia przydatne do rozwiązywania problemów z TLS (268)
  • Przeglądanie zawartości certyfikatu (268)
  • Przeglądanie zawartości żądania CSR (269)
  • Rozwiązywanie problemów w komunikacji z TLS (269)
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa (269)
  • Ataki man-in-the-middle (269)
  • Ataki degradacji protokołu (270)
  • Utajnianie przekazywania (271)

Skorowidz (273)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.