reklama - zainteresowany?

Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji - Helion

Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji
Autor: Juan Sanchez, Andy McIntosh
Tytuł oryginału: Creating Visual Experiences with Flex 3.0 (Developer's Library)
Tłumaczenie: Aleksander Lamża
ISBN: 83-246-2259-4
stron: 408, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2010-01-20
Księgarnia: Helion

Cena książki: 17,90 zł (poprzednio: 57,74 zł)
Oszczędzasz: 69% (-39,84 zł)

Dodaj do koszyka Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji

Tagi: FLEX

Zachwyć użytkowników nowym interfejsem!

 • Jak tworzyć dynamiczny układ graficzny?
 • Jak konstruować i obsługiwać "skórki"?
 • Jakie możliwości dają filtry?

Czy wiesz, na co w pierwszej kolejności zwracają uwagę przeciętni użytkownicy Twojej aplikacji? Jeżeli myślisz, że na jej możliwości, jesteś w niemałym błędzie! To interfejs użytkownika jest tym, co wywiera na nich największe wrażenie! Najważniejsze, aby właśnie ten element był estetyczny, ergonomiczny, dynamiczny oraz funkcjonalny! Musi być także szybki i wzbudzać zazdrość innych programistów. Flex to najlepsza odpowiedź na Twoje potrzeby. To niezwykłe narzędzie firmy Adobe pozwoli Ci na wygodne tworzenie aplikacji o dużych możliwościach i eleganckim wyglądzie.

Autorzy książki "Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji " skupiają swoje siły na przekazaniu Ci tajników projektowania atrakcyjnego interfejsu użytkownika. W trakcie lektury dowiesz się m. in., jak rozmieszczać komponenty, programować obsługę "skórek" czy zapewniać atrakcyjny wygląd rozmaitym elementom interfejsu. Dowiesz się także, jak dobrać właściwy krój i rozmiar czcionek oraz wykorzystać dostępne efekty wizualne. W IV części książki znajdziesz zbiór ćwiczeń wraz z rozwiązaniami — dzięki nim ugruntujesz i poszerzysz swoją wiedzę. Jeżeli chcesz zachwycić użytkowników Twojej aplikacji nowym interfejsem, to idealna lektura dla Ciebie!

 • Podstawy Adobe Flex oraz Adobe AIR
 • Tworzenie dynamicznego układu graficznego
 • Wykorzystanie arkuszy stylów
 • Tworzenie "skórek" — rozwiązania programowe oraz graficzne
 • Dostosowanie komponentów wizualnych do Twoich potrzeb
 • Dobór odpowiednich krojów i rozmiarów czcionek
 • Zastosowanie filtrów
 • Wykorzystanie efektów i przejść
 • Integracja z Flashem
 • Ćwiczenia praktyczne (m.in. tworzenie "skórek", okno czatu, arkusze stylów)

Opanuj możliwości Adobe Flex w zakresie
tworzenia atrakcyjnego interfejsu użytkownika!

Dodaj do koszyka Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji

 

Osoby które kupowały "Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji", wybierały także:

 • Hello! Flex 4
 • Android na tablecie. Receptury
 • Hello! Flex 4
 • Android Poradnik programisty. 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji

Dodaj do koszyka Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji

Spis treści

Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji -- spis treści

Przedmowa (15)

Słowo wstępne (17)

Podziękowania (21)

O autorach (21)

Część I: Wprowadzenie (23)

1. Bogate aplikacje internetowe (25)

 • Odbiorcy (26)
 • Zawartość (26)
 • Reakcje na działania użytkowników (28)
 • Prezentacja (29)
  • Kolor (29)
  • Ruch (30)
  • Typografia (30)
  • Ikonografia (31)
  • Warstwy i głębia (32)
  • Elementy zewnętrzne (33)
 • Podsumowanie (34)

2. Adobe Flex i AIR (35)

 • Framework Flex 3.0 (36)
  • Dynamiczny układ graficzny (36)
  • Rozbudowa wizualnych komponentów (36)
  • Własny wygląd (36)
  • Potęga ruchu (37)
 • Budowanie aplikacji we Fleksie (38)
  • Flex 3 SDK i kompilator MXML-a (38)
  • Pakiet Adobe Creative Suite (39)
  • Dystrybuowanie fleksowych aplikacji (39)
 • Podsumowanie (40)

Część II: Framework Flex 3 (41)

3. Dynamiczny układ graficzny (43)

 • Wprowadzenie do układów graficznych we Fleksie (44)
 • Automatyczne rozmieszczanie (45)
  • Układ liniowy (45)
  • Układ wielowymiarowy (46)
  • Wypełnienie i luki (46)
  • Wykluczanie komponentów z układu automatycznego (47)
  • Korzystanie z kontrolki Spacer (47)
 • Rozmieszczanie bezwzględne (47)
  • Określanie położenia komponentu jako współrzędnych kartezjańskich (48)
  • Określanie położenia komponentu za pomocą układu z wymuszeniami (49)
 • Zmiana rozmiaru komponentów (51)
  • Określanie rozmiaru w pikselach (52)
  • Określanie rozmiaru w procentach (52)
  • Przekazanie zadania określania rozmiaru komponentom (53)
  • Jak wymuszenia położenia wpływają na rozmiar? (53)
 • Korzystanie z przewijania (54)
 • Podsumowanie (57)

4. Style (59)

 • Wprowadzenie do właściwości stylów (59)
  • Dziedziczenie (60)
  • Typy danych i formaty (61)
 • Umieszczanie stylów bezpośrednio w kodzie (61)
 • Stosowanie stylów za pomocą CSS (63)
  • Lokalne i zewnętrzne arkusze stylów (63)
  • Selektory CSS (64)
  • Różnice między CSS we Fleksie i języku HTML (65)
 • Pierwszeństwo stosowania stylów (66)
 • Praca ze stylami w języku ActionScript (70)
  • Tworzenie widżetów ze stylami (71)
  • Wykorzystanie klasy StyleManager (72)
 • Definiowanie stylów w widoku Design (73)
 • Widok Design dla CSS (76)
 • Motywy (77)
 • Podsumowanie (78)

5. Skórki - rozwiązania graficzne (79)

 • Różnice między grafiką bitmapową a wektorową (81)
 • Osadzanie grafiki we Fleksie 3 (83)
 • Stosowanie 9-polowej siatki skalowania (84)
  • Ustawianie 9-polowej siatki (85)
 • Konwencje nazewnicze w procesie importowania skórek (87)
  • Główne zasady (87)
  • Nazywanie selektorów klas (88)
  • Nazywanie komponentów składowych (88)
 • Korzystanie z kreatora importowania skórek (90)
 • Praca ze skórkami w widoku projektu arkusza CSS (92)
 • Szablony skórek (93)
 • Łączenie narzędzi (94)
 • Podsumowanie (95)

6. Skórki - rozwiązania programowe (97)

 • Wprowadzenie do funkcji rysujących (98)
  • Wyjaśnienie sposobu rysowania obrysów (98)
 • Tworzenie skórki programowej (99)
  • Wybór klasy bazowej (100)
  • Implementowanie interfejsów (101)
  • Przesłanianie metod (102)
 • Miary w skórkach programowych (104)
 • Podsumowanie (105)

7. Komponenty list i nawigacji (107)

 • Komponenty list (108)
  • Komponenty List, HorizontalList oraz TileList (109)
  • Komponent Tree (110)
  • Komponent DataGrid (110)
  • Komponent Menu (111)
 • Elementy renderujące i edycyjne (111)
  • Stosowanie elementów renderujących lub edycyjnych typu drop-in (112)
  • Wplatanie elementów renderujących lub edycyjnych (113)
  • Tworzenie elementu renderującego jako osobnego komponentu (114)
  • Tworzenie elementu renderującego dla komponentów Tree i Menu (115)
 • Kontrolki nawigacyjne (115)
  • Kontrolka ButtonBar (118)
  • Kontrolka ToggleButtonBar (118)
  • Kontrolka TabBar (118)
  • Kontrolka LinkBar (119)
 • Kontenery nawigacyjne (119)
 • Określanie etykiet i ikon (122)
 • Wykorzystanie komponentów list w nawigacji (122)
 • Podsumowanie (123)

8. Wskazówki i kursory (125)

 • Nauka na przykładzie (126)
 • Ikony (127)
  • Wstawianie ikon (127)
  • Ustalanie położenia ikon (128)
 • Ramka aktywnej kontrolki (129)
 • Podpowiedzi (131)
  • Tworzenie podpowiedzi (131)
  • Podpowiedzi związane z błędami (132)
  • Podpowiedzi związane z danymi (133)
  • Podpowiedzi związane z paskiem przewijania (135)
  • Modyfikowanie stylów i skórek podpowiedzi (136)
 • Korzystanie z klasy ToolTipManager (137)
  • Programistyczne tworzenie podpowiedzi (137)
  • Dostosowanie zależności czasowych i ruchu podpowiedzi (138)
 • Kursory (140)
  • Klasa CursorManager (141)
 • Podsumowanie (142)

9. Czcionki i tekst (143)

 • Zwróć uwagę na tekst (143)
 • Stosowanie czcionek w aplikacji (144)
  • Czcionki urządzenia (145)
  • Czcionki systemowe (145)
 • Osadzanie czcionek (146)
  • Osadzanie lokalnej czcionki (146)
  • Osadzanie pliku czcionki TTF lub OTF (147)
 • Korzystanie z czcionek osadzonych w pliku SWF (147)
 • Zaawansowane ustawienia antyaliasingu (148)
 • Wyznaczenie zakresu znaków do osadzenia (148)
  • Zakres osadzanych znaków w deklaracji @font-face (149)
  • Zakres osadzanych znaków we Flashu (149)
 • Praca z czcionkami w widoku projektowania CSS (150)
 • Dbanie o jednolity wygląd tekstu (151)
 • Praca z tekstem (152)
  • Rozmieszczanie tekstu (152)
 • Tekst formatowany znacznikami HTML (152)
  • Przypisywanie tekstu formatowanego znacznikami HTML (153)
  • Formatowanie za pomocą znaczników HTML (154)
  • Arkusze stylów w HTML (156)
 • Podsumowanie (157)

10. Filtry i mieszanie kolorów (159)

 • Filtry (159)
 • Praca z filtrami (160)
 • Właściwości filtrów (162)
 • Stosowanie filtrów (163)
  • Korzystanie ze znaczników filtrów (164)
  • Korzystanie z tablicy filtrów (165)
  • Stosowanie filtrów za pomocą języka ActionScript (166)
 • Tryby mieszania kolorów (166)
  • Stosowanie mieszania kolorów (168)
 • Podsumowanie (169)

11. Efekty i przejścia (171)

 • Korzystanie z efektów i przejść (171)
  • Rozważne używanie efektów (172)
  • Przykłady wzięte z życia (173)
 • Efekty (174)
 • Stosowanie efektów (175)
  • Określanie docelowych komponentów (177)
  • Wyzwalanie efektu (177)
  • Zdarzenia rozpoczynające i kończące efekt (178)
  • Dostosowywanie efektu (179)
  • Ustalanie czasu trwania efektu i liczby powtórzeń (179)
  • Kontrola odtwarzania (180)
 • Efekty złożone (180)
 • Funkcje dynamiki (182)
  • Korzystanie z funkcji dynamiki (183)
  • Tworzenie własnej funkcji dynamiki (184)
  • Wykorzystywanie własnej funkcji dynamiki (185)
 • Wielokrotne wykorzystywanie efektów (186)
 • Efekty powiązane z danymi (186)
 • Domyślne efekty powiązane z danymi (187)
  • Uruchamianie efektów powiązanych z danymi (187)
  • Korzystanie z domyślnego efektu powiązanego z danymi (187)
 • Własne efekty powiązane z danymi (188)
  • Tworzenie własnego efektu powiązanego z danymi (189)
  • Efekty akcji (189)
  • Właściwości filtrów (189)
 • Inne możliwości animacji automatycznej (191)
  • Tweener (191)
  • Boostworthy AS3 Animation System (192)
  • KitchenSync (192)
 • Przejścia (192)
 • Stany widoku (193)
  • Tworzenie stanu widoku (194)
  • Przesłonięte klasy (195)
 • Dodawanie przejść (195)
  • Tworzenie przejścia (196)
  • Przesłanianie akcji (198)
  • Przejścia i układ graficzny (199)
 • Podsumowanie (200)

Część III: Nie tylko Flex (201)

12. Integracja Flasha z Fleksem (203)

 • Dodatek Flex Component Kit (203)
  • Praca z etykietami klatek (204)
  • Wyznaczanie granic (205)
  • Tworzenie komponentów od podstaw (206)
 • Pliki XML z animacjami (206)
 • Podsumowanie (207)

13. Personalizacja aplikacji AIR (209)

 • Przygotowanie prostego projektu (210)
 • Zmiana ramki okna (211)
  • Personalizowanie fleksowej ramki okna (212)
  • Własna ramka okna (214)
 • Własne ikony aplikacji (214)
 • Podsumowanie (216)

Część IV: Ćwiczenia (217)

4.1. Ładowanie arkusza stylów w czasie działania aplikacji (219)

 • Podsumowanie (222)

5.1. Tworzenie skórek we Flashu (223)

 • Od czego zacząć? (224)
 • Tworzenie grafiki (224)
 • Konwertowanie grafiki na symbole (227)
 • Ustawianie siatki 9-polowego skalowania (228)
 • Umieszczanie we Fleksie elementów graficznych z Flasha (229)
 • Efekty pracy (232)
 • Możliwości rozwijania przykładu (232)
 • Korzystanie z grafiki bitmapowej we Flashu (233)
 • Szablony skórek we Flashu (234)
 • Podsumowanie (234)

5.2. Tworzenie skórek w Illustratorze (235)

 • Od czego zacząć? (236)
 • Tworzenie grafiki (236)
 • Importowanie grafiki skórki do Fleksa (240)
  • Ostateczny efekt (242)
 • Dalsze możliwości rozbudowy (243)
  • Tworzenie innych zasobów (243)
 • Korzystanie z szablonów skórek (243)
 • Podsumowanie (244)

5.3. Tworzenie skórek w Fireworksie (245)

 • Od czego zacząć? (246)
 • Tworzenie grafiki (246)
 • Przenoszenie skórek do Fleksa (249)
 • Ostateczny efekt (253)
 • Możliwości rozbudowy ćwiczenia (254)
  • Tworzenie innych zasobów (254)
 • Korzystanie z szablonów skórek (254)
 • Podsumowanie (255)

5.4. Tworzenie skórek w Photoshopie (257)

 • Od czego zacząć? (258)
 • Tworzenie grafiki (258)
 • Importowanie grafiki skórki do Fleksa (261)
 • Ostateczny efekt (266)
 • Możliwości rozbudowy ćwiczenia (266)
  • Tworzenie innych zasobów (267)
 • Korzystanie z szablonów skórek (267)
 • Podsumowanie (268)

6.1. Tworzenie skórek programowych (269)

 • Przygotowanie aplikacji testowej (270)
 • Tworzenie klasy skórki (271)
 • Nakładanie skórki na przyciski (272)
 • Rysowanie grafiki (273)
  • Przesłanianie metody updateDisplayList (273)
  • Rysowanie krawędzi (274)
  • Rysowanie wypełnienia przycisku dla poszczególnych stanów (277)
 • Stosowanie stylów (280)
 • Ostateczny efekt (281)
 • Możliwości rozbudowania przykładu (281)
 • Podsumowanie (283)

7.1. Tworzenie okna czatu z wykorzystaniem komponentu List (285)

 • Od czego zacząć? (285)
 • Testowanie aplikacji (288)
 • Podsumowanie (292)

7.2. Tworzenie galerii fotografii z wykorzystaniem komponentu TileList (293)

 • Podsumowanie (300)

9.1. Osadzanie czcionki w pliku SWF za pomocą Flasha (301)

 • Podsumowanie (302)

9.2. Umieszczanie czcionek z CSS w pliku SWF (303)

 • Podsumowanie (305)

9.3. Tworzenie arkusza stylów dla tekstu HTML (307)

 • Podsumowanie (310)

11.1. Stosowanie własnych efektów (311)

 • Podsumowanie (313)

11.2. Tworzenie przejść między stanami (315)

 • Podsumowanie (324)

12.1. Tworzenie skórek za pomocą narzędzia Flex Component Kit (325)

 • Tworzenie struktury skórki (326)
 • Tworzenie elementów graficznych skórki (328)
 • Tworzenie przejść (330)
 • Ustawianie siatki 9-polowego skalowania (333)
 • Przenoszenie skórki do Fleksa (333)
 • Ostateczny efekt (337)
 • Tworzenie innych elementów (338)
 • Podsumowanie (338)

12.2. Korzystanie z szablonów skórek Flasha (339)

 • Podsumowanie (340)

12.3. Tworzenie kontenerów za pomocą narzędzia Flex Component Kit (341)

 • Tworzenie prostego kontenera we Flashu (341)
 • Umieszczanie kontenera we Fleksie (343)
 • Podsumowanie (345)

12.4. Korzystanie z plików XML ruchu (347)

 • Prace we Flex Builderze (351)
 • Podsumowanie (353)

Część V: Dodatki (355)

A: Diagramy stylów i skórek (357)

B: Ściąga z filtrów (377)

C: Przydatne zasoby i materiały (381)

 • Projektowanie interfejsu użytkownika (381)
 • Skórki i motywy dla Fleksa (381)
 • Narzędzie Flex Component Kit (382)
 • Aplikacje demonstracyjne (382)
 • Społeczności związane z komponentami Fleksa (383)
 • Biblioteki i frameworki dla Fleksa (383)
 • Dokumentacja (384)
 • Pobieranie aplikacji i dodatków (384)
 • Społeczności (385)
 • Blogi na temat Fleksa (385)
 • Inne blogi (386)
 • Prezentacje rozwiązań fleksowych i AIR (387)
 • Zbiory ikon (388)
 • Zbiory czcionek (389)
 • Zbiory grafiki (389)

Skorowidz (391)

Dodaj do koszyka Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.