reklama - zainteresowany?

Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów - Helion


Autor: Piotr Kołodziej
ISBN: 83-7361-365-X
stron: 296, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2004-03-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 59,00 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: Muzyka

Muzyczne DTP

Postęp techniki spowodował, że obecnie do przygotowania partytury instrumentalnej - czy każdej innej - wystarczy jedna osoba, komputer i odpowiednie oprogramowanie. Produkt firmy MakeMusic! jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku programów do "nut". Oferuje niemal nieograniczone możliwości tworzenia różnorodnych partytur. Używając Finale możemy zapisać zarówno prostą melodię piosenki z tekstem i akordami, jak i utwór w postaci tabulatury (np. gitarowej). Przygotujemy chorał w postaci Nota quadrata, jak i skomplikowaną partyturę muzyki współczesnej. Utwory muzyki popularnej (pop, rock, jazz i podobnych) także nie będą żadnego problemu. Granicą jest jedynie nasza wyobraźnia.

Książka niniejsza to kurs obsługi programu; od konfiguracji, poprzez tworzenie partytury i jej edycję, aż po efekt końcowy, czyli dokument gotowy do publikacji. W poszczególnych rozdziałach zapoznasz się z kolejnymi etapami procesu, na końcu którego znajduje się poprawnie wykonana partytura.

 • Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania
 • Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów
 • Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu
 • Edycja materiału muzycznego w Finale
 • Import, eksport i drukowanie partytur
 • Poszerzanie możliwości programu Finale za pomocą wtyczek i dodatkowych czcionek
 • Pliki konfiguracyjne programu
 • Katalog przydatnych stron internetowych
 • Skróty klawiaturowe
 • Słowniczek najważniejszych terminów

Finale to idealne narzędzi pracy dla muzyków, nauczycieli muzyki, muzykologów, uczniów szkół muzycznych, studentów akademii muzycznych, osób zajmujących się "muzycznym DTP", a także wszystkich miłośników muzyki. Dzięki tej książce zgłębisz wszystkie tajemnice tego programu.

 • Zredagujesz każdą partyturę: od prostych utworów do dzieł symfonicznych
 • Profesjonalnie przygotujesz nuty do druku
 • Odtworzysz utwory korzystając z interfejsu MIDI
 • Na CD znajdziesz wersje demonstracyjne i próbne programów z serii Finale

O autorze:
Piotr Kołodziej od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem do druku publikacji nutowych. Współpracuje z wydawnictwami muzycznymi w kraju i za granicą. [więcej...]

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów", wybierały także:

 • Making Musical Apps. Real-time audio synthesis on Android and iOS
 • Digital Audio Essentials. A comprehensive guide to creating, recording, editing, and sharing music and other audio

Dodaj do koszyka

Spis treści

Finale. Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów -- spis treści

Tytułem wstępu (9)

Rozdział 1. Konfiguracja sprzętu (13)

 • Wymagania programu (13)
  • Komputer i peryferia (13)
  • Instrumenty muzyczne (14)
 • Połączenia (14)

Rozdział 2. Wprowadzenie dla mniej wtajemniczonych (17)

 • Wstęp (17)
 • Zasady działania Finale (17)
  • Niezależne linie melodyczne - Layers (warstwy) (18)
  • Strona i systemy (18)
  • Dostępne widoki dokumentów (18)
  • Sposoby poruszania po dokumencie (19)
 • Pierwsze uruchomienie programu (20)
 • Wybrane palety, paski narzędzi i menu (21)
  • Palety (22)
  • Paski narzędziowe (23)
  • Menu (24)
 • Dostosowanie interfejsu i opcji Finale (33)
  • Opcje programu - Program Options (33)
 • Aktywacja funkcji MIDI Thru (37)

Rozdział 3. Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów (39)

 • Tworzenie nowego dokumentu (39)
  • Kreator - Setup Wizard (40)
  • Korzystanie z gotowych szablonów - Templates (42)
  • Kreator ćwiczeń - Exercise Wizard (43)
 • Przygotowanie dokumentu do wprowadzania danych muzycznych (45)
  • Zarządzanie pięcioliniami - Staff Tool (45)
  • Metrum utworu - Time Signature Tool (53)
  • Ustawianie tonacji - Key Signature Tool (55)
  • Zmiana klucza - Clef Tool (56)
  • Ustawienia taktów - Measure Tool (57)
  • Układ i opcje strony - Page Layout (63)
  • Zapisywanie dokumentów (70)
  • Otwieranie dokumentów (72)
 • Na zakończenie (72)

Rozdział 4. Opcje dokumentu (73)

 • Wstęp (73)
  • Przegląd opcji dokumentu (74)

Rozdział 5. Wprowadzanie danych muzycznych do dokumentu (105)

 • Wstęp (105)
 • Wprowadzanie nut i pauz, akcydencji i łuków (105)
  • Wprowadzanie nut metodą krok po kroku (106)
  • Nagrywanie na żywo (117)
  • Wprowadzanie nut i pauz za pomocą linii poleceń (120)
  • Wprowadzanie kilku niezależnych głosów w obrębie tej samej pięciolinii - funkcje Layer i Voice (122)
  • Wprowadzanie nieregularnego podziału wartości rytmicznych (123)
  • Umieszczanie znaków powtórzeń (124)
 • Wprowadzanie oznaczeń muzycznych (126)
  • Oznaczenia dynamiczne i agogiczne - Expression Tool (126)
  • Wprowadzanie łuków frazowych, glissand i innych znaków graficznych - Smart Shape Tool (132)
  • Umieszczanie znaków artykulacyjnych i nie tylko - Articulation Tool (135)
  • Tworzenie bibliotek znaków - Library (139)
 • Wprowadzanie i edycja tekstu słownego (141)
  • Umieszczanie tekstu pod nutami - Lyrics Tool (142)
  • Pozostałe elementy tekstowe partytury - Text Tool (146)
  • Wprowadzanie i edycja tekstu (148)
 • Wprowadzanie oznaczeń akordów - Chord Tool (150)
  • Style oznaczeń akordów (151)
  • Wprowadzanie oznaczeń akordów i chwytów gitarowych (152)
 • Ossia Tool (155)
  • Tworzenie taktów Ossia (155)
 • Mirror Tool (157)
  • Tworzenie przedtaktów - Placeholder (157)
  • Tworzenie obrazów taktów - Mirrors (158)
 • Odtwarzanie zapisanej muzyki (159)
  • Przyciski odtwarzania - Playback Controls (159)
  • Wybór instrumentów - Instrument List (160)
  • Opcje odtwarzania - Playback Settings (161)
 • Komunikaty i dodatkowe opcje MIDI - MIDI Tool (162)
 • Wprowadzanie zmian tempa - Tempo Tool (165)

Rozdział 6. Edycja wprowadzonego materiału (167)

 • Wstęp (167)
 • Wybór elementów - Selection Tool (168)
 • Makroedycja materiału muzycznego (169)
  • Potęga edycji - Mass Mover (Edit) Tool (169)
 • Mikroedycja dokumentu (186)
  • Przemieszczanie nut - Note Mover Tool (186)
  • Mikroedycja nut, akcydencji, wiązań i łuków - Special Tools Tool (187)
 • Zmieniamy rozmiary strony, systemu, nuty - Resize Tool (189)
 • Moduły rozszerzające możliwości Finale - Plug-ins (191)
  • Tekst - Lyrics (192)
  • Takty - Measures (Measures Numbers - do Finale 2003) (192)
  • Powtórzenia - Repeats (193)
  • Nuty, wiązania, pauzy - Note, Beam and Rest Editing (194)
  • TG Tools (199)
  • Znaki dynamiczne - Expressions (200)
  • Różności - Miscellaneous (201)
  • Nowe elementy wersji 2004 - New Plug-Ins for Finale 2004 (203)
  • Aranżacja i skład parytury - Scoring and Arranging (206)
 • Zakończenie (212)

Rozdział 7. Import i eksport w Finale (213)

 • Import (213)
  • Importowanie plików innych edytorów nutowych (213)
  • Konwersja zeskanowanych nut do formatu Finale - SmartScore Lite 2.0 (214)
  • Importowanie grafiki (215)
  • Importowanie tekstu (216)
  • Importowanie sekwencji MIDI (Standard MIDI File) (217)
 • Eksport (218)
  • Eksportowanie dokumentu do formatu tiff i eps (218)
  • Eksportowanie tekstu słownego do pliku txt (219)
  • Eksportowanie partytury jako utworu MIDI (mid) (220)
 • MusicXML - import i eksport (od wersji 2003) (221)
  • Eksport pliku (221)
  • Import pliku (222)

Rozdział 8. Drukowanie dokumentów (223)

 • Wstęp (223)
 • Ustawienia wydruku (223)
 • Przechodzimy do drukowania (223)
  • Drukowanie partytury - Print (224)
  • Drukowanie pojedynczych głosów - Print Parts (225)
  • Drukowanie wielu dokumentów - TGTools Print Multiple File... (226)
 • Tworzenie pliku postscritowego (ps) - Compile Postscript Listing (226)
 • Tworzenie plików PDF (pdf) z wykorzystaniem opcjonalnego programu (Jaws PDF Creator) (228)

Rozdział 9. Dodatkowe pluginy i czcionki (231)

 • Pluginy (231)
  • Notacja średniowieczna w Finale - Medieval (231)
  • Dodatkowe funkcje i możliwości - TGTools (235)
  • Dolet (242)
 • Czcionki (242)
  • November (242)
  • Toccata i Fugetta (243)
  • Bach (244)
  • 6 darmowych czcionek - Midi Design (245)
  • Czcionki Matthew Hindsona (246)

Rozdział 10. Dodatkowe ustawienia (247)

 • Zmieniamy domyślne rozmiary stron - Pagesizes.txt (247)
 • Edytujemy nazwy poszczególnych instrumentów - Instruments.txt (249)
  • Edycja nazw i właściwości instrumentów - Instrument (250)
  • Edycja grup instrumentów - Group (250)
  • Układ instrumentów w partyturze - Order (251)
 • Konfiguracja pliku Ensambles.txt (252)

Dodatek A Przydatne strony internetowe (253)

 • Główne strony Finale (253)
 • Tabelaryczne zestawienie podstawowych możliwości poszczególnych członków rodziny Finale (255)
 • Fora muzyczne (256)
 • Pluginy i czcionki (256)
 • Strony poświęcone Finale i produktom MakeMusic! (257)
 • Zasady publikacji muzycznej (257)

Dodatek B Skróty klawiaturowe i komunikaty MIDI (259)

 • Skróty klawiaturowe (259)
 • Niezbędne komunikaty formatu MIDI (267)
  • Tabela dźwięków (267)
  • Tabela brzmień w systemie General MIDI (267)
  • Lista kontrolerów MIDI - Control Change (272)

Dodatek C Słowniczek polsko-angielski (273)

Skorowidz (281)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.