reklama - zainteresowany?

Excel. 101 formuł gotowych do użycia - Helion


Autor: Michael Alexander, Dick Kusleika
Tytuł oryginału: 101 Ready-to-Use Excel Formulas (Mr. Spreadsheet's Bookshelf)
Tłumaczenie: Andrzej Watrak
ISBN: 978-83-283-0629-5
stron: 200, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2015-06-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 23,94 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-15,96 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Excel | VBA - Programowanie

Najlepsze formuły dla Excela!

Miliony użytkowników każdego dnia korzystają z najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego — Excela. To jedna z najlepszych aplikacji należących do pakietu Microsoft Office. Jej potencjał doceniają przede wszystkim menedżerowie, analitycy oraz studenci. Zastanawiasz się, jak w pełni wykorzystać możliwości Excela? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pisać zaawansowane formuły, ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Znajdziesz w niej ponad 100 gotowych zaawansowanych formuł. Nauczysz się także tworzyć je z użyciem popularnych funkcji matematycznych, tekstowych oraz wyszukujących. Ponadto poznasz najczęściej stosowane formuły biznesowe i finansowe, wykonasz analizę statystyczną oraz wykorzystasz formuły do formatowania warunkowego. Książka ta jest obowiązkową pozycją na półce każdego użytkownika Excela. Sięgnij po nią i przekonaj się sam!

Dzięki tej książce:

 • poznasz najlepsze formuły biznesowe i finansowe
 • wyszukasz dane w Twoim arkuszu
 • zastosujesz formuły z wykorzystaniem daty
 • dokonasz analizy warunkowej oraz statystycznej
 • będziesz mieć zawsze pod ręką ponad 100 przydatnych formuł

Wykorzystaj gotowe formuły w codziennej pracy z Excelem!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Excel. 101 formuł gotowych do użycia -- spis treści

O autorach (11)

Wprowadzenie (13)

Rozdział 1. Wprowadzenie do formuł Excela (17)

 • Tworzenie i edycja formuł (17)
  • Sposoby wprowadzania formuł (18)
  • Edycja formuły (19)
 • Operatory używane w formułach (19)
  • Hierarchia operatorów (19)
  • Zagnieżdżone nawiasy (21)
 • Względne i bezwzględne odwołania do komórek (21)
 • Zewnętrzne odwołania do komórek (23)
 • Tryby przeliczania formuł (24)
 • Funkcje Excela (24)
  • Dlaczego należy używać funkcji Excela? (24)
  • Argumenty funkcji (25)
  • Uzyskiwanie pomocy kreatora Wstawianie funkcji (27)
 • Błędy zwracane przez formuły (28)
 • Nazwane zakresy komórek w formułach (29)
  • Definiowanie nazwanych zakresów (30)
  • Pole nazwy (31)

Rozdział 2. Popularne operacje matematyczne (33)

 • Formuła 1.: obliczanie procentowej realizacji celu (33)
  • Jak to działa (34)
  • Alternatywa: wspólny cel (34)
 • Formuła 2.: obliczanie odchylenia procentowego (34)
  • Jak to działa (35)
  • Alternatywa: uproszczone obliczanie odchylenia procentowego (35)
 • Formuła 3.: obliczanie odchylenia procentowego dla liczb ujemnych (36)
  • Jak to działa (36)
 • Formuła 4.: obliczanie rozkładu procentowego (37)
  • Jak to działa (37)
  • Alternatywa: rozkład procentowy bez osobnej komórki z wartością całkowitą (37)
 • Formuła 5.: obliczanie bieżącej sumy (38)
  • Jak to działa (38)
 • Formuła 6.: procentowe zwiększanie i zmniejszanie wartości (39)
  • Jak to działa (39)
 • Formuła 7.: obsługa błędów dzielenia przez zero (40)
  • Jak to działa (41)
 • Formuła 8.: proste zaokrąglanie liczb (41)
  • Jak to działa (41)
 • Formuła 9.: zaokrąglanie do groszy (42)
  • Jak to działa (42)
 • Formuła 10.: zaokrąglanie do cyfr znaczących (43)
  • Jak to działa (43)
 • Formuła 11.: zliczanie wartości w zakresie komórek (44)
  • Jak to działa (45)
 • Formuła 12.: tworzenie tabeli zamiany jednostek (45)
  • Jak to działa (46)

Rozdział 3. Przetwarzanie tekstu za pomocą formuł (47)

 • Formuła 13.: łączenie ciągów znaków (47)
  • Jak to działa (48)
 • Formuła 14.: wielka litera na początku zdania (48)
  • Jak to działa (48)
 • Formuła 15.: usuwanie odstępów z ciągu znaków (49)
  • Jak to działa (50)
 • Formuła 16.: wyodrębnianie fragmentów ciągów znaków (50)
  • Jak to działa (50)
 • Formuła 17.: wyszukiwanie określonego znaku w tekście (51)
  • Jak to działa (52)
  • Alternatywa: wyszukiwanie drugiego wystąpienia znaku (53)
 • Formuła 18.: zamiana ciągów znaków (53)
  • Jak to działa (54)
 • Formuła 19.: zliczanie określonych znaków w komórce (55)
  • Jak to działa (55)
 • Formuła 20.: umieszczanie podziału wiersza za pomocą formuły (56)
  • Jak to działa (56)
 • Formuła 21.: usuwanie dziwnych znaków z tekstu (57)
  • Jak to działa (57)
 • Formuła 22.: wypełnianie liczb zerami (57)
  • Jak to działa (58)
 • Formuła 23.: formatowanie liczb w tekstach (58)
  • Jak to działa (59)
  • Alternatywa: funkcja KWOTA (60)

Rozdział 4. Data i czas (61)

 • Formuła 24.: odczyt bieżącej daty i czasu (61)
  • Jak to działa (61)
 • Formuła 25.: obliczanie wieku (62)
  • Jak to działa (62)
 • Formuła 26.: obliczanie liczby dni pomiędzy dwiema datami (63)
  • Jak to działa (63)
 • Formuła 27.: obliczanie liczby dni roboczych pomiędzy dwiema datami (64)
  • Jak to działa (64)
  • Alternatywa: funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND (64)
 • Formuła 28.: tworzenie listy dni z pominięciem dni wolnych od pracy (65)
  • Jak to działa (66)
 • Formuła 29.: wyodrębnianie części daty (66)
  • Jak to działa (67)
 • Formuła 30.: obliczanie liczby lat i miesięcy pomiędzy dwiema datami (68)
  • Jak to działa (68)
 • Formuła 31.: zmiana formatu dat na format juliański (69)
  • Jak to działa (69)
 • Formuła 32.: obliczanie minionej i pozostałej procentowej części roku (70)
  • Jak to działa (71)
 • Formuła 33.: określanie daty ostatniego dnia miesiąca (71)
  • Jak to działa (71)
  • Alternatywa: funkcja NR.SER.OST.DN.MIES (72)
 • Formuła 34.: obliczanie kwartału roku kalendarzowego na podstawie daty (72)
  • Jak to działa (73)
 • Formuła 35.: obliczanie kwartału roku obrotowego na podstawie daty (73)
  • Jak to działa (74)
 • Formuła 36.: określanie miesiąca obrotowego na podstawie daty (74)
  • Jak to działa (75)
 • Formuła 37.: obliczanie daty n-tego dnia tygodnia w miesiącu (75)
  • Jak to działa (76)
 • Formuła 38.: obliczanie daty ostatniego dnia tygodnia w miesiącu (76)
  • Jak to działa (77)
 • Formuła 39.: wyodrębnianie części czasu (77)
  • Jak to działa (77)
 • Formuła 40.: obliczanie odstępu czasu (78)
  • Jak to działa (78)
 • Formuła 41.: zaokrąglanie oznaczenia czasu (79)
  • Jak to działa (79)
 • Formuła 42.: zamiana liczby godzin, minut i sekund na oznaczenie czasu (80)
  • Jak to działa (80)
 • Formuła 43.: dodawanie godzin, minut i sekund do oznaczenia czasu (80)
  • Jak to działa (81)

Rozdział 5. Analiza warunkowa (83)

 • Formuła 44.: sprawdzanie, czy spełniony jest prosty warunek (83)
  • Jak to działa (84)
 • Formuła 45.: sprawdzanie wielu warunków (85)
  • Jak to działa (85)
  • Alternatywa: wyszukiwanie wartości (87)
 • Formuła 46.: sprawdzanie, czy spełniony jest warunek1 ORAZ warunek2 (87)
  • Jak to działa (88)
  • Alternatywa: odwołania do komórek z wartościami logicznymi (89)
 • Formuła 47.: sprawdzanie, czy spełniony jest warunek1 LUB warunek2 (90)
  • Jak to działa (90)
 • Formuła 48.: suma wszystkich wartości spełniających określony warunek (91)
  • Jak to działa (92)
  • Alternatywa: sumowanie wartości większych od zera (92)
 • Formuła 49.: sumowanie wszystkich wartości spełniających dwa lub więcej warunków (94)
  • Jak to działa (95)
  • Alternatywa: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW (95)
 • Formuła 50.: sumowanie wartości z określonego przedziału dat (95)
  • Jak to działa (96)
  • Alternatywa 1.: funkcja SUMA.WARUNKÓW (97)
  • Alternatywa 2.: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW (97)
 • Formuła 51.: zliczanie wartości spełniających określony warunek (98)
  • Jak to działa (98)
  • Alternatywa: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW (99)
 • Formuła 52.: zliczanie wartości spełniających dwa lub więcej warunków (99)
  • Alternatywa: SUMA.ILOCZYNÓW (101)
 • Formuła 53.: obliczanie średniej wszystkich wartości spełniających określony warunek (102)
  • Jak to działa (102)
  • Alternatywa: funkcja LICZ.JEŻELI (103)
 • Formuła 54.: obliczanie średniej wszystkich wartości spełniających dwa lub więcej warunków (103)
  • Jak to działa (104)
  • Alternatywa: funkcje SUMA.WARUNKÓW i LICZ.WARUNKI (104)

Rozdział 6. Formuły do wyszukiwania danych (105)

 • Formuła 55.: wyszukiwanie dokładnej wartości w oparciu o lewą skrajną kolumnę danych (105)
  • Jak to działa (106)
 • Formuła 56.: wyszukiwanie dokładnej wartości w oparciu o dowolną kolumnę danych (107)
  • Jak to działa (108)
  • Alternatywa: funkcja WYSZUKAJ (108)
 • Formuła 57.: wyszukiwanie wartości w poziomie (109)
  • Jak to działa (109)
  • Alternatywa: funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ (110)
 • Formuła 58.: ukrywanie błędów zwracanych przez funkcje wyszukujące (110)
  • Jak to działa (110)
  • Alternatywa: funkcja CZY.BRAK (112)
 • Formuła 59.: wyszukiwanie najlepszego dopasowania w liście zakresów wartości (112)
  • Jak to działa (113)
  • Alternatywa: funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ (114)
 • Formuła 60.: wyszukiwanie wartości w różnych tabelach (115)
  • Jak to działa (117)
 • Formuła 61.: wyszukiwanie wartości w dwuwymiarowej tabeli (117)
  • Jak to działa (117)
  • Alternatywa: funkcja PODAJ.POZYCJĘ i wartości domyślne (118)
 • Formuła 62.: wyszukiwanie wartości na podstawie wielu kryteriów (119)
  • Jak to działa (120)
  • Alternatywa: funkcja SUMA.ILOCZYNÓW zwracająca tekst (120)
 • Formuła 63.: wyszukiwanie ostatniej wartości w kolumnie danych (121)
  • Jak to działa (121)
  • Alternatywa: wyszukiwanie ostatniej wartości za pomocą funkcji WYSZUKAJ (121)
 • Formuła 64.: wyszukiwanie n-tego wystąpienia wartości (122)
  • Jak to działa (123)
 • Formuła 65.: wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości znaków (124)
  • Jak to działa (124)
 • Formuła 66.: wybór metody agregacji danych przez użytkownika (125)
  • Jak to działa (125)
  • Alternatywa: funkcje WYBIERZ i PODAJ.POZYCJĘ (126)

Rozdział 7. Najczęściej stosowane formuły biznesowe i finansowe (127)

 • Formuła 67.: obliczanie zysku brutto i procentowego zysku brutto (127)
  • Jak to działa (127)
  • Alternatywa: obliczanie narzutu (128)
 • Formuła 68.: obliczanie wskaźników EBIT i EBITDA (129)
  • Jak to działa (129)
 • Formuła 69.: obliczanie kosztu własnego sprzedaży (130)
  • Jak to działa (130)
 • Formuła 70.: obliczanie stopy zwrotu z aktywów (131)
  • Jak to działa (131)
  • Alternatywa: obliczanie zwrotu na kapitale własnym (132)
 • Formuła 71.: obliczanie progu rentowności (132)
  • Jak to działa (133)
 • Formuła 72.: obliczanie wskaźnika odpływu klientów (134)
  • Jak to działa (134)
  • Alternatywa: roczny wskaźnik odpływu klientów (135)
 • Formuła 73.: obliczanie średniej okresowej wartości klienta (135)
  • Jak to działa (136)
 • Formuła 74.: obliczanie wskaźnika rotacji pracowników (136)
  • Jak to działa (137)
 • Formuła 75.: przeliczanie oprocentowania (137)
  • Jak to działa (138)
  • Alternatywa: obliczanie oprocentowania efektywnego za pomocą funkcji FV (139)
 • Formuła 76.: kalkulator spłaty kredytu (139)
  • Jak to działa (139)
  • Alternatywa: utworzenie harmonogramu spłat kredytu (140)
 • Formuła 77.: utworzenie harmonogramu spłaty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem (142)
  • Jak to działa (143)
  • Alternatywa: daty zamiast numerów rat (143)
 • Formuła 78.: obliczanie amortyzacji (144)
  • Jak to działa (145)
  • Alternatywa: amortyzacja przyspieszona (146)
 • Formuła 79.: obliczanie wartości bieżącej inwestycji (148)
  • Jak to działa (148)
  • Alternatywa: obliczanie wartości bieżącej przyszłych płatności (149)
 • Formuła 80.: obliczenia wartości bieżącej netto (150)
  • Jak to działa (151)
  • Alternatywa: dodatnie i ujemne przepływy pieniężne (151)
 • Formuła 81.: obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu (152)
  • Jak to działa (153)
  • Alternatywa: nieregularne przyszłe przepływy pieniężne (153)

Rozdział 8. Najczęściej wykonywane analizy statystyczne (155)

 • Formuła 82.: obliczanie średniej ważonej (155)
  • Jak to działa (156)
  • Alternatywa: funkcja SUMA (156)
 • Formuła 83.: wygładzanie danych i średnia ruchoma (157)
  • Jak to działa (158)
 • Formuła 84.: wygładzanie wykładnicze silnie zmiennych danych (160)
  • Jak to działa (160)
 • Formuła 85.: wyszukiwanie największej lub najmniejszej wartości (161)
  • Jak to działa (162)
 • Formuła 86.: znajdowanie k-tej największej lub najmniejszej wartości (162)
  • Jak to działa (163)
  • Alternatywa: funkcja POZYCJA (164)
 • Formuła 87.: obliczanie średniej, mediany i najczęściej występującej wartości (165)
  • Jak to działa (166)
  • Alternatywa: funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL (167)
 • Formuła 88.: dzielenie danych na przedziały (167)
  • Jak to działa (168)
  • Alternatywa: funkcja KWARTYL.PRZEDZ.OTW (170)
 • Formuła 89.: wyszukiwanie wartości odstających metodą rozstępu ćwiartkowego (171)
  • Jak to działa (172)
 • Formuła 90.: tworzenie rozkładu częstości (173)
  • Jak to działa (174)
  • Alternatywa: funkcja LICZ.WARUNKI (174)
 • Formuła 91.: kompensacja sezonowości danych przed ich prognozowaniem (175)
  • Jak to działa (176)
 • Formuła 92.: prognozowanie trendu (177)
  • Jak to działa (177)

Rozdział 9. Zastosowanie formuł w formatowaniu warunkowym (179)

 • Formuła 93.: wyróżnianie komórek spełniających określone kryteria (179)
  • Jak to działa (179)
 • Formuła 94.: wyróżnianie komórek w zależności od wartości innych komórek (181)
  • Jak to działa (181)
 • Formuła 95.: wyróżnianie komórek, których wartości znajdują się na liście nr 1, ale nie ma ich na liście nr 2 (182)
  • Jak to działa (182)
 • Formuła 96.: wyróżnianie komórek, których wartości znajdują się na liście nr 1 i na liście nr 2 (184)
  • Jak to działa (185)
 • Formuła 97.: wyróżnianie dat weekendów (186)
  • Jak to działa (186)
 • Formuła 98.: wyróżnianie dni pomiędzy dwiema datami (188)
  • Jak to działa (188)
 • Formuła 99.: formatowanie dat na podstawie określonego terminu (189)
  • Jak to działa (190)
 • Formuła 100.: wyróżnianie dat na podstawie klasyfikacji percentylowej (191)
  • Jak to działa (192)
 • Formuła 101.: wyróżnianie wartości statystycznie odstających (194)
  • Jak to działa (195)

Skorowidz (197)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.