reklama - zainteresowany?

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript - Helion


Autor: Nicholas C. Zakas
Tytuł oryginału: Understanding ECMAScript 6: The Definitive Guide for JavaScript Developers
Tłumaczenie: Robert Górczyński
ISBN: 978-83-283-3403-8
stron: 384, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2017-08-02
Księgarnia: Helion

Cena książki: 20,90 zł (poprzednio: 65,31 zł)
Oszczędzasz: 68% (-44,41 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: JavaScript - Programowanie

Najnowsza specyfikacja języka JavaScript ECMAScript 6 — jest najważniejszym uaktualnieniem w dotychczasowej historii tego języka. Jej Zrozumienie specyfikacji ECMAScript 6 ma kluczowe znaczenie dla wszystkich programistów JavaScript. Tworzy ona solidny fundament i to właśnie na nim będą budowane wszystkie aplikacje JavaScriptu w przyszłości.

Oto podręcznik przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów JavaScriptu, którzy korzystają ze środowiska przeglądarki WWW lub Node.js. Omówiono tu zagadnienia wiązania bloków, ciągów tekstowych, wyrażeń regularnych, a także zmiany wprowadzone w funkcjach. Przedstawiono pełne wprowadzenie do typów obiektów oraz składni, które pojawiły się w JavaScripcie wraz ze specyfikacją ECMAScript 6. Nie zabrakło przykładów kodu działającego w dowolnym środowisku JavaScriptu. Dodatkowo zaprezentowano zmiany wprowadzone wraz z nowym standardem ECMAScript 7 (2016).

W tej książce omówiono między innymi:

 • natywne tablice JavaScriptu i ich nowe możliwości
 • obietnice i programowanie asynchroniczne
 • API refleksji
 • wykorzystanie proxy do kontroli obiektów
 • hermetyzację kodu za pomocą modułów

JavaScript to dojrzałość, elastyczność i najnowsze standardy!


Nicholas C. Zakas — pisze aplikacje internetowe od niemal dwudziestu lat. Jest doskonale znanym i uznanym ekspertem w dziedzinie tworzenia front-endu i przyczynia się do kształtowania najlepszych praktyk w tym zakresie. Specjalizuje się w stosowaniu takich technik, jak JavaScript, Dynamic HTML, CSS, XML oraz XSLT. Kilka lat pracował w firmie Yahoo!, w której pełnił funkcje głównego inżyniera do spraw związanych z jej główną witryną. Jest autorem wielu książek dotyczących technik programistycznych.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript", wybierały także:

 • D3.js w akcji
 • Tablice informatyczne. Node.js
 • Angular 11. Kurs video. Poznaj moc tworzenia aplikacji typu SPA

Dodaj do koszyka

Spis treści

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript -- spis treści

O autorze (11)

Wstęp (13)

Wprowadzenie (15)

 • Droga do ECMAScript 6 (15)
 • O tej książce (16)
  • Zgodność przeglądarki WWW i Node.js (17)
  • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (17)
  • Ogólne omówienie zawartości książki (17)
  • Konwencje typograficzne użyte w książce (19)
  • Pomoc i wsparcie (20)

1. Wiązanie bloków (21)

 • Deklaracje var i hoisting (21)
 • Deklaracje na poziomie bloku (23)
  • Deklaracje let (23)
  • Brak możliwości ponownej deklaracji (24)
  • Deklaracja const (25)
  • Tymczasowo martwa strefa (27)
 • Wiązanie bloku w pętli (28)
  • Funkcja w pętli (29)
  • Deklaracja let w pętli (30)
  • Deklaracja const w pętli (31)
 • Wiązanie bloku globalnego (32)
 • Zastosowanie najlepszych praktyk dotyczących wiązania bloku (33)
 • Podsumowanie (34)

2. Ciągi tekstowe i wyrażenia regularne (35)

 • Lepsza obsługa Unicode (35)
  • Punkty kodowe UTF-16 (36)
  • Metoda codePointAt() (37)
  • Metoda String.fromCodePoint() (38)
  • Metoda normalize() (38)
  • Opcja u dla wyrażeń regularnych (40)
 • Inne zmiany dotyczące ciągu tekstowego (42)
  • Metody przeznaczone do identyfikacji podciągów tekstowych (42)
  • Metoda repeat() (44)
 • Zmiany wprowadzone w wyrażeniach regularnych (45)
  • Opcja y w wyrażeniach regularnych (45)
  • Powielanie wyrażenia regularnego (48)
  • Właściwość flags (49)
 • Szablony literałów (50)
  • Składnia podstawowa (50)
  • Wielowierszowy ciąg tekstowy (51)
  • Zastępowanie ciągu tekstowego (53)
  • Szablony wraz z tagami (54)
 • Podsumowanie (58)

3. Funkcje (59)

 • Funkcje wraz z wartościami parametrów domyślnych (59)
  • Symulowanie wartości parametrów domyślnych w ECMAScript 5 (60)
  • Wartości parametrów domyślnych w ECMAScript 6 (61)
  • Jaki wpływ na argumenty Object mają wartości parametrów domyślnych? (62)
  • Wyrażenia parametru domyślnego (64)
  • Parametr domyślny i koncepcja TDZ (66)
 • Praca z nienazwanymi parametrami (68)
  • Nienazwane parametry w ECMAScript 5 (68)
  • Parametry resztowe (69)
 • Zwiększone możliwości konstruktora Function (72)
 • Operator rozszczepiania (72)
 • Właściwość name (74)
  • Wybór odpowiedniej nazwy (74)
  • Przypadki specjalne dotyczące właściwości name (75)
 • Wyjaśnienie podwójnego przeznaczenia funkcji (76)
  • Ustalenie, jak funkcja była wywoływana w ECMAScript 5 (77)
  • Metawłaściwość new.target (78)
 • Funkcje na poziomie bloku (79)
  • Ustalenie, kiedy należy używać funkcji na poziomie bloku (80)
  • Funkcje na poziomie bloku w trybie nieścisłym (81)
 • Funkcja strzałki (81)
  • Składnia funkcji strzałki (82)
  • Utworzenie natychmiast wykonywanego wyrażenia funkcji (84)
  • Brak wiązania this (85)
  • Funkcja strzałki i tablica (88)
  • Brak wiązania arguments (88)
  • Identyfikacja funkcji strzałki (88)
 • Optymalizacja wywołania ogonowego (89)
  • Co nowego w wywołaniu ogonowym w specyfikacji ECMAScript 6? (90)
  • Jak okiełznać optymalizację wywołania ogonowego? (92)
 • Podsumowanie (93)

4. Rozbudowana funkcjonalność obiektu (95)

 • Kategorie obiektu (95)
 • Rozszerzenia składni literału obiektu (96)
  • Skrót inicjalizacji właściwości (96)
  • Zwięzłe metody (97)
  • Generowane nazwy właściwości (98)
 • Nowe metody (100)
  • Metoda Object.is() (100)
  • Metoda Object.assign() (101)
 • Powielenie właściwości literału obiektu (103)
 • Kolejność właściwości typu wyliczeniowego (104)
 • Usprawnienia dla prototypów (105)
  • Zmiana prototypu obiektu (105)
  • Łatwy dostęp do prototypu za pomocą odwołania super (107)
 • Formalna definicja metody (110)
 • Podsumowanie (111)

5. Destrukturyzacja w celu łatwiejszego dostępu do danych (113)

 • Dlaczego destrukturyzacja może być użyteczna? (113)
 • Destrukturyzacja obiektu (114)
  • Destrukturyzacja przypisania (115)
  • Wartości domyślne (116)
  • Przypisanie do różnych nazw zmiennych lokalnych (117)
  • Destrukturyzacja zagnieżdżonego obiektu (118)
 • Destrukturyzacja tablicy (120)
  • Destrukturyzacja przypisania (121)
  • Wartości domyślne (123)
  • Destrukturyzacja zagnieżdżonej tablicy (123)
  • Elementy resztowe (123)
 • Destrukturyzacja mieszana (125)
 • Destrukturyzacja parametrów (125)
  • Destrukturyzowane parametry są wymagane (127)
  • Wartości domyślne dla destrukturyzowanych parametrów (128)
 • Podsumowanie (128)

6. Symbole i ich właściwości (131)

 • Utworzenie symbolu (132)
 • Użycie symbolu (133)
 • Współdzielenie symboli (134)
 • Koercja symbolu (135)
 • Pobieranie właściwości symbolu (136)
 • Udostępnienie wewnętrznych operacji za pomocą powszechnie znanych symboli (137)
  • Metoda Symbol.hasInstance (138)
  • Właściwość Symbol.isConcatSpreadable (140)
  • Właściwości Symbol.match, Symbol.replace, Symbol.search i Symbol.split (142)
  • Metoda Symbol.toPrimitive (144)
  • Właściwość Symbol.toStringTag (146)
  • Właściwość Symbol.unscopables (150)
 • Podsumowanie (151)

7. Zbiory i mapy (153)

 • Zbiory i mapy w ECMAScript 5 (154)
 • Problemy związane z obejściami (155)
 • Zbiory w specyfikacji ECMAScript 6 (156)
  • Utworzenie zbioru i dodanie do niego elementów (156)
  • Usunięcie elementu ze zbioru (158)
  • Metoda forEach() dla zbioru (159)
  • Konwersja zbioru na postać tablicy (161)
  • Słaby zbiór (162)
 • Mapy w specyfikacji ECMAScript 6 (164)
  • Metody mapy (165)
  • Inicjalizacja mapy (166)
  • Metoda forEach() dla mapy (167)
  • Słabe mapy (168)
 • Podsumowanie (172)

8. Iteratory i generatory (175)

 • Problem związany z pętlą (175)
 • Czym jest iterator? (176)
 • Czym jest generator? (177)
  • Wyrażenie funkcji generatora (179)
  • Metody obiektu generatora (180)
 • Pętla for-of i elementy poddające się iteracji (181)
  • Uzyskanie dostępu do domyślnego iteratora (182)
  • Utworzenie obiektu poddającego się iteracji (183)
 • Wbudowane iteratory (184)
  • Iteratory kolekcji (184)
  • Iteratory ciągu tekstowego (189)
  • Iteratory NodeList (190)
 • Operator rozszczepiania i niebędące tablicami elementy poddające się iteracji (191)
 • Zaawansowana funkcjonalność iteratorów (192)
  • Przekazanie argumentów do iteratora (192)
  • Zgłaszanie błędu w iteratorze (194)
  • Polecenie return w generatorze (196)
  • Delegowanie generatora (197)
 • Asynchroniczne wykonywanie zadania (199)
  • Wykonywanie prostych zadań (200)
  • Wykonanie zadania wraz z danymi (201)
  • Asynchroniczne wykonywanie zadań (202)
 • Podsumowanie (205)

9. Wprowadzenie do klas JavaScript (207)

 • Przypominające klasy struktury w ECMAScript 5 (208)
 • Deklaracja klasy (208)
  • Podstawowa deklaracja klasy (208)
  • Dlaczego należy używać składni klasy? (210)
 • Wyrażenia klasy (212)
  • Podstawowe wyrażenie klasy (212)
  • Wyrażenia nazwanych klas (213)
 • Klasa jako typ pierwszoklasowy (214)
 • Właściwości akcesora (216)
 • Generowane nazwy elementów składowych (217)
 • Metody generatora (218)
 • Statyczne elementy składowe (220)
 • Dziedziczenie z użyciem klas pochodnych (221)
  • Przesłanianie metod klasy (224)
  • Dziedziczone statyczne elementy składowe (224)
  • Klasy pochodne na podstawie wyrażeń (225)
  • Dziedziczenie po wbudowanych klasach (228)
  • Właściwość Symbol.species (229)
 • Użycie właściwości new.target w konstruktorze klasy (232)
 • Podsumowanie (234)

10. Usprawnione możliwości tablicy (237)

 • Tworzenie tablicy (237)
  • Metoda Array.of() (238)
  • Metoda Array.from() (239)
 • Nowe metody we wszystkich tablicach (243)
  • Metody find() i findIndex() (243)
  • Metoda fill() (244)
  • Metoda copyWithin() (245)
 • Typowane tablice (246)
  • Liczbowe typy danych (246)
  • Bufor tablicy (247)
  • Przeprowadzanie operacji na buforze tablicy za pomocą widoku (248)
 • Podobieństwa między tablicami typowanymi i zwykłymi (255)
  • Metody używane w obu typach tablic (256)
  • Te same iteratory (256)
  • Metody of() i from() (257)
 • Różnice między tablicami typowaną i zwykłą (257)
  • Różnice behawioralne (258)
  • Brakujące metody (259)
  • Metody dodatkowe (259)
 • Podsumowanie (260)

11. Obietnice i programowanie asynchroniczne (263)

 • Kontekst programowania asynchronicznego (264)
  • Model zdarzeń (264)
  • Wzorzec wywołania zwrotnego (265)
 • Podstawy obietnic (267)
  • Cykl życiowy obietnicy (268)
  • Tworzenie nierozstrzygniętej obietnicy (270)
  • Utworzenie spełnionej obietnicy (273)
  • Błędy funkcji executor (275)
 • Globalna procedura obsługi odrzucenia obietnicy (276)
  • Obsługa odrzucenia obietnicy w Node.js (277)
  • Obsługa odrzucenia obietnicy w przeglądarce WWW (279)
 • Łączenie obietnic (281)
  • Przechwytywanie błędów (282)
  • Wartość zwrotna w łańcuchu obietnic (283)
  • Zwrot obietnicy przez łańcuch obietnic (284)
 • Udzielanie odpowiedzi wielu obietnicom (287)
  • Metoda Promise.all() (287)
  • Metoda Promise.race() (288)
 • Dziedziczenie po obietnicach (289)
 • Asynchroniczne wykonywanie zadania za pomocą obietnicy (291)
 • Podsumowanie (295)

12. Proxy i API refleksji (297)

 • Problem tablicy (298)
 • Wprowadzenie proxy i refleksji (298)
 • Utworzenie prostego proxy (300)
 • Weryfikacja właściwości za pomocą pułapki set (300)
 • Weryfikacja kształtu obiektu za pomocą pułapki get (302)
 • Ukrycie istnienia właściwości za pomocą pułapki has (304)
 • Uniemożliwienie usunięcia właściwości za pomocą pułapki deleteProperty (305)
 • Pułapki prototypu proxy (307)
  • Jak działają pułapki prototypu proxy? (308)
  • Dlaczego mamy dwa zbiory metod? (309)
 • Pułapki związane z rozbudową obiektu (311)
  • Dwa proste przykłady (311)
  • Powielone metody związane z rozbudową obiektów (312)
 • Pułapki deskryptora właściwości (313)
  • Blokowanie Object.defineProperty() (314)
  • Ograniczenia deskryptora obiektu (315)
  • Powielone metody deskryptora (316)
 • Pułapka ownKeys (318)
 • Funkcje proxy używane podczas konstruowania i stosowania pułapek (319)
  • Weryfikacja parametrów funkcji (320)
  • Wywołanie konstruktora bez operatora new (322)
  • Nadpisanie konstruktora abstrakcyjnej klasy bazowej (323)
  • Możliwy do wywołania konstruktor klasy (325)
 • Proxy możliwe do odwołania (326)
 • Rozwiązanie problemu tablicy (327)
  • Wykrywanie indeksu tablicy (328)
  • Zwiększenie wielkości po dodaniu nowego elementu (328)
  • Usuwanie elementów po zmniejszeniu wartości właściwości length (330)
  • Implementacja klasy MyArray (332)
 • Użycie proxy jako prototypu (334)
  • Użycie pułapki get w prototypie (335)
  • Użycie pułapki set w prototypie (336)
  • Użycie pułapki has w prototypie (337)
  • Proxy jako prototyp w klasie (338)
 • Podsumowanie (341)

13. Hermetyzacja kodu za pomocą modułów (343)

 • Co to jest moduł? (344)
 • Podstawowe operacje eksportu (344)
 • Podstawowe operacje importu (345)
  • Import pojedynczego wiązania (346)
  • Import wielu wiązań (346)
  • Import całego modułu (347)
  • Drobne dziwactwo zaimportowanych wiązań (348)
 • Zmiana nazwy elementu podczas eksportu i importu (349)
 • Wartość domyślna w module (350)
  • Eksport wartości domyślnej (350)
  • Import wartości domyślnej (351)
 • Ponowny eksport wiązania (352)
 • Import bez wiązań (353)
 • Wczytywanie modułu (354)
  • Użycie modułu w przeglądarce WWW (354)
  • Określanie specyfikatora modułu w przeglądarce WWW (359)
 • Podsumowanie (360)

A. Mniejsze zmiany w ECMAScript 6 (361)

 • Praca z liczbami całkowitymi (361)
  • Identyfikacja liczby całkowitej (362)
  • Bezpieczne liczby całkowite (362)
 • Nowe metody obiektu Math (363)
 • Identyfikatory Unicode (364)
 • Formalizacja właściwości __proto__ (365)

B. Poznajemy ECMAScript 7 (2016) (369)

 • Operator wykładniczy (370)
  • Kolejność operacji (370)
  • Ograniczenie operandu (370)
 • Metoda Array.prototype.includes() (371)
  • Jak używać metody Array.prototype.includes()? (372)
  • Porównywanie wartości (372)
 • Zmiana w trybie ścisłym o zasięgu funkcji (373)

Skorowidz (375)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.