reklama - zainteresowany?

Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II - Helion

Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II
ebook
Autor: Sean P. Kane, Karl Matthias
Tytuł oryginału: Docker: Up & Running: Shipping Reliable Containers in Production, 2nd Edition
Tłumaczenie: Andrzej Stefański
ISBN: 978-83-283-5605-4
stron: 325, Format: ebook
Data wydania: 2019-05-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II

Tagi: Docker

Docker jest nową technologią, która radykalnie zmieniła podejście do wdrażania oprogramowania. Obrazy i kontenery Dockera upraszczają zarządzanie zależnościami, dzięki czemu testowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji staje się o wiele prostsze. W ciągu ostatnich lat Docker znacznie się rozwinął. Jest teraz bardzo stabilny i daje programistom wiele narzędzi do wyboru. W oczywisty sposób zwiększa to jego popularność wśród twórców dużych systemów. Niemniej zrozumieć działanie Dockera i nauczyć się wykorzystywać go w poprawny sposób — to nie jest trywialne i wymaga wysiłku.

Oto kolejne — zaktualizowane i uzupełnione — wydanie praktycznego przewodnika, dzięki któremu szybko nauczysz się korzystać z Dockera. Wyjaśniono tu podstawy jego działania, pokazano praktyczne techniki wdrażania i testowania kontenerów Dockera, przedstawiono także podstawowe wewnętrzne procesy kontenerów. Z książki dowiesz się, jak przygotować pakiet aplikacji ze wszystkimi ich zależnościami, a następnie przetestować go, wdrożyć, skalować oraz utrzymywać w środowiskach produkcyjnych. Znajdziesz tu również nowy rozdział na temat Docker Compose, głębsze omówienie trybu Docker Swarm, wprowadzenie do Kubernetes, a także przykłady optymalizacji obrazów Dockera i wiele innych przydatnych informacji.

W tej książce między innymi:

 • solidne wprowadzenie do Dockera oraz przygotowanie środowiska pracy
 • debugowanie obrazów i kontenerów Dockera
 • sprawne wdrażanie aplikacji w środowiskach produkcyjnych
 • wdrażanie kontenerów w publicznych i prywatnych chmurach
 • standardy branżowe przy projektowaniu oprogramowania w Dockerze

Docker. Koniec problemów z zależnościami w aplikacjach!

Dodaj do koszyka Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II

Spis treści

Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II eBook -- spis treści


Przedmowa 11

Wstęp 13

1. Wprowadzenie 19

 • Co obiecuje Docker 19
  • Korzyści płynące ze stosowania procesów proponowanych przez Dockera 21
 • Czym Docker nie jest 23
 • Ważne pojęcia 24
 • Podsumowanie 25

2. Docker i jego otoczenie 27

 • Upraszczanie procesów 27
 • Duże wsparcie i wykorzystanie 30
 • Architektura 31
  • Model klient-serwer 32
  • Porty sieciowe i gniazdka Unix 32
  • Rozbudowane narzędzia 33
  • Tekstowy klient Dockera 33
  • API Docker Engine 34
  • Sieć w kontenerze 35
 • Najlepsze zastosowania Dockera 36
  • Kontenery to nie maszyny wirtualne 37
  • Ograniczona izolacja 37
  • Kontenery są lekkie 38
  • Dążenie do niezmienności infrastruktury 39
  • Aplikacje bezstanowe 39
  • Przenoszenie informacji o stanie na zewnątrz 40
 • Schemat pracy z Dockerem 41
  • Wersjonowanie 41
  • Budowanie 42
  • Testowanie 43
  • Tworzenie pakietów 44
  • Wdrażanie 44
  • Ekosystem Dockera 45
 • Podsumowanie 47

3. Instalacja Dockera 49

 • Klient Dockera 50
  • Linux 50
  • macOS, Mac OS X 52
  • Microsoft Windows 10 52
 • Serwer Dockera 53
  • Linux korzystający z systemd 53
  • Serwery na maszynach wirtualnych 53
 • Testowanie 61
  • Ubuntu 62
  • Fedora 62
  • Alpine Linux 62
 • Poznajemy serwer Dockera 62
 • Podsumowanie 64

4. Praca z obrazami Dockera 65

 • Anatomia pliku Dockerfile 65
 • Budowanie obrazu 68
 • Usuwanie problemów z obrazami 71
 • Uruchamianie zbudowanego obrazu 73
  • Zmienne środowiska 74
 • Własne obrazy bazowe 75
 • Zapisywanie obrazów 76
  • Publiczne rejestry 76
  • Rejestry prywatne 77
  • Autoryzacja w rejestrze 77
  • Uruchamianie własnego rejestru 80
 • Zaawansowane techniki budowania obrazów 84
  • Utrzymywanie małych obrazów 84
  • Warstwy są addytywne 90
  • Optymalizowanie pamięci podręcznej 92
 • Podsumowanie 96

5. Praca z kontenerami Dockera 97

 • Czym jest kontener? 97
  • Historia kontenerów 98
 • Tworzenie kontenera 99
  • Podstawowa konfiguracja 100
  • Magazyny danych 103
  • Przydzielanie zasobów 105
 • Uruchamianie kontenera 113
 • Automatyczne restartowanie kontenera 114
 • Zatrzymywanie kontenera 115
 • Wymuszanie zakończenia pracy kontenera 116
 • Pauzowanie i wznawianie pracy kontenera 117
 • Czyszczenie kontenerów i obrazów 118
 • Kontenery Windows 120
 • Podsumowanie 122

6. Poznawanie Dockera 123

 • Wyświetlanie wersji Dockera 123
 • Informacje o serwerze 125
 • Pobieranie aktualizacji obrazów 126
 • Pobieranie informacji o kontenerze 127
 • Wykorzystanie powłoki 128
 • Zwracanie wyniku 129
 • Wnętrze działającego kontenera 130
  • docker exec 131
  • nsenter 132
  • docker volume 134
 • Logi 136
  • Polecenie docker logs 136
  • Zaawansowane mechanizmy obsługi logów 138
  • Inne opcje 140
 • Monitorowanie Dockera 141
  • Statystyki kontenerów 141
  • Sprawdzanie stanu kontenera 145
  • docker events 147
  • cAdvisor 149
 • Prometheus 152
 • Dalsze eksperymenty 155
 • Podsumowanie 155

7. Debugowanie kontenerów 157

 • Dane generowane przez proces 157
 • Przeglądanie procesów 161
 • Kontrolowanie procesów 162
 • Przeglądanie sieci 165
 • Historia obrazów 167
 • Przeglądanie kontenera 168
 • Przeglądanie systemu plików 169
 • Podsumowanie 170

8. Docker Compose 171

 • Konfigurowanie Docker Compose 172
 • Uruchamianie usług 178
 • Poznajemy RocketChat 180
 • Ćwiczenia z Docker Compose 187
 • Podsumowanie 189

9. Tworzenie kontenerów produkcyjnych 191

 • Wdrażanie produkcyjne 191
 • Rola Dockera w środowisku produkcyjnym 192
  • Kontrola zadań 193
  • Kontrola zasobów 194
  • Sieć 194
  • Konfiguracja 195
  • Tworzenie i dostarczanie pakietów 195
  • Zapisywanie logów 195
  • Monitorowanie 196
  • Planowanie 196
  • Odkrywanie usług 199
  • Podsumowanie środowisk produkcyjnych 200
 • Docker i DevOps 201
  • Szybki przegląd 201
  • Zewnętrzne zależności 204
 • Podsumowanie 204

10. Skalowanie Dockera 205

 • Centurion 206
 • Tryb Docker Swarm 211
 • Amazon ECS i Fargate 219
  • Podstawy AWS 220
  • Konfiguracja IAM 220
  • Przygotowanie AWS CLI 221
  • Instancje kontenerów 222
  • Zadania 223
  • Testowanie zadania 229
  • Zatrzymywanie zadania 230
 • Kubernetes 231
  • Czym jest Minikube? 232
  • Instalowanie Minikube 232
  • Uruchomienie Kubernetes 235
  • Panel kontrolny Kubernetes 236
  • Kontenery i pody Kubernetes 237
  • Uruchomienie 238
  • Wdrażanie rzeczywistego stosu 240
  • Definicja usługi 241
  • Definicja PersistentVolumeClaim 242
  • Definicja wdrożenia 243
  • Wdrażanie aplikacji 244
  • Skalowanie 246
  • API kubectl 247
 • Podsumowanie 249

11. Zagadnienia zaawansowane 251

 • Szczegółowo o kontenerach 251
  • cgroups 252
  • Przestrzenie nazw 255
 • Bezpieczeństwo 259
  • UID 0 260
  • Kontenery uprzywilejowane 263
  • seccomp 265
  • SELinux i AppArmor 269
  • Demon Dockera 270
 • Zaawansowana konfiguracja 272
  • Sieć 272
 • Magazyny danych 278
 • Architektura Dockera 281
 • Wymiana środowisk uruchomieniowych 285
  • gVisor 288
 • Podsumowanie 290

12. Projektowanie platformy dla kontenerów 291

 • The Twelve-Factor App 292
  • Repozytorium kodów 292
  • Zależności 292
  • Konfiguracja 294
  • Usługi pomocnicze 295
  • Budowanie, udostępnianie, uruchamianie 296
  • Procesy 296
  • Wykorzystanie portów 297
  • Współbieżność 297
  • Dyspozycyjność 298
  • Podobieństwo środowiska programistycznego i produkcyjnego 298
  • Logi 298
  • Procesy administracyjne 299
  • Podsumowanie Twelve-Factor 299
 • The Reactive Manifesto 300
  • Responsywność 300
  • Stabilność 300
  • Elastyczność 300
  • Obsługa komunikatów 300
 • Podsumowanie 301

13. Wnioski 303

 • Wyzwania 303
 • Przepływ pracy w Dockerze 304
 • Minimalizowanie liczby artefaktów do wdrożenia 304
 • Optymalizacja przechowywania i przesyłania danych 305
 • Korzyści 305
 • Słowo końcowe 306

Skorowidz 307

Dodaj do koszyka Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.