reklama - zainteresowany?

DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji - Helion

DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji
ebook
Autor: Gene Kim, Patrick Debois, John Willis, Jez Humble, John Allspaw
Tytuł oryginału: The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-3454-0
stron: 456, Format: ebook
Data wydania: 2017-10-20
Księgarnia: Helion

Cena książki: 38,50 zł (poprzednio: 77,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-38,50 zł)

Dodaj do koszyka DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji

Tagi: Inne

Organizacje, które cechuje wysoka dynamika rozwoju, w naturalny sposób będą wprowadzać kolejne innowacje i wygrywać na rynku. Metodyka DevOps jest bezcennym narzędziem dla takich jednostek: pozwala na tworzenie bezpiecznych systemów pracy i umożliwia niewielkim zespołom szybkie i niezależne rozwijanie i walidację kodu, który po krótkim czasie można bezpiecznie wdrożyć u klientów. Dzięki niej szybko można uzyskać korzyści ze współdziałania wszystkich form inżynierii w sposób wielodyscyplinarny!

Niniejsza książka powinna znaleźć się na podorędziu każdego menedżera z branży IT. Obecnie sposób działania i zarządzania technologią może stanowić o przetrwaniu firmy, więc przyjęcie nowych zasad i praktyk zarządzania jest kluczową decyzją. I o tym właśnie mówi ta książka. Doceni ją każdy, kto zarządza pracą w strumieniu wartości technicznych (lub w nim pracuje), który zwykle obejmuje zarządzanie produktem, rozwój, walidację, operacje IT i bezpieczeństwo informacji. Książka przyda się także menedżerom biznesowym, którzy inicjują działania w obszarze technologii.

W tej książce między innymi:

 • podstawy DevOps i wysokopoziomowe zasady trzech dróg
 • strumienie wartości, zasady i wzorce projektowania, wzorce wdrażania i studia przypadków
 • jak zbudować podstawy protokołu wdrożeń
 • przyśpieszanie i wzmacnianie sprzężeń zwrotnych
 • stymulowanie ciągłego uczenia się oraz kultura sprawiedliwego traktowania się
 • poprawna integracja zasad zabezpieczeń i zgodności z przepisami

Zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo — w skrócie: DevOps!

Dodaj do koszyka DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji

 

Osoby które kupowały "DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Tajemnice sieci
 • Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku
 • Mindf*ck szefa.
 • Sprzedaż wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywać technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami

Dodaj do koszyka DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji

Spis treści

DevOps. wiatowej klasy zwinno, niezawodno i bezpieczestwo w Twojej organizacji eBook -- spis treci

Przedmowa. Aha! (7)

Sowo wstpne (15)

Wyobra sobie wiat, w którym Dev i Ops tworz DevOps. Wprowadzenie do podrcznika DevOps (17)

CZʦ I. TRZY DROGI (33)

1. Agile, cige dostarczanie i trzy drogi (39)

2. Pierwsza droga: Zasady przepywu (47)

3. Druga droga: Zasady sprzenia zwrotnego (59)

4. Trzecia droga: Zasady cigego uczenia si i eksperymentowania (69)

CZʦ II. OD CZEGO ZACZ? (79)

5. Wybór strumieni wartoci, od których naley zacz (83)

6. Zrozumienie pracy w strumieniu wartoci, zapewnienie jej widocznoci i rozszerzenie zrozumienia na ca organizacj (93)

7. Projektowanie organizacji i jej architektury z uwzgldnieniem praw Conwaya (107)

8. Jak uzyska wietne efekty poprzez zintegrowanie zada dziau Ops z codzienn prac dziau Dev? (125)

CZʦ III. PIERWSZA DROGA TECHNICZNE PRAKTYKI PRZEPYWU (137)

9. Podstawy potoku wdroe (141)

10. Szybkie i niezawodne testowanie automatyczne (153)

11. Wdroenie i stosowanie praktyk cigej integracji (173)

12. Automatyzacja i zapewnienie wyda niskiego ryzyka (183)

13. Architektura dla wyda niskiego ryzyka (209)

CZʦ IV. DRUGA DROGA TECHNICZNE PRAKTYKI SPRZʯE ZWROTNYCH (221)

14. Tworzenie telemetrii umoliwiajce dostrzeganie i rozwizywanie problemów (225)

15. Analizowanie telemetrii w celu lepszego przewidywania problemów i realizowania zada (245)

16. Sprzenia zwrotne poprawiaj bezpieczestwo wdraania kodu przez zespoy Dev i Ops (259)

17. Integracja technik wytwarzania oprogramowania sterowanego hipotezami i testowania A/B w codziennej pracy (273)

18. Tworzenie procesów przegldu i koordynacji w celu poprawy jakoci biecej pracy (281)

CZʦ V. TRZECIA DROGA TECHNICZNE PRAKTYKI CIGEGO UCZENIA SI I EKSPERYMENTOWANIA (299)

19. Stworzenie warunków do uczenia si podczas codziennej pracy (303)

20. Konwersja lokalnych odkry w globalne usprawnienia (317)

21. Zarezerwuj czas na stworzenie organizacyjnego systemu uczenia si i doskonalenia (329)

CZʦ VI. ZARZDZANIE ZMIANAMI I ZAPEWNIENIE ZGODNOCI Z PRZEPISAMI (339)

22. Bezpieczestwo informacji jako codzienne zadanie kadego z nas (343)

23. Ochrona potoku wdroe (363)

Wezwanie do dziaania. Podsumowanie podrcznika DevOps (377)

MATERIAY DODATKOWE (381)

Dodatki (383)

Zasoby dodatkowe (397)

Przypisy kocowe (401)

Skorowidz (437)

Podzikowania (445)

Biogramy autorów (449)

Dodaj do koszyka DevOps. Światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.