reklama - zainteresowany?

Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty - HelionMIEJSCE 10 na liście TOP 20
Autor: Robert C. Martin
Tytuł oryginału: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship
Tłumaczenie: Paweł Gonera
ISBN: 978-83-283-0234-1
stron: 424, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2010-02-19
Księgarnia: Helion

Cena książki: 41,40 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-27,60 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Agile - Programowanie | Prezenty dla Niego | Prezenty dla Niej | programowanie-kupon | Techniki programowania

Poznaj najlepsze metody tworzenia doskonałego kodu

 • Jak pisać dobry kod, a zły przekształcić w dobry?
 • Jak formatować kod, aby osiągnąć maksymalną czytelność?
 • Jak implementować pełną obsługę błędów bez zaśmiecania logiki kodu?

O tym, ile problemów sprawia niedbale napisany kod, wie każdy programista. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak napisać ten świetny, „czysty” kod i czym właściwie powinien się on charakteryzować. Co więcej – jak odróżnić dobry kod od złego? Odpowiedź na te pytania oraz sposoby tworzenia czystego, czytelnego kodu znajdziesz właśnie w tej książce. Podręcznik jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto chce poznać techniki rzetelnego i efektywnego programowania.

W książce „Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty” szczegółowo omówione zostały zasady, wzorce i najlepsze praktyki pisania czystego kodu. Podręcznik zawiera także kilka analiz przypadków o coraz większej złożoności, z których każda jest doskonałym ćwiczeniem porządkowania zanieczyszczonego bądź nieudanego kodu. Z tego podręcznika dowiesz się m.in., jak tworzyć dobre nazwy, obiekty i funkcje, a także jak tworzyć testy jednostkowe i korzystać z programowania sterowanego testami. Nauczysz się przekształcać kod zawierający problemy w taki, który jest solidny i efektywny.

 • Nazwy klas i metod
 • Funkcje i listy argumentów
 • Rozdzielanie poleceń i zapytań
 • Stosowanie wyjątków
 • Komentarze
 • Formatowanie
 • Obiekty i struktury danych
 • Obsługa błędów
 • Testy jednostkowe
 • Klasy i systemy
 • Współbieżność
 • Oczyszczanie kodu

Niech stworzony przez Ciebie kod imponuje czystością!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty", wybierały także:

 • Learning Agile. Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban
 • Agile Data Science 2.0. Building Full-Stack Data Analytics Applications with Spark
 • Digital Transformation Game Plan. 34 Tenets for Masterfully Merging Technology and Business
 • The Art of Agile Development
 • Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#

Dodaj do koszyka

Spis treści

Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty -- spis treści

 • Słowo wstępne
 • Wstęp
  • Podziękowania
   • Rysunki
 • Rozdział 1. Czysty kod
  • Niech stanie się kod...
  • W poszukiwaniu doskonałego kodu...
  • Całkowity koszt bałaganu
   • Rozpoczęcie wielkiej zmiany projektu
   • Postawa
   • Największa zagadka
   • Sztuka czystego kodu?
   • Co to jest czysty kod?
  • Szkoły myślenia
  • Jesteśmy autorami
  • Zasada skautów
  • Poprzednik i zasady
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 2. Znaczące nazwy
  • Wstęp
  • Używaj nazw przedstawiających intencje
  • Unikanie dezinformacji
  • Tworzenie wyraźnych różnic
  • Tworzenie nazw, które można wymówić
  • Korzystanie z nazw łatwych do wyszukania
  • Unikanie kodowania
   • Notacja węgierska
   • Przedrostki składników
   • Interfejsy i implementacje
  • Unikanie odwzorowania mentalnego
  • Nazwy klas
  • Nazwy metod
  • Nie bądź dowcipny
  • Wybieraj jedno słowo na pojęcie
  • Nie twórz kalamburów!
  • Korzystanie z nazw dziedziny rozwiązania
  • Korzystanie z nazw dziedziny problemu
  • Dodanie znaczącego kontekstu
  • Nie należy dodawać nadmiarowego kontekstu
  • Słowo końcowe
 • Rozdział 3. Funkcje
  • Małe funkcje!
   • Bloki i wcięcia
  • Wykonuj jedną czynność
   • Sekcje wewnątrz funkcji
  • Jeden poziom abstrakcji w funkcji
   • Czytanie kodu od góry do dołu zasada zstępująca
  • Instrukcje switch
  • Korzystanie z nazw opisowych
  • Argumenty funkcji
   • Często stosowane funkcje jednoargumentowe
   • Argumenty znacznikowe
   • Funkcje dwuargumentowe
   • Funkcje trzyargumentowe
   • Argumenty obiektowe
   • Listy argumentów
   • Czasowniki i słowa kluczowe
  • Unikanie efektów ubocznych
   • Argumenty wyjściowe
  • Rozdzielanie poleceń i zapytań
  • Stosowanie wyjątków zamiast zwracania kodów błędów
   • Wyodrębnienie bloków try-catch
   • Obsługa błędów jest jedną operacją
   • Przyciąganie zależności w Error.java
  • Nie powtarzaj się[13]
  • Programowanie strukturalne
  • Jak pisać takie funkcje?
  • Zakończenie
  • SetupTeardownIncluder
  • Bibliografia
 • Rozdział 4. Komentarze
  • Komentarze nie są szminką dla złego kodu
  • Czytelny kod nie wymaga komentarzy
  • Dobre komentarze
   • Komentarze prawne
   • Komentarze informacyjne
   • Wyjaśnianie zamierzeń
   • Wyjaśnianie
   • Ostrzeżenia o konsekwencjach
   • Komentarze TODO
   • Wzmocnienie
   • Komentarze Javadoc w publicznym API
  • Złe komentarze
   • Bełkot
   • Powtarzające się komentarze
   • Mylące komentarze
   • Komentarze wymagane
   • Komentarze dziennika
   • Komentarze wprowadzające szum informacyjny
   • Przerażający szum
   • Nie używaj komentarzy, jeżeli można użyć funkcji lub zmiennej
   • Znaczniki pozycji
   • Komentarze w klamrach zamykających
   • Atrybuty i dopiski
   • Zakomentowany kod
   • Komentarze HTML
   • Informacje nielokalne
   • Nadmiar informacji
   • Nieoczywiste połączenia
   • Nagłówki funkcji
   • Komentarze Javadoc w niepublicznym kodzie
   • Przykład
  • Bibliografia
 • Rozdział 5. Formatowanie
  • Przeznaczenie formatowania
  • Formatowanie pionowe
   • Metafora gazety
   • Pionowe odstępy pomiędzy segmentami kodu
   • Gęstość pionowa
   • Odległość pionowa
   • Uporządkowanie pionowe
  • Formatowanie poziome
   • Poziome odstępy i gęstość
   • Rozmieszczenie poziome
   • Wcięcia
   • Puste zakresy
  • Zasady zespołowe
  • Zasady formatowania wujka Boba
 • Rozdział 6. Obiekty i struktury danych
  • Abstrakcja danych
  • Antysymetria danych i obiektów
  • Prawo Demeter
   • Wraki pociągów
   • Hybrydy
   • Ukrywanie struktury
  • Obiekty transferu danych
   • Active Record
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 7. Obsługa błędów
  • Użycie wyjątków zamiast kodów powrotu
  • Rozpoczynanie od pisania instrukcji try-catch-finally
  • Użycie niekontrolowanych wyjątków
  • Dostarczanie kontekstu za pomocą wyjątków
  • Definiowanie klas wyjątków w zależności od potrzeb wywołującego
  • Definiowanie normalnego przepływu
  • Nie zwracamy null
  • Nie przekazujemy null
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 8. Granice
  • Zastosowanie kodu innych firm
  • Przeglądanie i zapoznawanie się z granicami
  • Korzystanie z pakietu log4j
  • Zalety testów uczących
  • Korzystanie z nieistniejącego kodu
  • Czyste granice
  • Bibliografia
 • Rozdział 9. Testy jednostkowe
  • Trzy prawa TDD
  • Zachowanie czystości testów
   • Testy zwiększają możliwości
  • Czyste testy
   • Języki testowania specyficzne dla domeny
   • Podwójny standard
  • Jedna asercja na test
   • Jedna koncepcja na test
  • F.I.R.S.T.[8]
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 10. Klasy
  • Organizacja klas
   • Hermetyzacja
  • Klasy powinny być małe!
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
   • Spójność
   • Utrzymywanie spójności powoduje powstanie wielu małych klas
  • Organizowanie zmian
   • Izolowanie modułów kodu przed zmianami
  • Bibliografia
 • Rozdział 11. Systemy
  • Jak budowałbyś miasto?
  • Oddzielenie konstruowania systemu od jego używania
   • Wydzielenie modułu main
   • Fabryki
   • Wstrzykiwanie zależności
  • Skalowanie w górę
   • Separowanie (rozcięcie) problemów
  • Pośredniki Java
  • Czyste biblioteki Java AOP
  • Aspekty w AspectJ
  • Testowanie architektury systemu
  • Optymalizacja podejmowania decyzji
   • Korzystaj ze standardów, gdy wnoszą realną wartość
  • Systemy wymagają języków dziedzinowych
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 12. Powstawanie projektu
  • Uzyskiwanie czystości projektu przez jego rozwijanie
  • Zasada numer 1 prostego projektu system przechodzi wszystkie testy
  • Zasady numer 2 4 prostego projektu przebudowa
  • Brak powtórzeń
  • Wyrazistość kodu
  • Minimalne klasy i metody
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 13. Współbieżność
  • W jakim celu stosować współbieżność?
   • Mity i nieporozumienia
  • Wyzwania
  • Zasady obrony współbieżności
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
   • Wniosek ograniczenie zakresu danych
   • Wniosek korzystanie z kopii danych
   • Wniosek wątki powinny być na tyle niezależne, na ile to tylko możliwe
  • Poznaj używaną bibliotekę
   • Kolekcje bezpieczne dla wątków
  • Poznaj modele wykonania
   • Producent-konsument[9]
   • Czytelnik-pisarz[10]
   • Ucztujący filozofowie[11]
  • Uwaga na zależności pomiędzy synchronizowanymi metodami
  • Tworzenie małych sekcji synchronizowanych
  • Pisanie prawidłowego kodu wyłączającego jest trudne
  • Testowanie kodu wątków
   • Traktujemy przypadkowe awarie jako potencjalne problemy z wielowątkowością
   • Na początku uruchamiamy kod niekorzystający z wątków
   • Nasz kod wątków powinien dać się włączać
   • Nasz kod wątków powinien dać się dostrajać
   • Uruchamiamy więcej wątków, niż mamy do dyspozycji procesorów
   • Uruchamiamy testy na różnych platformach
   • Uzbrajamy nasz kod w elementy próbujące wywołać awarie i wymuszające awarie
   • Instrumentacja ręczna
   • Instrumentacja automatyczna
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 14. Udane oczyszczanie kodu
  • Implementacja klasy Args
   • Jak to napisałem?
  • Args zgrubny szkic
   • Zatrzymałem się
   • O przyrostowości
  • Argumenty typu String
  • Zakończenie
 • Rozdział 15. Struktura biblioteki JUnit
  • Biblioteka JUnit
  • Zakończenie
 • Rozdział 16. Przebudowa klasy SerialDate
  • Na początek uruchamiamy
  • Teraz poprawiamy
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Rozdział 17. Zapachy kodu i heurystyki
  • Komentarze
   • C1. Niewłaściwe informacje
   • C2. Przestarzałe komentarze
   • C3. Nadmiarowe komentarze
   • C4. Źle napisane komentarze
   • C5. Zakomentowany kod
  • Środowisko
   • E1. Budowanie wymaga więcej niż jednego kroku
   • E2. Testy wymagają więcej niż jednego kroku
  • Funkcje
   • F1. Nadmiar argumentów
   • F2. Argumenty wyjściowe
   • F3. Argumenty znacznikowe
   • F4. Martwe funkcje
  • Ogólne
   • G1. Wiele języków w jednym pliku źródłowym
   • G2. Oczywiste działanie jest nieimplementowane
   • G3. Niewłaściwe działanie w warunkach granicznych
   • G4. Zdjęte zabezpieczenia
   • G5. Powtórzenia
   • G6. Kod na nieodpowiednim poziomie abstrakcji
   • G7. Klasy bazowe zależne od swoich klas pochodnych
   • G8. Za dużo informacji
   • G9. Martwy kod
   • G10. Separacja pionowa
   • G11. Niespójność
   • G12. Zaciemnianie
   • G13. Sztuczne sprzężenia
   • G14. Zazdrość o funkcje
   • G15. Argumenty wybierające
   • G16. Zaciemnianie intencji
   • G17. Źle rozmieszczona odpowiedzialność
   • G18. Niewłaściwe metody statyczne
   • G19. Użycie opisowych zmiennych
   • G20. Nazwy funkcji powinny informować o tym, co realizują
   • G21. Zrozumienie algorytmu
   • G22. Zamiana zależności logicznych na fizyczne
   • G23. Zastosowanie polimorfizmu zamiast instrukcji if-else lub switch-case
   • G24. Wykorzystanie standardowych konwencji
   • G25. Zamiana magicznych liczb na stałe nazwane
   • G26. Precyzja
   • G27. Struktura przed konwencją
   • G28. Hermetyzacja warunków
   • G29. Unikanie warunków negatywnych
   • G30. Funkcje powinny wykonywać jedną operację
   • G31. Ukryte sprzężenia czasowe
   • G32. Unikanie dowolnych działań
   • G33. Hermetyzacja warunków granicznych
   • G34. Funkcje powinny zagłębiać się na jeden poziom abstrakcji
   • G35. Przechowywanie danych konfigurowalnych na wysokim poziomie
   • G36. Unikanie nawigacji przechodnich
  • Java
   • J1. Unikanie długich list importu przez użycie znaków wieloznacznych
   • J2. Nie dziedziczymy stałych
   • J3. Stałe kontra typy wyliczeniowe
  • Nazwy
   • N1. Wybór opisowych nazw
   • N2. Wybór nazw na odpowiednich poziomach abstrakcji
   • N3. Korzystanie ze standardowej nomenklatury tam, gdzie jest to możliwe
   • N4. Jednoznaczne nazwy
   • N5. Użycie długich nazw dla długich zakresów
   • N6. Unikanie kodowania
   • N7. Nazwy powinny opisywać efekty uboczne
  • Testy
   • T1. Niewystarczające testy
   • T2. Użycie narzędzi kontroli pokrycia
   • T3. Nie pomijaj prostych testów
   • T4. Ignorowany test jest wskazaniem niejednoznaczności
   • T5. Warunki graniczne
   • T6. Dokładne testowanie pobliskich błędów
   • T7. Wzorce błędów wiele ujawniają
   • T8. Wzorce pokrycia testami wiele ujawniają
   • T9. Testy powinny być szybkie
  • Zakończenie
  • Bibliografia
 • Dodatek A: Współbieżność II
  • Przykład klient-serwer
   • Serwer
   • Dodajemy wątki
   • Uwagi na temat serwera
   • Zakończenie
  • Możliwe ścieżki wykonania
   • Liczba ścieżek
    • Wyliczanie możliwych uporządkowań
   • Kopiemy głębiej
   • Zakończenie
  • Poznaj używaną bibliotekę
   • Biblioteka Executor
   • Rozwiązania nieblokujące
   • Bezpieczne klasy nieobsługujące wątków
  • Zależności między metodami mogą uszkodzić kod współbieżny
   • Tolerowanie awarii
   • Blokowanie na kliencie
   • Blokowanie na serwerze
  • Zwiększanie przepustowości
   • Obliczenie przepustowości jednowątkowej
   • Obliczenie przepustowości wielowątkowej
  • Zakleszczenie
   • Wzajemne wykluczanie
   • Blokowanie i oczekiwanie
   • Brak wywłaszczania
   • Cykliczne oczekiwanie
   • Zapobieganie wzajemnemu wykluczaniu
   • Zapobieganie blokowaniu i oczekiwaniu
   • Umożliwienie wywłaszczania
   • Zapobieganie oczekiwaniu cyklicznemu
  • Testowanie kodu wielowątkowego
  • Narzędzia wspierające testowanie kodu korzystającego z wątków
  • Zakończenie
  • Samouczek. Pełny kod przykładów
   • Klient-serwer bez wątków
   • Klient-serwer z użyciem wątków
 • Dodatek B: org.jfree.date.SerialDate
 • Epilog

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.