reklama - zainteresowany?

Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty - Helion

Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

MIEJSCE 3 na liście TOP 20
Autor: Robert C. Martin
Tytuł oryginału: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship
Tłumaczenie: Paweł Gonera
ISBN: 978-83-283-0234-1
stron: 424, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2010-02-19
Księgarnia: Helion

Cena książki: 48,30 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 30% (-20,70 zł)

Dodaj do koszyka Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

Tagi: Agile - Programowanie | Prezenty dla Niego | Prezenty dla Niej | programowanie-kupon | Techniki programowania

Poznaj najlepsze metody tworzenia doskonałego kodu

 • Jak pisać dobry kod, a zły przekształcić w dobry?
 • Jak formatować kod, aby osiągnąć maksymalną czytelność?
 • Jak implementować pełną obsługę błędów bez zaśmiecania logiki kodu?

O tym, ile problemów sprawia niedbale napisany kod, wie każdy programista. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak napisać ten świetny, „czysty” kod i czym właściwie powinien się on charakteryzować. Co więcej – jak odróżnić dobry kod od złego? Odpowiedź na te pytania oraz sposoby tworzenia czystego, czytelnego kodu znajdziesz właśnie w tej książce. Podręcznik jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto chce poznać techniki rzetelnego i efektywnego programowania.

W książce „Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty” szczegółowo omówione zostały zasady, wzorce i najlepsze praktyki pisania czystego kodu. Podręcznik zawiera także kilka analiz przypadków o coraz większej złożoności, z których każda jest doskonałym ćwiczeniem porządkowania zanieczyszczonego bądź nieudanego kodu. Z tego podręcznika dowiesz się m.in., jak tworzyć dobre nazwy, obiekty i funkcje, a także jak tworzyć testy jednostkowe i korzystać z programowania sterowanego testami. Nauczysz się przekształcać kod zawierający problemy w taki, który jest solidny i efektywny.

 • Nazwy klas i metod
 • Funkcje i listy argumentów
 • Rozdzielanie poleceń i zapytań
 • Stosowanie wyjątków
 • Komentarze
 • Formatowanie
 • Obiekty i struktury danych
 • Obsługa błędów
 • Testy jednostkowe
 • Klasy i systemy
 • Współbieżność
 • Oczyszczanie kodu

Niech stworzony przez Ciebie kod imponuje czystością!

Dodaj do koszyka Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

 

Osoby które kupowały "Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty", wybierały także:

 • Mapa Agile & Scrum. Jak si
 • TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu
 • Miejsce przy stole. Przywództwo w IT w czasach Agile
 • Czysty Agile. Powrót do podstaw
 • Coaching zwinnych zespołów. Kompendium wiedzy dla ScrumMasterów, Agile Coachów i kierowników projektu w okresie transformacji

Dodaj do koszyka Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

Spis treści

Czysty kod. Podrcznik dobrego programisty -- spis treci

 • Sowo wstpne
 • Wstp
  • Podzikowania
   • Rysunki
 • Rozdzia 1. Czysty kod
  • Niech stanie si kod...
  • W poszukiwaniu doskonaego kodu...
  • Cakowity koszt baaganu
   • Rozpoczcie wielkiej zmiany projektu
   • Postawa
   • Najwiksza zagadka
   • Sztuka czystego kodu?
   • Co to jest czysty kod?
  • Szkoy mylenia
  • Jestemy autorami
  • Zasada skautów
  • Poprzednik i zasady
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 2. Znaczce nazwy
  • Wstp
  • Uywaj nazw przedstawiajcych intencje
  • Unikanie dezinformacji
  • Tworzenie wyranych rónic
  • Tworzenie nazw, które mona wymówi
  • Korzystanie z nazw atwych do wyszukania
  • Unikanie kodowania
   • Notacja wgierska
   • Przedrostki skadników
   • Interfejsy i implementacje
  • Unikanie odwzorowania mentalnego
  • Nazwy klas
  • Nazwy metod
  • Nie bd dowcipny
  • Wybieraj jedno sowo na pojcie
  • Nie twórz kalamburów!
  • Korzystanie z nazw dziedziny rozwizania
  • Korzystanie z nazw dziedziny problemu
  • Dodanie znaczcego kontekstu
  • Nie naley dodawa nadmiarowego kontekstu
  • Sowo kocowe
 • Rozdzia 3. Funkcje
  • Mae funkcje!
   • Bloki i wcicia
  • Wykonuj jedn czynno
   • Sekcje wewntrz funkcji
  • Jeden poziom abstrakcji w funkcji
   • Czytanie kodu od góry do dou zasada zstpujca
  • Instrukcje switch
  • Korzystanie z nazw opisowych
  • Argumenty funkcji
   • Czsto stosowane funkcje jednoargumentowe
   • Argumenty znacznikowe
   • Funkcje dwuargumentowe
   • Funkcje trzyargumentowe
   • Argumenty obiektowe
   • Listy argumentów
   • Czasowniki i sowa kluczowe
  • Unikanie efektów ubocznych
   • Argumenty wyjciowe
  • Rozdzielanie polece i zapyta
  • Stosowanie wyjtków zamiast zwracania kodów bdów
   • Wyodrbnienie bloków try-catch
   • Obsuga bdów jest jedn operacj
   • Przyciganie zalenoci w Error.java
  • Nie powtarzaj si[13]
  • Programowanie strukturalne
  • Jak pisa takie funkcje?
  • Zakoczenie
  • SetupTeardownIncluder
  • Bibliografia
 • Rozdzia 4. Komentarze
  • Komentarze nie s szmink dla zego kodu
  • Czytelny kod nie wymaga komentarzy
  • Dobre komentarze
   • Komentarze prawne
   • Komentarze informacyjne
   • Wyjanianie zamierze
   • Wyjanianie
   • Ostrzeenia o konsekwencjach
   • Komentarze TODO
   • Wzmocnienie
   • Komentarze Javadoc w publicznym API
  • Ze komentarze
   • Bekot
   • Powtarzajce si komentarze
   • Mylce komentarze
   • Komentarze wymagane
   • Komentarze dziennika
   • Komentarze wprowadzajce szum informacyjny
   • Przeraajcy szum
   • Nie uywaj komentarzy, jeeli mona uy funkcji lub zmiennej
   • Znaczniki pozycji
   • Komentarze w klamrach zamykajcych
   • Atrybuty i dopiski
   • Zakomentowany kod
   • Komentarze HTML
   • Informacje nielokalne
   • Nadmiar informacji
   • Nieoczywiste poczenia
   • Nagówki funkcji
   • Komentarze Javadoc w niepublicznym kodzie
   • Przykad
  • Bibliografia
 • Rozdzia 5. Formatowanie
  • Przeznaczenie formatowania
  • Formatowanie pionowe
   • Metafora gazety
   • Pionowe odstpy pomidzy segmentami kodu
   • Gsto pionowa
   • Odlego pionowa
   • Uporzdkowanie pionowe
  • Formatowanie poziome
   • Poziome odstpy i gsto
   • Rozmieszczenie poziome
   • Wcicia
   • Puste zakresy
  • Zasady zespoowe
  • Zasady formatowania wujka Boba
 • Rozdzia 6. Obiekty i struktury danych
  • Abstrakcja danych
  • Antysymetria danych i obiektów
  • Prawo Demeter
   • Wraki pocigów
   • Hybrydy
   • Ukrywanie struktury
  • Obiekty transferu danych
   • Active Record
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 7. Obsuga bdów
  • Uycie wyjtków zamiast kodów powrotu
  • Rozpoczynanie od pisania instrukcji try-catch-finally
  • Uycie niekontrolowanych wyjtków
  • Dostarczanie kontekstu za pomoc wyjtków
  • Definiowanie klas wyjtków w zalenoci od potrzeb wywoujcego
  • Definiowanie normalnego przepywu
  • Nie zwracamy null
  • Nie przekazujemy null
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 8. Granice
  • Zastosowanie kodu innych firm
  • Przegldanie i zapoznawanie si z granicami
  • Korzystanie z pakietu log4j
  • Zalety testów uczcych
  • Korzystanie z nieistniejcego kodu
  • Czyste granice
  • Bibliografia
 • Rozdzia 9. Testy jednostkowe
  • Trzy prawa TDD
  • Zachowanie czystoci testów
   • Testy zwikszaj moliwoci
  • Czyste testy
   • Jzyki testowania specyficzne dla domeny
   • Podwójny standard
  • Jedna asercja na test
   • Jedna koncepcja na test
  • F.I.R.S.T.[8]
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 10. Klasy
  • Organizacja klas
   • Hermetyzacja
  • Klasy powinny by mae!
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialnoci
   • Spójno
   • Utrzymywanie spójnoci powoduje powstanie wielu maych klas
  • Organizowanie zmian
   • Izolowanie moduów kodu przed zmianami
  • Bibliografia
 • Rozdzia 11. Systemy
  • Jak budowaby miasto?
  • Oddzielenie konstruowania systemu od jego uywania
   • Wydzielenie moduu main
   • Fabryki
   • Wstrzykiwanie zalenoci
  • Skalowanie w gór
   • Separowanie (rozcicie) problemów
  • Poredniki Java
  • Czyste biblioteki Java AOP
  • Aspekty w AspectJ
  • Testowanie architektury systemu
  • Optymalizacja podejmowania decyzji
   • Korzystaj ze standardów, gdy wnosz realn warto
  • Systemy wymagaj jzyków dziedzinowych
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 12. Powstawanie projektu
  • Uzyskiwanie czystoci projektu przez jego rozwijanie
  • Zasada numer 1 prostego projektu system przechodzi wszystkie testy
  • Zasady numer 2 4 prostego projektu przebudowa
  • Brak powtórze
  • Wyrazisto kodu
  • Minimalne klasy i metody
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 13. Wspóbieno
  • W jakim celu stosowa wspóbieno?
   • Mity i nieporozumienia
  • Wyzwania
  • Zasady obrony wspóbienoci
   • Zasada pojedynczej odpowiedzialnoci
   • Wniosek ograniczenie zakresu danych
   • Wniosek korzystanie z kopii danych
   • Wniosek wtki powinny by na tyle niezalene, na ile to tylko moliwe
  • Poznaj uywan bibliotek
   • Kolekcje bezpieczne dla wtków
  • Poznaj modele wykonania
   • Producent-konsument[9]
   • Czytelnik-pisarz[10]
   • Ucztujcy filozofowie[11]
  • Uwaga na zalenoci pomidzy synchronizowanymi metodami
  • Tworzenie maych sekcji synchronizowanych
  • Pisanie prawidowego kodu wyczajcego jest trudne
  • Testowanie kodu wtków
   • Traktujemy przypadkowe awarie jako potencjalne problemy z wielowtkowoci
   • Na pocztku uruchamiamy kod niekorzystajcy z wtków
   • Nasz kod wtków powinien da si wcza
   • Nasz kod wtków powinien da si dostraja
   • Uruchamiamy wicej wtków, ni mamy do dyspozycji procesorów
   • Uruchamiamy testy na rónych platformach
   • Uzbrajamy nasz kod w elementy próbujce wywoa awarie i wymuszajce awarie
   • Instrumentacja rczna
   • Instrumentacja automatyczna
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 14. Udane oczyszczanie kodu
  • Implementacja klasy Args
   • Jak to napisaem?
  • Args zgrubny szkic
   • Zatrzymaem si
   • O przyrostowoci
  • Argumenty typu String
  • Zakoczenie
 • Rozdzia 15. Struktura biblioteki JUnit
  • Biblioteka JUnit
  • Zakoczenie
 • Rozdzia 16. Przebudowa klasy SerialDate
  • Na pocztek uruchamiamy
  • Teraz poprawiamy
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Rozdzia 17. Zapachy kodu i heurystyki
  • Komentarze
   • C1. Niewaciwe informacje
   • C2. Przestarzae komentarze
   • C3. Nadmiarowe komentarze
   • C4. le napisane komentarze
   • C5. Zakomentowany kod
  • rodowisko
   • E1. Budowanie wymaga wicej ni jednego kroku
   • E2. Testy wymagaj wicej ni jednego kroku
  • Funkcje
   • F1. Nadmiar argumentów
   • F2. Argumenty wyjciowe
   • F3. Argumenty znacznikowe
   • F4. Martwe funkcje
  • Ogólne
   • G1. Wiele jzyków w jednym pliku ródowym
   • G2. Oczywiste dziaanie jest nieimplementowane
   • G3. Niewaciwe dziaanie w warunkach granicznych
   • G4. Zdjte zabezpieczenia
   • G5. Powtórzenia
   • G6. Kod na nieodpowiednim poziomie abstrakcji
   • G7. Klasy bazowe zalene od swoich klas pochodnych
   • G8. Za duo informacji
   • G9. Martwy kod
   • G10. Separacja pionowa
   • G11. Niespójno
   • G12. Zaciemnianie
   • G13. Sztuczne sprzenia
   • G14. Zazdro o funkcje
   • G15. Argumenty wybierajce
   • G16. Zaciemnianie intencji
   • G17. le rozmieszczona odpowiedzialno
   • G18. Niewaciwe metody statyczne
   • G19. Uycie opisowych zmiennych
   • G20. Nazwy funkcji powinny informowa o tym, co realizuj
   • G21. Zrozumienie algorytmu
   • G22. Zamiana zalenoci logicznych na fizyczne
   • G23. Zastosowanie polimorfizmu zamiast instrukcji if-else lub switch-case
   • G24. Wykorzystanie standardowych konwencji
   • G25. Zamiana magicznych liczb na stae nazwane
   • G26. Precyzja
   • G27. Struktura przed konwencj
   • G28. Hermetyzacja warunków
   • G29. Unikanie warunków negatywnych
   • G30. Funkcje powinny wykonywa jedn operacj
   • G31. Ukryte sprzenia czasowe
   • G32. Unikanie dowolnych dziaa
   • G33. Hermetyzacja warunków granicznych
   • G34. Funkcje powinny zagbia si na jeden poziom abstrakcji
   • G35. Przechowywanie danych konfigurowalnych na wysokim poziomie
   • G36. Unikanie nawigacji przechodnich
  • Java
   • J1. Unikanie dugich list importu przez uycie znaków wieloznacznych
   • J2. Nie dziedziczymy staych
   • J3. Stae kontra typy wyliczeniowe
  • Nazwy
   • N1. Wybór opisowych nazw
   • N2. Wybór nazw na odpowiednich poziomach abstrakcji
   • N3. Korzystanie ze standardowej nomenklatury tam, gdzie jest to moliwe
   • N4. Jednoznaczne nazwy
   • N5. Uycie dugich nazw dla dugich zakresów
   • N6. Unikanie kodowania
   • N7. Nazwy powinny opisywa efekty uboczne
  • Testy
   • T1. Niewystarczajce testy
   • T2. Uycie narzdzi kontroli pokrycia
   • T3. Nie pomijaj prostych testów
   • T4. Ignorowany test jest wskazaniem niejednoznacznoci
   • T5. Warunki graniczne
   • T6. Dokadne testowanie pobliskich bdów
   • T7. Wzorce bdów wiele ujawniaj
   • T8. Wzorce pokrycia testami wiele ujawniaj
   • T9. Testy powinny by szybkie
  • Zakoczenie
  • Bibliografia
 • Dodatek A: Wspóbieno II
  • Przykad klient-serwer
   • Serwer
   • Dodajemy wtki
   • Uwagi na temat serwera
   • Zakoczenie
  • Moliwe cieki wykonania
   • Liczba cieek
    • Wyliczanie moliwych uporzdkowa
   • Kopiemy gbiej
   • Zakoczenie
  • Poznaj uywan bibliotek
   • Biblioteka Executor
   • Rozwizania nieblokujce
   • Bezpieczne klasy nieobsugujce wtków
  • Zalenoci midzy metodami mog uszkodzi kod wspóbieny
   • Tolerowanie awarii
   • Blokowanie na kliencie
   • Blokowanie na serwerze
  • Zwikszanie przepustowoci
   • Obliczenie przepustowoci jednowtkowej
   • Obliczenie przepustowoci wielowtkowej
  • Zakleszczenie
   • Wzajemne wykluczanie
   • Blokowanie i oczekiwanie
   • Brak wywaszczania
   • Cykliczne oczekiwanie
   • Zapobieganie wzajemnemu wykluczaniu
   • Zapobieganie blokowaniu i oczekiwaniu
   • Umoliwienie wywaszczania
   • Zapobieganie oczekiwaniu cyklicznemu
  • Testowanie kodu wielowtkowego
  • Narzdzia wspierajce testowanie kodu korzystajcego z wtków
  • Zakoczenie
  • Samouczek. Peny kod przykadów
   • Klient-serwer bez wtków
   • Klient-serwer z uyciem wtków
 • Dodatek B: org.jfree.date.SerialDate
 • Epilog

Dodaj do koszyka Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.