reklama - zainteresowany?

Cybersecurity w pytaniach i odpowiedziach - Helion

Cybersecurity w pytaniach i odpowiedziach

MIEJSCE 21 na liście TOP 20
Autor: Wojciech Ciemski
ISBN: 978-83-283-9924-2
okładka: mi
Księgarnia: Helion

Książka będzie dostępna od września 2022

 

Zobacz takĹźe:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Spis treści

Cybersecurity w pytaniach i odpowiedziach -- spis treści

Słowo wstępne

Wprowadzenie

Systemy operacyjne

 • Jaka jest różnica między konteneryzacją a wirtualizacją? Jakie są ich zalety oraz wady w kontekście bezpieczeństwa?
 • Jakie rodzaje baz danych można wskazać?
 • Kto może modyfikować plik z uprawnieniami 777?
 • Czym jest hardening i czego dotyczy?
 • Po co stosuje się dowiązanie symboliczne i czym ono jest?
 • Jaka jest różnica pomiędzy uwierzytelnianiem a autoryzacją?
 • Czym są Kerberos, AD oraz GPO?
 • Czym jest Crypto API?
 • Co znajduje się w plikach /etc/passwd i /etc/shadow?
 • Czym są zmienne środowiskowe?
 • Czy FTP jest bezpieczniejszy niż SSH?
 • Jak za pomocą komendy stworzyć nowy katalog na dysku?
 • Jak wyświetlić zawartość pliku za pomocą komendy?
 • Czym jest serializacja?
 • Jak stworzyć ukryty plik/katalog w systemie?
 • Czym różni się konto root od zwykłego konta użytkownika?
 • Jak wyświetlić listę plików w katalogu?
 • Do czego służy cron? W jakich lokalizacjach znajdują się poszczególne pliki?
 • Czym jest Docker?
 • Do czego wykorzystuje się protokół RDP?
 • Czy projekty open source są bezpieczniejsze od zamkniętych rozwiązań?
 • Jak wyświetlić listę uruchomionych procesów?
 • Do czego służą Wget i cURL?
 • Jaka jest różnica pomiędzy bind shell a reverse shell?
 • Jak można wykorzystać program grep?
 • Na jakiej stronie można sprawdzić, jak wyglądały strony w przeszłości?

Sieci

 • Czym jest ARP?
 • Jaka jest różnica pomiędzy routerem a switchem?
 • Jaka jest różnica między rozwiązaniami firewall a WAF?
 • Jaka jest różnica między adresem IP a adresem MAC?
 • Jaka jest różnica między publicznym a prywatnym adresem IP?
 • Jaka jest różnica pomiędzy portem zamkniętym a filtrowanym?
 • Jakie standardowe usługi znajdują się pod portami o numerach: 21, 22, 23, 25, 80, 88, 53, 143, 443, 1433, 1863, 3306, 3389?
 • Jaka jest różnica pomiędzy TCP a UDP?
 • Po co używa się VLAN-ów?
 • Po co używa się zapory sieciowej?
 • Czym jest ping? Czy warto go wyłączyć w organizacji i dlaczego?
 • Jakie warstwy ma model ISO/OSI?
 • Jakie warstwy ma model TCP/IP?
 • Jakim narzędziem można przechwycić pakiety?
 • Co można znaleźć za pomocą Certificate Transparency Log?
 • Co oznacza skrót LAN?
 • Gdzie kieruje adres 127.0.0.1?
 • Do czego używa się adresów 1.1.1.1 i 8.8.8.8?
 • Do czego służy maska podsieci?
 • Do czego służy DHCP?
 • Co to jest DNS i jak działa?
 • Czym jest TCP handshake?
 • Do czego służy komenda tracert/ traceroute?

Aplikacje webowe

 • Jaką przewagę nad ciasteczkami mają tokeny JWT?
 • Jaki nagłówek służy do przesyłania ciasteczek?
 • Jaka jest różnica między metodami POST i GET?
 • Jaka jest różnica pomiędzy HTTP a HTML?
 • Jakie znasz kody i klasy odpowiedzi HTTP?
 • Jakim znakiem rozdziela się parametry w żądaniu GET?
 • Czemu strony korzystają z nagłówka HSTS?
 • Jaka wartość znajduje się w nagłówku X-Forwarded-For?
 • Czego można się dowiedzieć o żądaniu na podstawie nagłówka Content-Length?
 • Do czego wykorzystuje się protokół WebSocket?
 • Przed czym chroni CSP?
 • Czym różni się HTTP/2 od HTTP/1.1?
 • Jakie znasz metody HTTP?
 • Co oznacza, że HTTP jest protokołem bezstanowym?
 • O czym informuje zawartość nagłówka User-Agent?
 • Jak wygląda przykładowy plik w formacie JSON?
 • Jak sprawdzić, czy parametr jest podatny na atak path traversal?
 • Na czym polega mechanizm Same-Origin Policy?
 • W jakim celu stosuje się mechanizm CAPTCHA?
 • Przed czym chroni mechanizm prepared statement?
 • Przed czym może chronić atrybut SameSite dodawany do ciasteczek?
 • Z jakich elementów składa się żądanie HTTP?
 • Czy powinno się ustawiać flagę HTTPOnly/Secure w ciasteczkach i dlaczego tak lub nie?
 • Dlaczego po zalogowaniu strony internetowe zwracają ciasteczko?

Kryptografia

 • Jakie informacje znajdują się w certyfikacie SSL?
 • MD5 czy SHA-256 - co jest lepsze i dlaczego?
 • Jakie znasz metody szyfrowania?
 • Kiedy mamy do czynienia z kolizją w kontekście kryptografii?
 • Kiedy stosuje się szyfr blokowy, a kiedy szyfr strumieniowy?
 • Jakiej minimalnej długości powinno być hasło użytkownika?
 • Jaka jest różnica pomiędzy haszowaniem a szyfrowaniem?
 • Po co stosujemy funkcje skrótu?
 • Co zapewnia kod HMAC?
 • Czy jest jakaś różnica pomiędzy SSL a TLS?
 • Jaka jest przewaga kryptografii krzywych eliptycznych nad RSA?
 • Do czego można użyć klucza publicznego?
 • Jak zdefiniować salting i do czego jest on używany?
 • Do czego służą sól i pieprz w kontekście haszowania haseł?
 • Co oznacza utajnianie z wyprzedzeniem?
 • Czym różni się zaufany certyfikat SSL od niezaufanego? Po co nam zaufane główne urzędy certyfikacji?

Cyberbezpieczeństwo

 • Jaka jest różnica pomiędzy podatnością 0-day a 1-day?
 • Czym jest botnet?
 • Jakie mogą być skutki ataku XSS?
 • Jakie znasz rodzaje wstrzyknięć?
 • Po co istnieją numery CVE i do czego służą?
 • Czym zajmują się red team, blue team i purple team?
 • Czym jest triada CIA i z czego się składa?
 • Jakie znasz rodzaje ataków typu sniffing i jak one przebiegają?
 • Na czym polega atak MITM?
 • Czym są SIEM, EDR i UEBA?
 • Czy podatność open redirection jest niebezpieczna?
 • Co jest przyczyną błędów typu buffer overflow?
 • Czy można przeprowadzać test penetracyjny bez pozwolenia?
 • Do czego służy hashcat?
 • Czy można namierzyć osobę, która korzysta z trybu prywatnego w przeglądarce?
 • Do czego używa się MITRE ATT&CK?
 • Czym jest modelowanie zagrożeń?
 • Do czego wykorzystuje się tęczowe tablice?
 • Czym jest exploit?
 • Czym jest DAST?
 • Na czym polega zasada najmniejszego uprzywilejowania?
 • Jakie widzisz różnice pomiędzy DDoS a DoS?
 • Co oznacza pojęcie "insider threat"?
 • Jakie znasz metodyki prowadzenia testów penetracyjnych?
 • Czym charakteryzują się testy black box, grey box i white box?
 • Dlaczego każdy program bug bounty ma zakres? Do czego on służy?
 • Czym są honeypoty i honeynety? Do czego można je wykorzystać?
 • Gdzie można znaleźć informacje o gotowych exploitach?
 • Do czego wykorzystuje się narzędzie nmap?
 • Czym jest cyber kill chain?
 • Czym są podatności typu IDOR?
 • Czym jest steganografia?
 • Co powinien zawierać raport z pentestu?
 • Po co przeprowadza się skanowanie portów?
 • Czy można podszyć się pod nadawcę wiadomości SMS?
 • Na czym polega vishing?
 • Do czego można wykorzystać narzędzie Burp Suite?
 • Na czym polega credential stuffing?
 • Jak wygląda atak SIMSWAP?
 • Jakie znasz metody socjotechniki?
 • Na czym polega rekonesans i dlaczego jest ważny dla pentestera?
 • Po co firmowe laptopy są szyfrowane?
 • Na czym polega google hacking/google dorking?
 • Jakie popularne rodzaje cyberataków można wymienić?
 • Jak zapobiegać atakom typu brute force?
 • Czym różni się responsible disclosure od full disclosure?
 • Na czym polega atak clickjacking i jak się przed nim obronić?
 • Czym jest przechwytywanie sesji?
 • W jakim celu pentesterzy korzystają z serwerów proxy?
 • Czym jest Cyber Threat Intelligence (CTI)?
 • Na czym polega podatność SSRF?
 • W jaki sposób atak DoS na stronę firmową może zagrozić organizacji?
 • Czym jest OWASP Top 10?
 • Jakim narzędziem modyfikujesz ruch HTTP?
 • Czy CSS można wykorzystać do ataków?
 • Jakie projekty OWASP inne niż Top 10 można wymienić?
 • Do czego można wykorzystać portal Shodan?
 • Jak chronić się przed atakami phishingowymi?

Bibliografia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.