reklama - zainteresowany?

Chłodzenie procesorów PC - Helion

Chłodzenie procesorów PC
ebook
Autor: Janusz Wójcik
ISBN: 978-83-283-6671-8
stron: 208, Format: ebook
Data wydania: 2019-12-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 32,45 zł (poprzednio: 57,95 zł)
Oszczędzasz: 44% (-25,50 zł)

Dodaj do koszyka Chłodzenie procesorów PC

Tagi: Elementy komputera | Optymalizacja wydajności | Rozbudowa i naprawa | Wydawnictwo Naukowe Helion

Chłodzenie procesorów PC bez tajemnic

Komputery osobiste, stacje robocze i serwery zużywają w czasie pracy dużo energii elektrycznej, emitując przy tym sporo ciepła. Znaczna jego część jest wydzielana przez procesory, które są coraz szybciej taktowane i wyposażane w coraz większą liczbę rdzeni. Zbyt wysoka temperatura wewnątrz jednostek centralnych powoduje zmniejszenie stabilności pracy i szybsze zużycie podzespołów, a w konsekwencji pogorszenie wydajności i zwiększenie awaryjności. Dlatego tak istotne jest wprowadzanie technik efektywnego chłodzenia elementów elektronicznych i ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań w ramach badań w tym zakresie.

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych zgłębieniem aktualnej wiedzy na temat dostępnych technik chłodzenia procesorów komputerowych. Autor przedstawia teoretyczne podstawy zjawisk związanych z wymianą ciepła w elementach elektronicznych - prezentuje stosowane w tym zakresie modele i metody, szczegółowo opisuje badania nad chłodzeniem wykorzystującym powietrze, wodę i nanopłyny, a także omawia możliwości zwiększenia wydajności wymiany ciepła przy użyciu innych technik. To obowiązkowa pozycja dla każdego, kto zawodowo zajmuje się tą tematyką.

 • Modele i metody używane w badaniach nad chłodzeniem procesorów
 • Badania nad chłodzeniem procesorów przy użyciu powietrza
 • Badania nad chłodzeniem z wykorzystaniem cieczy, w tym nanopłynów
 • Historia i nowe techniki chłodzenia procesorów komputerowych

Dodaj do koszyka Chłodzenie procesorów PC

 

Osoby które kupowały "Chłodzenie procesorów PC", wybierały także:

 • ABC sam składam komputer. Wydanie IV
 • Komputery PC dla bystrzaków
 • Montaż komputera PC. Ćwiczenia praktyczne
 • Chłodzenie procesorów PC
 • Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II

Dodaj do koszyka Chłodzenie procesorów PC

Spis treści

Chodzenie procesorw PC eBook -- spis treci


Wstp 7

Rozdzia 1. Historia a wspóczesno 9

Rozdzia 2. Podstawy teoretyczne 19

 • 2.1. Model oporu konwekcyjnego 19
 • 2.2. Model dwóch oporów: opór konwekcyjny i pynu 21
 • 2.3. Metoda LMTD 23
 • 2.4. Metoda efektywno-NTU 24
 • 2.5. Porównanie modeli efektywnoci wymiennika ciepa, oporu konwekcyjnego, dwóch oporów (dla staego strumienia ciepa) i oporu cakowitego 26
 • 2.6. Inne zalety stosowania metodologii wymienników ciepa 28
  • 2.6.1. Efekt wypychania 28
  • 2.6.2. Okrelenie wpywu omijania (bypass) 29
 • 2.7. Spadek cinienia i wymiana ciepa w radiatorach o wlocie powietrza prostopadym od góry 38

Rozdzia 3. Badania odbioru ciepa wydzielanego przez procesor komputera PC za pomoc radiatora chodzonego powietrzem 47

 • 3.1. Opis instalacji i badania wstpne 47
 • 3.2. Wpyw temperatury radiatora na prac wentylatora 51
 • 3.3. Wspóczynnik wnikania ciepa 51

Rozdzia 4. Badania chodzenia wodnego 61

 • 4.1. Budowa bloku wodnego Zalman ZM-WB3 Gold 61
 • 4.2. Opis stanowiska laboratoryjnego 64
  • 4.2.1. Obliczanie bloku chodzcego 65
 • 4.3. Obliczenia dla danych eksperymentalnych 66
  • 4.3.1. Przykad obliczeniowy 67
 • 4.4. Wyniki oblicze 68
 • 4.5. Podsumowanie 75

Rozdzia 5. Nanopyny 77

 • 5.1. Synteza nanopynów 78
 • 5.2. Gsto nanopynów 78
 • 5.3. Dynamiczny wspóczynnik lepkoci 80
 • 5.4. Wspóczynnik przewodzenia ciepa 80
  • 5.4.1. Pomiar wspóczynnika przewodzenia ciepa nanopynu z zastosowaniem metody Transient Hot Wire (THW) 85
  • 5.4.2. Budowa i zasada dziaania urzdzenia pomiarowego 86
  • 5.4.3. Pomiar i opracowanie wyników 88

Rozdzia 6. Chodzenie nanociecz procesora komputera osobistego 95

 • 6.1. Pomiary 95
 • 6.2. Numeryczna mechanika pynów (CFD) 97
  • 6.2.1. Preprocesor 99
  • 6.2.2. Solwer 99
  • 6.2.3. Postprocesor 100
 • 6.3. Opis bloku chodzcego i modelowania za pomoc preprocesora Gambit 100
  • 6.3.2. Tworzenie siatki 102
 • 6.4. Modelowanie CFD we Fluencie 103
  • 6.4.1. Woda jako medium chodzce 103
  • 6.4.2. Symulacje chodzenia nanopynem woda - CuO 108
  • 6.4.3. Podsumowanie 112
 • 6.5. Rozwaania i obliczenia Korpysia 112
  • 6.5.1. Model CFD 114
  • 6.5.2. Wyniki 116
  • 6.5.3. Podsumowanie 130

Rozdzia 7. Postpy w chodzeniu procesorów 133

 • 7.1. Przewodzenie 133
 • 7.2. Chodzenie powietrzem 135
  • 7.2.1. Wentylatory 138
  • 7.2.2. Osady na powierzchni wymiany ciepa 138
  • 7.2.3. Innowacje 140
  • 7.2.4. Podsumowanie 151
 • 7.3. Alternatywne metody chodzenia procesorów PC 153
  • 7.3.1. Piezowentylatory 153
  • 7.3.2. Syntetyczne strumienie chodzce 153
  • 7.3.3. Nanobyskawice 154
  • 7.3.4. Chodzenie ciecz 154
  • 7.3.5. Ciepowody 156
  • 7.3.6. Zimne pytki 157
  • 7.3.7. Mikrokanay i minikanay 157
  • 7.3.8. Chodzenie elektrohydrodynamiczne i elektrozwilanie 161
  • 7.3.9. Chodzenie ciekym metalem 162
  • 7.3.10. Chodzenie przez zanurzenie 164
  • 7.3.11. Uderzenie strumienia cieczy 170
  • 7.3.12. Chodzenie aerozolem 171
  • 7.3.13. Chodzenie w ciele staym 173
  • 7.3.14. Chodzenie w supersieci i heterostrukturze 177
  • 7.3.15. Chodzenie termojonowe i termotunelowe 178
  • 7.3.16. Materiay bazujce na przemianie fazowej i akumulatory ciepa 179
 • 7.4. Chodzenie ekstremalne 181
 • 7.5. Wnioski dotyczce rozwoju chodzenia procesorów 186
  • 7.5.1. Podejcie fenomenologiczne 186
  • 7.5.2. Architektura systemu oparta na technikach zarzdzania ciepem 186
  • 7.5.3. Monitorowanie obcienia cieplnego 187
  • 7.5.4. Zrównowaony rozwój 187
  • 7.5.5. Potrzeba standaryzacji charakteryzacji opisu wydajnoci cieplnej hardware'u 187
 • 7.6. Podsumowanie 188

Spis oznacze 203

Skorowidz 205

Dodaj do koszyka Chłodzenie procesorów PC

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.