reklama - zainteresowany?

C++. Struktury danych i algorytmy - Helion

C++. Struktury danych i algorytmy
ebook
Autor: Wisnu Anggoro
Tytuł oryginału: C++ Data Structures and Algorithms
Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
ISBN: 978-83-283-5186-8
stron: 303, Format: ebook
Data wydania: 2019-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 45,60 zł (poprzednio: 57,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-11,40 zł)

Dodaj do koszyka C++. Struktury danych i algorytmy

Tagi: C++ - Programowanie

C++ to dojrzały język programowania o wielu różnych zastosowaniach. Inżynier oprogramowania, który chce w pełni skorzystać z jego zalet, powinien płynnie posługiwać się dostępnymi w tym języku strukturami danych i algorytmami. W ten sposób łatwiej można rozwiązywać konkretne problemy. Zastosowanie odpowiedniej struktury danych oraz algorytmu jest również ważne z punktu widzenia wydajności działania kodu, co bezpośrednio przekłada się na szybkość pracy aplikacji. Bez dogłębnego zrozumienia tych zagadnień bardzo trudno nauczyć się biegle programować w C++.

Dzięki tej książce dowiesz się, na czym polega implementacja klasycznych struktur danych i algorytmów w C++. Znajdziesz tu również przystępne wprowadzenie do podstawowych konstrukcji językowych oraz do korzystania z zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE). Ponadto dowiesz się, w jaki sposób przechowywać dane za pomocą list wiązanych, tablic, stosów i kolejek, a także jak zaimplementować algorytmy sortowania, takie jak sortowanie szybkie i sortowanie przez kopcowanie, oraz algorytmy wyszukiwania, takie jak wyszukiwanie liniowe czy binarne. Kolejnym ważnym zagadnieniem ujętym w książce jest wysoka wydajność algorytmów operujących na ciągach znakowych i strukturach mieszających, jak również analiza algorytmów siłowych, zachłannych i wielu innych.

Najciekawsze zagadnienia ujęte w książce:

 • podstawy C++, w tym kontrola przepływu kodu i abstrakcyjne typy danych
 • listy, listy wiązane, stosy i kolejki
 • algorytmy sortowania, w tym bąbelkowe, przez selekcję, wstawianie, scalanie
 • tworzenie hierarchicznej struktury drzewa
 • praktyczne aspekty implementacji algorytmów

C++. O jakości kodu decyduje algorytm i odpowiednia struktura danych!

Dodaj do koszyka C++. Struktury danych i algorytmy

Dodaj do koszyka C++. Struktury danych i algorytmy

Spis treści

C++. Struktury danych i algorytmy eBook -- spis treści

 • O autorze
 • O recenzencie
 • Wstęp
  • Dla kogo jest ta książka?
  • Zakres tematyczny książki
  • Jak korzystać z tej książki?
   • Przykłady kodu do pobrania
   • Kolorowe wersje rysunków
   • Konwencje
 • 1. Struktury danych i algorytmy w C++
  • Wymagania techniczne
  • Podstawy C++
   • Pierwszy kod w C++
   • Usprawnianie pracy nad kodem przy użyciu IDE
   • Definiowanie zmiennych przy użyciu podstawowych typów danych
   • Sterowanie przepływem kodu
    • Instrukcja warunkowa
    • Pętle
   • Wykorzystanie zmiennych za pośrednictwem zaawansowanych typów danych
  • Tworzenie abstrakcyjnych typów danych
   • Wykorzystanie klas C++ przy tworzeniu ADT zdefiniowanych przez użytkownika
   • Posługiwanie się szablonami
    • Szablony funkcji
    • Szablony klas
    • Biblioteka standardowych szablonów
  • Analiza algorytmów
   • Analiza asymptotyczna
   • Najgorsze, średnie i najlepsze przypadki
   • Notacja , O i
   • Metoda rekurencyjna
   • Analiza kosztu zamortyzowanego
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 2. Przechowywanie danych w listach i listach wiązanych
  • Wymagania techniczne
  • Tablice
  • Tworzenie ADT listy
   • Zwracanie elementu z listy
   • Wstawianie elementu do listy
   • Wyszukiwanie indeksu wybranego elementu w liście
   • Usuwanie elementu z listy
   • Implementacja listy
  • Wprowadzenie do węzłów
  • Tworzenie ADT listy jednokierunkowej
   • Zwracanie elementu z listy wiązanej
   • Wstawianie elementu do listy wiązanej
   • Wyszukiwanie indeksu wybranego elementu w liście wiązanej
   • Usuwanie elementu z listy wiązanej
   • Implementacja listy wiązanej
  • Tworzenie ADT listy dwukierunkowej
   • Refaktoryzacja typu danych Node
   • Refaktoryzacja kilku operacji LinkedList
    • Usuwanie elementu
    • Wstawianie elementu
   • Implementacja ADT listy dwukierunkowej
  • Wykorzystanie typów List i LinkedList przy użyciu STL
   • std::vector
   • std::list
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 3. Tworzenie stosów i kolejek
  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie ADT stosu
   • Pobieranie wartości elementu z ADT stosu
   • Umieszczanie elementów na ADT stosu
   • Usuwanie elementów z ADT stosu
   • Implementacja ADT stosu
    • Inny przykład implementacji ADT stosu
  • Tworzenie ADT kolejki jednokierunkowej
   • Pobieranie wartości elementu z ADT kolejki
   • Wstawianie elementu do ADT kolejki
   • Usuwanie elementu z ADT kolejki
   • Implementacja ADT kolejki
  • Tworzenie ADT kolejki dwukierunkowej
   • Pobieranie wartości elementu z ADT kolejki dwukierunkowej
   • Dodawanie elementu do ADT kolejki dwukierunkowej
   • Usuwanie elementu z ADT kolejki dwukierunkowej
   • Implementacja ADT kolejki dwukierunkowej
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 4. Porządkowanie elementów przy użyciu algorytmów sortowania
  • Wymagania techniczne
  • Sortowanie bąbelkowe
  • Sortowanie przez wybieranie
  • Sortowanie przez wstawianie
  • Sortowanie przez scalanie
  • Sortowanie szybkie
  • Sortowanie przez zliczanie
  • Sortowanie pozycyjne
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 5. Wyszukiwanie elementów przy użyciu algorytmów wyszukiwania
  • Wymagania techniczne
  • Wyszukiwanie liniowe
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania liniowego
   • Implementacja algorytmu wyszukiwania liniowego
  • Wyszukiwanie binarne
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania binarnego
   • Implementacja algorytmu wyszukiwania binarnego
  • Wyszukiwanie ternarne
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania ternarnego
   • Zastosowanie algorytmu wyszukiwania ternarnego
  • Wyszukiwanie interpolacyjne
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania interpolacyjnego
   • Zastosowanie algorytmu wyszukiwania interpolacyjnego
  • Wyszukiwanie skokowe
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania skokowego
   • Zastosowanie algorytmu wyszukiwania skokowego
  • Wyszukiwanie wykładnicze
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania wykładniczego
   • Wywołanie funkcji ExponentialSearch()
  • Wyszukiwanie podlisty
   • Opracowanie algorytmu wyszukiwania podlisty
   • Wykorzystanie algorytmu wyszukiwania podlisty
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 6
 • Używanie znakowego typu danych
  • Wymagania techniczne
  • Ciąg znakowy C++
   • Tworzenie ciągu znaków przy użyciu tablicy znaków
   • Dodatkowe funkcje std::string
  • Zabawa słowami
   • Tworzenie anagramów
   • Wykrywanie palindromów
  • Tworzenie ciągu z cyfr binarnych
   • Konwertowanie liczb dziesiętnych na binarne
   • Konwertowanie ciągu binarnego na dziesiętny
  • Ciąg podsekwencji
   • Generowanie podsekwencji z ciągu
   • Sprawdzanie, czy ciąg jest podsekwencją innego ciągu
  • Wyszukiwanie wzorca
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 7. Tworzenie hierarchicznej struktury drzewa
  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie ADT drzewa binarnego
  • Tworzenie ADT binarnego drzewa poszukiwań
   • Wstawianie nowego klucza do BST
   • Przechodzenie po BST po kolei
   • Sprawdzanie obecności klucza w BST
   • Zwracanie minimalnych i maksymalnych wartości kluczy
   • Wyszukiwanie następnika klucza w BST
   • Wyszukiwanie poprzednika klucza w BST
   • Usuwanie węzła według podanego klucza
   • Implementacja ADT BST
  • Tworzenie ADT zrównoważonego BST (AVL)
   • Rotacja węzłów
   • Wstawianie nowego klucza
   • Usuwanie wskazanego klucza
   • Implementacja ADT AVL
  • Tworzenie ADT kopca binarnego
   • Sprawdzanie, czy kopiec jest pusty
   • Wstawianie nowego elementu do kopca
   • Pobieranie elementu o największej wartości
   • Usuwanie elementu o największej wartości
   • Implementacja stosu binarnego jako kolejki priorytetowej
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 8. Zestawianie wartości z kluczem w tablicy mieszającej
  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do tablic mieszających
   • Dużo danych w małych komórkach
   • Przechowywanie danych w tablicy mieszającej
   • Obsługa kolizji
  • Implementacja metody łańcuchowej
   • Generowanie klucza mieszającego
   • Opracowanie operacji Insert()
   • Opracowanie operacji Search()
   • Opracowanie operacji Remove()
   • Opracowanie operacji IsEmpty()
   • Zastosowanie ADT HashTable wykorzystującego metodę łańcuchową
  • Implementacja techniki adresowania otwartego
   • Opracowanie operacji Insert()
   • Opracowanie operacji Search()
   • Opracowanie operacji Remove()
   • Opracowanie operacji IsEmpty()
   • Opracowanie operacji PrintHashTable()
   • Wdrożenie ADT HashTable wykorzystującego technikę szukania liniowego
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały
 • 9. Implementacja algorytmów w praktyce
  • Wymagania techniczne
  • Algorytmy zachłanne
   • Rozwiązanie problemu wydawania reszty
   • Zastosowanie kodowania Huffmana
  • Algorytmy dziel i zwyciężaj
   • Rozwiązywanie problemów selekcyjnych
   • Mnożenie macierzy
  • Programowanie dynamiczne
   • Ciąg Fibonacciego
   • Programowanie dynamiczne i problem wydawania reszty
  • Algorytmy siłowe
   • Wyszukiwanie i sortowanie siłowe
   • Wady i zalety algorytmów siłowych
  • Algorytmy zrandomizowane
   • Klasyfikacja algorytmów zrandomizowanych
   • Generatory liczb losowych
   • Zastosowania algorytmów zrandomizowanych
  • Algorytmy z nawrotami
   • Meblowanie nowego mieszkania
   • Kółko i krzyżyk
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Dodatkowe materiały

Dodaj do koszyka C++. Struktury danych i algorytmy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.