reklama - zainteresowany?

Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach - Helion


ebook
Autor: Andrew Hoffman
Tytuł oryginału: Web Application Security: Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications
Tłumaczenie: Joanna Zatorska
ISBN: 978-83-283-7006-7
stron: 288, Format: ebook
Data wydania: 2020-12-02
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Bezpieczeństwo sieci | Bezpieczeństwo systemów | Bezpieczeństwo WWW | Prezenty dla Niego

Wydawałoby się, że ze względu na szeroki dostęp do materiałów poświęconych bezpieczeństwu systemów informatycznych, temat ten powinien być świetnie znany każdemu inżynierowi. Mimo to media regularnie donoszą o spektakularnych naruszeniach zabezpieczeń. Następstwem udanych ataków mogą być nie tylko straty finansowe i uszczerbek na wizerunku, ale również zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemu informatycznego wymaga ciągłego uczenia się, aktualizowania i systematyzowania swojej wiedzy. Tylko w ten sposób mamy szansę pokonać hakerów w tym niekończącym się wyścigu zbrojeń.

Książka systematyzuje wiedzę dotyczącą ataków hakerskich i technik zabezpieczania przed nimi aplikacji internetowych. Autor dogłębnie opisuje metody ataków na poziomie kodu i architektury systemu. Sporo uwagi poświęca eksperckim technikom prowadzenia rekonesansów, dzięki którym nawet bez wiedzy o strukturze i kodzie aplikacji można samodzielnie zrozumieć sposób jej działania i zidentyfikować wrażliwe punkty systemu. Następnie omawia różne techniki ataków, począwszy od łamania zwykłych zabezpieczeń, a skończywszy na metodach obchodzenia zaawansowanych mechanizmów obronnych. Kolejne rozdziały dotyczą zapobiegania włamaniom do systemu. Jednym z ciekawszych zagadnień jest ocena kompromisu pomiędzy zapewnieniem akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa a kosztami i wydajnością użytkowania aplikacji. Poszczególne zagadnienia zostały ujęte w ciekawy sposób i przedstawione z kilku różnych punktów widzenia.

W książce między innymi:

 • typowe luki bezpieczeństwa
 • podstawowe techniki atakowania aplikacji
 • niestandardowe metody omijania typowych zabezpieczeń
 • wdrażanie zabezpieczeń aplikacji
 • najlepsze praktyki bezpiecznego kodowania w cyklu programistycznym
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa aplikacji internetowych

Myśl jak haker - twórz niezawodne zabezpieczenia!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Bezpieczeństwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach eBook -- spis treści

 

Wstęp 13

 

1. Historia bezpieczeństwa oprogramowania 29

 • Początki hakerstwa 29
 • Enigma - ok. 1930 r. 30
 • Automatyczne łamanie kodu Enigmy - ok. 1940 r. 33
  • Poznaj Bombę 34
 • Phreaking telefonów - ok. 1950 r. 36
 • Technologia antyphreakingowa - ok. 1960 r. 37
 • Początki hakowania komputerów - ok. 1980 r. 38
 • Rozwój sieci WWW - ok. 2000 r. 40
 • Hakerzy w nowoczesnej erze - po ok. 2015 r. 42
 • Podsumowanie 45

CZĘŚĆ I. ROZPOZNANIE

2. Wstęp do rekonesansu aplikacji internetowych 49

 • Zbieranie informacji 49
 • Mapowanie aplikacji internetowej 51
 • Podsumowanie 53

3. Struktura nowoczesnej aplikacji internetowej 55

 • Nowoczesne aplikacje kontra aplikacje starszego typu 55
 • API typu REST 57
 • JavaScript Object Notation 59
 • JavaScript 61
  • Zmienne i zakres 62
  • Funkcje 64
  • Kontekst 64
  • Dziedziczenie prototypowe 65
  • Asynchroniczność 67
  • Hierarchia DOM przeglądarki 70
 • Platformy SPA 72
 • Systemy uwierzytelniania i autoryzacji 73
  • Uwierzytelnianie 73
  • Autoryzacja 74
 • Serwery WWW 74
 • Bazy danych po stronie serwera 75
 • Magazyny danych po stronie klienta 76
 • Podsumowanie 77

4. Znajdowanie subdomen 79

 • Wiele aplikacji na domenę 79
 • Wbudowane w przeglądarkę narzędzia do analizy sieci 80
 • Wykorzystanie rekordów publicznych 82
  • Archiwa silnika wyszukiwania 83
  • Przypadkowe archiwa 85
  • Migawki z serwisów społecznościowych 86
 • Ataki transferu stref 89
 • Szukanie subdomen metodą brute force 91
 • Ataki słownikowe 96

5. Analiza API 99

 • Wykrywanie punktu końcowego 99
 • Mechanizmy uwierzytelniania 102
 • Struktury punktów końcowych 104
  • Popularne struktury 104
  • Struktura specyficzna dla aplikacji 105
 • Podsumowanie 106

6. Znajdowanie zewnętrznych zależności 107

 • Wykrywanie platform po stronie klienta 107
  • Wykrywanie platform SPA 107
  • Wykrywanie bibliotek JavaScriptu 109
  • Wykrywanie bibliotek CSS 111
 • Wykrywanie platform po stronie serwera 111
  • Wykrywanie nagłówków 112
  • Domyślne komunikaty błędów i strony 404 112
  • Wykrywanie baz danych 114
 • Podsumowanie 116

7. Identyfikowanie słabych punktów w architekturze aplikacji 117

 • Sygnały świadczące o bezpiecznej lub niezabezpieczonej architekturze 118
 • Wiele warstw bezpieczeństwa 121
 • Zapożyczenia i ponowne odkrywanie 122
 • Podsumowanie 124

8. Podsumowanie części I 125

CZĘŚĆ II. OFENSYWA

9. Wstęp do hakowania aplikacji internetowych 129

 • Sposób myślenia hakera 129
 • Rozpoznanie stosowane 130

10. Ataki Cross-Site Scripting (XSS) 133

 • Wykrywanie i eksploatacja XSS 133
 • Zapisane ataki XSS 137
 • Odbite ataki XSS 138
 • Ataki XSS oparte na hierarchii DOM 140
 • Ataki XSS oparte na mutacji 143
 • Podsumowanie 144

11. Cross-Site Request Forgery (CSRF) 147

 • Manipulowanie parametrami zapytania 147
 • Inne dane wysyłane żądaniami GET 151
 • Ataki CSRF na punkty końcowe POST 152
 • Podsumowanie 154

12. XML External Entity (XXE) 155

 • Bezpośrednie ataki XXE 155
 • Pośrednie ataki XXE 158
 • Podsumowanie 160

13. Wstrzykiwanie 161

 • Wstrzykiwanie SQL-a 161
 • Wstrzykiwanie kodu 164
 • Wstrzykiwanie polecenia 168
 • Podsumowanie 171

14. Denial of Service (DoS) 173

 • Ataki DoS wykorzystujące wyrażenia regularne (ReDoS) 173
 • Logiczne ataki DoS 176
 • Rozproszone ataki DoS 179
 • Podsumowanie 180

15. Ataki z wykorzystaniem zewnętrznych zależności 181

 • Metody integracji 183
  • Gałęzie i rozwidlenia 183
  • Integracje z własnym hostingiem 184
  • Integracja z kodem źródłowym 185
 • Menedżery pakietów 185
  • JavaScript 186
  • Java 188
  • Inne języki 188
 • Baza danych Common Vulnerabilities and Exposures 189
 • Podsumowanie 190

16. Podsumowanie części II 191

CZĘŚĆ III. OBRONA

17. Zabezpieczanie nowoczesnych aplikacji internetowych 195

 • Defensywna architektura oprogramowania 196
 • Wyczerpujące inspekcje kodu 196
 • Wykrywanie luk 197
 • Analiza luk 198
 • Zarządzanie lukami 198
 • Testy regresyjne 199
 • Strategie łagodzenia ryzyka 199
 • Rekonesans stosowany i techniki ofensywne 199

18. Architektura bezpiecznej aplikacji 201

 • Analizowanie wymagań dotyczących funkcji 201
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja 202
  • Protokoły Secure Sockets Layer i Transport Layer Security 203
  • Bezpieczne dane dostępowe 203
  • Haszowanie danych dostępowych 205
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe 207
 • Dane osobowe i finansowe 208
 • Wyszukiwanie 209
 • Podsumowanie 209

19. Przegląd kodu pod kątem bezpieczeństwa 211

 • Jak zacząć inspekcję kodu 212
 • Archetypowe luki kontra błędy we własnej logice 213
 • Od czego zacząć inspekcję pod kątem bezpieczeństwa 214
 • Antywzorce bezpiecznego kodowania 216
  • Czarne listy 216
  • Szablonowy kod 217
  • Antywzorzec domyślnego zaufania 218
  • Separacja klienta i serwera 218
 • Podsumowanie 219

20. Wykrywanie luk 221

 • Automatyzacja bezpieczeństwa 221
  • Analiza statyczna 222
  • Analiza dynamiczna 223
  • Testowanie regresji dotyczącej luk 224
 • Programy odpowiedzialnego ujawniania luk 227
 • Programy dla łowców błędów 227
 • Zewnętrzne testy penetracyjne 228
 • Podsumowanie 229

21. Zarządzanie lukami 231

 • Odtwarzanie luk 231
 • Ocena dotkliwości luki 232
 • Common Vulnerability Scoring System 232
  • CVSS: Base Scoring 233
  • CVSS: Temporal Scoring 235
  • CVSS: Environmental Scoring 236
 • Zaawansowana punktacja luk 237
 • Poza selekcją i oceną punktową 238
 • Podsumowanie 238

22. Obrona przed atakami XSS 239

 • Najlepsze praktyki tworzenia kodu odpornego na ataki XSS 239
 • Czyszczenie danych wpisanych przez użytkownika 241
  • DOMParser 242
  • SVG 242
  • Blob 243
  • Czyszczenie hiperłączy 243
  • Kodowanie encji znakowych HTML-a 244
 • CSS 245
 • Zasady Content Security Policy stosowane w celu zapobiegania atakom XSS 246
  • Źródło skryptu 246
  • Flagi unsafe-eval i unsafe-inline 247
  • Implementowanie CSP 247
 • Podsumowanie 248

23. Obrona przed atakami CSRF 249

 • Weryfikacja nagłówka 249
 • Tokeny CSRF 250
  • Bezstanowe tokeny CSRF 251
 • Najlepsze praktyki zapobiegające atakom CSRF 252
  • Bezstanowe żądania GET 252
  • Łagodzenie ryzyka atakami CSRF na poziomie aplikacji 253
 • Podsumowanie 255

24. Obrona przed atakami XXE 257

 • Weryfikacja innych formatów danych 257
 • Zaawansowane ryzyka XXE 259
 • Podsumowanie 259

25. Ochrona przed wstrzykiwaniem 261

 • Ochrona przed wstrzykiwaniem SQL-a 261
  • Wykrywanie wstrzykiwania SQL-a 261
  • Zapytania parametryzowane 263
  • Metody obrony specyficzne dla baz danych 264
 • Ogólne metody ochrony przed wstrzykiwaniem 265
  • Potencjalne cele wstrzykiwania 265
  • Zasada najmniejszych uprawnień 266
  • Tworzenie białej listy poleceń 266
 • Podsumowanie 268

26. Ochrona przed atakami DoS 269

 • Ochrona przed atakami DoS na funkcje parsujące wyrażenia regularne 269
 • Ochrona przed atakami DoS wymierzonymi w logikę 270
 • Ochrona przed atakami DDoS 271
  • Łagodzenie skutków ataków DDoS 271
 • Podsumowanie 272

27. Zabezpieczanie zewnętrznych zależności 273

 • Ocena drzewa zależności 273
  • Modelowanie drzewa zależności 274
  • Drzewa zależności w rzeczywistym świecie 274
  • Analiza automatyczna 275
 • Techniki bezpiecznej integracji 275
  • Podział odpowiedzialności 275
  • Bezpieczne zarządzanie pakietami 276
 • Podsumowanie 277

28. Podsumowanie części III 279

 • Historia bezpieczeństwa oprogramowania 279
 • Rekonesans aplikacji internetowych 280
 • Ofensywa 282
 • Obrona 283

29. Podsumowanie 287

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.