reklama - zainteresowany?

AutoCAD 2023 PL - Helion

AutoCAD 2023 PL
ebook
Autor: Andrzej Piko
ISBN: 978-83-8322-175-5
stron: 992, Format: ebook
Data wydania: 2022-09-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 78,97 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 47% (-70,03 zł)

Dodaj do koszyka AutoCAD 2023 PL

Tagi: AutoCAD

Biblia AutoCAD-a w zasi

Dodaj do koszyka AutoCAD 2023 PL

 

Osoby które kupowały "AutoCAD 2023 PL", wybierały także:

 • AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie
 • AutoCAD LT 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy projektowania 2D
 • AutoCAD LT 2015. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane projektowanie 2D
 • AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki
 • AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki

Dodaj do koszyka AutoCAD 2023 PL

Spis treści

AutoCAD 2023 PL eBook -- spis treści

Skrócony spis treści

Spis treści

Wstęp

 • Użytkownicy początkujący
 • Użytkownicy zaawansowani
 • Znaczki występujące w tekście

Część 1. Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie

 • Uruchamianie AutoCAD-a
  • Kursor
  • Obszar rysunku
  • Linia statusowa
  • Wstążka
  • Mysz kontra klawiatura
  • Koniec pracy Palety
  • Obszar dialogowy i linia poleceń
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru
 • Nowy rysunek - NOWY
 • Otwarcie rysunku - OTWÓRZ
 • Zapis rysunku na dysku
  • Polecenie SZAPISZ
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ i NZAPISZ
 • Kopia bezpieczeństwa
 • Pomoc - POMOC
 • Zamknięcie rysunku
  • Polecenie ZAMKNIJ
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - ZAMKNIJWS
 • Koniec pracy
  • Polecenie REZYGNUJ
 • Klawisz E
 • Rozszerzenie pliku

Nowy rysunek

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY
 • Jednostki - JEDN
 • Granice rysunku - GRANICE

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

 • Odcinek linii prostej - LINIA
 • Okrąg - OKRĄG
 • Łuk - ŁUK
 • Polilinia - PLINIA
 • Prostokąt - PROSTOK
 • Wielobok - WIELOBOK
 • Elipsa - ELIPSA
 • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA
 • Punkt - PUNKT
 • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD
 • Zasłona - PRZYKRYJ
 • Splajn - SPLAJN
 • Szkic - SZKICUJ
 • Multilinie
 • Linie konstrukcyjne - PROSTA i PÓŁPROSTA
 • Regiony
 • Inne obiekty

Właściwości obiektów

 • Wybór właściwości domyślnych
 • Kolor
  • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ
 • Rodzaj linii
  • Menedżer rodzajów linii - RODZLIN
 • Szerokość linii
  • Bieżąca i domyślna szerokość linii - SZERLIN
 • Styl wydruku
 • Współczynnik skali linii
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA
  • Indywidualny współczynnik skali linii
 • Uzgadnianie właściwości - UZGWŁAŚCIWOŚCI
 • Modyfikacje właściwości obiektów
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list
  • Menedżer właściwości - WŁAŚCIWOŚCI
  • Zamknięcie menedżera właściwości - WŁAŚCIWOŚCIZAMKNIJ

Oglądanie rysunku

 • Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy
  • Powiększanie fragmentu rysunku - ZOOM i NFRAGM
  • Szybkie powiększanie - SZOOM
  • Szybkie przesuwanie - NFRAGM
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW
  • Regeneracja rysunku - REGEN
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW
 • Wyświetlanie grubości linii
 • Wyświetlanie pełnoekranowe
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ
 • Historia poleceń
 • Widoki
  • Menedżer widoków - WIDOK
  • Tworzenie nowego widoku
  • Zmiana widoku
  • Zapis stanu warstw z widokiem

Modyfikacje rysunku

 • Jak wybierać obiekty?
  • Podstawowe metody wyboru obiektów
 • Polecenia do modyfikacji rysunku
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ
  • Kopiowanie - KOPIUJ
  • Szyk - SZYK
  • Szyk prostokątny - SZYKPROST
  • Szyk biegunowy - SZYKBIEGUN
  • Szyk wzdłuż ścieżki - ŚCIEŻKASZYK
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO
  • Przesuwanie - PRZESUŃ
  • Obracanie - OBRÓĆ
  • Dopasowanie - WYRÓWNAJ
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ
  • Przedłużanie - WYDŁUŻ
  • Ucinanie - UTNIJ
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie
  • Zmiana długości - PRZEDŁUŻ
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ
  • Ścinanie narożników - FAZUJ
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN
  • Modyfikacja splajnu - EDSPLAJN
  • Rozbijanie obiektów
  • Polecenie ROZBIJ
  • Polecenie XPLODE
  • Łączenie obiektów - POŁĄCZ
  • Usuwanie duplikatów - USUŃPOWIELONE

Wybieranie obiektów

 • Metody wyboru obiektów
  • Wybór za pomocą okna
  • Wybór za pomocą wieloboku
  • Wybór za pomocą łamanej
  • Wybór wszystkich elementów rysunku
  • Gdy robi się gęsto...
 • Automatyczny wybór obiektów
  • Szybkie wybieranie - SWYBIERZ
  • Filtrowanie obiektów - FILTR
 • Opcje wyboru

Napisy

 • Napisy proste
  • Napis jednowierszowy - DTEKST
 • Akapit tekstowy
  • Tworzenie akapitu - WTEKST
  • Edytor napisów
  • Wyrównywanie
  • Tło akapitu
  • Wypunktowania i listy
  • Symbole
  • Import pliku tekstowego
  • Łączenie akapitów
  • Usuwanie formatowania
  • Wyszukiwanie i zastępowanie
  • Pola tekstowe
  • Ułamki
  • Edycja ułamków
 • Wyświetlanie napisów na wierzchu - TEKSTNAWIERZCH
 • Styl napisu - STYL
  • Domyślny styl napisu
  • Właściwości napisu - WŁAŚCIWOŚCI
 • Wypełnianie napisów
 • Markowanie napisów
 • Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA
 • Jakość wydruku napisów
 • Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - ZNAJDŹ
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania
  • Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST
  • Zmiana justowania napisów - WYRÓWNAJTEKST
 • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ

Tabelki

 • Tworzenie tabel - TABELA
 • Modyfikacja tekstu w tabelce
 • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów
 • Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów
 • Wstawianie kolumn i wierszy
 • Usuwanie kolumn i wierszy
 • Obramowanie komórek
 • Wyrównywanie tekstu w komórkach
 • Wstawianie bloku do komórki
 • Wstawianie formuły do komórki
 • Wstawianie pola do komórki
 • Właściwości tabelki i komórek
 • Styl tabelki - STYLTABELI
 • Eksport tabelki - EKSPORTABELI

Rysowanie precyzyjne

 • Skok i siatka - USTAWIENIARYS
  • Skok - SKOK
  • Siatka - SIATKA
 • Tryb ortogonalny - ORTO
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury
 • Punkty charakterystyczne obiektów
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT
  • Opcje lokalizacji
  • Gdy robi się gęsto...
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP
 • Przykłady
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne)
  • Śledzenie biegunowe (kołowe)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych
  • Tymczasowy punkt lokalizacji
  • Punkty charakterystyczne użytkownika
  • Punkt względny - OD
 • Stałe linie konstrukcyjne
  • Prosta - PROSTA
  • Półprosta - PÓŁPROSTA

Anulowanie poleceń

 • Cofanie, czyli odwołanie poleceń - C
 • Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ
 • Polecenia COFAJ, ODTWÓRZ i WODTWÓRZ
 • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ

Uchwyty

 • Tryby edycji
  • Opcje wspólne
  • Rozciąganie
  • Przesuwanie
  • Obracanie
  • Zmiana wielkości
  • Odbicie lustrzane
 • Zastosowanie menu kontekstowego
 • Kopiowanie
 • Sterowanie uchwytami - OPCJE

Część 2. Pożyteczne narzędzia

Warstwy

 • Menedżer
 • Menedźer warstw - WARSTWA
  • Tworzenie nowej warstwy
  • Zaznaczanie (wybór) warstw
  • Wybór warstwy bieżącej
  • Usuwanie warstw
  • Zmiana nazwy warstwy
  • Właściwości warstw
  • Status warstw
  • Sortowanie warstw Uwagi
 • Łatwe sterowanie warstwami
 • Warstwa 0
 • Inne działania na warstwach
  • Przeniesienie obiektów na inną warstwę - ZMWWAR
  • Izolowanie warstw - WARIZO
  • Anulowanie izolowania warstw - WARODIZO
  • Zamrażanie warstw - WARZAB
  • Wyłączanie warstw - WARWYŁ
 • Narzędzia znajdujące się w rozwinięciu panelu Warstwy
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - KOPIUJNAWAR
  • Spacer warstwowy - SPACERWAR
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy - WARRZUTI
  • Scalanie warstw - WARPOŁ
  • Usuwanie warstwy i obiektów - WARUSUŃ
  • Właściwości JakWarstwa i JakBlok i definicja bloków
 • Wyświetlanie warstw w menedżerze warstw
 • Stan i właściwości warstw
 • Translator warstw
 • Usuwanie warstw - USUŃ

Filtry warstw

 • Grupy warstw
 • Grupy zagnieżdżone
 • Filtr oparty na właściwościach warstw
 • Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach

Bloki

 • Definiowanie bloku - BLOK
 • Wstawianie bloków - WSTAW
  • Wczytywanie bloku z dysku
  • Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows
 • Palety bloków
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi
  • Zmiana właściwości bloku w palecie
  • Autoukrywanie i przezroczystość palety
  • Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków
  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę
  • Umieszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych
  • Parametry palety
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku
  • Definiowanie bloku
  • Wstawianie bloku
  • Drzwi 1x1
 • Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ
 • Zapis bloku na dysku - PISZBLOK
 • Nowy punkt wstawienia - BAZA
 • Właściwości bloków
 • Edycja bloków
  • Redefinicja bloku
  • Lokalna edycja bloku - ODNEDYCJA
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ
  • Edycja właściwości bloków
 • Biblioteki bloków
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ
 • Kopiowanie z użyciem schowka
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków
  • Podziel - PODZIEL
  • Zmierz - ZMIERZ

Bloki dynamiczne

 • Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (BEDYCJA)
 • Parametry
 • Operacje
  • Przesuwanie
  • Skalowanie
  • Rozciąganie
  • biegunowe
  • Obracanie
  • Odwracanie
  • Szyk
  • Przeglądanie
  • Dopasowanie
 • Stany widoczności

Centrum danych projektowych

 • Włączenie centrum - ADCENTER
 • Okno centrum danych projektowych
 • Okno nawigacyjne Paleta
 • Ikony sterujące
 • Wstawianie bloków
 • Wstawianie innych danych projektowych
 • Tworzenie palet narzędzi
 • Wyszukiwanie
 • Często wykorzystywane dane - Ulubione
 • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego
 • Kreskowanie

Rysunek aksonometryczny

 • Siatka aksonometryczna
 • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej
 • Polecenie IZO
 • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA

Kreskowanie

 • Kreskowanie - KRESKUJ
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych
  • Zachowywanie obwiedni
  • Wybór wzoru kreskowania
  • Wybór typu kreskowania
  • Skala i kąt obrotu kreskowania
  • Kopiowanie parametrów kreskowania
  • Wykrywanie wysp
  • Zakończenie tworzenia kreskowania
  • Uwagi odnośnie do kreskowania
  • Kreskowanie zespolone
  • Oddzielne kreskowania
  • Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGAPTOL
  • Zmiana początku kreskowania
  • Odtworzenie obwiedni
  • Pole powierzchni kreskowania
  • Kolejność wyświetlania kreskowania
  • Proste kreskowanie
  • Punkty charakterystyczne kreskowania
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi
  • Zmiana właściwości narzędzia w palecie
  • Umieszczanie kreskowania z rysunku na palecie
 • Wypełnianie obszarów
 • Wypełnienie gradientowe GRADIENT
 • Edycja kreskowania

Rysunek prototypowy (szablon)

 • Korzystanie z rysunku prototypowego
 • Tworzenie rysunku prototypowego
 • Położenie katalogu rysunków prototypowych

Regiony

 • Tworzenie regionów - REGION
 • Automatyczne tworzenie regionów - OBWIEDNIA
 • Edycja regionów
 • Łączenie regionów - SUMA
 • Odejmowanie regionów - RÓŻNICA
 • Część wspólna regionów - ILOCZYN
 • Kasowanie pierwowzorów
 • Rozbijanie regionów - ROZBIJ
 • Parametry fizyczne regionu - PARAMFIZ

Multilinie

 • Multilinia - MLINIA
 • Styl multilinii - MLSTYL
  • Definiowanie stylu
  • Modyfikacja linii
 • Edycja multilinii - EDMLIN

Palety

 • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę
 • Umieszczanie poleceń na palecie
 • Grupy palet
 • Autoukrywanie i przezroczystość palety
 • Dostosowywanie wyglądu palety
 • Zmiana nazwy i usuwanie palety
 • Eksport i import palet

Zapytania

 • Odległość między punktami
 • Promień
 • Kąt
 • Pole powierzchni i obwód
 • Współrzędne punktu - ID
 • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - BDLISTA
 • Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów - LISTA
 • Parametry fizyczne brył i regionów - PARAMFIZ
 • Status rysunku - STAN
 • Informacje na temat czasu i stoper - CZAS

Naprawianie uszkodzonych rysunków

 • Naprawianie rysunku - NAPRAW
 • Sprawdzanie rysunku - TEST
 • Kopia bezpieczeństwa

Część 3. Wydruk

Wydruk

 • Wydruk - KREŚL
  • Podgląd wydruku
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku
  • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu
 • Drukowanie w tle
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego
 • Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE
 • Kolor tła podglądu wydruku
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKUJ
 • Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU

Rozmieszczenia wydruku

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia
  • Włączanie przestrzeni papieru
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA
  • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku
  • Usuwanie arkuszy
  • Zmiana nazwy arkusza
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza
 • Rzutnie
  • Tworzenie wielu rzutni -RZUTNIE
  • Widok w rzutniach
  • Edycja obiektów w rzutniach
  • Skala stosowana w rzutniach
  • Blokada skali powiększenia w rzutni
  • Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw
  • Widoczność warstw w rzutniach - RWARSTWA
  • Włączanie i wyłączanie rzutni
  • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni
  • Widoczność ramek rzutni
  • Powiększenie i zmniejszenie rzutni w przestrzeni papieru - RZUTNIAMAKS, RZUTNIAMIN
  • Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru - ZMOBSZAR
  • Obracanie zawartości rzutni
  • Edycja rzutni za pomocą uchwytów
  • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni
  • Usuwanie rzutni
  • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni
  • Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ

Style wydruku

 • Rodzaje stylów wydruku
 • Zmiana stylu wydruku
 • Bieżący styl - PLOTSTYLE
 • Edycja tabeli stylów
 • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie
 • Tworzenie tabeli stylów
 • Dołączanie tabeli stylów wydruku
 • Menedżer tabel stylów wydruku - MENSTYLÓW
 • Zmiana rodzajów stylów - KONWERSJASTYLWYDRUKU
 • Konwersja tabeli stylów - KONWERSJACTB

Ustawienia strony

 • Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza
  • Tworzenie nowego zestawu ustawień strony
  • Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku
  • Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy
  • Usuwanie ustawień strony
  • Zmiana nazwy ustawień strony
  • Ustawienia strony
  • Skala wydruku

Część 4. Wymiarowanie

Wymiarowanie

 • Nazwy elementów wymiaru
 • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY
 • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY
 • Wymiarowanie długości łuku - WYMŁUK
 • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ
 • Ucięty wymiar promienia -WYMSKRÓCONY
 • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA
 • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie
 • Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM
 • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY
 • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSPÓŁRZ
 • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA
 • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG
 • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR
 • Edycja punktów wymiarowych
 • Wielolinia odniesienia - WIELOLODN
 • Edycja wielolinii odniesienia - WIELOLODNEDYCJA
 • Linia odniesienia - SLODNIES
 • Tolerancje kształtu
 • Wymiarowanie zespolone
 • Usuwanie zespolenia wymiarów - ODCZEPWYMIAR
 • Zespolenie wymiarów - DOCZEPWYMIAR
 • Nieciągłe linie wymiarowe
 • Pomocnicze linie wymiarowe o stałej długości
 • Korzystaj z punktów charakterystycznych
 • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach
 • Regeneracja wymiarów - REGENWYM
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEKSTNAWIERZCH

Edycja wymiarów

 • Menu kontekstowe wymiarów
 • Odwrócenie strzałki wymiarowej
 • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów
 • Polecenie WYMEDYCJA
 • Położenie napisu wymiarowego WYMEDTEKST
 • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST i EDTEKST
 • Rozbijanie wymiarów
 • Napis wymiarowy na czystym tle

Style wymiarowe

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - WYMSTYL
  • Bieżący styl wymiarowy
  • Nowy styl wymiarowy
  • Usunięcie stylu wymiarowego
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego
  • Modyfikacja stylu wymiarowego
  • Porównanie stylów wymiarowych
 • Modyfikacje stylu wymiarowego
  • Linie Niewielkie zmiany stylu wymiarowego
  • Symbole i strzałki
  • Napis wymiarowy - Tekst
  • Dopasowanie
  • Jednostki podstawowe
  • Jednostki dodatkowe
  • Tolerancje
 • Polecenie WYMZMIEŃ
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru

 • Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru

Część 5. Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza
 • Sterowanie układami współrzędnych
  • Polecenie LUW
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW
  • Zakładka Nazwane LUW
  • Zakładka Orto LUW
  • Parametry - zakładka Ustawienia
 • Dynamiczne układy współrzędnych
 • Układ współrzędnych w rzutni
 • Widok z góry w rzutni
 • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym
 • Układ współrzędnych związany z widokiem
 • Marker układu współrzędnych - LUWSYMB
 • Reguła prawej dłoni
 • Marker LUW - LUWSYMB
 • Przykłady
  • Przykład 2D
  • Przykład 3D

Oglądanie rysunku w przestrzeni

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza
 • Główne menu oglądania rysunku
 • ViewCube
 • Pasek nawigacji
 • Orbita
  • Orbita swobodna - 3DWORBITA
  • Orbita ograniczona - 3DORBITA
  • Menu kontekstowe orbity
  • Narzędzia ułatwiające wizualizację
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBITA
 • Kamery
  • Położenie kamery - KAMERA
  • Wizualne płaszczyzny tnące - 3DPRZEKRÓJ
 • Przelot kamery - ŚCIEŻKANIM
 • Style wizualizacji - STYLCIENIOWANIA
  • Zarządzanie stylami wizualizacji
  • Panel sterowania stylami wizualizacji
 • Chowanie linii - UKRYJ
 • Wyświetlanie brył
  • Gęstość linii - zmienna Isolines
  • Gładkość obiektu - zmienna Facetres
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh
 • Dostrajanie wydajności wyświetlania obrazu - KONFIG3D

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej

 • Trójwymiarowa przestrzeń robocza
 • Współrzędne w przestrzeni
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie)
  • Współrzędne sferyczne
  • Współrzędne walcowe
 • Modele szkieletowe, ścianowe i bryłowe
 • Filtry współrzędnych
 • Elementy płaskie w przestrzeni
 • Poziom i grubość
 • Modele krawędziowe
  • Odcinek trójwymiarowy - LINIA
  • Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA
  • Helisa - HELISA
 • Modele ścianowe
 • Siatki (powierzchnie)
  • Podstawowe siatki
  • Powierzchnia prostokreślna - POWPROST
  • Powierzchnia walcowa - POWWALC
  • Powierzchnia przekręcona - POWOBROT
  • Powierzchnia krawędzi - POWKRAW
  • Przekształcanie w powierzchnię - KONWNAPOW
  • Ścianka - 3WPOW
  • Siatka - SIATKA3W
 • Modele bryłowe

Modyfikacja obiektów 3D

 • Płaszczyzna XY
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni
  • Kopiowanie i przesuwanie
  • Zmiana wielkości
  • Przesunięcie 3D - 3DPRZESUŃ
  • Obrót 3D - 3DOBRÓT
  • Skala 3D - SKALA3D
  • Dopasowanie 3D - 3DWYRÓWNAJ
  • Wyrównywanie - WYRÓWNAJ
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D
 • Szyk 3D

Modelowanie bryłowe ACIS

 • Bryły proste
  • Polibryła - POLIBRYŁA
  • Prostopadłościan - KOSTKA
  • Klin - KLIN
  • Stożek - STOŻEK
  • Kula - SFERA
  • Walec - WALEC
  • Torus - TORUS
  • Ostrosłup - OSTROSŁUP
 • Bryły złożone
  • Suma brył - SUMA
  • Różnica brył - RÓŻNICA
  • Część wspólna brył - ILOCZYN
  • Wyciąganie - WYCIĄGNIJ
  • Wyciąganie i część wspólna
  • Wyciąganie i część wspólna trzech przekrojów
  • Obracanie - PRZEKRĘĆ
  • Naciskanie i ciągnięcie - NACIŚNIJCIĄG
  • Przeciągnięcie - SKOS
  • Wyciąganie złożone - WYCIĄGNIĘCIE
 • Konwersja na bryłę - KONWNABRYŁĘ
 • Pogrubianie powierzchni - POGRUB
 • Odciskanie - ODCISK
 • Sprawdzenie przenikania - PRZENIKANIE
 • Przyczepianie LUW do ścianki bryły
 • Parametry fizyczne brył - PARAMFIZ
 • Rzuty i przekroje brył
  • Rzut płaski - RZUTPŁASKI
  • Płaszczyzna przekroju - PŁAPRZEKR
  • Tworzenie rzutni - RZUTUJ
  • Rysowanie rzutów i przekrojów - RYSRZUT
  • Rysowanie zarysów - PROFIL

Modyfikacja brył

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL
 • Przekrój - PRZEKRÓJ
 • Przecięcie - PŁAT
 • Modyfikacja brył - EDBRYŁA
  • Modyfikacja brył - ciAło
  • Modyfikacja ścianek - Powierzchnia
  • Modyfikacja krawędzi - Krawędź

Część 6. Dla zaawansowanych

Zestawy arkuszy

 • Menedżer zestawów arkuszy - ZESTAWARKUSZY
  • Tworzenie zestawu arkuszy - NOWYZESTAWARKUSZY
  • Struktura zestawu arkuszy
  • Otwieranie rysunków
  • Właściwości zestawu i arkuszy
  • Selekcje arkuszy
 • Widoki
  • Zasoby zestawu arkuszy
  • Wstawianie widoku
 • Etykieta bloku oraz bloki objaśnień
 • Tabelki zawierające spisy arkuszy
 • Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy
 • Archiwizowanie zestawów arkuszy
 • Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT

Rzutnie w przestrzeni modelu

 • Konfiguracja rzutni
  • Łatwe
  • tworzenie rzutni
  • Zaawansowane tworzenie konfiguracji rzutni
  • Łączenie rzutni
  • Przywołanie zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni
 • Układ współrzędnych w rzutni
  • Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym

Odnośniki

 • Dołączanie odnośników - DOŁĄCZ
 • Zarządzanie odnośnikami - ODNOŚNIK
  • Informacje wyświetlane w oknie menedżera
  • Status odnośników
  • Zmiana sposobu dołączenia odnośnika
  • Przyłączanie odnośników na stałe (ustalanie) - opcja Ustal.
 • Informowanie o zmianie
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - USTAL
 • Przycinanie odnośników
  • Przycinanie - PRZYTNIJ
 • Edycja odnośników
  • Edycja odnośnika - ODNEDYCJA
  • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika - ODNUSTAW
 • Wczytywanie odnośników na żądanie
  • Sterowanie wczytywaniem na żądanie
  • Indeksy
 • Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki
  • Menedżer ścieżek dostępu plików skojarzonych z rysunkiem
 • Projekty
  • Tworzenie projektu
  • Korzystanie z projektu

Pola tekstowe

 • Tworzenie pól - POLEDANYCH
 • Wstawianie pól do akapitu tekstowego
 • Wstawianie pól do atrybutu
 • Formatowanie pól
 • Wyświetlanie cechy obiektu w polu tekstowym
 • Wstawianie pola do tabelki
 • Aktualizacja pól - UAKTUALNIJPOLADANYCH

Mapy bitowe

 • Dołączanie map bitowych - DOŁĄCZOBR
 • Zarządzanie mapami bitowymi - OBRAZ
 • Jasność, kontrast i płowienie - DOPASOBR
 • Jakość wyświetlania - JAKOŚĆOBR
 • Przezroczystość - PRZEZROCZYSTOŚĆ
 • Widoczność obramowania map bitowych
 • Przycinanie map bitowych - PRZYTOBR
 • Właściwości map bitowych

Standardy CAD

 • Tworzenie standardów
 • Konfiguracja standardów - STANDARDY
 • Automatyczna kontrola standardów
 • Sprawdzanie standardów - SPRSTANDARD
 • Konwerter warstw - WARSTWKONWERT
 • Ustawienia konwersji warstw
 • Usuwanie nieużywanych warstw
 • Sprawdzanie zgodności ze standardami większej ilości plików rysunkowych

Grupowanie obiektów

 • Grupowanie - GRUPA
 • Menedżer grup - GRUPAKLASYCZNA
 • Tworzenie grupy
 • Wybieranie grupy
 • Zbiory wskazań

Częściowe wczytywanie rysunku

 • Częściowe otwarcie rysunku - OTWÓRZ
 • Wczytanie dodatkowej geometrii - WCZYTAJCZĘŚĆ

Rysunek parametryczny

 • Karta wiązań - Parametryczne
 • Wiązania geometryczne
 • Automatyczne nałożenie wiązań
 • Wiązania wymiarowe
 • Zarządzanie wiązaniami

Bezpieczeństwo rysunku

 • Podpis elektroniczny
 • Weryfikacja podpisu elektronicznego - SPRAWDŹSYG
 • Opcje bezpieczeństwa - OPCJEBEZP

Inne przydatne polecenia

 • Zmiana nazwy - NNAZWA
 • Usuwanie obiektów nieużywanych - USUŃ
 • Znaki uniwersalne
 • Wstawianie symboli - SYMBOL
 • Wczytywanie symboli z pliku SHX - WCZYTAJ
 • Tworzenie typów linii

Skorowidz

Dodaj do koszyka AutoCAD 2023 PL

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.